Bible

 

Bereshit 45

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו׃

2 ויתן את קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה׃

3 ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו׃

4 ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה׃

5 ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם׃

6 כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר׃

7 וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה׃

8 ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים׃

9 מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד׃

10 וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך׃

11 וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך׃

12 והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם׃

13 והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה׃

14 ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו׃

15 וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן דברו אחיו אתו׃

16 והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו׃

17 ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען׃

18 וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ׃

19 ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם׃

20 ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא׃

21 ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך׃

22 לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת׃

23 ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך׃

24 וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך׃

25 ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם׃

26 ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם׃

27 וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם׃

28 ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5876, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 4286, 4592, 5710, 5873, 5874, 5875, 5882, ...

Doctrine of the Lord 47

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 27:28, 33:4, 37:28, 41:37, 41, 43, 42:23, 24, 29, 43:34, 45:8, 26, 46:5, 28, 30, 34, 47:1, 4, 6, 12, 48:11, 50:19, 20, 21

Shoftim 14:12, 17:10

אסתר 4:14, 10:3

Tehilim 105:17

Mishlei 25:25

Yishevah 22:21

Zechariyah 12:10

לוק 24:11, 39

מעשי השליחים 7:13, 14

2 קורינתיים 2:7

ג'ון 1 1:1

Významy biblických slov

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

עמד
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

פרעה
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

חמש
Five also signifies all things of one part.

ארץ
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

בנימין
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

נשמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

כסף
'Money' relates to truth.

שלח
'To send' signifies revealing.

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bring an Offering of Thanksgiving
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Dramatize the Story of Joseph Receiving His Brothers
Retell the story or read selected portions from the Word as the children dramatize the story of the brothers going to Egypt and being reunited with Joseph. 
Activity | Ages 4 - 10

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Food for the Soul
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph Forgives His Brothers
If we love the Lord and try to obey His commandments, He will be with us to turn even our bad experiences into things that are good for us, that will prepare us for heaven.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Is Reunited with Brothers
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Is Reunited with His Brothers
A coloring page showing Joseph in joyful reunion with his brothers.
Coloring Page | All Ages

 Joseph Reveals Himself - Level A
Complete lesson with activity choices: sing an action song about Joseph's family reunion (video demonstration), make a trifold picture that shows Joseph revealing himself to his brothers, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Reveals Himself - Level B
Complete lesson with activity choices: try a water experiment to see how the Lord's forgiveness works (video demonstration), make a trifold picture that shows Joseph revealing himself to his brothers, do a "wrinkled heart" activity to show how hard it can be to heal hurt feelings, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Reveals Himself - Level C
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about what Benjamin represents and how we need that quality in our lives, read several scenarios written in the style of news headlines and consider whether various actions should be forgiven or whether another response is called for, read a door handle sign with the Prayer of Saint Francis reflect on how you can forgive others, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph Reveals Himself - Level D
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about what Benjamin represents and how we need that quality in our lives, consider how true ideas can connect us with the Lord and help us get to heaven, read a door handle sign with the Prayer of Saint Francis reflect on how you can forgive others, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Reveals Himself Trifold
Create a tri-fold picture that can be opened to show Joseph revealing his identity to his brothers in Egypt.
Project | All Ages

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5949

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5949. 'For the good of all the land of Egypt is yours' means that which in the natural mind is of primary importance to them. This is clear from the meaning of 'the land of Egypt' as the natural mind, dealt with in 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 'the good' of all that land meaning that which is of primary importance. These words are also used to mean that if they show no concern for instruments, only for essentials, they will have instruments in abundance. For example, if concern is shown for truths they will have in abundance factual knowledge, which is 'the good of the land of Egypt'; and in a similar way, if concern is shown for good, they will have truths in abundance. Concern does indeed need to be shown for factual knowledge, and for truths also; but they must look to good as their end in view. If a person has his eye on good as that end, he catches sight of what comes out of it, that is, he has a perception of the things that originate in it - a perception that by no means exists unless good is kept as the end in view, that is, unless this end reigns without exception in every single thing.

[2] It is like body and soul. A person should be thoroughly concerned about his body, that it should be fed, clothed, and enjoy worldly pleasures. Yet his concern for all these things should be not for his body's sake but for his soul's; that is to say, his concern should be that his soul may act in a harmonious and proper fashion within a healthy body, so that the body as its organ may respond in perfect obedience to it. Thus the soul must be the end. Yet the soul must not be the final end, only an intermediate one. For a person must be concerned about his soul not for its own sake but for the services it must perform in both worlds. When a person has those services as his end in view he has the Lord as his end; for the Lord fits him for those services and oversees them.

[3] Since few know what having something as one's end in view entails, this too must be stated. Having something as one's end in view is loving it above all else; for what a person loves he has as his end. What a person has as his end is easily recognizable, since it reigns in every part of him. Thus it is present constantly, even when it seems to him that he is giving no thought at all to it; for it resides within and composes his inner life, and thus secretly governs every single part of him. Take for example someone who at heart honours his parents. That honour is present in every single deed done when in their presence and in what he thinks about them when absent from them. It is also noticeable in his gestures and speech. So also with someone who at heart fears and honours God. That fear and honour of Him is present with each of his thoughts, words, and actions because it is contained within them. It is there even when it does not seem to be present, as when he is occupied with affairs quite remote from such fear and honour of Him; for it reigns everywhere, thus in every individual aspect of him. That which reigns in a person is clearly discernible in the next life, for the sphere of his entire life that emanates from him originates in it.

[4] From this one may now see how one is to understand the idea that a person should always have God before his eyes. It does not mean that he has to be thinking about Him all the time but that a fear or love of Him should reign everywhere in him; then in every individual aspect of himself he has God before his eyes. When this is so, that person does not think, speak, or do what is contrary and unpleasing to Him; or if he does, then what reigns everywhere in him and lies concealed within him comes out and warns him.

(Odkazy: Genesis 45:20)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 5958, 8865, 9286, 9832

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 62, 121


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: