Bible

 

Bereshit 15

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 אחר הדברים האלה היה דבר־יהוה אל־אברם במחזה לאמר אל־תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד׃

2 ויאמר אברם אדני יהוה מה־תתן־לי ואנכי הולך ערירי ובן־משק ביתי הוא דמשק אליעזר׃

3 ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן־ביתי יורש אתי׃

4 והנה דבר־יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי־אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך׃

5 ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט־נא השמימה וספר הכוכבים אם־תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃

6 והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה׃

7 ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את־הארץ הזאת לרשתה׃

8 ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה׃

9 ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל׃

10 ויקח־לו את־כל־אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש־בתרו לקראת רעהו ואת־הצפר לא בתר׃

11 וירד העיט על־הפגרים וישב אתם אברם׃

12 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על־אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו׃

13 ויאמר לאברם ידע תדע כי־גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃

14 וגם את־הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי־כן יצאו ברכש גדול׃

15 ואתה תבוא אל־אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃

16 ודור רביעי ישובו הנה כי לא־שלם עון האמרי עד־הנה׃

17 ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה׃

18 ביום ההוא כרת יהוה את־אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את־הארץ הזאת מנהר מצרים עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃

19 את־הקיני ואת־הקנזי ואת הקדמני׃

20 ואת־החתי ואת־הפרזי ואת־הרפאים׃

21 ואת־האמרי ואת־הכנעני ואת־הגרגשי ואת־היבוסי׃ ס

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 416


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 120, 1025, 1444, 1680, 2913, 2959, 4454, ...

Apocalypse Revealed 422, 444, 503, 658, 757

True Christian Religion 755


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 397, 401, 526, 539, 540, 569, ...

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 49

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 2:14, 21, 10:16, 11:28, 31, 12:1, 7, 14:5, 17:2, 16, 22:1, 17, 20, 25:8, 26:24, 32:13, 46:2, 48:21, 50:24

Shemot 1:11, 14, 2:24, 3:8, 17, 21, 22, 12:29, 40, 13:3, 4, 20:18, 23:23, 31, 32:13, 33:2, 34:11, 24

VaYikra 1:17, 26:42, 45

BaMidbar 13:29, 20:15, 21:31, 32, 33:53

Devarim 1:7, 3:18, 7:1, 9:4, 5, 19:8, 20:17

Yehoshua 1:4, 3:10, 13:3, 17:15

Shoftim 6:17

Shmuel A 15:6, 26:12

Melachim A 5:1

Melachim B 1:15, 20:8

Nechemiyah 9:8

Eyov 4:13

Tehilim 3:4, 105:42, 43, 106:31, 115:10

Yishevah 40:10

Yeremiyah 32:22, 33:22, 34:18, 19

לוק 1:18

מעשי השליחים 7:6, 7

הרומאים 4:3, 18

הגלטים 3:6, 17

סלוניקים 1 2:16

עברים 11:7, 12

ג'יימס 2:23

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אברם
Abram and Nahor taking to themselves wives, Sarah and Milcah (Gen 11:29), signifies marriages of evil with falsity in idolatrous worship. Abram, Nahor, and Haran,...

מגן
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

דמשק
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

אליעזר
Eliezer (Exod. 18:4) signifies the quality of the good of truths among those who are within the church.

זרע
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

יורש
'An heir,' as mentioned in Jeremiah 49:1, signifies the good that comes from truth. 'To become an heir, or to inherit,' signifies eternal life in...

כשדים
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

לבוא
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ידע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ארבע
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

רביעי
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

תנור
'An oven,' as in Malachi 4:1, signifies hell, where the people live who confirm themselves in false doctrines and evils of life from earthly and...

עשן
'Smoke' signifies divine truth in extremes, because 'fire' which gives off smoke, signifies love. 'Smoke' also signifies the same thing as 'cloud' in many places....

אש
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

עבר
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

נהר
The river Euphrates signifies, in Psalms 80:9, 10, signifies the sensual and scientific principle.

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

פרת
The river Euphrates signifies, in Psalms 80:9, 10, signifies the sensual and scientific principle.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham, Isaac, and Jacob (Family Tree Rummy)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Does God Know if I'm Going to Heaven?
Lesson and activities exploring true freedom and how the Lord helps us on the path of life.
Religion Lesson | Ages over 15

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 1832

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

1832. 'But the birds he did not cut apart' means that no such parallelism and correspondence existed in the case of spiritual things. This is clear from the meaning of 'birds' as that which is spiritual, dealt with just above in verse 9, and from the fact that he did not part the birds down the middle, which consequently means that no such parallelism and correspondence existed in their case. By spiritual things, as has often been stated already, are meant all those things that constitute faith, consequently all those things which are matters of doctrine, as these are called matters of faith even though in fact they are not so until they have been joined to charity. Between these and the Lord no parallelism and correspondence exists, for they are not such as flow in through an internal dictate and through conscience - as matters of love and charity do - but such as flow in through the reception of teaching and so through hearing, thus not from what is more internal, but from that which is more external; and in this way they form in man their vessels or recipients.

[2] The majority of these have the appearance of being truths but in fact they are not so - like those things which belong to the literal sense of the Word, being also representatives of truth, and meaningful signs of truth, and so not in themselves truths. Some are even falsities, which nevertheless are able to serve as vessels and recipients. With the Lord however only those exist which are wholly and essentially truths, and therefore no parallelism or correspondence exists involving those apparent truths. Yet they may be rendered suitable to serve celestial things - which are matters of love and charity - as vessels. These apparent truths are what constitute the cloud in the understanding part of the mind, dealt with already, into which the Lord infuses charity and so forms conscience.

[3] Take, for example, people who keep to the sense of the letter of the Word and imagine that it is the Lord who brings on temptation, that it is He who at such times tortures a person's conscience, and who imagine that because He permits evil He is the author of evil, that He thrusts the wicked down into hell, and similar ideas. These are not truths, but apparent truths. And because they are not in themselves truths there is no parallelism and correspondence. Nevertheless the Lord leaves these things in man as they are and in a remarkable fashion adapts them by means of charity so that they may serve as vessels for celestial things. The same applies as well to the worship, the teachings, the practices, even the idols, of honest gentiles. In the same way the Lord leaves these things as they are, yet adapts them by means of charity so that they too may serve as vessels. The same was true of so many of the forms of ritual in the Ancient Church, and subsequently in the Jewish Church. In themselves they were nothing more than religious observances that contained no truth in them and which were tolerated and permitted, even prescribed, because they had been held sacred by parents, and so had been implanted in and impressed upon their minds as truths since they were children.

[4] These and other such things are what are meant by the statement that the birds were not divided. For the things that are once implanted in a person's beliefs and are held sacred, provided they are not contrary to Divine order, are left by the Lord as they are; and although no parallelism or correspondence exists He nevertheless adapts them. The same things were also meant in the sacrifices of the Jewish Church by the birds not being divided, for to divide is to set one part opposite the other so that they exactly correspond. But because those things to which reference has been made are not exactly correspondent, they are in the next life blotted out in the case of those who allow themselves to be taught, and truths themselves are implanted in their affections for good. For the sake of this representation and meaning, birds in the Jewish Church were not divided, as is clear in Moses,

If his gift to Jehovah is a burnt offering of a bird, he is to bring a gift of turtle doves or of young pigeons; he will tear it with its wings, he is not to divide it. Leviticus 1:14, 17.

Likewise in sacrifices for sin, Leviticus 5:7-8.

(Odkazy: Genesis 15:10)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 2089, 2434, 2454, 2554, 2935, 3033, 3160, 3164, 3207, 3246, 3301, 3304, 3318, 3321, 3324, 3451, 3514, 3564, 3607, 4493

The White Horse 13

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 25, 262


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 440, 479, 701


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: