Bible

 

Ovadiyah 1

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

1 חזון עבדיה כה־אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה׃

2 הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד׃

3 זדון לבך השיאך שכני בחגוי־סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃

4 אם־תגביה כנשר ואם־בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם־יהוה׃

5 אם־גנבים באו־לך אם־שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם־בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות׃

6 איך נחפשו עשו נבעו מצפניו׃

7 עד־הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃

8 הלוא ביום ההוא נאם־יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו׃

9 וחתו גבוריך תימן למען יכרת־איש מהר עשו מקטל׃

10 מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם׃

11 ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו [כ= שערו] [ק= שעריו] ועל־ירושלם ידו גורל גם־אתה כאחד מהם׃

12 ואל־תרא ביום־אחיך ביום נכרו ואל־תשמח לבני־יהודה ביום אבדם ואל־תגדל פיך ביום צרה׃

13 אל־תבוא בשער־עמי ביום אידם אל־תרא גם־אתה ברעתו ביום אידו ואל־תשלחנה בחילו ביום אידו׃

14 ואל־תעמד על־הפרק להכרית את־פליטיו ואל־תסגר שרידיו ביום צרה׃

15 כי־קרוב יום־יהוה על־כל־הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך׃

16 כי כאשר שתיתם על־הר קדשי ישתו כל־הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו׃

17 ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם׃

18 והיה בית־יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא־יהיה* שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃

19 וירשו הנגב את־הר עשו והשפלה את־פלשתים וירשו את־שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את־הגלעד׃

20 וגלת החל־הזה לבני ישראל אשר־כנענים עד־צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב׃

21 ועלו מושעים בהר ציון לשפט את־הר עשו והיתה ליהוה המלוכה׃

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

By Joe David and Steve David

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In Obadiah 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In Obadiah 1:6, They have pride.
- In Obadiah 1:7, They have no truths.
- In Obadiah 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In Obadiah 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In Obadiah 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In Obadiah 1:17, A new church will come into existence.
- In Obadiah 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In Obadiah 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever, to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 210


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1197, 1458, 2606, 2851, 3322, 3901, 4117, ...

Apocalypse Revealed 164, 338, 591, 649, 704

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 318


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 193, 405, 410, 448, 811, 919, 1005

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 25:23, 30, 36:8, 9

Devarim 23:8

Melachim A 17:9

Esther 9:25

Eyov 20:6, 31:29, 39:27

Tehilim 22:29, 41:10, 137:7, 149:6

Mishlei 5:22, 17:5, 29:23

Yishevah 11:14, 14:13, 15, 19:11, 12, 16, 21:11, 24:23, 34:5, 60:21, 65:9

Yeremiyah 4:30, 6:9, 12:14, 25:15, 21, 28, 31:23, 32:44, 49:7

Eichah 4:21, 22

Yechezchial 25:12, 28:16, 30:3, 35:1, 36:12

Daniyel 7:18

Hosea 11

Yoel 1:15, 3:5

Amos 1:11, 9:2, 12

Michah 4:7, 11, 7:14

Nachum 3:13

Tzefaniyah 2:10

Zechariyah 12:6

Malachi 1:3

Matthew 7:2

Luke 1:33

Revelation 11:15

Word/Phrase Explanations

חזון
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

שלח
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

בזוי
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

סלע
'Rocks' signify the good and truth of faith.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

כוכבים
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

עשו
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

זרים
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

הר
'Hills' signify the good of charity.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

אש
'Inflame' refers to a person's kindling lust.

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

צרפת
The Widow of Sarepta signifies obedience and the desire of good to truth.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8906

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

8906. 'You shall not steal' means that no one's spiritual goods or possessions must be taken away from him, and that things which are the Lord's must not be attributed to self. This is clear from the meaning of 'stealing' as taking spiritual goods or possessions away from someone. The reason why 'stealing' has these meanings is that wealth and riches in the spiritual sense are cognitions or knowledge of goodness and truth, in general everything that composes the faith and charity, that is, the spiritual life a person has. Therefore taking these away from someone is what 'stealing' means in the spiritual sense. And since all spiritual goods or possessions, that is, everything composing faith and charity, come wholly from the Lord and not at all from man, 'stealing' also means attributing to self things which are the Lord's. People who do this are also called 'thieves' and 'robbers' in John,

Truly I say to you, he who does not enter by the door into the sheepfold but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who is entering by the door is the shepherd of the sheep. I am the door of the sheep. All who were before Me were thieves and were robbers, but the sheep did not hear them. I am the door; if anyone enters through Me he will be saved, and will go in and out, and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come in order that they may have life, and may have it abundantly. John 10:1-13.

'Entering by the door into the sheepfold' doing so through the Lord, for the Lord is 'the door', as He Himself says. 'The sheep' are those who have charity and consequently faith, and they enter the fold through the Lord when they acknowledge that He is the source of everything composing faith and charity; for then these flow in from Him. But to attribute them to others, especially to self, is to take them away, which is 'to kill and destroy' them. People who attribute entirely to themselves those things which are the Lord's also assume that merit lies in works and consider themselves righteous; such people are dealt with in 1110, 1877, 2027, 2273, 2340, 2373, 2400, 3816, 4007 (end), 4174, 4943, 6388-6390, 6392, 6393, 6478. This then is 'stealing' in the spiritual sense, and it is what comes to mind with angels in heaven when a person reads in the Word about 'stealing'; for angels understand the Word wholly on a spiritual level.

(Odkazy: Arcana Coelestia 6392-6393; John 10:1-2, 10:9-10)


[2] 'Stealing' has a like meaning in Hosea,

When I healed Israel the iniquity of Ephraim was revealed, and the evils of Samaria; for they practiced a lie, and a thief came, a band [of robbers] encircles the house. 1 Now their own works surround them before My face; they make a king glad through their wickedness, and princes through their lies. Hosea 7:1-3.

And in Joel,

The day of Jehovah comes. Fire devours before him, and behind him a flame burns; like the garden of Eden is the land before him, but behind him there is a desert waste. Its appearance is like the appearance of horses, and like horsemen, so they run. Like the noise of chariots over the peaks of mountains [they leap]. They run about the city, they run on the wall, they climb up into the houses, they go in through the windows like a thief. The earth quaked before him, the heavens trembled. The sun and the moon were darkened, and the stars withdrew their shining. Joel 2:1-10.

This refers to the desolation of the Church, when falsities break in and destroy truths. These falsities are 'the thieves that climb up houses and go in through the windows'. Will anyone fail to wonder why it says that the day of Jehovah will be 'like the appearance of horses', and that at this time 'like horsemen, so they will run', 'they will run about the city, run on the wall, climb up into the houses, and go in through the windows', and 'the earth will quake, the heavens will tremble, the sun and moon will be darkened, and the stars will withdraw their shining'? The person who does not know anything about the internal sense and in his heart calls into doubt the holiness of the Word will say that these are simply words without anything of God concealed in them; and he will perhaps call the sayings meaningless. But the person who believes that the Word is most holy because it is Divine, and furthermore knows that there is an internal sense, in which the Church, heaven, and the Lord Himself are the subject, will profess that every word there carries weight. Therefore let a brief explanation be given of what the words and sayings there mean.

(Odkazy: Joel 2:1, Joel 2:3-5, 2:9-10)


[3] 'The day of Jehovah' is the final state or final period of the Church, when there is no longer truth but falsity instead. 'The fire' which devours before him is the desire for evil, and 'the fire' which burns after him is the resulting desire for falsity. 'The appearance of horses' is intellectual powers that reason from falsity as if from truth; 'the horsemen' who run are reasoners; 'chariots' are matters of doctrine that uphold falsity; 'the city' is doctrine itself; 'the wall' on which they run is a false essential; 'the houses' which they will climb up are a person's will; 'the windows' which they will go in through are intellectual concepts; 'a thief' is falsity which takes away truth; 'the earth' which will quake before him is the Church, and so are 'the heavens' which will tremble; 'the sun' is love to the Lord, 'the moon' faith in Him, which are said 'to be darkened' when they are no longer apparent; 'the stars' are cognitions or knowledge of goodness and truth which will no longer possess light from faith and love, thus from heaven, meant by 'withdrawing their shining'. From all this one may recognize what these words in general imply, and also in what sense that day or final state of the Church is called 'a thief' who will climb up houses and go in through the windows - falsity which will at that time take possession of the entire person, of both his will and his understanding, and so will take away all truth and goodness. 'A thief' has a like meaning in Obadiah,

The Lord Jehovih said to Edom, If thieves come to you, if those who overturn in the night - how you will have been cut off! - will they not steal that which is enough for themselves? Obad. verses 1, 5.

'A thief' or 'one who steals' has a like meaning in Zechariah 5:1-4; Psalms 50:18-20; Matthew 6:19-20.

(Odkazy: Obadiah 1:1, 1:5; Psalms 50:17-19)


[4] As all the regulations which the Lord commanded the children of Israel were founded on the laws of order which exist in heaven, that is, they sprang from the spiritual world and derived their essential nature from there, this was no less so with the laws laid down regarding thefts, such as the law,

Anyone who has stolen an ox and sells it shall repay five, or four if one of the flock. Exodus 21:37. 2

Also these laws,

If a thief has been struck while breaking in, no blood [is required] for him; but if the sun has risen, blood [is required]. A thief must pay compensation or be sold. If [what he has stolen] is found in his hand he shall restore double. Exodus 22:2-4.

Anyone who steals a man and sells him - and he is found in his hand - shall surely die. Exodus 21:16.

If there is found a man who has stolen a soul from his brothers, from the children of Israel, and has made profit on him, when he has sold him, that thief shall be killed, so that you remove evil from the midst of you. Deuteronomy 24:7.

'Men from the children of Israel' in the internal sense are those who are governed by the truths and forms of the good of faith. Accordingly in the abstract sense they are the truths and forms of good themselves, 5414, 5879, 5951, so that 'stealing a man from the children of Israel' means taking these away, and 'selling him' means alienating them and also reducing them to a state of servitude. For since truths and forms of the good of faith come from the Lord they exist in a state of freedom, and are subservient to none except the Lord alone; but when they are alienated they come into a state of servitude since they are subservient to some evil of self-love or love of the world, thus to some bodily desire. This is how that law [in Deuteronomy 24:7] was derived and what it corresponds to; and since from being in freedom the Church's truth and good is reduced to subservience, and so from being living is made dead, the punishment, which is the outcome, is death.

-----
Footnotes:

1. lit a troop spreads itself out of doors

2Exodus 22:1 in English Bibles

-----

(Odkazy: Exodus 20:15, 22:1-4; Joel 2:1, 2:3-5, Joel 2:9-10)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9099, 9125

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Enjoying the Fruits of Your Neighbor's Vineyard
Worship Talk | Ages over 18

 The Good Shepherd
In saying He was the Good Shepherd Jesus proclaimed Himself the shepherd of Israel--God Himself in human form.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: