Bible

 

Ovadiyah 1

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

1 חזון עבדיה כה־אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה׃

2 הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד׃

3 זדון לבך השיאך שכני בחגוי־סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃

4 אם־תגביה כנשר ואם־בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם־יהוה׃

5 אם־גנבים באו־לך אם־שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם־בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות׃

6 איך נחפשו עשו נבעו מצפניו׃

7 עד־הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃

8 הלוא ביום ההוא נאם־יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו׃

9 וחתו גבוריך תימן למען יכרת־איש מהר עשו מקטל׃

10 מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם׃

11 ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו [כ= שערו] [ק= שעריו] ועל־ירושלם ידו גורל גם־אתה כאחד מהם׃

12 ואל־תרא ביום־אחיך ביום נכרו ואל־תשמח לבני־יהודה ביום אבדם ואל־תגדל פיך ביום צרה׃

13 אל־תבוא בשער־עמי ביום אידם אל־תרא גם־אתה ברעתו ביום אידו ואל־תשלחנה בחילו ביום אידו׃

14 ואל־תעמד על־הפרק להכרית את־פליטיו ואל־תסגר שרידיו ביום צרה׃

15 כי־קרוב יום־יהוה על־כל־הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך׃

16 כי כאשר שתיתם על־הר קדשי ישתו כל־הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו׃

17 ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם׃

18 והיה בית־יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא־יהיה* שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃

19 וירשו הנגב את־הר עשו והשפלה את־פלשתים וירשו את־שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את־הגלעד׃

20 וגלת החל־הזה לבני ישראל אשר־כנענים עד־צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב׃

21 ועלו מושעים בהר ציון לשפט את־הר עשו והיתה ליהוה המלוכה׃

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

By Joe David and Steve David

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In Obadiah 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In Obadiah 1:6, They have pride.
- In Obadiah 1:7, They have no truths.
- In Obadiah 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In Obadiah 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In Obadiah 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In Obadiah 1:17, A new church will come into existence.
- In Obadiah 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In Obadiah 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever, to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 210


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1197, 1458, 2606, 2851, 3322, 3901, 4117, ...

Apocalypse Revealed 164, 338, 591, 649, 704

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 318


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 193, 405, 410, 448, 811, 919, 1005

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 25:23, 30, 36:8, 9

Devarim 23:8

Melachim A 17:9

Esther 9:25

Eyov 20:6, 31:29, 39:27

Tehilim 22:29, 41:10, 137:7, 149:6

Mishlei 5:22, 17:5, 29:23

Yishevah 11:14, 14:13, 15, 19:11, 12, 16, 21:11, 24:23, 34:5, 60:21, 65:9

Yeremiyah 4:30, 6:9, 12:14, 25:15, 21, 28, 31:23, 32:44, 49:7

Eichah 4:21, 22

Yechezchial 25:12, 28:16, 30:3, 35:1, 36:12

Daniyel 7:18

Hosea 11

Yoel 1:15, 3:5

Amos 1:11, 9:2, 12

Michah 4:7, 11, 7:14

Nachum 3:13

Tzefaniyah 2:10

Zechariyah 12:6

Malachi 1:3

Matthew 7:2

Luke 1:33

Revelation 11:15

Word/Phrase Explanations

חזון
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

שלח
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

בזוי
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

סלע
'Rocks' signify the good and truth of faith.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

כוכבים
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

עשו
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

זרים
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

הר
'Hills' signify the good of charity.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

אש
'Inflame' refers to a person's kindling lust.

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

צרפת
The Widow of Sarepta signifies obedience and the desire of good to truth.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3322

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3322. 'Therefore he called his name Edom' means the resulting nature of the good, to which matters of doctrine regarding truth were allied. This is clear from the meaning of 'calling the name' or calling by name as the essential nature, dealt with in 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, and from the representation of 'Edom'. In the Word Esau is mentioned in various places, as also is Edom. In those places 'Esau' means the good of the natural before matters of doctrine regarding truth have been joined to it, and also before the good of life brought by an influx from the rational has been joined to it - to natural good; while 'Edom' means the good of the natural to which matters of doctrine regarding truth have been allied. But in the contrary sense 'Esau' means the evil stemming from self-love before falsities have been allied to it, that is to say, to self-love, while 'Edom' means the evil stemming from that love once they have been allied to it. The majority of names in the Word, as shown quite often, also have the contrary sense. The reason why is that in course of time the self-same things which in the Churches were forms of good and truth deteriorated into forms of evil and falsity through various kinds of adulterations.

(Odkazy: Arcana Coelestia 144-145)


[2] That 'Esau' and 'Edom' mean these things becomes clear from the following places: In Isaiah,

Who is this who is coming from Edom, with spattered clothes from Bozrah glorious in his apparel, marching in the vast numbers of his strength? Why are you red as to your clothing, and your clothes like his that treads in the winepress? I have trodden the winepress alone, and from the peoples no man was with me. I looked around but there was none helping, and I wondered, and there was nobody to uphold, and my own arm saved me. Isaiah 63:1-3, 5.

Here it is quite clear that 'Edom' is the Lord, and the fact that it is the Lord as regards the Divine Good of the Divine Natural is evident because the subject is the joining together of good and truth in the Lord's Human, and the conflicts brought about by temptations through which He joined the two together. 'Clothes' here means the truths of the natural man, or truths that are lower compared with other truths, see 2576, while 'red' is the good of the natural man, 3300. The Lord's work in which - by His own power, and through the conflicts brought about by temptations - He joined truths present there to good is described by the words 'I have trodden the winepress alone, and from the peoples no man was with me. I looked around but there was none helping; I wondered, and there was nobody to uphold, and my own arm saved me' - 'arm' meaning power, 878.

(Odkazy: Isaiah 63:1, 63:3)


[3] In the Book of Judges,

O Jehovah. when You went forth from Seir, when You set out from the field of Edom, the earth trembled, the heavens also dropped, the clouds indeed dropped [water], the mountains flowed down. Judges 5:4-5.

'Setting out from the field of Edom' is almost the same in meaning as 'coming from Edom' in Isaiah. Likewise in Moses,

Jehovah came from Sinai, and dawned from Seir upon them. Deuteronomy 33:2.

In the same author,

I see Him, but not now; I behold Him, but not near. A star will arise out of Jacob, and a sceptre will rise up out of Israel. And Edom will be an inheritance, and Seir will be an inheritance, of his enemies - with Israel doing valiantly - and will have dominion in regard to Jacob, and will destroy what is left of the city. Numbers 24:17-19.

This refers to the Lord's Coming into the world, His Human Essence being called 'a star out of Jacob, and a sceptre out of Israel'. 'Edom' and 'Seir' which are to be 'an inheritance' stand for the Divine Good of the Lord's Divine Natural. Their becoming 'an inheritance of his enemies' stands for the fact that it would take the place of those things that existed previously in the Natural. Dominion at that time over the truths there is meant by 'he will have dominion over Jacob, and he will destroy what is left of the city' - 'Jacob' being the truth of the natural, 3305, and 'a city' doctrine, 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216. Dominion is said to be had over those truths when they are subsidiary to and subject to good. Before this comes about they are called enemies because they constantly offer resistance, as shown above in 3321.

[4] In Amos,

On that day I will raise up the tent of David that is fallen down, and I will close up their breaches, and I will restore its destroyed places, and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnants of Edom, and all the nations which have been called by My name. Amos 9:11-12.

'The tent of David' stands for the Church and worship of the Lord; 'the remnants of Edom' for those within the Church who are governed by good, 'the nations which have been called by His name' for those outside the Church who are governed by good - 'the nations' being those who are governed by good, 1259, 1260, 1416, 1849. In David,

Upon Edom I will cast my shoe. Who will bring me to the fortified city? Who will lead me even to Edom? Will not You, O God? Psalms 60:8-10.

'Edom' stands for the good of the natural. Its being the good of the natural is evident from the meaning of 'shoe' as the lowest part of the natural, 1748.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1259-1260; Psalms 60:8)


[5] In Daniel,

At the time of the end the king of the south will clash with him; therefore the king of the north will rush upon him like a whirlwind with chariots, and will overflow and penetrate; and when he comes into the glorious land many will fall These however will be delivered out of his hand, Edom and Moab, and the firstfruits of the children of Ammon. Daniel 11:40-41.

This refers to the final state of the Church. 'The king of the north' stands for falsities, or what amounts to the same, for people in possession of falsities. 'Edom' stands for those in whom simple good is present, the type of good that exists with those who constitute the Lord's external Church. The same applies to 'Moab' and 'the children of Ammon', 2468; and as the two of them, that is to say, Edom and Moab, mean those in whom natural good exists, both are therefore mentioned together in many places. But the difference between them is that 'Edom' is the good of the natural to which matters of doctrine concerning truth have been allied, whereas 'Moab' is natural good such as also exists with those with whom the two have not been joined together. Both sets of people seem to outward appearance to be alike, but they are not so inwardly.

[6] From this it is now evident why it was said that they were not to abhor an Edomite since he was a brother, nor an Egyptian since they had been strangers in his land, Deuteronomy 23:7. Because 'an Edomite' means the good of the natural, and 'an Egyptian' means the truths of the same, which are facts, 1164, 1165, 1186, 1462, therefore the two are mentioned in the good sense. It is also evident why Jehovah told Moses that they were not to quarrel 1 with the children of Esau, for none of their territory would be given to the children of Jacob, not even enough to leave a footprint, Deuteronomy 2:4-6.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165)


[7] In the contrary sense however Esau and Edom represent those who turn away from good by utterly despising truth and who are unwilling to associate any truth of faith at all with it, which happens chiefly for reasons of self-love. Consequently Esau and Edom in the contrary sense mean those people The same was also represented by the king of Edom coming out with many people and a strong force and refusing to let Israel pass across his frontier, Numbers 20:14-22. This evil, that is to say, the evil of self-love, which is such as does not accept the truths of faith, nor thus matters of doctrine concerning truth, is described in various places in the Word as Esau and Edom, the state of the Church when it comes to be such also being described at the same time; as in Jeremiah,

Against Edom. Is there no wisdom any longer in Teman? Has counsel perished from those who have intelligence? Has their wisdom become rotten? Flee! They have turned themselves away, they have gone down to dwell in the deep, O inhabitants of Dedan, for I will bring the calamity of Esau upon him. I will strip Esau bare, I will uncover his secret places, and he is not able to be concealed. His seed have been laid waste, and his brothers, and his neighbours. Leave your orphans, I will keep them alive, and let your widows trust in Me. Edom will become a waste; everyone who passes by it will be astonished and will hiss at all its plagues. Jeremiah 49:7-8, 10-11, 17, and following verses.

[8] In David,

They say, Let not the name of Israel be remembered any more, for they consult together with one accord; against You they make a covenant - the tents of Edom, and the Ishmaelites, and Moab, and the Hagrites. Psalms 83:4-6.

In Obadiah,

Thus said the Lord Jehovih to Edom, Behold, I have made you small among the nations; you are utterly despised. The pride of your heart has deceived you, you who dwell in the clefts of the rock, whose seat is on high, who say in your heart, Who will bring me down to the ground? Though you exalt yourself like the eagle, and though you set your nest among the stars, from there will I bring you down. How are the men of Esau searched out, their hidden treasures sought out! Will I not on that day destroy the wise men out of Edom, and those who have intelligence out of Mount Esau, so that your mighty men may be dismayed, O Teman, and every man from Mount Esau cut off by slaughter? For the violence done to Jacob your brother shame will cover you, and you will be cut off for ever. The house of Jacob will be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau turned into stubble; and they will burn them and consume them, and there will be nothing left over to the house of Esau. And the people of the south will inherit the mountain of Esau. Obad. verses 1-4, 6, 8-10, 18, 19, 21.

'Edom' and 'Esau' here stand for the evil of the natural man, which evil, arising out of self-love, despises and rejects all truth - which leads to its devastation.

(Odkazy: Obadiah 1:1-4, 1:1-10, 1:6-10, Obadiah 1:8-10, 1:18-19, 1:21; Psalms 73:4-6)


[9] In Ezekiel,

Son of man, set your face against Mount Seir, and prophesy against it, and say to it, Thus said the Lord Jehovih, I am against you, Mount Seir, and I will stretch out My hand against you, and I will make you a waste and a desolation. Because you possess eternal enmity, and give over the children of Israel to the power of the sword 2 in the time of their disaster and in the time of the iniquity of the end. Because you said concerning the two nations and the two lands, They are mine and we will inherit them - and Jehovah is there. And you will know that I Jehovah have heard all your insults which you have uttered against the mountains of Israel. You will be a waste, Mount Seir, and all Edom. the whole of it. Ezekiel 35:2-5, 8-10, 12, 15.

Here it is quite clear that 'Edom' in the contrary sense is those who despise, reject, and insult spiritual goods and truths, meant by 'the mountains of Israel'.

(Odkazy: Ezekiel 35:2-3, 35:5, 35:10)


[10] In the same prophet,

Thus said the Lord Jehovih, Surely in the fire of My jealousy have I spoken against the remnants of the nations, and against the whole of Edom, who have given My land to themselves as an inheritance with the joy of all [their] heart, with utter contempt. 3 Ezekiel 36:5.

Here similarly 'giving the land to themselves as an inheritance' stands for laying waste the Church, that is, good and truth that are the Church's.

[11] In Malachi,

The Word of Jehovah against Israel; I have loved you, said Jehovah, and you say, How have You loved us? Is not Esau Jacob's brother? And I love Jacob, and I hate Esau and am making his mountain into a waste. Malachi 1:1-3.

Here 'Esau' stands for the evil of the natural which does not accept spiritual truth, meant by 'Israel', 3305, or the doctrine of truth, meant by 'Jacob', 3305, and is for that reason 'laid waste', meant by 'hating'. For 'hating' has no other meaning, as is evident from what has been introduced above from the Word regarding Esau and Edom in the good sense. But when truth does not allow itself to be allied to good, Jacob is referred to in a contrary way, as in Hosea,

He will make a visitation on Jacob over his ways and requite him according to his deeds; in the womb he supplanted his brother. Hosea 12:2-3.

-----
Footnotes:

1. literally, mix hands

2. literally, and cause the children of Israel to flow over the hands of the swords

3. literally, with contempt of soul

-----

(Odkazy: Genesis 25:30; Obadiah 1:1-4, Obadiah 1:6-10, Obadiah 1:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3326, 3332, 3336, 3469, 3494, 3537, 3679, 4241, 4262, 4542, 4641, 4642, 5135, 5348, 8099, 9340

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 49


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 364

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: