Bible

 

Bereshit 33

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות׃

2 וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים׃

3 והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו׃

4 וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו׃

5 וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך׃

6 ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין׃

7 ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו׃

8 ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני׃

9 ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך׃

10 ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני׃

11 קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח׃

12 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך׃

13 ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן׃

14 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה׃

15 ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני׃

16 וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה׃

17 ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות׃

18 ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר׃

19 ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה׃

20 ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4336, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 7, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Yehoshua 24:32

Shoftim 8:5, 9:28

Shmuel A 20:41, 25:27

Melachim A 7:46

Melachim B 5:23

Dvrei Yamim A 29:10

Mishlei 12:10

John 4:5

Word/Phrase Explanations

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

עשו
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ארבע
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

רחל
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

עבר
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

שבע
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

מצאתי
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ידע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

נסע
'To journey' signifies the institutes and order of life.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

שלם
'Shalem,' or 'Salem,' signifies the tranquility of peace.

שכם
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

העיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

מזבח
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob and Esau
Article | Ages 15 - 17

 Jacob Returns Home - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Returns Home - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Returns Home - Level C
Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob Returns Home - Level D
Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Happy Meeting of Jacob and Esau
Coloring Page | Ages 7 - 14

Komentář

 

Joseph Part 1: Jacob and Rachel      

By Rev. Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: Joseph Part 1: Jacob and Rachel

Topic: First Coming

Summary: We look at where Joseph came from and why Benjamin was important to him.

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
Genesis 28:1; 29:1; 30; 33, 35

Abyste mohli dál prohlížet obsah, zatímco sledujete video, pusťte si video v novém okně

Spirit and Life Bible Study broadcast from 2/25/2015. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4383

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4383. 'And at the walking-pace of the children' means as determined by the truths situated within. This is clear from the meaning of 'children' or sons as truths, dealt with a number of times above. The truths situated within are truths present within the things that are general. Actually these general things are those which have been compared above, in 4378, to the egg, for general things contain particular ones, and the particular contain specific ones, 4325 (end), 4329, 4345. In the first state - that of infancy - the particular are present within in potentiality, and the specific within these. But later on they come forth and display themselves in action, thus successively. This is the way in which people who are being regenerated are led by the Lord, for they are endowed with general things having within them those which follow later, which also come forth successively, doing so in an order and sequence beyond description. For every single thing is foreseen by the Lord, even as its nature will be for evermore. For this reason no other general truths are joined to good with one who is being regenerated except those that can have particular truths inserted into them, and specific truths within the particular.

[2] Nevertheless these particular truths, and indeed the specific ones that go with these, are themselves entirely general when considered in relation to even further truths that exist; for specific truths include an incalculable number of individual ones. Although their wisdom in contrast to man's is so great that the things which they know and perceive are indescribable, angels nevertheless confess that, compared with what is above their knowledge, the truths they know are very general, while those which they do not know are limitless. They do not dare to call them infinite since finite and infinite are completely different from each other and cannot be measured one against the other. From this one can also deduce the nature of the Word. Being Divine the Word contains within itself things that are infinite which come from its first source, and as a consequence contains things beyond description such as constitute angelic wisdom; but in its lowest form it contains only such things as those that man is able to grasp.

(Odkazy: Genesis 33:14)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 5208, 5290, 5339, 7144, 8150, 9133

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 904


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: