Bible

 

Yechezchial 47

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 וישבני אל פתח הבית והנה מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח׃

2 ויוצאני דרך שער צפונה ויסבני דרך חוץ אל שער החוץ דרך הפונה קדים והנה מים מפכים מן הכתף הימנית׃

3 בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים׃

4 וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים׃

5 וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבר כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר׃

6 ויאמר אלי הראית בן אדם ויולכני וישבני שפת הנחל׃

7 בשובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאד מזה ומזה׃

8 ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים׃

9 והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה הנחל׃

10 והיה יעמדו עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגלים משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד׃

11 בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו׃

12 ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה׃

13 כה אמר אדני יהוה גה גבול אשר תתנחלו את הארץ לשני עשר שבטי ישראל יוסף חבלים׃

14 ונחלתם אותה איש כאחיו אשר נשאתי את ידי לתתה לאבתיכם ונפלה הארץ הזאת לכם בנחלה׃

15 וזה גבול הארץ לפאת צפונה מן הים הגדול הדרך חתלן לבוא צדדה׃

16 חמת ברותה סברים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת חצר התיכון אשר אל גבול חורן׃

17 והיה גבול מן הים חצר עינון גבול דמשק וצפון צפונה וגבול חמת ואת פאת צפון׃

18 ופאת קדים מבין חורן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן מגבול על הים הקדמוני תמדו ואת פאת קדימה׃

19 ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבות קדש נחלה אל הים הגדול ואת פאת תימנה נגבה׃

20 ופאת ים הים הגדול מגבול עד נכח לבוא חמת זאת פאת ים׃

21 וחלקתם את הארץ הזאת לכם לשבטי ישראל׃

22 והיה תפלו אותה בנחלה לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשר הולדו בנים בתוככם והיו לכם כאזרח בבני ישראל אתכם יפלו בנחלה בתוך שבטי ישראל׃

23 והיה בשבט אשר גר הגר אתו שם תתנו נחלתו נאם אדני יהוה׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4482

Apocalypse Revealed 861, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 52

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 170


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 40, 57, 109, 885, 994, 1250, 1463, ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 342, 405, 409, 486, 904, ...

Heaven and Hell 197

Interaction of the Soul and Body 20


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 179, 208, 220, 342, 417, 422, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 48:5

Shemot 6:8, 15:25

VaYikra 19:34

BaMidbar 20:1, 34:1, 2, 12

Devarim 4:49

Yehoshua 16:4, 17:1

Shmuel B 8:8

Melachim A 9:18

Dvrei Yamim B 20:2

Tehilim 46:5, 87:7

Yishevah 56:6, 7

Yechezchial 40:3, 6, 45:1, 48:1, 28, 29

Yoel 2:20

Zechariyah 5, 13:1

Revelation 22:1, 2

Word/Phrase Explanations

מים
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

שער
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

נחל
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

עץ
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

גבול
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

לבוא
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

דמשק
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

צפון
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

קדש
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Ezekiel's Vision of the Waters
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Ezekiel’s Vision of Water (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Ezekiel’s Vision of Water (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Ezekiel’s Vision of Water (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The True Water of Life
Worship Talk | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9050

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9050. The fact that 'soul' means spiritual life is clear from the meaning of 'soul' as a person's life - the life of his faith, which is spiritual life. Various places in the Word use the expression 'heart and soul', and in those places 'heart' means the life of love and 'soul' the life of faith. A person has two mental powers for receiving life from the Lord, one being called the will, the other the understanding. Love belongs to the power called the will, for forms of the good of love compose its life; but faith belongs to the power called the understanding, for the truths of faith compose its life. Yet these two powers of life with a person nevertheless make one; and when they make one matters of faith are also aspects of love because they are loved, and aspects of love in turn are also matters of faith because they are believed. This is the kind of life that all in heaven possess.

[2] The reason why in the Word the life of love, or what amounts to the same thing, the will, is called 'the heart', and why the life of faith, or what amounts to the same thing, the understanding, is called 'the soul', is this: Those in the Grand Man or heaven who are governed by love to the Lord and are called celestial angels constitute the province of the heart, and those governed by faith in the Lord and from this by charity towards the neighbour constitute the province of the lungs, see 3635, 3883-3896. So it is that 'the heart' in the Word means love, which is the life of the will, while 'the soul' means faith, which is the life of the understanding, 2930, 7542, 8910. For 'soul' in the original language is derived from a word that means breathing, which is the function of the lungs.

[3] The reason why faith belongs to the understanding is that this mental power is enlightened by the Lord when the person receives faith, so that he has light, or discernment of truth, in such things as are matters of faith when he reads the Word. And the reason why love belongs to the will is that this mental power is kindled by the Lord when the person receives love, so that he has the fire of life and keen perception of good.

[4] All this shows what the proper meaning of 'the heart' is in the Word and what the proper meaning of 'the soul' is, as in the following places: In Moses, You shall love Jehovah your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Deuteronomy 6:5-6.

In the same author,

You shall love Jehovah your God, and serve Him, with all your heart and with all your soul. Deuteronomy 10:12; 11:13.

In the same author,

You shall keep the statutes and judgements, and observe them, with all your heart and with all your soul. Deuteronomy 26:16.

In the Gospels,

Jesus said, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and your thought. Matthew 22:37; Mark 12:30, 32; Luke 10:27.

'Heart' stands for the life of love, and 'soul' for the life of faith. 'Strength' stands for those things that emanate from the life of love, and so from the heart or will, and 'thought' stands for those that emanate from the life of faith, and so from the soul or an enlightened understanding.

(Odkazy: Deuteronomy 6:5)


[5] Similarly in Isaiah,

A deceived heart causes him to go astray, so that he does not rescue his soul and say, Is there not a lie in my right hand? Isaiah 44:20.

In Jeremiah,

I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in the land in truth, with all My heart and with all My soul. Jeremiah 32:41.

This refers to Jehovah, that is, to the Lord. 'Heart' is attributed to Him because of His Divine Goodness, which is the good of love or mercy with a person, and 'soul' because of His Divine Truth, which is the truth of faith with him.

[6] Few within the Church at the present day know that these things are meant by 'the hears' and 'the soul' in the Word. They do not know them because they have not considered that a person has two powers of mind that are distinct from each other, that is to say, the will and the understanding, and that these two powers must constitute a single mind if the person is to be truly human. Nor have they considered that all things in the whole of creation, both in heaven and in the world, have connection with goodness and truth, and that these must be joined together if they are to be anything or be productive. The outcome of their ignorance of these things has been that they have separated faith from love; for one who is ignorant of those universal laws cannot know that faith has connection with truth and love with good, or that unless faith and love have been joined together they are not anything. Faith without love is not faith, and love without faith is not love. Love receives its specific quality from faith, and faith its life from love, so that faith without love is dead, whereas faith together with love is living. The truth of this becomes clear from every detail in the Word, for where faith is dealt with, so too is love, in order that the marriage of good and truth, that is, heaven, and in the highest sense the Lord, may be present in every single detail there. Regarding the existence of that marriage, see 683, 793, 801, 2516, 2712, 4138 (end), 5138, 5502, 6343, 7945, 8339. From all this it is now evident why it is that a member of the Church has not up to now known what is meant in the Word by 'the heart' and what by 'the soul'.

[7] The meaning of 'the soul' in the Word as the life of faith becomes perfectly clear from places where 'the soul' is mentioned, as in the following: In Moses,

No one shall take 1 as a pledge the mill or the milling stone, for he is taking the [person's] soul as a pledge. Deuteronomy 24:6.

It says that he takes the soul as a pledge if he takes the mill because in the internal sense 'the mill' means matters of faith, 7780. In Isaiah,

It will be as when a hungry man dreams - as if he were eating - but when he wakes up his soul is fasting; or as when a thirsty man dreams - as if he were drinking - but when he wakes up, behold, he is faint, and his soul is craving. Isaiah 29:8.

'A fasting soul' and 'a craving soul' stand for the desire to learn the forms of good and the truths of faith. In the same prophet,

If you bring out for the hungry your soul 2 and satisfy the afflicted soul ... Isaiah 58:10.

'Bringing out for the hungry your soul' stands for teaching the truths of faith to one who desires them, and 'satisfying the afflicted soul' stands for teaching the good of faith.

[8] In Jeremiah,

If you clothe yourself in twice-dyed and deck yourself with ornaments of gold, if you widen your eyes with stibium, 3 in vain will you make yourself beautiful; your lovers will abhor you, they will seek your soul. Jeremiah 4:30.

Here 'soul' stands for the life of faith, and therefore for the faith itself present with a person since it composes his spiritual life. The fact that faith is what 'soul' is used to mean is evident from the details of the verse. In the same prophet,

They will come and sing on the height of Zion, and converge towards the goodness of Jehovah, towards wheat, and towards new wine, and towards oil, and towards the young 4 of the flock and of the herd; and their soul will become like a watered garden. I will water the weary soul, and every soul that sorrows [I will replenish]. Jeremiah 31:12, 25.

'Soul' stands for the life of faith present with a member of the Church, who is said to become like a garden because 'a garden' means intelligence, which consists of the truths of faith, 100, 108, 2702; and the soul is said to be watered because 'being watered' means receiving instruction.

[9] In the same prophet,

In peril of our souls we acquire our bread, because of the sword of the wilderness. Lamentations 5:9.

'Peril of souls' is the risk of loss of belief and therefore of spiritual life; for 'the sword of the wilderness' is falsity engaged in conflict against the truths of faith, 2799, 4499, 6353, 7102, 8294. In Ezekiel,

Javan, Tubal, and Meshech, they were your merchants; untie the souls of men (homo) and vessels of bronze, they traded for you. 5 Ezekiel 27:13.

'The souls of men' stands for the more internal truths of faith derived from good, 'vessels of bronze' for the more external truths of faith derived from good. 'Vessels' are the more external truths or factual knowledge containing truths, 3068, 3079, and 'bronze' is the good of the natural, 425, 1551. Without the knowledge that 'the souls of men' means faith no one could understand what is meant by trading 'with the souls of men and with vessels of bronze'.

[10] In the same prophet,

Every living soul that creeps, wherever the [two] rivers come to, will live; as a result the fish become very many, for these waters go there, and become fresh. Ezekiel 47:9.

This refers to the new temple, that is, to the new spiritual Church from the Lord. 'Living soul that creeps' stands for factual knowledge embodying the truths of faith; 'the fish' which as a result are many are known facts, 40, 991; and 'the rivers' stands for matters of intelligence, which consists of the truths of faith, 2702, 3051. Again no one could know without the internal sense what might be meant by the fish which become many as a result of the rivers going there. In David,

Make me safe, O God, for the waters have come even to my soul. Psalms 69:1.

And in Jonah,

The waters surrounded me, even to my soul. Jonah 2:5.

'Waters' here stands for falsities, and also for temptations caused by falsities that have been introduced, 705, 739, 756, 790, 8137, 8138, 8368.

(Odkazy: Arcana Coelestia 8137-8138)


[11] In Jeremiah,

Jehovah has said, Will not My soul be avenged on a nation which is like this? Jeremiah 5:9, 29.

In the same prophet, Take warning, 6 O Jerusalem, lest My soul turn from you, and I reduce you to a waste.

Since 'soul' is attributed to the Lord it stands for Divine Truth. In John,

The second angel poured out his bowl into the sea, and it became like the blood of one dead, from which every living soul died in the sea. Revelation 16:3.

'The sea' stands for known facts in their entirety, 28; 'blood' stands for the truths of faith derived from good, and in the contrary sense for truths of faith that have been falsified and rendered profane, 4735, 6978, 7317, 7326. Therefore 'living soul' stands for life from faith.

(Odkazy: Jeremiah 6:8)


[12] In Matthew,

Do not be anxious for your soul, what you are going to eat or what you are going to drink. Matthew 6:25.

'Soul' stands for the truths of faith, 'eating and drinking' for receiving instruction in the goodness and truth of faith; for the internal sense at this point refers to spiritual life and the nourishment of that life. In the same gospel,

Whoever wishes to find his soul will lose it, and whoever loses his soul for My sake will find it. Matthew 10:39.

'Soul' stands for the life of faith, such as believers possess, and in the contrary sense for the life that is not that of faith, such as unbelievers possess. In Luke,

In your patience possess your souls. Luke 21:19.

'Possessing their souls' stands for the things of faith and consequently of spiritual life. 'Soul' has a similar meaning in very many other places.

-----
Footnotes:

1. literally, He shall not take, reading Non ... accipiet for Non ... accipies (You shall not take)

2. i.e. If you bring food out of store for the hungry

3. literally, break open the eyes with stibium. Stibium was a cosmetic used for blackening the eyelids and eyebrows, thereby making the eyes look brighter or more open.

4. literally, the sons

5. literally, they gave your trading

6. literally, Admit castigation

-----

(Odkazy: Exodus 21:23; Matthew 6:26)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9055, 9213, 9231, 9269, 9281, 9300, 9385, 9398, 9460, 9817, 9818, 9823, 9902, 9909, 9936, 10032, 10155, 10301, 10336


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 15, 70, 109, 167, 222, 696, 745, 946

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: