Bible

 

עמוס 7

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך׃

2 והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

3 נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה׃

4 כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק׃

5 ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

6 נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה׃

7 כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך׃

8 ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו׃

9 ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב׃

10 וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו׃

11 כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃

12 ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא׃

13 ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא׃

14 ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים׃

15 ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל׃

16 ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃

17 לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 7      

Napsal(a) Rev. George McCurdy and Rev. Martin Pennington

In this chapter, the organized church was increasing from external things to more external things. The course of its actions could lead but to one thing: corruption and breaches that would end with the destruction of internal or inmost things. Their decisions were against God and doctrine. The church with all things belonging to it would “perish.”

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 207


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1453, 2832, 4281, 7571, 9854, 10441


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 538, 543, 624

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Skočit na podobné biblické verše

Shemot 32:14

BaMidbar 14:19

Shmuel A 9:9

Shmuel B 7:8

Melachim A 12:31, 13:1, 18:17, 19:19, 20:35

Melachim B 2:3, 5, 7, 15, 14:23, 24, 15:8, 10, 21:13

Dvrei Yamim A 15

Tehilim 78:38

Yishevah 22:18

Yeremiyah 15:6, 26:8, 9, 28:16, 29:32, 38:4, 42:10

Yechezchial 2:3, 6:3, 9:8, 21:3

הושע 1:6

עמוס 1, 2:12, 3:8, 14, 4:9, 5:5, 10, 8:2, 9:1

Yonah 3:10

Zechariyah 4:2, 13:5

Vysvětlení slova/fráze

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

יוצר
Forming from the womb, as in Isaiah 44:2, 24; 49:1, 5, signifies the reformer. For references to the Lord as Reformer and Regenerator, see Doctrine...

לאכול
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

עשב
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ראה
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ברח
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

ארץ
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

לחם
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

נביא
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Prophet Amos
Worship Talk | Ages 7 - 14

Bible

 

Melachim B 15:10

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

10 ויקשר עליו שלם בן יבש ויכהו קבל עם וימיתהו וימלך תחתיו׃

   Studovat vnitřní smysl
Skočit na podobné biblické verše

Melachim A 16:10

Melachim B 12:21, 14:19, 15:14, 22, 25, 30

הושע 7:7, 8:4

עמוס 7:9

Vysvětlení slova/fráze

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2832

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2832. 'By its horns' means with all its power as regards the truths of faith. This is clear from the meaning of 'horns'. Horns are mentioned in various places in the Word, in which places they mean the power of truth which springs from good, and in the contrary sense the power of falsity which springs from evil. In this place the meaning is that those who are spiritual, meant by 'the ram', were entangled in natural knowledge with all their power as regards truth, and that as a consequence they were bereft of the power to perceive truths. For the more anyone relies on natural facts and keeps his mind (animus et mens) fixed on these where truths of faith are concerned, the more he loses the light of truth; and when he loses this light he loses the life of truth as well. Anyone may recognize this, if he stops to reflect, from his experience of people who say they are unable to believe anything unless they grasp that it is so through sensory evidence or through factual knowledge. If you probe into what they are really like you will discover that they believe nothing at all, and what is more that to them nothing seems wiser than to ascribe every single thing to natural forces. There are also many who say that they believe even though they do not apprehend. But secretly within themselves these reason no less than others from sensory evidence and factual knowledge regarding the truths of faith whether the thing is so. These either possess a kind of persuasive belief infused into them from self-love and love of the world, or else they do not have any belief at all. Their true nature is evident from their life. Both groups of people are indeed within the Lord's spiritual Church, yet they are not of the Church. They are of the Church however when the life of good is present in them and they have faith in truths. But spiritual people have faith in no other truths than those which have been impressed on them from early childhood and which after that they have confirmed for themselves from doctrine or some other source. Such is the state of those who are spiritual, a state which is described here by 'a ram caught in the thicket by its horns' - see immediately above in 2831.

[2] A horn means the power of truth that springs from good.

This is clear from the following places: In David,

You are the splendour of their strength, and in Your good pleasure You will exalt our horn. For our shield belongs to Jehovah, and our king to the Holy One of Israel. My truth and My mercy will be with him, and in My name his horn will be exalted. And I will set his hand on the sea, and his right hand on the rivers. Psalms 89:17-18, 24-25.

Here 'our horn' and 'his horn' plainly stand for the power of truth. The subject is the Lord's spiritual kingdom. 'Our king belongs to the Holy One of Israel' stands for the fact that Divine Truth is the Lord's 'a king' being truth, and the Lord's kingship Divine Truth, see 1672, 1728, 2015, 2069. 'Setting his hand on the sea, and his right hand on the rivers' stands for the fact that strength resides in knowledge and in cognitions of truth - 'hand' and 'right hand' being strength, 878, and 'sea' and 'river' knowledge and cognitions, 28, 2702. In the same author,

I will love You, O Jehovah, my strength. Jehovah is my rock (petra), and my fortress, and my deliverer, my God, my rock (rupee) in which I trust, a shield and the horn of salvation. Psalms 18:1-2; 2 Samuel 22:2-3.

'The horn of salvation' stands for truth as regards its power, and here 'strength', 'rock' (petra), 'fortress', 'God', 'rock' (rupee), and 'shield' all mean spiritually the power of truth.

(Odkazy: Psalms 89:24)


[3] In the same author,

In Zion I will make the horn of David to spring forth, I will make ready a lamp for My anointed. His enemies I will clothe with shame. Psalms 132:17-18.

This refers to the Lord, who is 'David', 1888. 'Horn' stands for the power of truth, 'a lamp' for the light of truth. In Samuel,

My heart has exulted in Jehovah, my horn has exalted itself in Jehovah. My mouth has been enlarged against my enemies because I have rejoiced in Your salvation. Jehovah will give strength to His king, and will exalt the horn of His anointed. 1 Samuel 2:1, 10.

In this prophecy of Hannah 'horn' stands for the power of truth.

[4] In Moses,

The firstborn of his cattle has honour, and his horns are unicorn horns. 1 With them he will thrust 2 the peoples together to the ends of the earth. Deuteronomy 33:17.

In this prophecy of Moses concerning Joseph 'unicorn horns' stands for the mighty power of truth, as is also evident from the statement that 'with them he will thrust the peoples to the ends of the earth'. Similarly in David,

You will exalt my horn like that of a unicorn. Psalms 92:10.

And in the same author,

O Jehovah, save me from the mouth of the lion, and from the unicorn horns 1 answer me. Psalms 22:21.

Divine truths, on account of their height, are called 'unicorn horns'. It is for this reason that mention is made so many times of a horn being exalted, for exaltation means power derived from what is interior. As regards what is internal being expressed as that which is high, see 1735, 2148.

[5] In Jeremiah,

The Lord has cut down in fierce anger the whole horn of Israel, He has drawn back His right hand from before the enemy. Lamentations 2:3.

'Cutting down the whole horn of Israel' stands for deprivation of truth which possesses power. This is also the meaning of 'drawing back the right hand from before the enemy'. In Ezekiel,

On that day I will make a horn grow up for the house of Israel, and I will give you an opening of the mouth in the midst of them. Ezekiel 29:21.

'Making a horn grow up for the house of Israel' stands for multiplying the truths of the spiritual Church, meant by Israel, 'an opening of the mouth' for the confession of those truths.

(Odkazy: Revelation 17:9)


[6] In Habakkuk,

God will come out of Teman, and the Holy One from Mount Paran. His fame has covered the heavens, and the earth has been filled with His praise. And His brightness will be as the light; He has horns going out of His hand, and there the hiding-place of His strength will be. Habakkuk 3:3-4.

This refers to the Lord. 'Horns going out of His hand' and 'there the hiding-place of His strength will be', it is plain, stands for the power of truth. 'Mount Paran' is the Divine spiritual or Divine Truth of the Lord's Human - see 2714 - which is also 'the brightness' and 'the light'.

[7] The Divine Truth of the Lord's Human is described in John as follows,

I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, a Lamb standing as though it had been slain, having seven horns, which are the seven spirits of God sent out into all the earth. Revelation 5:6.

'Seven horns' stands for holy, or Divine, truths - 'seven' meaning that which is holy, see 716, 881. 'The seven spirits sent out into all the earth' are the holy proclaimings of those same truths.

[8] The horns of altars meant nothing other than truth which possessed power, being spoken of in Moses as follows,

You shall make horns on the four corners of the altar; its horns shall be of one piece with it. Exodus 27:2; 38:2.

In a similar way the altar of incense was to have them on it; and it is said that the horns were to be of one piece with it, Exodus 30:2; 37:25. For the altar was the chief representative of the Lord, and of worship of Him, see 921. 'The altar' was a representative of His Divine Good, 'the horns' representatives of His Divine Truth. The derivation of truth from good was represented by the horns being protrusions from it, that is, from the altar. For the consideration that no other truth exists except that which is derived from good, see 654, 1068, 3 1162, 1176, 2063, 2261, 2417. From all this it is evident that 'horns' in the genuine sense means the power of truth that springs from good.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2429)


[9] Truths springing from good were meant in the following instances:

When Aaron and his sons were being admitted into their function, they were to take some of the blood of the young bull and place it with their finger on the horns of the altar. Exodus 29:12; Leviticus 8:15.

Aaron was to make atonement once a year on the horns of the altar. Exodus 30:10.

When a priest sinned he was to offer a young bull, and to place some of the blood on the horns of the altar of incense. Leviticus 4:3, 7.

Also, when a prince sinned he was to offer a burnt offering, and the blood was to be sprinkled over the horns of the altar of burnt offering. Leviticus 4:22, 25.

The same had to be done if a person 4 sinned - Leviticus 4:27, 30, 34 - and also when the altar was to be ritually cleansed. Leviticus 16:18-19.

Truths springing from good were meant, for all consecrations, inaugurations, and cleansings were effected by means of truths, because truths lead towards good, 2830. That 'the horns of the altar' meant truths springing from good may also be seen in John,

The sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which stood before God. Revelation 9:13.

'The horns of the golden altar' plainly stands for truths that spring from good, for it was from the horns that the voice came. 'Gold' means good, 113, 1551, 1552, and 'the golden altar' more especially so.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1551-1552)


[10] In Amos,

On the day I visit Israel for his transgressions, I will visit the altars of Bethel; and the horns of the altar will be cut away and fall to the ground. Amos 3:14.

'The horns of the altar will be cut away' meant that in that place the representation of truth springing from good would remain no longer. 'Bethel' is Divine good, and is therefore called 'the king's sanctuary' and 'a house of the kingdom' in Amos 7:13. The practice of anointing kings with oil from a horn, 1 Samuel 16:1, 13; 1 Kings 1:39, in a similar way represented truth springing from good - 'oil' being the good, 886, 'horn' however the truth; the kingly office itself in the internal sense means truth such as this, 1782, 2015, which possesses power.

[11] A horn in the contrary sense means the power of falsity that springs from evil

This is clear from the following places: In Amos,

O you who rejoice in a thing of nought, saying, Have we not by our own strength acquired horns for ourselves? Amos 6:13.

'Home' here stands for the power of falsity. In Zechariah,

I lifted up my eyes and saw, and behold, four horns! And I said to the angel who talked to me, What are these? And he said to me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And Jehovah showed me four smiths, and I said, What are these coming to do? And He said, These are the horns which have scattered Judah so that no man raised his head, and these have come to terrify, to cast down the horns of the nations lifting up their horn against the land of Judah to scatter it. Zechariah 1:18-21.

'Horns' stands for the power of falsity that lays waste the Church. In Ezekiel,

You push with side and shoulder, and butt with your horns all the weak [sheep] until you have scattered them abroad. Ezekiel 34:21.

This refers to shepherds who mislead by means of falsities. 'Horns' stands for the power of falsity, 'shoulder' for all the power they had, 1085. In Jeremiah,

Jehovah has destroyed and not spared; and He has caused the enemy to rejoice over you. He has exalted the horn of your foes. Lamentations 2:17.

In the same prophet,

The horn of Moab has been cut off and his arm broken. Jeremiah 48:25.

'Horn' here stands for powerful falsity.

[12] In David,

I said to the boastful, Do not boast; and to the wicked, Do not lift up the horn, do not lift up your horn on high, do not speak with a stiff neck. All the horns of the wicked I will cut away; the horns of the righteous will be exalted. Psalms 75:4-5, 10.

'The horns of the wicked' stands for the power of falsity that springs from evil, 'the horns of the righteous' for the power of truth that springs from good.

[13] In Daniel,

A fourth beast appeared, terrible and dreadful, exceedingly strong, which had iron teeth. It devoured, and broke in pieces, and trampled on the residue with its feet. It had ten horns. I was considering the horns, and behold, another little horn came up among them and three of the first horns were plucked up from before it. And behold, there were eyes in this horn like the eyes of a man (homo), and a mouth speaking great things. I looked then because of the sound of the great words that the horn was speaking. I desired to know the truth about the fourth beast, and about the ten horns that were on its head, and about the other one that came up, and before which three of them fell, and about the same horn which had eyes, and a mouth speaking great things. As I looked this same horn made war with the saints, and prevailed over them until the Ancient of Days came and judgement was given to the saints. And he said, As for the fourth beast, it will be a fourth kingdom on the earth, which will be different from all the kingdoms and will devour the whole earth, and trample it down, and break it in pieces. As for the ten horns, out of that same kingdom ten kings will arise, and another will arise after them, who will be different from the previous ones, and he will put down three kings. He will speak words against the Most High, and wear out the saints. After this the judgement will sit. Daniel 7:7-8, 11, 19-26.

This refers in the internal sense to the perverted state of the Church. The things mentioned here which Daniel saw - such as the beast, the iron teeth, the horn with eyes in it, and the horns that spoke; also the war these made with the saints, and [the king] speaking against the Most High - mean a state of falsity and of heresies inside the Church. For 'horns' means powerful and prevalent falsity, as may be seen merely from the consideration that 'eyes' - that is, the power of understanding, 2701 - are attributed to them, and that they spoke even against the Most High. By 'kingdoms' and 'kings' are not meant kingdoms and kings but doctrines that teach what is false, as may be seen from the meaning of them in the Word as doctrines teaching what is true, and in the contrary sense doctrines teaching what is false, see 1672, 2015, 2069, 2547.

[14] Elsewhere in Daniel when he saw a ram standing before the river, which had two horns, horns however which were high, yet one higher than the other, though the higher one had come up last,

I saw the ram butting 5 towards the west, and towards the north, and towards the south, so that no wild beast could stand before him, nor was there anyone to deliver out of his hand; therefore he did as he pleased and magnified himself. As I was considering, behold, a he-goat came from the west across the surface of the whole earth. This he-goat had a horn between his two eyes. He came to the two-horned ram 6 and ran at him in the fury of his might. He struck him and broke his two horns, and there was no strength in the ram to stand before him. After that the he-goat magnified himself exceedingly, but when he was strong, the great horn was broken, and there came up four horns in its place. Shortly after, out of one of them there came forth a little horn, and it grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards the glorious [land]. And it grew even towards the host of heaven, and cast down to earth some of the host, and of the stars, and trampled on them. The ram with the two horns is the kings of Media and Persia, the he-goat the king of Greece. The four horns in place of the one are four kingdoms from that nation. Daniel 8:1-end.

This refers in the internal sense to the state of the spiritual Church, meant by 'the ram', 2830; it describes how the state of that Church gradually deteriorated and was perverted. 'The he-goat' is those who have faith separated from charity, or truth separated from good, who start to raise themselves up against what is good and at length against the Lord. 'The horns of the ram' are the truths, internal and external, of the spiritual Church, 'the horns of the he-goat' truths which degenerate gradually into falsities. By 'kingdoms' and 'kings' here are not meant kingdoms and kings but truths and falsities, as stated just above. For essentially the Word of the Lord does not have to do with worldly and earthly matters but with spiritual and celestial.

(Odkazy: Daniel 8)


[15] In John,

Another sign appeared in heaven, for behold, a great fiery-red dragon having seven heads, and ten horns, and on his heads seven jewels. With his tail he drew a third part of the stars of heaven and cast them down to the earth. Revelation 12:3-4.

And elsewhere in the same book,

I saw a beast coming up out of the sea, which had seven heads, and ten horns, and on its horns ten jewels, and on its heads a blasphemous name. It was allowed to make war on the saints and to conquer them. Then I saw another beast coming up out of the earth, which had two horns like a lamb. Revelation 13:1-2, 7, 11.

Yet again in the same book,

I saw a woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous names. It had seven heads and ten horns. She was Babylon the great. The seven heads are seven mountains on which the woman is seated, and they are seven kings. The ten horns are ten kings. Revelation 17:3, 5, 7, 9-10, 12-13.

Here as in Daniel 'horns' clearly means the powers of falsity.

-----
Footnotes:

1. i.e. horns that are high and powerful, like the horn of a unicorn

2. literally, he will strike with the horn

3. The Latin is 1608.

4. literally, a soul

5. literally, striking with the horn

6. literally, to the ram, the lord of the horns

-----

(Odkazy: Genesis 22:13, 23:8; Revelation 17:9)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 3009, 3448, 4402, 4489, 4769, 7456, 7729, 9065, 9081, 9494, 9719, 9930, 10182

Heaven and Hell 356

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 51


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 176

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: