Bible

 

Shemot 34

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ויאמר יהוה אל־משה פסל־לך שני־לחת אבנים כראשנים וכתבתי על־הלחת את־הדברים אשר היו על־הלחת הראשנים אשר שברת׃

2 והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל־הר סיני ונצבת לי שם על־ראש ההר׃

3 ואיש לא־יעלה עמך וגם־איש אל־ירא בכל־ההר גם־הצאן והבקר אל־ירעו אל־מול ההר ההוא׃

4 ויפסל שני־לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל־הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים׃

5 וירד יהוה בעןן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה׃

6 ויעבר יהוה על־פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת׃

7 נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על־בנים ועל־בני בנים על־שלשים ועל־רבעים׃

8 וימהר משה ויקד ארצה וישתחו׃

9 ויאמר אם־נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך־נא אדני בקרבנו כי עם־קשה־ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו׃

10 ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל־עמך אעשה נפלאת אשר לא־נבראו בכל־הארץ ובכל־הגוים וראה כל־העם אשר־אתה בקרבו את־מעשה יהוה כי־נורא הוא אשר אני עשה עמך׃

11 שמר־לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את־האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי׃

12 השמר לך פן־תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן־יהיה למוקש בקרבך׃

13 כי את־מזבחתם תתצון ואת־מצבתם תשברון ואת־אשריו תכרתון׃

14 כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא׃

15 פן־תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו׃

16 ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את־בניך אחרי אלהיהן׃

17 אלהי מסכה לא תעשה־לך׃

18 את־חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים׃

19 כל־פטר רחם לי וכל־מקנך תזכר פטר שור ושה׃

20 ופטר חמור תפדה בשה ואם־לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא־יראו פני ריקם׃

21 ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת׃

22 וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה׃

23 שלש פעמים בשנה יראה כל־זכורך את־פני האדן יהוה אלהי ישראל׃

24 כי־אוריש גוים מפניך והרחבתי את־גבולך ולא־יחמד איש את־ארצך בעלתך לראות את־פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה׃

25 לא־תשחט על־חמץ דם־זבחי ולא־ילין לבקר זבח חג הפסח׃

26 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא־תבשל גדי בחלב אמו׃ ף

27 ויאמר יהוה אל־משה כתב־לך את־הדברים האלה כי על־פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת־ישראל׃

28 ויהי־שם עם־יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על־הלחת את דברי הברית עשרת הדברים׃

29 ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד־משה ברדתו מן־ההר ומשה לא־ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו׃

30 וירא אהרן וכל־בני ישראל את־משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו׃

31 ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל־הנשאים בעדה וידבר משה אלהם׃

32 ואחרי־כן נגשו כל־בני ישראל ויצום את כל־אשר דבר יהוה אתו בהר סיני׃

33 ויכל משה מדבר אתם ויתן על־פניו מסוה׃

34 ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את־המסוה עד־צאתו ויצא ודבר אל־בני ישראל את אשר יצוה׃

35 וראו בני־ישראל את־פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את־המסוה על־פניו עד־באו לדבר אתו׃ ס

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 666, 1001, 1288, 1298, 1444, 2341, 2342, ...

Apocalypse Revealed 24, 134, 529, 662

Sacred Scripture 101

Life 59, 61

True Christian Religion 209, 264, 284, 286, 314, 325


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 257, 329, 392, 412, 594, 633, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 15:18, 21, 24:3, 27

Shemot 4:31, 12:10, 15, 13:2, 3, 12, 13, 15, 19:3, 5, 12, 13, 20:4, 5, 6, 9, 10, 22:19, 23:14, 24, 27, 29, 32, 24:4, 12, 18, 31:18, 32:9, 15, 19, 33:12, 13, 15, 16, 19, 34:1, 28, 35:1

VaYikra 19:4, 21:15, 23:15, 34

BaMidbar 12:8, 25:1, 2, 33:52

Devarim 4:24, 31, 5:2, 7:3, 4, 9:9, 25, 10:1, 3, 5, 21, 12:20, 16:22, 26:2, 31:16, 18, 32:3

Yehoshua 23:5, 12, 24:19

Shoftim 3:5, 6, 6:10, 25, 8:27

Shmuel B 24:14

Melachim A 5:1, 8:32, 21:25

Melachim B 10:27

Dvrei Yamim B 21:11, 30:9

Nechemiyah 10:31

Tehilim 25:11, 33:12, 86:15, 99:8, 103:8, 106:28, 39, 109:14, 116:5, 130:4

Mishlei 3:3

Yeremiyah 10:16, 30:11

הושע 1:2

Yoel 2:13

Nachum 1:2, 3

מתיו 4:2, 10

ג'ון 1:17

הרומאים 2:4

1 קורינתיים 10:20

2 קורינתיים 3:7, 13, 16, 18

ג'ון 1 1:9

התגלות 2:20, 15:3

Vysvětlení slova/fráze

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אבנים
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

הר
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

רחום
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

אבות
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

מצאתי
To not to be found any more, signifies not to rise again.

שמר
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

רחם
'Matrix' signifies opening of the spiritual mind.

חמור
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

בכור
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

קציר
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

חמץ
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

לחם
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

שתה
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

ידע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

עור
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. 'The skin,' as relates to the grand human, means the natural self. There are spirits...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

לדבר
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bible Jeopardy Game: The Tabernacle
Use the Bible Jeopardy questions to review the story of the Tabernacle.
Activity | Ages 7 - 14

 The Shining Face of Moses
Project | Ages 4 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 10643

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

10643. 'And break their pillars' means that falsities of evil are to be done away with. This is clear from the meaning of 'pillars' as representative signs of worship of the Lord which springs from truths, dealt with in 4580, 4582, 9388, 9389, and in the contrary sense as representative signs of idolatrous worship arising from falsities, 3727. The reason why pillars were signs representative of worship was that among the ancients it was customary to set up pillars, anoint them with oil, and in so doing make them holy objects. The ancients performed their worship chiefly on mountains, on hills, and in groves, where they set the pillars up. The reason why they set them up on mountains was that mountains served to mean the heaven where celestial love, which is love to the Lord, reigns; the reason why they set them up on hills was that hills served to mean the heaven where spiritual love, which is love towards the neighbour, reigns; and the reason why they set them up in groves was that groves served to mean heavenly wisdom and intelligence. All these had their origin in correspondences. The pillars which were set up in those places served as signs of Divine Truth; for the pillars were pieces of stone, and 'stone' means truth. And therefore in the Word the Lord in respect of Divine Truth is called the Stone of Israel. These then are the reasons why pillars were signs of worship of the Lord springing from truths.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4550, 9388-9389, Genesis 28:22)


[2] But when the representative signs of the Church which existed among the ancients began to be converted partly into what was idolatrous and partly into that which was magical, those signs were brought to an end, especially among the Israelite nation, which was idolatrous at heart. This is why idolatrous worship arising from falsities is also meant by 'pillars'. So it is with all worship when people become interested only in what is external, as happens when they regard self and the world as the end, and Divine things of the Church as the means. For then in the case of those who still engage in acts of worship, everything belonging to worship is turned into an idol, because outward forms without their inner realities are being worshipped. Consequently the truths contained in worship and religious teachings are turned into falsities; for they are falsified by the selfish and worldly thoughts entering into them, to which very many other notions become attached that take what is God's from those truths and assign them to self and the world. All this may also be recognized in the altars of the gentile nations; although they offered sacrifices on them in a similar way to the Israelite nation, those sacrifices were nevertheless abominations.

[3] The customary existence of pillars among the ancients, serving to mean the holiness of worship, is clear from the pillar erected by Jacob, described in Genesis as follows,

And Jacob took the stone which he had placed as his headrest, and placed it as a pillar and poured oil on the top of it. And he said, If I come back in peace to my father's house, this stone which I have placed as a pillar will be God's house. Genesis 28:18, 21-22.

The same thing is clear from the twelve pillars set up by Moses at the foot of Mount Sinai, spoken of as follows in Exodus and dealt with in 9389,

Moses wrote all Jehovah's words. And he rose early in the morning, and built an altar at the foot of 1 the mountain, and twelve pillars for the twelve tribes of Israel. Exodus 24:4.

Also in Isaiah,

On that day there will be an altar to Jehovah in the midst of the land of Egypt, and a pillar to Jehovah at its border. Isaiah 19:19.

And in Hosea,

The children of Israel will sit many days with no king, and no prince, and no sacrifice, and no pillar. Hosea 3:4.

In these places worship springing from truths is meant by 'pillars', because stone was a sign of Divine Truth, as stated above; and a pillar anointed with oil was a sign of Divine Truth emanating from Divine Good.

(Odkazy: Genesis 28:18-19)


[4] But when those representative objects began to be worshipped in an idolatrous manner, the command came for them to be overthrown and broken, as in the present verse and also in Exodus 23:24; Deuteronomy 7:5; 12:3. And since the Israelite nation was idolatrous at heart, to prevent them from setting up pillars on mountains and hills, or in groves, and worshipping them in an idolatrous manner, they were forbidden to set up pillars or to plant groves, even though for the ancients such things had been holy objects belonging to worship. The fact that this nation was forbidden to do so is clear in Moses,

You shall not plant for yourself a grove of any kind of tree beside the altar of your God which you shall make for yourself. And you shall not erect for yourself a pillar, which Jehovah your God indeed hates. Deuteronomy 16:21-22.

And the fact that they were forbidden to do so because they worshipped those objects in an idolatrous manner is clear in the first Book of Kings,

Judah 2 did what was evil in the eyes of Jehovah; they built for themselves high places and pillars on every high hill, and under every green tree. 1 Kings 14:22-23.

The like is said about the children of Israel 3 , in 2 Kings 17:10. In Micah,

I will cut down your carved images and your pillars from the midst of you, and you will adore no more the work of your hands. And I will uproot your groves from the midst of you. Micah 5:13-14.

In Isaiah,

You inflamed yourselves among the gods under every green tree. Isaiah 57:5.

And in Ezekiel,

By means of the hoofs of his horses Nebuchadnezzar will trample all your streets, slay the people with the sword, and cause your mighty pillars 4 to come down to the ground. Ezekiel 26:11.

The same thing may in addition be seen in other places, which likewise show what is meant in the internal sense by 'pillars'.

-----
Footnotes:

1. literally, an altar under

2. i.e. the people in the southern kingdom of Judah

3. i.e. the northern kingdom of Israel

4. literally, pillars of your might

-----

(Odkazy: 2 Kings 17:9-10; Exodus 34:13; Genesis 28:18-19)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 375, 391


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: