Bible

 

Shemot 4

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה׃

2 ויאמר אליו יהוה מזה בידך ויאמר מטה׃

3 ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו׃

4 ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו׃

5 למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב׃

6 ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג׃

7 ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו׃

8 והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון׃

9 והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת׃

10 ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי׃

11 ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה׃

12 ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר׃

13 ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח׃

14 ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו׃

15 ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון׃

16 ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים׃

17 ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת׃

18 וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום׃

19 ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך׃

20 ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו׃

21 ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם׃

22 ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל׃

23 ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך׃

24 ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו׃

25 ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי׃

26 וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת׃

27 ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו׃

28 ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו׃

29 וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל׃

30 וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם׃

31 ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2242, 3325, 4876, 4936, 6132, 6588, 7268, ...

Apocalypse Revealed 17, 438, 598


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 559, 581, 706, 714, 746, 750

Spiritual Experiences 6017

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 17:14, 24:26, 50:24

Shemot 2:21, 22, 25, 3:1, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 5:1, 6:12, 7:1, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 8:11, 15, 16, 17, 9:1, 2, 12, 35, 10:3, 4, 20, 11:5, 10, 12:27, 29, 13:15, 14:4, 8, ...

BaMidbar 12:2, 10, 23:5, 30:1

Devarim 2:30, 18:18, 32:6

Shoftim 6:17, 18:6

רות 1:6

Melachim B 4:2, 5:10, 19, 27

Dvrei Yamim B 7:3, 32:8

Eyov 1:20

Tehilim 25:12, 94:9, 105:26

Mishlei 20:12

Yishevah 51:16

Yeremiyah 1:6, 9, 2:14, 31:9

הושע 11:1

Yonah 1:3

מלאכי 6

מתיו 2:15, 20, 10:19

סימן 5:34, 16:20

לוק 7:50

ג'ון 2:11, 4:48, 12:37

מעשי השליחים 16:36

הרומאים 9:4, 18

2 קורינתיים 12:12

Významy biblických slov

נראה
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

שלח
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

אברהם
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

יצחק
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

פה
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

לשון
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

אף
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

פרעה
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

חתן
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

דמים
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 His Rod Turns into a Serpent
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Who Do You Trust?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7042

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7042. 'And Jehovah came to meet him' means opposition. This is clear from the meaning of 'coming to meet' as opposition, opposition to the establishment of any Church among that nation. Opposition to the Divine is what is meant when it says that Jehovah came to meet him. To judge from the sense of the letter it seems as though Jehovah or the Divine was the opposer, since it says 'Jehovah came to meet him'. But the internal sense is that it was an opposition to the Divine; for the Divine never places Himself in opposition to anyone. Rather it is the person or nation who place themselves in opposition to the Divine; and when they do so it seems, because they cannot abide the Divine, as though there were resistance from the Divine. What this is like may be recognized from those who enter the next life and wish to enter heaven, yet are not the kind of people who can stay there. When their wish is granted and they are on their way, near the entrance to heaven, they seem to themselves to be like monsters and begin to feel pain and torment because they cannot abide the truth and goodness that are there. They think that heaven and the Divine have placed themselves in opposition to them, when in fact they are the ones, having an opposite attitude of mind, who bring it on themselves. From this one may also see that the Divine does not place Himself in opposition to anyone, but that it is a person who places himself in opposition to the Divine.

(Odkazy: Exodus 4:24)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 307


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: