Bible

 

Amos 9

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 ראיתי את־אדני נצב על־המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא־ינוס להם נס ולא־ימלט להם פליט׃

2 אם־יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם־יעלו השמים משם אורידם׃

3 ואם־יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם־יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את־הנחש ונשכם׃

4 ואם־ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את־החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃

5 ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל־יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים׃

6 הבונה בשמים [כ= מעלותו] [ק= מעלותיו] ואגדתו על־ארץ יסדה הקרא למי־הים וישפכם על־פני הארץ יהוה שמו׃

7 הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם־יהוה הלוא את־ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר׃

8 הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את־בית יעקב נאם־יהוה׃

9 כי־הנה אנכי מצוה והנעותי בכל־הגוים את־בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא־יפול צרור ארץ׃

10 בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא־תגיש ותקדים בעדינו הרעה׃

11 ביום ההוא אקים את־סכת דויד הנפלת וגדרתי את־פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃

12 למען יירשו את־שארית אדום וכל־הגוים אשר־נקרא שמי עליהם נאם־יהוה עשה זאת׃ ף

13 הנה ימים באים נאם־יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל־הגבעות תתמוגגנה׃

14 ושבתי את־שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את־יינם ועשו גנות ואכלו את־פריהם׃

15 ונטעתים על־אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך׃

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 9      

By Rev. Martin Pennington and Rev. George McCurdy

The Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape the Last Judgment. Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had. The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding, new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

Doctrine of the Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 7:17

Shemot 14:24

VaYikra 26:5

BaMidbar 24:18

Devarim 2:23, 28:64

Eyov 22:13

Tehilim 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Yishevah 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Yeremiyah 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Yechezchial 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hosea 1:4, 6

Amos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Ovadiyah 1:4, 19

Michah 3, 4, 3:11

Nachum 1:5

Tzefaniyah 2:7

Luke 22:31

Acts of the Apostles 15:16, 17

Romans 11:5

Word/Phrase Explanations

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

צרור
A bundle (Gen. 42:3) signifies orderly arrangement, because the truths ap­pertaining to man are disposed and arranged into series: those which are in the greatest...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ערים
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

כרמים
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6377

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6377. 'He washes his clothing in wine' means that His Natural consists in Divine Truth from His Divine Good. This is clear from the meaning of 'washing' as purifying, dealt with in 3147; from the meaning of 'wine' as the good of love towards the neighbour and the good of faith, and in the highest sense as Divine Truth from the Lord's Divine Good, dealt with below; and from the meaning of 'clothing' as the exterior which covers the interior, dealt with in 5248, thus the natural since this is exterior and covers the rational, which is interior. Therefore 'clothing' also means truth since this is exterior and covers good, which is interior, 2576, 4545, 4763, 5319, 5954.

[2] The fact that 'wine' means love towards the neighbour and the good of faith may be recognized from what has been shown regarding the bread and wine in the Holy Supper, in 2165, 2177, 3464, 4581, 5915. These paragraphs show that 'bread' is the good of celestial love, and that 'wine' is the good of spiritual love. The same may also be recognized from the minchah and the drink-offering in sacrifices. The minchah in them meant the good of love, and the drink-offering the good of faith. The minchah consisted of the kinds of things that meant the good of love, while the drink-offering consisted of wine that meant the good of faith. The sacrifices themselves were also called 'bread', 2165. For the use in sacrifices of a drink-offering consisting of wine, see Exodus 29:40; Leviticus 23:12-13, 18-19; Numbers 15:2-15; 28:6-7, 18-end; 29:1-7 and following verses.

(Odkazy: Numbers 28:18-31)


[3] The meaning that 'wine' has of love towards the neighbour and the good of faith is also evident in Isaiah,

Everyone who thirsts, come to the waters; and he who has no money, come, buy and eat! And come, buy wine and milk without money and without price. Isaiah 55:1.

No one can fail to see that they did not have to buy wine and milk, but that they were to acquire what is meant by 'wine and milk', which is love towards the neighbour and faith. These gifts come from the Lord 'without money and without price'.

[4] In Hosea,

Threshing-floor and winepress will not feed them, and new wine will be deceptive to her. 1 Ephraim will return to Egypt, and in Assyria they will eat what is unclean. They will not pour libations of wine to Jehovah, their sacrifices will not be pleasing to Him. Hosea 9:1-4.

Here also in the internal sense reference is made to the good of love and the good of faith, to the demise of them. The good of love is meant by 'threshing-floor' by virtue of the grain there and the bread made from it, while the good of faith is meant by 'winepress', 'new wine', and 'libation of wine'. 'Ephraim will return to Egypt' stands for the fact that the understanding would resort to factual knowledge for advice concerning the arcana of faith; 'in Assyria they will eat what is unclean' stands for that which is the outcome of consequent false reasoning - 'Ephraim' being the area of understanding in the Church, see 5754, 6112, 6238, 6267; 'Egypt' the area of factual knowledge, 1164, 1165, 1186, 1462, 5702; and 'Assyria' that of reasoning, 1186. The line of thought in this passage also shows that the words used here contain something more than what one sees in the letter. For everything hangs together in the internal sense, but not so in the external sense, for example when it says that 'threshing-floor and winepress will not feed them, and new wine will be deceptive to her', immediately followed by 'Ephraim will return to Egypt, and in Assyria they will eat what is unclean'. Moreover, without the internal sense what meaning would Ephraim's return to Egypt and their eating in Assyria what is unclean have?

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165, Arcana Coelestia 5354, 6222; Hosea 9:2-4)


[5] 'Winepress' and 'wine' are also used in Jeremiah to describe the demise of mutual love and the good of faith,

He who lays waste has fallen on your vintage, therefore joy and gladness have been plucked from Carmel, and from the land of Moab, for I have made the wine cease from the winepresses; none will tread the headed. 2 Jeremiah 48:32-33.

[6] The fact that 'wine' means the good of mutual love and of faith is also evident in John,

I heard a voice from the midst of the four living creatures, saying, Do no harm to oil and wine. Revelation 6:6.

[7] 'Oil' stands for the good of celestial love, and 'wine' for the good of spiritual love.

'Oil' and 'wine' have a similar meaning in the Lord's parable of the Good Samaritan in Luke,

A certain Samaritan was journeying, and seeing him who had been wounded by the robbers was moved with compassion for him; going therefore to him, he bandaged his wounds, and poured on oil and wine. Luke 10:33-34.

'He poured on oil and wine' means that he performed the works of love and charity, 'oil' being the good of love, see 886, 3728. A like meaning was involved in the practice of the ancients, who poured oil and wine onto a pillar when they consecrated it, Genesis 35:14-4581, Genesis 35:4582.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4581-4582, Genesis 35:14)


[8] The fact that 'wine' means the good of love and faith is evident from the words the Lord used when He instituted the Holy Supper. He said then regarding the wine,

I tell you that I shall not drink from now on of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom. Matthew 26:29; Luke 22:17-18.

Anyone can see that He was not about to drink wine in that kingdom, but that the good of love and faith is meant, which He was about to impart to those who belonged to His kingdom. Much the same is meant by 'wine' in Isaiah 24:9, 11; Lamentations 2:11-12; Hosea 14:7; Amos 9:13-14; Zechariah 9:15-16; Luke 5:37-39.

(Odkazy: Zechariah 9:15, 9:17)


[9] Since 'wine' means the good of love and faith, Divine Truth from the Lord's Divine Good is therefore meant in the highest sense, for that Truth, when it flows into a person and is accepted by him, brings him the good of love and faith.

[10] Since most things in the Word also have a contrary meaning, so too does 'wine', the contrary meaning of which is falsity from evil, as in Isaiah,

Woe to those who rise in the morning around dawn, and then follow strong drink, who continue into dusk, so that wine may inflame them! Woe to heroes at drinking wine, and to valiant men in mixing strong drink! Isaiah 5:11, 22

In the same prophet,

Also these err through wine, and go astray through strong drink. The priest and the prophet err through strong drink. They are swallowed up by wine, they go astray through strong drink. They err among the seers, they are tottery in judgement. Isaiah 28:7.

In the same prophet,

The shepherds know no understanding, they all look to their own way. Come, I will get wine, and we will be drunken from strong drink; and let there be tomorrow, as there is this day, great abundance. Isaiah 56:11-12.

In addition to these places 'wine' is used with the contrary meaning in Jeremiah 13:12; Hosea 4:11; 7:5; Amos 2:8; Micah 2:11; Psalms 75:8; Deuteronomy 32:33.

Falsity from evil is also meant by the cup of the wine of wrath in Jeremiah 25:15-16; Revelation 14:8, 10; 16:19; the winepress of the wrath of God's anger, Revelation 19:15; and the wine of whoredom, Revelation 17:2; 18:3.

-----
Footnotes:

1. The Latin means them but the Hebrew means her, which Swedenborg has in other places where he quotes this verse, as well as possibly here in his rough draft.

-----

(Odkazy: Genesis 49:8-12)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6378, 8481, 8568, 8904, 9003, 9057, 9139, 9223, 9296, 9320, 9331, 9544, 9780, 9960, 10040, 10079, 10137

The White Horse 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 219, 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 252, 376, 433, 447, 475, 918

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9331

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9331. 'And I will send the hornet before you' means the dread felt by those who are steeped in falsities arising from evil. This is clear from the meaning of 'hornets' as falsities that are stinging and lethal and therefore cause feelings of dread. Terror is used in reference to those immersed in evils, and dread to those steeped in falsities; regarding the terror felt by the former, see above in 9327. The reason why the dread felt by those steeped in falsities is meant by 'hornets' is that these are winged creatures equipped with stings with which they can administer venomous pricks. For living creatures both great and small mean such things as compose human affections, that is, such as are connected with the will, or else they mean such things as compose human thoughts, that is, such as are connected with the understanding. For everything without exception in the human being has connection either with his will or with his understanding. Things that have no connection with one or the other do not exist in the human being, and so are not part of the human being. Creatures that walk and also ones that creep mean affections in both senses, and so mean forms of good or else evils since these belong to the affections, whereas flying creatures, including insects with wings, mean such things as belong to thought in both senses, and so mean truths or else falsities since these belong to thoughts.

Living creatures mean forms of good or else evils, see 9280. Ones that creep mean forms of good or else evils on the external level of the senses, 746, 909, 994. Flying creatures mean truths or falsities, 40, 745, 776, 778, 866, 911, 988, 3219, 5149, 7441. Consequently insects with wings mean the same things, but as they exist on the outermost levels of the human mind.

[2] But falsities, which are the subject now, are of many kinds. There are falsities which do no harm, there are falsities which do slight harm and those which do serious harm, and there are also those which are lethal. What kind they are is recognized from the evils they arise from. Every falsity that is harmful or that is lethal owes its existence to evil; for falsity arising from evil is evil revealing itself in an outward form. In the next life also, when such falsities are represented visually, they are seen as swarms of filthy insects and flying creatures, a terrifying sight that is determined by the type of evil from which the falsities derive. From all this it is evident why it is that the dread felt by those steeped in falsities arising from evil is meant by 'hornets'. Similarly in Deuteronomy,

Jehovah your God will send the hornet among them, until those who are left and hide themselves from you have perished. Deuteronomy 7:20.

[3] Throughout the Word various types of insects are mentioned, and wherever they are mentioned they mean falsities or evils in the outermost levels of the human mind, or the external level of the senses. These evils and falsities have their origin in the illusions of the senses and in various bodily pleasures and appetites, which mislead by means of their allurements and by outward appearances, and cause reason to assent to and so become immersed in falsities arising from evil. This type of falsities is meant by 'the noxious flying insects' of Egypt, see 7441, and likewise by 'the locusts' there, 7643. By 'the frogs' of Egypt reasonings arising from falsities are meant, 7351, 7352, 7384; by 'the lice' there evils of the same kind are meant, 7419; and by 'worms' falsities that devour and torment, 8481.

(Odkazy: Arcana Coelestia 7351-7352)


[4] Such evils and falsities are also meant by the various types of insects referred to in the following places: In Isaiah,

It will happen on that day, that Jehovah will whistle for the fly that is in the farthest part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Asshur. They will come and all of them will rest in the river of desolations, and in the clefts of the rocks, and in all bushes. Isaiah 7:18-19.

This refers to the Lord's Coming, and to the state of the Church then. 'The fly in the farthest part of the rivers of Egypt' is falsity on the outermost levels of the human mind, that is, on the external level of the senses, 7441. 'The bee in the land of Asshur' is falsity perverting reasonings in the mind; for 'Asshur' means reasoning, 1186. 'The river of desolations' is falsity reigning everywhere; 'the clefts of the rocks' are the truths of faith lying in obscurity, because they have been removed from the light of heaven, 8581 (end); and 'bushes' are similar but newly developing truths, 2682.

[5] In Amos,

I struck you with blight and mildew; your very many gardens, and your vineyards, and your fig trees, and your olive trees the caterpillar (eruca) devoured. Amos 4:9.

In Joel,

What the caterpillar (eruca) has left the locust will devour, and what the locust has left the beetle (melolontha) will devour, and what the beetle has left the bruchus 1 will devour. Awake, you drunkards; and wail, all you drinkers of wine, because of the new wine that has been cut off from your mouth. Joel 1:4-5.

In the same prophet,

The threshing-floors are full of clean grain; the presses overflow with new wine and oil. And I will recompense for you the years that the locust has consumed, the beetle (melolontha), and the bruchus, and the caterpillar (eruca), My great army which I sent among you. Joel 2:24-25.

Here falsities and evils on the outermost levels or the external level of the senses of a member of the Church are meant by these types of insects, as is evident from the specific details in these quotations; for they refer to the perversion of the Church's truth and good. What 'the locust' and what 'the bruchus' mean may be seen in 7643; and the fact that the Church's forms of good and its truths in general are meant by 'gardens', 'vineyards', 'fig trees', 'olive trees', 'wine', and 'new wine', which are destroyed by such creatures, has been shown often in explanations.

[6] In David,

He caused frogs to crawl forth onto their land, into the chambers of their kings. He spoke, that a swarm might come, lice in all their borders. Psalms 105:30-31.

This refers to Egypt. What is meant by 'frogs' there, see 7351, 7352, 7384; and what by 'lice', 7419. In Moses,

You will plant and dress vineyards, but not drink wine nor gather [the fruit]; for the worm will eat it. Deuteronomy 28:39.

'The worm' stands for all such falsity and evil in general.

(Odkazy: Arcana Coelestia 7351-7352)


[7] In Isaiah,

Do not fear the reproach of man (homo), and do not be dismayed by their slanders. For the moth will devour them as a garment, and the grub will devour them as wool. Isaiah 51:7-8.

'The moth' stands for falsities on the outermost levels of the human mind, and 'the grub' for evils there. For 'a garment' which the moth will devour means the lower or more external truths that belong to the sensory level of the human mind, 2576, 5248, 6377, 6918, 9158, 9212; and 'wool' which the grub will devour means the lower or more external forms of good that belong to the sensory level of the human mind, as is evident from many places in the Word, and also from the meaning of 'a sheep', from which wool is obtained, as the good of charity, 4169. What exactly are the outermost levels of the natural man, which are called those of the senses, and what they are like, see 4009, 5077, 5081, 5084, 5089, 5094, 5125, 5128, 5580, 5767, 5774, 6183, 6201, 6310-6318, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949, 7442, 7645, 7693, 9212, 9216.

-----
Footnotes:

1. i.e. a (wingless) kind of locust, possibly the larva of a locust

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 6844-6845, 6948-6949; Exodus 23:28)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9341, 10236

Apocalypse Revealed 424

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 50, 197


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 543, 650, 946

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: