Bible

 

Amos 9

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 ראיתי את־אדני נצב על־המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא־ינוס להם נס ולא־ימלט להם פליט׃

2 אם־יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם־יעלו השמים משם אורידם׃

3 ואם־יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם־יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את־הנחש ונשכם׃

4 ואם־ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את־החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃

5 ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל־יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים׃

6 הבונה בשמים [כ= מעלותו] [ק= מעלותיו] ואגדתו על־ארץ יסדה הקרא למי־הים וישפכם על־פני הארץ יהוה שמו׃

7 הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם־יהוה הלוא את־ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר׃

8 הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את־בית יעקב נאם־יהוה׃

9 כי־הנה אנכי מצוה והנעותי בכל־הגוים את־בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא־יפול צרור ארץ׃

10 בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא־תגיש ותקדים בעדינו הרעה׃

11 ביום ההוא אקים את־סכת דויד הנפלת וגדרתי את־פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃

12 למען יירשו את־שארית אדום וכל־הגוים אשר־נקרא שמי עליהם נאם־יהוה עשה זאת׃ ף

13 הנה ימים באים נאם־יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל־הגבעות תתמוגגנה׃

14 ושבתי את־שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את־יינם ועשו גנות ואכלו את־פריהם׃

15 ונטעתים על־אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך׃

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 9      

By Rev. Martin Pennington and Rev. George McCurdy

The Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape the Last Judgment.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding, new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

The Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 7:17

Shemot 14:24

VaYikra 26:5

BaMidbar 24:18

Devarim 2:23, 28:64

Eyov 22:13

Tehilim 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Yishevah 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Yeremiyah 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Yechezchial 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hosea 1:4, 6

Amos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Ovadiyah 1:4, 19

Michah 3, 4, 3:11

Nachum 1:5

Tzefaniyah 2:7

Luke 22:31

Acts of the Apostles 15:16, 17

Romans 11:5

Word/Phrase Explanations

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

צרור
A bundle (Gen. 42:3) signifies orderly arrangement, because the truths ap­pertaining to man are disposed and arranged into series: those which are in the greatest...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ערים
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

כרמים
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6377

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6377. 'He washes his clothing in wine' means that His Natural consists in Divine Truth from His Divine Good. This is clear from the meaning of 'washing' as purifying, dealt with in 3147; from the meaning of 'wine' as the good of love towards the neighbour and the good of faith, and in the highest sense as Divine Truth from the Lord's Divine Good, dealt with below; and from the meaning of 'clothing' as the exterior which covers the interior, dealt with in 5248, thus the natural since this is exterior and covers the rational, which is interior. Therefore 'clothing' also means truth since this is exterior and covers good, which is interior, 2576, 4545, 4763, 5319, 5954.

[2] The fact that 'wine' means love towards the neighbour and the good of faith may be recognized from what has been shown regarding the bread and wine in the Holy Supper, in 2165, 2177, 3464, 4581, 5915. These paragraphs show that 'bread' is the good of celestial love, and that 'wine' is the good of spiritual love. The same may also be recognized from the minchah and the drink-offering in sacrifices. The minchah in them meant the good of love, and the drink-offering the good of faith. The minchah consisted of the kinds of things that meant the good of love, while the drink-offering consisted of wine that meant the good of faith. The sacrifices themselves were also called 'bread', 2165. For the use in sacrifices of a drink-offering consisting of wine, see Exodus 29:40; Leviticus 23:12-13, 18-19; Numbers 15:2-15; 28:6-7, 18-end; 29:1-7 and following verses.

(Odkazy: Numbers 28:18-31)


[3] The meaning that 'wine' has of love towards the neighbour and the good of faith is also evident in Isaiah,

Everyone who thirsts, come to the waters; and he who has no money, come, buy and eat! And come, buy wine and milk without money and without price. Isaiah 55:1.

No one can fail to see that they did not have to buy wine and milk, but that they were to acquire what is meant by 'wine and milk', which is love towards the neighbour and faith. These gifts come from the Lord 'without money and without price'.

[4] In Hosea,

Threshing-floor and winepress will not feed them, and new wine will be deceptive to her. 1 Ephraim will return to Egypt, and in Assyria they will eat what is unclean. They will not pour libations of wine to Jehovah, their sacrifices will not be pleasing to Him. Hosea 9:1-4.

Here also in the internal sense reference is made to the good of love and the good of faith, to the demise of them. The good of love is meant by 'threshing-floor' by virtue of the grain there and the bread made from it, while the good of faith is meant by 'winepress', 'new wine', and 'libation of wine'. 'Ephraim will return to Egypt' stands for the fact that the understanding would resort to factual knowledge for advice concerning the arcana of faith; 'in Assyria they will eat what is unclean' stands for that which is the outcome of consequent false reasoning - 'Ephraim' being the area of understanding in the Church, see 5754, 6112, 6238, 6267; 'Egypt' the area of factual knowledge, 1164, 1165, 1186, 1462, 5702; and 'Assyria' that of reasoning, 1186. The line of thought in this passage also shows that the words used here contain something more than what one sees in the letter. For everything hangs together in the internal sense, but not so in the external sense, for example when it says that 'threshing-floor and winepress will not feed them, and new wine will be deceptive to her', immediately followed by 'Ephraim will return to Egypt, and in Assyria they will eat what is unclean'. Moreover, without the internal sense what meaning would Ephraim's return to Egypt and their eating in Assyria what is unclean have?

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165, Arcana Coelestia 5354, 6222; Hosea 9:2-4)


[5] 'Winepress' and 'wine' are also used in Jeremiah to describe the demise of mutual love and the good of faith,

He who lays waste has fallen on your vintage, therefore joy and gladness have been plucked from Carmel, and from the land of Moab, for I have made the wine cease from the winepresses; none will tread the headed. 2 Jeremiah 48:32-33.

[6] The fact that 'wine' means the good of mutual love and of faith is also evident in John,

I heard a voice from the midst of the four living creatures, saying, Do no harm to oil and wine. Revelation 6:6.

[7] 'Oil' stands for the good of celestial love, and 'wine' for the good of spiritual love.

'Oil' and 'wine' have a similar meaning in the Lord's parable of the Good Samaritan in Luke,

A certain Samaritan was journeying, and seeing him who had been wounded by the robbers was moved with compassion for him; going therefore to him, he bandaged his wounds, and poured on oil and wine. Luke 10:33-34.

'He poured on oil and wine' means that he performed the works of love and charity, 'oil' being the good of love, see 886, 3728. A like meaning was involved in the practice of the ancients, who poured oil and wine onto a pillar when they consecrated it, Genesis 35:14-4581, Genesis 35:4582.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4581-4582, Genesis 35:14)


[8] The fact that 'wine' means the good of love and faith is evident from the words the Lord used when He instituted the Holy Supper. He said then regarding the wine,

I tell you that I shall not drink from now on of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom. Matthew 26:29; Luke 22:17-18.

Anyone can see that He was not about to drink wine in that kingdom, but that the good of love and faith is meant, which He was about to impart to those who belonged to His kingdom. Much the same is meant by 'wine' in Isaiah 24:9, 11; Lamentations 2:11-12; Hosea 14:7; Amos 9:13-14; Zechariah 9:15-16; Luke 5:37-39.

(Odkazy: Zechariah 9:15, 9:17)


[9] Since 'wine' means the good of love and faith, Divine Truth from the Lord's Divine Good is therefore meant in the highest sense, for that Truth, when it flows into a person and is accepted by him, brings him the good of love and faith.

[10] Since most things in the Word also have a contrary meaning, so too does 'wine', the contrary meaning of which is falsity from evil, as in Isaiah,

Woe to those who rise in the morning around dawn, and then follow strong drink, who continue into dusk, so that wine may inflame them! Woe to heroes at drinking wine, and to valiant men in mixing strong drink! Isaiah 5:11, 22

In the same prophet,

Also these err through wine, and go astray through strong drink. The priest and the prophet err through strong drink. They are swallowed up by wine, they go astray through strong drink. They err among the seers, they are tottery in judgement. Isaiah 28:7.

In the same prophet,

The shepherds know no understanding, they all look to their own way. Come, I will get wine, and we will be drunken from strong drink; and let there be tomorrow, as there is this day, great abundance. Isaiah 56:11-12.

In addition to these places 'wine' is used with the contrary meaning in Jeremiah 13:12; Hosea 4:11; 7:5; Amos 2:8; Micah 2:11; Psalms 75:8; Deuteronomy 32:33.

Falsity from evil is also meant by the cup of the wine of wrath in Jeremiah 25:15-16; Revelation 14:8, 10; 16:19; the winepress of the wrath of God's anger, Revelation 19:15; and the wine of whoredom, Revelation 17:2; 18:3.

-----
Footnotes:

1. The Latin means them but the Hebrew means her, which Swedenborg has in other places where he quotes this verse, as well as possibly here in his rough draft.

-----

(Odkazy: Genesis 49:8-12)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6378, 8481, 8568, 8904, 9003, 9057, 9139, 9223, 9296, 9320, 9331, 9544, 9780, 9960, 10040, 10079, 10137

The White Horse 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 219, 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 252, 376, 433, 447, 475, 918

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 475

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

475. And have washed their robes, signifies the removal of falsities by means of temptations. This is evident from the signification of "to wash," as being to purify from falsities and evils, consequently to remove them; for the evils and falsities that are with man, spirit, and angel, are not taken away, but are removed, and when they have been removed the appearance is that they have been taken away (respecting this see in The Doctrine of the New Jerusalem 166, 170) thence "to wash" signifies to remove falsities, and thus to purify. Also from the signification of "robes," as being protecting truths in general (of which above, n. 395; but "robes" here, before they have been washed and made white, signify falsities from which they have [not yet] been purified; for those who are in falsities from ignorance appear in the spiritual world at first in dusky garments of diverse colors, and while they are in temptations in filthy garments; but when they come out of temptations they appear in white robes, glistening according to their purification from falsities. Each one in the other life appears in garments according to the truths and according to the falsities that are with him; 1 this is why "garments" signify truths, and in the contrary sense falsities (see above, n. 195, 271). From this the signification of "they have washed their robes and have made them white" can be seen.

(Odkazy: Revelation 7:14; The Apocalypse Explained 195, 271, 395)


[2] In ancient times, when all the externals of the church were representative and significative of things spiritual and celestial, washings were made use of, and they represented purifications from falsities and evils; "washings" had this signification because "waters" signified truths, and "filth" falsities and evils, and all purification from falsities and evils is effected by truths (that "waters" signify truths see above, n. 71). This is why washings were instituted with the sons of Israel by command; for with them there was a representative church, all things of which were significative of things spiritual, and "washings" signified purifications from falsities and evils, and thence regeneration. For this purpose:

A laver of brass was placed at the entrance of the tent of meeting (Exodus 30:18-20);

Also lavers of brass were placed outside of the temple, one great laver which was called the sea of brass, and ten smaller ones (1 Kings 7:23-39).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71)


[3] Because of this signification of "washings," when Aaron and his sons were consecrated to the priesthood:

Moses was commanded to wash them with water at the entrance of the tent, and thus to sanctify them (Exodus 29:4; 40:12; Leviticus 8:6);

for the priests represented the Lord in relation to Divine good, as kings represented Him in relation to Divine truth, consequently the priests represented also the Divine holiness which is pure without blemish. Aaron and his sons were inducted into this representation by the washing by Moses; therefore it is said that "thus they should be sanctified," although no sanctity was conferred upon them by the washing.

[4] It was therefore also commanded that:

Aaron and his sons should wash their hands and feet before entering into the tent of meeting, and before they came near to the altar to minister; and it is said that they were to do this that they die not; and that it should be to them a statute of an age (Exodus 30:18-21; 40:30, 31).

Also that Aaron should wash his flesh before he put on the garments of ministry (Leviticus 16:4, 24).

"Washing the hands and feet" signified the purification of the natural man, and "washing the flesh" the purification of the spiritual man. It was therefore commanded also:

That the Levites should be sanctified by being sprinkled with the water of expiation, and by causing a razor to pass over their flesh, and that they should wash their garments (Numbers 8:6, 7).

This was done to the Levites because they ministered in the external things of the church under Aaron and his sons, and the purification of the external things of the church was represented by the sprinkling of the water of expiation, by shaving the hairs of the flesh, and by washing the garments.

(Odkazy: Exodus 40:30-32, 40:30-31; Numbers 8:6-7)


[5] Furthermore, all who were made unclean by touching unclean things also washed themselves and their garments, and were said to be made clean thereby, as:

Those who ate of the dead body of a clean beast, or of what was torn (Leviticus 17:15, 16).

One who touched the bed of one who had an issue, or sat upon the vessel that he sat on, or who touched his flesh (Leviticus 15:4-12).

It was also commanded that the leper, after his cleansing, should wash his garments, shave off his hair, and wash himself with water (Leviticus 14:8, 9).

Also that such vessels as had become unclean by the touch of the unclean, should be passed through water (Leviticus 11:32; besides other statutes).

He is much mistaken who supposes that those who washed their flesh or hands and feet, or garments, were cleansed and sanctified, that is, purified from their sins; for sins are not washed away or taken away by water as filth is, but they are washed away, that is, removed, by means of truths and a life according to them, and this alone was what was represented by the washings; for "waters" signify truths, and truths when there is life according to them, purify the man.

(Odkazy: Leviticus 14:8-9, Leviticus 15:5-13, 17:15-16)


[6] That these external things contribute nothing to purification from evils and falsities, is clearly taught by the Lord in Matthew:

Woe unto you Scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter that the outside of them may become clean also (Matthew 23:25, 26).

Like things were taught by the Lord when the Jews and Pharisees rebuked His disciples for not washing their hands before eating, for He taught:

That by this a man is not rendered unclean, but by every evil that goeth forth from the heart (Matthew 15:1-2, 19-20; Mark 7:1-23; Luke 11:38, 39).

From this it can be seen that the Jews by their washings were never sanctified and cleansed from their spiritual defilements, which are the evils going forth from the heart, since these evils reside within; and in the world they have nothing in common with the filth that adheres to the body. It is said that "the inside of the cup and platter must be cleansed that the outside may become clean also;" for the outside with man cannot be cleansed until the inside is cleansed, for the outside is cleansed by means of the inside. "The cup and platter" signify the interiors and exteriors of man, which receive truth and good, for the cup is what contains wine, and the platter is what contains food, and "wine" signifies truth, and "food" has a similar signification as "bread," namely, good. This makes clear the signification in the spiritual sense of "cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside may become clean also."

(Odkazy: Luke 11:38-39; Matthew 15:11, 15:17-20, Matthew 23:25-26)


[7] What the Lord says here has a similar meaning as His washing the feet of the disciples, respecting which He thus said to Peter, in John:

He that hath bathed needeth not save to wash his feet, but is wholly clean (John 13:10).

"He that hath bathed" signifies one who is inwardly clean; and "needeth not save to wash his feet" signifies that then he must be cleansed outwardly, for "the feet" signify the external or natural man (see above, n. 69. More may be seen respecting this arcanum in The Doctrine of the New Jerusalem 179, 181; and in Arcana Coelestia, where the following are made clear: For a man to be purified, both the internal or spiritual and the external or natural must be purified, and the external by means of the internal, n. 3868, 3870, 3872, 3876, 3877, 3882. The internal man is purified before the external, because the internal is in the light of heaven, and the external in the light of the world, n. 3321, 3325, 3469, 3493, 4353, 8746, 9325. The external or natural man is purified by the Lord through the internal or spiritual, n. 3286, 3288, 3321. A man is not purified until the external or natural man is also purified, n. 8742-8747, 9043, 9046, 9061, 9325, 9334. If the natural man is not purified the spiritual man is closed up, n. 6299; and in respect to the truths and goods of faith and love, it is as it were blind, n. 3493, 3969). The internal man is purified by knowing, understanding, and thinking the truths of the Word, and the external man by willing and doing them. This makes clear how the Lord's words to Peter must be understood, "He that hath bathed needeth not save to wash his feet;" likewise how the Lord's words to the Pharisees must be understood, "cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside may become clean also."

(Odkazy: Arcana Coelestia 3876-3877, 6299; The Apocalypse Explained 69)


[8] That the internal man is purified by truths which are of faith, and the external by a life according to them, is meant also by these words of the Lord:

Except one be born of water and of the spirit he cannot enter into the kingdom of God (John 3:5).

"Water" signifying the truths of faith, and "spirit" a life according to them.

[9] From this it can now be seen what "washing" signifies in the following passages. In Ezekiel:

I washed thee with waters; yea, I rinsed away thy bloods from upon thee, and I anointed thee with oil (Ezekiel 16:9).

This was said of Jerusalem, by which the church is signified; its purification from falsities and from evils is signified by "I washed thee with waters; yea, I rinsed away thy bloods from upon thee," "to wash with waters" signifying to purify the church by truths, and "to rinse away the bloods" signifying purification from falsities and evils. To imbue the church with the good of love is signified by "I anointed thee with oil," "oil" meaning the good of love.

[10] In Isaiah:

When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have washed away the bloods of Jerusalem out of the midst thereof, in the spirit of judgment, and in the spirit of cleansing (Isaiah 4:4).

"To wash away the filth of the daughters of Zion" signifies to purify the affections of those who are of a celestial church from the evils of love of self, "filth" meaning the evil of the love of self," "daughters" the affection, and "Zion" the church that is in love to the Lord, which is therefore called a celestial church; "to wash away the bloods of Jerusalem" signifies to purify the same affections from the falsities of evil, "bloods" meaning the falsities of evil; "in the spirit of judgment and in the spirit of cleansing" signifies by means of the understanding of truth and the affection of truth, "spirit" meaning the Divine truth proceeding from the Lord, "the spirit of judgment" the understanding of truth therefrom, and "the spirit of cleansing" the spiritual affection of truth, for that is what cleanses.

[11] In Job:

If I shall wash myself in waters of snow, and cleanse my hands with soap, yet wilt thou plunge me into the pit, and mine own garments shall abhor me (Acts of the Apostles 9:30, 31).

This means that if one attempts to purify himself by his own efforts, although by means of truths and goods that are or that appear to be genuine, he will yet lead himself into falsities; "to wash oneself" means to purify oneself; "waters of snow" mean truths that are or that appear to be genuine; "soap" means the good from which they come, and "the pit" falsity. That from this come truths falsified is meant by "mine own garments shall abhor me;" "garments" meaning truths, which are said "to abhor one" when they are falsified, and this is done when man from self-intelligence speculates and draws conclusions.

(Odkazy: Acts of the Apostles 9:30-31; Job 9:30-31)


[12] In Moses:

He washed his vesture in wine, and his covering in the blood of grapes (Genesis 49:11).

This is said of Judah, by whom is here meant the Lord in relation to Divine truth; that He altogether purified this in His Human, when He was in the world, is signified by "he washed his vesture in wine, and his covering in the blood of grapes," "vesture" and "covering" signifying His Human, and "wine" and "the blood of grapes" Divine truth. (This may be seen explained in Arcana Coelestia 6377, 6378.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 6377-6378)


[13] That "to wash" signifies to purify from falsities and evils is clearly evident in Isaiah:

Wash you, make you pure; put away the evil of your doings from before Mine eyes; cease to do evil (Isaiah 1:16).

Because "to wash" signifies to put away falsities and evils, it is added, "put away the evil of your doings from before Mine eyes; cease to do evil."

[14] In Jeremiah:

Wash thine heart from wickedness, O Jerusalem, that thou mayest be saved. How long shall the thoughts of thine iniquity lodge in the midst of thee? (Jeremiah 4:14).

This has a similar signification. In David:

Wash me from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Thou shalt purge me with hyssop, and I shall be clean; Thou shalt wash me, and I shall be whiter than snow (Psalms 51:2, 7).

Here "to wash" plainly means to purify from falsities and evils, for it is said, "Wash me from iniquity, and cleanse me from sin," and afterwards, "Thou shalt wash me, and I shall be whiter than snow;" "to wash from iniquity" means from falsities, and "from sin" means from evils, for "iniquity" is predicated of falsities, and "sin" of evils; and because the water of expiation was prepared from hyssop, it is said, "Thou shalt purge me with hyssop and I shall be clean. "

[15] In Jeremiah:

Although thou shalt wash thee with niter and take thee 2 much soap, thine iniquity shall still retain its spots before Me (Jeremiah 2:22).

Here, too, it is clear that washings only represented and thence signified spiritual washings, which are purifications from falsities and evils, for it is said, "Although thou shalt wash thee with niter, and take thee much soap, thine iniquity shall still retain its spots."

[16] Thus also in David:

In vain have I cleansed my heart, and washed my hands in innocence. All the day have I been plagued, and in the mornings was my reproof (Psalms 73:13, 14).

"To wash the hands in innocence" means to bear witness that one is innocent and pure from evils and falsities; for washing the hands was a testification of innocence; as can be seen also from the fact that:

Pilate washed his hands and said, I am innocent of the blood of this righteous person (Matthew 27:24).

(Odkazy: Psalms 73:13-14)


[17] Because "washings" signified purifications from falsities and evils, and "one blind" signified those who do not see truths, and are therefore in falsities:

The Lord told the blind man whose eyes He anointed with clay made with spittle, to wash himself in the pool of Siloam, and when he had washed himself he came seeing (John 9:6, 7, 11, 15).

The "blind man" here represented those who can see nothing of truth because they are sensual, and see only those things that appear before the external senses, from which come fallacies instead of truths, and to the confirmation of these they apply the sense of the letter of the Word; "the clay made of spittle" signifies sensual truth, such as the Word contains for such persons; "the waters of the lake or pool of Siloam" signify the truths of the Word, for all things, even to the waters in Jerusalem were significative; and "to wash" signifies to purify from fallacies, which in themselves are falsities. From this it can be seen what these things signify in series; for all the miracles and works of the Lord when He was in the world signified Divine celestial and Divine spiritual things, that is, such things as pertain to heaven and the church, and this because they were Divine, and the Divine always operates in ultimates from first things, and thus in fullness; ultimates are such as appear before the eyes in the world. This is why the Lord spoke and the Word was written by means of such things in nature as correspond.

(Odkazy: John 9:6-7)


[18] It is similar with the miracle performed on Naaman the leper by command of Elisha, which is thus described in the second book of Kings:

Naaman of Syria, being affected with leprosy, was commanded by a messenger from Elisha to wash himself seven times in the Jordan, and his flesh would come again and he would be clean. At length Naaman went down, and dipped himself seven times in Jordan; and his flesh came again like unto the flesh of a little lad, and he was clean (2 Kings 5:10, 14).

"Naaman a leper of Syria" represented and signified those who falsify the knowledges of truth and good from the Word, for "leprosy" signifies falsifications, and "Syria" the knowledges of truth and good. "The waters of Jordan" signified the truths that introduce into the church, which are the knowledges of truth and good from the Word, for the river Jordan was the first boundary across which the land of Canaan was entered, and "the land of Canaan" signified the church; this is why "the waters of Jordan" signified introductory truths, which are the first knowledges of truth and good from the Word. Because of this signification of "the waters of Jordan," Naaman was commanded to wash himself in them seven times, which signified purification from falsified truths; "seven times" signifies fully, and is predicated of things holy, such as truths Divine are. Because "seven times" has this signification, it is said that "his flesh came again like unto the flesh of a little lad," the flesh coming again signifying spiritual life, such as those have who are regenerated through Divine truths.

[19] Because "the waters of Jordan" signified the truths that introduce into the church, which are the knowledges of truth and good from the Word, and "washing" therein signified purification from falsities, and consequent reformation and regeneration by the Lord, therefore baptism was instituted, which was first performed in Jordan by John (Matthew 3:11-16; Mark 1:4-13). This rite signified initiation into the knowledges from the Word respecting the Lord, His coming, and salvation by Him; and as man is reformed and regenerated by the Lord by means of truths from the Word, baptism was commanded by the Lord (Matthew 28:19); for it is by means of truths from the Word that man is reformed and regenerated, and it is the Lord who reforms and regenerates. (Respecting this more may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 202-209.)

[20] It was said by John:

That he baptized with water; but that the Lord would baptize with the Holy Spirit and with fire (Luke 3:16; John 1:33).

This means that John only inaugurated them into knowledges from the Word respecting the Lord, and thus prepared them to receive Him, but that the Lord Himself regenerates man by means of Divine truth and Divine good proceeding from Him; for John represented the like as Elijah, namely, the Word; "the waters" with which John baptized signified introductory truths, which are knowledges from the Word respecting the Lord; "the Holy Spirit" signifies Divine truth proceeding from the Lord; and "fire" signifies Divine good proceeding from Him; and "baptism" signifies regeneration by the Lord by means of Divine truths from the Word.

[21] Washings were instituted in the ancient churches, and afterwards baptisms in their place, which nevertheless are only representative and significative rites, in order that heaven might be conjoined with the human race, and in particular with the man of the church; for heaven is conjoined to man when man is in ultimates, that is, in such things as are in the world in regard to his natural man, while he is in such things as are in heaven in regard to his spiritual man; in no other way is conjunction possible. This is why baptism was instituted; also the holy supper; likewise why the Word was written by means of such things as are in the world, while there is in it a spiritual sense, containing such things as are in heaven, that is, that the sense of the letter of the Word is natural, while in it there is a spiritual sense. (That by means of this sense the Word conjoins the angels of heaven with the men of the church, may be seen in the work on Heaven and Hell 303-310; and in the small work on The White Horse from beginning to end. That the holy supper likewise conjoins, see in The Doctrine of the New Jerusalem 210-222, and the same is true of baptism.) But he is much mistaken who believes that baptism contributes anything to a man's salvation unless he is at the same time in the truths of the church and in a life according to them; for baptism is an external thing, which without an internal contributes nothing to salvation, but it does contribute when the external is conjoined to an internal. The internal of baptism is, that by means of truths from the Word and a life according to them, falsities and evils may be removed by the Lord, and thus man be regenerated, as the Lord teaches (Matthew 23:26, 27), as explained above in this article.

-----
Footnotes:

1. The photolithograph has "them."

2. The photolithograph has "he take thee."

-----

(Odkazy: Leviticus 15:5-13; Matthew 15:11, Matthew 15:17-20, Matthew 23:25-26, 23:26-27; Revelation 7:14)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 470, 637, 717, 951

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Elisha and Naaman
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 John the Baptist
Compare the birth of John the Baptist with the birth of Jesus Christ. What do the births of these men mean in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: