Bible

 

עמוס 7

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך׃

2 והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

3 נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה׃

4 כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק׃

5 ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא׃

6 נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה׃

7 כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך׃

8 ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו׃

9 ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב׃

10 וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו׃

11 כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃

12 ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא׃

13 ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא׃

14 ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים׃

15 ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל׃

16 ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃

17 לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 7      

Napsal(a) Rev. George McCurdy and Rev. Martin Pennington

In this chapter, the organized church was increasing from external things to more external things. The course of its actions could lead but to one thing: corruption and breaches that would end with the destruction of internal or inmost things. Their decisions were against God and doctrine. The church with all things belonging to it would “perish.”

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 207


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1453, 2832, 4281, 7571, 9854, 10441


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 538, 543, 624

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Skočit na podobné biblické verše

Shemot 32:14

BaMidbar 14:19

Shmuel A 9:9

Shmuel B 7:8

Melachim A 12:31, 13:1, 18:17, 19:19, 20:35

Melachim B 2:3, 5, 7, 15, 14:23, 24, 15:8, 10, 21:13

Dvrei Yamim A 15

Tehilim 78:38

Yishevah 22:18

Yeremiyah 15:6, 26:8, 9, 28:16, 29:32, 38:4, 42:10

Yechezchial 2:3, 6:3, 9:8, 21:3

הושע 1:6

עמוס 1, 2:12, 3:8, 14, 4:9, 5:5, 10, 8:2, 9:1

Yonah 3:10

Zechariyah 4:2, 13:5

Vysvětlení slova/fráze

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

יוצר
Forming from the womb, as in Isaiah 44:2, 24; 49:1, 5, signifies the reformer. For references to the Lord as Reformer and Regenerator, see Doctrine...

לאכול
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

עשב
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ראה
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ברח
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

ארץ
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

לחם
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

נביא
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Prophet Amos
Worship Talk | Ages 7 - 14

Bible

 

Melachim B 15:10

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

10 ויקשר עליו שלם בן יבש ויכהו קבל עם וימיתהו וימלך תחתיו׃

   Studovat vnitřní smysl
Skočit na podobné biblické verše

Melachim A 16:10

Melachim B 12:21, 14:19, 15:14, 22, 25, 30

הושע 7:7, 8:4

עמוס 7:9

Vysvětlení slova/fráze

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Bible

 

Yonah 3:10

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

10 וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה׃

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In the third chapter of the Book of Jonah, Jonah finally reaches Nineveh, and starts preaching repentance and reformation to the people there. And... they listen! Even the King of Assyria listens!

The inner meaning of the story is pretty close to the surface here, and there's important symbolism. Swedenborg summarizes the chapter's meaning in this one sentence:

"The nations, hearing from the Word of God about their sins, and that they would perish, were converted after repenting, and were heard by the Lord, and saved." (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213)

Rev. George McCurdy, in his exegesis of this chapter, offers this summary:

The great city of Nineveh has many spiritual representations. The world saw Nineveh as a mighty nation, but in the eyes of the Lord, it represented the shallowness and weakness (death) of false doctrines, contrived beliefs confirmed by the proprium (self love), the fallacies of the senses, and the unenlightened understanding that spawns spiritual ignorance.

The Lord’s mercy and love for all prompted Him not only to send His message to Nineveh, but to ensure that it would be preserved for eternity. Jonah’s call to "arise and go" preach to Nineveh is a call for spiritual renewal. It is a call for repentance. The fasting, sackcloth, and ashes symbolize a call to be aware that "where there is no truth, there is no church."

Where the Word is closed, and not loved, there is a loss of conjunction with the Divine resources. The fasting of man and beast symbolizes a need for the spiritual and natural appetites to come to the Lord for that "bread which comes down from heaven." The Ninevites giving up their natural food and drink represents their turning away from "as-of-self" concepts and reminds all who read and hear the Word of the Lord to rely on heavenly manna.

"Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to Me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance…" (Isaiah 55:2)

The king sitting in ashes and mourning represents a sorrowful attitude toward "the remains of the fire of self-love." Repentance involves self-examination, making oneself guilty for the sins and evils committed, asking the Lord for His help, and desiring to attain a new life.

As we mull over this concept, think about the Lord’s preaching on earth. As He went about His mission, He often used these words: "You have heard it said of old… but I say unto you…" Putting aside human traditions and taking on the Lord’s teachings is an ongoing effort. Jonah was told to preach the words of the Lord. He was not to make things up from his memory. He was to be a true and faithful prophet of the Lord’s ways.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Rev. Martin Pennington suggests two explanatory passages from Swedenborg's theological writings:

"Forty days means a period of temptation combats or severe change." (Arcana Coelestia 730)

"A fast represents those who are in a state of unhappiness when good is no longer joined to the truths." (Arcana Coelestia 9182[10])

Other references of interest listed by Rev. McCurdy include:

"As ‘forty’ signified what is full or complete… forty signifies what is complete in respect to instruction and influx… for this reason it was said by Jonah to the Ninevites that ‘the city would be overthrown after forty days" (Jonah 3:4) (Arcana Coelestia 9437[2])

"By being clothed in sackcloth is signified mourning on account of the vastated truth in the church; for garments signify truths; and therefore, to be clothed in sackcloth, which is not a garment, signifies mourning that there is no truth; and where there is no truth, there is no church." Jonah 3:5-6 is cited. (Apocalypse Revealed 492)

"…the rite of putting sackcloth on the loins to testify…mourning may be seen from the historic and prophetic parts of the Word, as in… Jonah 3:5-8… for a sign representative of mourning over the evil on account of which Nineveh was to perish; thus over destroyed good." (Arcana Coelestia 4779[2])

"From the signification of garments it is also manifest why they rent their garments, when any one spoke against the Divine truth of the Word… and why, on account of transgressions against Divine truths, they put off their garments, and put on sackcloth." Jonah 3:5, 6, and 8 are cited. (Apocalypse Revealed 166)

"That ‘ashes’ denote falsity, may be confirmed from passages where another word for ‘ashes (cinis)’ is used, for these ashes have a like origin…" Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 7520)

"…by ‘ashes’ in the opposite sense, namely, what is condemned that remains after the burning from the fire of self love. This is signified by ‘the ashes’ which they carried on the head, and in which they rolled themselves when bewailing their sins." Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 9723)

"In the spiritual sense by kings those who are in truths are signified, by the great ones those who are in goods, by the rich those that are in the knowledge of good, by the mighty they that are in erudition, by servants they that are in such things from others, and thus from memory, and by freemen they that are in such things from themselves…" Jonah 3:7 is cited. (Apocalypse Revealed 337)

"The interior good and also the interior evil…are signified by ‘man,’ are those which are of the intention or end, for the intention or end is the inmost of man; but the exterior good and also the exterior evil which are signified by ‘beast,’ are those which are of the thought, and of the consequent action when nothing stands in the way…By ‘beast,’…in respect to the external or natural man, a man is nothing else than a beast, for he takes delight in the like cupidities and pleasures, as also in the like appetites and sense…Therefore… from a holy rite it was commanded by the king of Nineveh, that both man and beast were to fast, and were to be covered with sackcloth (Jonah 3:7, 8)." (Arcana Coelestia 7523)

"… in the spiritual world a man’s affections appear at a distance like beasts… and beasts, viewed in themselves, are nothing but forms of natural affections… By man and beasts together is signified man as to spiritual and natural affection, in the following passages… Jonah 3:7, 8…" (Apocalypse Revealed 567)

"Here ‘webs’ and ‘garments’ are predicated of things of the understanding, that is, of the thought; ‘iniquity’ and ‘violence,’ of things of the will, that is, of works. In Jonah 3:8… the ‘evil way’ is predicated of falsities, which are of the understanding; and ‘violence,’ which are of the will." (Arcana Coelestia 623[2])

"…the ‘wrath of anger’ is attributed to Jehovah, and consequently ‘repentance.’" (Arcana Coelestia 588[2])

"…the Word is such in the sense of the letter, it may be evident that it cannot be understood without doctrine. But let examples illustrate this. It is said that Jehovah repenteth (Jonah 3:9; 4:2), and it is also said that Jehovah repenteth not (Num. 23:19…): without doctrine these statements do not agree." (Teachings Regarding the Sacred Scripture 51)

"In these passages (Jonah 3:9,10) Jehovah is said to have ‘repented,’ when yet it cannot be that He repents, because He knows all things before He does them; from which it is evident that by ‘repenting’ is signified mercy." (Arcana Coelestia 10441[2-4])

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 10441

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Skočit na podobné biblické verše

Melachim A 21:29

Mishlei 28:13

Yeremiyah 18:7

עמוס 7:3, 6

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Beauty for Ashes
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Article | Ages 15 - 17

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Gourd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Gourd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah Goes to Nineveh
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: