Bible

 

Amos 9

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 ראיתי את־אדני נצב על־המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא־ינוס להם נס ולא־ימלט להם פליט׃

2 אם־יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם־יעלו השמים משם אורידם׃

3 ואם־יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם־יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את־הנחש ונשכם׃

4 ואם־ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את־החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃

5 ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל־יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים׃

6 הבונה בשמים [כ= מעלותו] [ק= מעלותיו] ואגדתו על־ארץ יסדה הקרא למי־הים וישפכם על־פני הארץ יהוה שמו׃

7 הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם־יהוה הלוא את־ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר׃

8 הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את־בית יעקב נאם־יהוה׃

9 כי־הנה אנכי מצוה והנעותי בכל־הגוים את־בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא־יפול צרור ארץ׃

10 בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא־תגיש ותקדים בעדינו הרעה׃

11 ביום ההוא אקים את־סכת דויד הנפלת וגדרתי את־פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃

12 למען יירשו את־שארית אדום וכל־הגוים אשר־נקרא שמי עליהם נאם־יהוה עשה זאת׃ ף

13 הנה ימים באים נאם־יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל־הגבעות תתמוגגנה׃

14 ושבתי את־שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את־יינם ועשו גנות ואכלו את־פריהם׃

15 ונטעתים על־אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך׃

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 9      

By Rev. Martin Pennington and Rev. George McCurdy

The Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape the Last Judgment. Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had. The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding, new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

Doctrine of the Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 7:17

Shemot 14:24

VaYikra 26:5

BaMidbar 24:18

Devarim 2:23, 28:64

Eyov 22:13

Tehilim 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Yishevah 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Yeremiyah 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Yechezchial 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hosea 1:4, 6

Amos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Ovadiyah 1:4, 19

Michah 3, 4, 3:11

Nachum 1:5

Tzefaniyah 2:7

Luke 22:31

Acts of the Apostles 15:16, 17

Romans 11:5

Word/Phrase Explanations

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

צרור
A bundle (Gen. 42:3) signifies orderly arrangement, because the truths ap­pertaining to man are disposed and arranged into series: those which are in the greatest...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ערים
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

כרמים
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4926

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4926. 'And she said, Why have you made a breach upon yourself?' means this truth's apparent separation from good. This is clear from the meaning of 'a breach' as an infringement upon and perversion of truth through its separation from good, dealt with below. Here 'making a breach' plainly means pulling away the twice-dyed thread from the hand and so separating good; for good is meant by 'twice-dyed', 4922. As regards this separation being an apparent one, this follows from the fact that it appeared to the midwife that a separation had taken place; but in reality it was not the twin with the twice-dyed thread who came out but his brother, who represents truth. On these matters, see what has been shown immediately above in 4925, where it is shown that good is in actual fact the firstborn but that truth appears to be such. This can be illustrated further still from the functions and members within the human body. The appearance is that the members and organs are first and that the functions these perform are subsequent; for the organs and members present themselves to the eye and are also known before their functions are seen or known. But in spite of this appearance the functions are prior to the members and organs since these derive their existence from the functions they serve and so receive their own forms to accord with these functions. Indeed the function itself gives them these forms and accommodates them to itself. If this were not so, all the individual parts of the human body could not possibly act together in so harmonious a way that they make a single whole. The same may be said about good and truth. The appearance is that truth is first, but in reality good is, in that good gives truths the forms they take and accommodates them to itself. Therefore regarded essentially truths are nothing else than goods which have been given form, that is, they are the forms good takes. In relation to good, truths are also like the internal organs and the fibres of the body in relation to the functions these perform. Also, regarded essentially good is nothing else than the function.

[2] The meaning of 'a breach' as an infringement upon truth and a perversion of it through its separation from good is also clear from other places in the Word, as in David,

Our storehouses are full, yielding food and still more food; our flocks are thousands, and ten thousands in our streets, our oxen are laden; there is no breach. Psalms 144:13-14.

This refers to the Ancient Church as it was in its youth. 'The food' with which 'the storehouses are full' stands for spiritual food, that is, for truth and good. 'Flocks' and 'oxen' stand for forms of good, internal and external. 'There is no breach' stands for the fact that truth has not suffered any infringement upon it or perversion of it through separation from good.

[3] In Amos,

I will raise up the tent of David that is fallen down, and I will close up their breaches, and I will restore its destroyed places; and I will build it as in the days of old. Amos 9:11.

This refers to a Church where good is present. 'The tent of David that is fallen down' means the good of love and charity received from the Lord. For 'a tent' meaning that good, see 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391, 4599, and 'David' the Lord, 1888. 'Closing up the breeches' stands for correcting falsities which have entered in through the separation of truth from good. 'Building it as in the days of old' stands for as the state of the Church was in ancient times. In the Word that state at that time is called 'the days of eternity', 'the days of old', and also 'of generation upon generation'.

[4] In Isaiah,

He that is of you is building the waste places of old; raise up the foundations of generation upon generation, and may you be called the one repairing the breach, the one restoring paths to dwell in. Isaiah 58:12.

This refers to a Church where charity and life are the essential thing. 'Repairing the breach' again stands for correcting falsities which have crept in through the separation of good from truth, the origin of all falsity. 'Restoring paths to dwell in' stands for truths which are linked to good, for 'paths' or ways are truths, 627, 2333, and 'dwelling in' is used in reference to good, 2268, 2451, 2712, 3613.

[5] In the same prophet,

You saw that the breaches of the city of David were very many, and you collected the waters of the lower pool. Isaiah 22:9.

'The breaches of the city of David' stands for falsities of doctrine. 'The waters of the lower pool' stands for traditions by which they introduced blemishes into the truths contained in the Word, Matthew 15:1-6; Mark 7:1-13. In Ezekiel,

You have not gone up into the breaches and made a hedge for the house of Israel, so that you might stand in war on the day of Jehovah. Ezekiel 13:5.

In the same prophet,

I sought from among them a man making a hedge and standing in the breach before Me for the land, that I should not destroy it; but I found none. Ezekiel 22:30.

'Standing in the breach' stands for defending and guarding against the intrusion of falsities. In David,

Jehovah said He would destroy the people, unless Moses His chosen had stood in the breach before Him. Psalms 106:23.

'Standing in the breach' again means guarding against the intrusion of falsities; 'Moses' here meaning the Word - see Preface to Chapter 18 of Genesis, and 4859 (end).

(Odkazy: Arcana Coelestia 2135; Mark 7:1-14)


[6] In Amos,

They will drag out the last of you with fish-hooks; you will go out through the breaches, every one from her own region; and you will cast down the palace. Amos 4:2-3.

'Going out through the breaches' stands for doing so through falsities resulting from reasonings. 'The palace' means the Word and consequently the truth of doctrine that is grounded in good. And because 'breaches' means falsity which arises through the separation of good from truth, the same is also meant in the representative sense by 'strengthening and repairing the breaches of the house of Jehovah', 2 Kings 12:5, 7-8, 12; 22:5. In the second Book of Samuel,

It grieved David that Jehovah had made a breach into Uzzah; therefore he called that place Perez Uzzah. 2 Samuel 6:8.

This refers to Uzzah, who died because he touched the ark. 'The ark' represented heaven, or in the highest sense the Lord, and therefore Divine Good. But 'Uzzah' represented that which ministers, and so represents truth since truth ministers to good. This separation is meant by 'a breach into Uzzah'.

(Odkazy: 2 Kings 12:6-8; Genesis 38:29)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 4977, 5351, 5354, 6272, 6342, 6344, 7035, 8042, 8080, 8833, 9224, 10110

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 186


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 433, 434


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: