Bible

 

Εξοδος πλήθους 15

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Τοτε εψαλεν ο Μωυσης και οι υιοι Ισραηλ την ωδην ταυτην προς τον Κυριον, και ειπον λεγοντες, Ας ψαλλω προς τον Κυριον· διοτι εδοξασθη ενδοξως· τον ιππον και τον αναβατην αυτου ερριψεν εις την θαλασσαν.

2 Ο Κυριος ειναι η δυναμις μου και το ασμα μου, και εσταθη η σωτηρια μου· αυτος ειναι Θεος μου και θελω δοξασει αυτον· Θεος του πατρος μου, και θελω υψωσει αυτον.

3 Ο Κυριος ειναι δυνατος πολεμιστης· Κυριος το ονομα αυτου.

4 Του Φαραω τας αμαξας και το στρατευμα αυτου ερριψεν εις την θαλασσαν· και εκλεκτοι πολεμαρχοι αυτου κατεποντισθησαν εν τη Ερυθρα θαλασση.

5 Αι αβυσσοι εσκεπασαν αυτους· ως πετρα κατεβυθισθησαν εις τα βαθη.

6 Η δεξια σου, Κυριε, εδοξασθη εις δυναμιν· η δεξια σου, Κυριε, συνετριψε τον εχθρον.

7 Και με το μεγεθος της υπεροχης σου εξωλοθρευσας τους υπεναντιους σου· εξαπεστειλας την οργην σου και κατεφαγεν αυτους ως καλαμην.

8 Και με την πνοην του θυμου σου τα υδατα επεσωρευθησαν ομου· τα κυματα εσταθησαν ως σωρος, αι αβυσσοι επηξαν εν τω μεσω της θαλασσης.

9 Ο εχθρος ειπε, Θελω καταδιωξει, θελω καταφθασει, θελω διαμοιρασθη τα λαφυρα· η ψυχη μου θελει χορτασθη επ' αυτους· θελω συρει την μαχαιραν μου, η χειρ μου θελει αφανισει αυτους.

10 Εφυσησας με τον ανεμον σου και η θαλασσα εσκεπασεν αυτους· κατεβυθισθησαν ως μολυβδος εις τα φοβερα υδατα.

11 Τις ομοιος σου Κυριε, μεταξυ των θεων; Τις ομοιος σου, ενδοξος εις αγιοτητα, θαυμαστος εις υμνους, ενεργων τεραστια;

12 Εξετεινας την δεξιαν σου, και η γη κατεπιεν αυτους.

13 Με το ελεος σου ωδηγησας τον λαον τουτον, τον οποιον ελυτρωσας· ωδηγησας αυτον με την δυναμιν σου προς την κατοικιαν της αγιοτητος σου.

14 Οι λαοι θελουσιν ακουσει και φριξει· πονοι θελουσι κατακυριευσει τους κατοικους της Παλαιστινης.

15 Τοτε θελουσιν εκπλαγη οι ηγεμονες Εδωμ· τρομος θελει καταλαβει τους αρχοντας του Μωαβ· παντες οι κατοικοι της Χανααν θελουσιν αναλυθη.

16 Φοβος και τρομος θελει επιπεσει επ' αυτους· απο του μεγεθους του βραχιονος σου θελουσιν απολιθωθη, εωσου περαση ο λαος σου, Κυριε, εωσου περαση ο λαος ουτος, τον οποιον απεκτησας.

17 Θελεις εισαγαγει αυτους και φυτευσει αυτους εις το ορος της κληρονομιας σου, τον τοπον, Κυριε, τον οποιον ητοιμασας δια κατοικιαν σου, το αγιαστηριον, Κυριε, το οποιον αι χειρες σου εστησαν.

18 Ο Κυριος θελει βασιλευει εις τους αιωνας των αιωνων.

19 Διοτι εισηλθον οι ιπποι του Φαραω εις την θαλασσαν μετα των αμαξων αυτου και μετα των ιππεων αυτου, και ο Κυριος εστρεψεν επ' αυτους τα υδατα της θαλασσης· οι δε υιοι Ισραηλ επερασαν δια ξηρας εν τω μεσω της θαλασσης.

20 Μαριαμ δε η προφητις, η αδελφη του Ααρων ελαβε το τυμπανον εν τη χειρι αυτης και πασαι αι γυναικες εξηλθον κατοπιν αυτης μετα τυμπανων και χορων.

21 Και η Μαριαμ ανταπεκρινετο προς αυτους, λεγουσα, Ψαλλετε εις τον Κυριον· διοτι εδοξασθη ενδοξως· τον ιππον και τον αναβατην αυτου ερριψεν εις θαλασσαν.

22 Τοτε εσηκωσεν ο Μωυσης τους Ισραηλιτας απο της Ερυθρας θαλασσης, και εξηλθον εις την ερημον Σουρ· και περιεπατουν τρεις ημερας εν τη ερημω και δεν ευρισκον υδωρ.

23 Και εκειθεν ηλθον εις Μερραν· δεν ηδυναντο ομως να πιωσιν εκ των υδατων της Μερρας, διοτι ησαν πικρα· δια τουτο και επωνομασθη Μερρα.

24 Και εγογγυζεν ο λαος κατα του Μωυσεως, λεγων, Τι θελομεν πιει;

25 Ο δε Μωυσης εβοησε προς τον Κυριον· και εδειξεν εις αυτον ο Κυριος ξυλον, το οποιον οτε ερριψεν εις τα υδατα, τα υδατα εγλυκανθησαν. Εκει εδωκεν εις αυτους παραγγελιαν και διαταγμα, και εκει εδοκιμασεν αυτους·

26 και ειπεν, Εαν ακουσης επιμελως την φωνην Κυριου του Θεου σου και πραττης το αρεστον εις τους οφθαλμους αυτου και δωσης ακροασιν εις τας εντολας αυτου και φυλαξης παντα τα προσταγματα αυτου, δεν θελω φερει επι σε ουδεμιαν εκ των νοσων, τας οποιας εφερα κατα των Αιγυπτιων· διοτι εγω ειμαι ο Κυριος ο θεραπευων σε.

27 Επειτα ηλθον εις Αιλειμ, οπου ησαν δωδεκα πηγαι υδατων και εβδομηκοντα δενδρα φοινικων· και εκει εστρατοπεδευσαν πλησιον των υδατων.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 643, 842, 1664, 1756, 1928, 2702, 5215, ...

Apocalypse Revealed 343, 411, 774


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 355, 419, 458, 522, 538, 573, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Γένεση 25:18, 36:16

Εξοδος πλήθους 2:4, 3:14, 6:7, 8:6, 14:7, 14, 22, 25, 26, 29, 15:1, 4, 21, 16:2, 4, 17:1, 3, 4, 18:11, 19:5, 23:22, 25, 25:8

Αριθμοί 12:2, 13, 21:17, 22:3, 26:59, 33:8, 9

Δευτερονόμιο 1:30, 2:4, 25, 3:24, 4:34, 5:1, 7:12, 15, 8:2, 16, 10:21, 28:1, 9, 13, 33:5, 26

Ιησούς του ναυή 2:9, 11, 3:13, 16, 4:23, 9:9, 22:19, 24:25

Δικαστές 2:22, 4:4, 5:1, 30, 11:34

Ρουθ 1:20

1 Samuel 2:2, 4:7, 8, 18:6

2 Samuel 6:14, 22:1, 3, 16

1 βασιλιάδες 8:23

2 βασιλιάδες 2:21, 22:14

1 Χρονικά 16:25

Νεεμίας 6:14, 9:11

Δουλειά 4:9, 9:4

Ψαλμοί 8, 10:16, 18:2, 23:2, 24:8, 44:4, 48:7, 60:2, 68:20, 26, 74:2, 76:7, 77:11, 14, 15, 78:13, 54, 81:9, 86:10, 89:14, 98:1, 103:3, 105:43, 106:12, 113:5, 118:14, 15, 21, 28, 146:10

Ησάιας 5:24, 6:3, 25:1, 40:18, 25, 43:1, 46:9, 55:3, 57:15, 63:9, 12

Ιερεμία 10:6, 11:7, 33:2

Ιεζεκιήλ 16:8, 32:9, 37:26, 28, 47:8

Hosea 2:17, 11:3

Μιχά 7:18

Ναούμ 1:10

Habakkuk 3:6

Ματθαίος 6:31

Λουκά 1:51

1 Peter 6

Αποκάλυψη 8:11, 11:15, 15:3, 4

Vysvětlení slova/fráze

Μωυσης
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Θεος
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Γη
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

Ααρων
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

υδατων
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bitter and Sweet Water
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Bitter Water at Marah
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Marah and Elim
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Marah and Elim (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Miriam and the Women Praise the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Palms in the Word Crossword Puzzle
A crossword puzzle about palms in the Word. Complete the puzzle using reference clues.
Activity | Ages 9 - 13

 Praise the Lord with Music
Make simple instruments and then praise the Lord with song, dance, and music.
Activity | Ages up to 6

 The Bitter Waters of Marah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel and the Red Sea
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Song by the Red Sea
Worship Talk | Ages 7 - 14

Bible

 

Ματθαίος 6:31

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

31 Μη μεριμνησητε λοιπον λεγοντες, Τι να φαγωμεν η τι να πιωμεν η τι να ενδυθωμεν;

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Matthew 6      

Napsal(a) Rev. John Clowes M.A.

Verses 1, 2. That good ought to be done from the love of good, and not with a view to please men, otherwise the love of God is not in it, neither true blessedness.

Verse 3. That it ought to be done from the Lord, and not from self.

Verse 4. That good thus done brings its own reward from the Divine Good in which it originates.

Verse 5. That truth, in like manner, ought to be spoken from the love of truth, and not to please men, because in this latter case it brings no delight along with it but what arises from human glory.

Verse 6. That it ought to be spoken from the will of good, separated from evil, and opened to the Divine Good; in which case it is accepting of the blessedness of that good.

Verses 7, 8. That in speaking the truth before the Divine, in supplication, the expressions are not attended to, but the affections and thoughts in the expressions.

Verse 9. Which affections and thoughts ought to be open inwards to the reception of the Divine Good, and to acknowledge the Divine Humanity of the Lord to be that good.

Verse 10. And to receive thence Truth Divine, that so the external man may be conformable to the internal.

Verse 11. And thus to incorporate the heavenly goods and truths of the Word continually into the life.

Verse 12. And to give them back again to the Lord, in devout acknowledgement that they are His gifts.

Verse 13. Confessing that the Lord alone defends man under all assaults of evil spirits, and finally delivers him from their power, whilst he acknowledges in true humiliation that all good and truth are from the Lord alone, and nothing from man.

Verses 14, 16. That the Lord separates evil from man, in proportion as man is in the will that it may be separated, but not otherwise.

Verses 16-18. That a defect of truth and good ought not to induce external sadness and severity, but should lead to internal sanctification and purity; in which latter case heavenly good is presently communicated, and heavenly joy succeeds.

Verse 19. That the knowledges of good and truth ought not to be stored up in the external memory only, or in the natural understanding only, because in that case, not being incorporated into the life, they may be taken away and lost.

Verse 20. But they ought to be stored up in the internal man, by influencing the will and its love, in which case they cannot perish, being incorporated into the life.

Verse 21. That the state of the will and its love depends upon the state of its reception of the knowledges of good and truth.

Verse 22. That if the understanding of truth be grounded in the will of good, man becomes enlightened with true wisdom in all things belonging to salvation.

Verse 23. But it is otherwise, if the understanding of truth be grounded in the love of evil, for in this case truth is falsified, which is a worse state than that of mere ignorance.

Verse 24. That man cannot be principled at the same time both in good and evil, or in love to the Lord and self-love; for one must be the ruling love, and the other must serve.

Verse 25. That the good of love with its intelligence, and all the truths of faith, are continually provided for man by the Lord.

Verse 26. That all things of spiritual intelligence are continually nourished by good from the Lord, without any care of their own, much more the things of celestial love.

Verse 27. And that man cannot give increase to that intelligence and love by any care of his own separate from the Divine Providence.

Verse 28. That in like manner all inferior truths are provided of the Lord.

Verse 29. And that in them is contained Divine Truth and Good.

Verse 30. That if the Lord's Divine Providence thus extends to the lowest things and principles in the regenerate life, how much more to the higher?

Verse 31. That therefore man ought to depend upon the Divine Providence for sustenance in all degrees of his life, and not to trust to his own prudence.

Verse 32. That the unregenerate are more solicitous about external or natural life, than about internal or spiritual life, when yet the Lord wills that external or natural life, and the things thereof, should administer to internal or spiritual life.

Verse 33. That therefore spiritual truth and good ought to be exalted above natural; in which case both are preserved.

Verse 34. That man ought thus to love at all times under the protection and blessing of the Divine Providence of the Lord, and free from care and anxiety.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3069, 8478

Heaven and Hell 281

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Εξοδος πλήθους 15:24

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Analyzing the Lord's Prayer
Look at the Prayer to see which parts are statements and which are requests. 
Activity | Ages over 11

 An Eternal Perspective
An examination of why having an eternal perspective is important, especially in our marriages.
Worship Talk | Ages over 18

 Blessings: Life Is Eternal
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: The Word of God
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Border for the Lord's Prayer Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Lord's Prayer.
Project | Ages 7 - 17

 Clothes That Angels Wear
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Conversation with God
Worship Talk | Ages over 18

 Dare to Give
Worship Talk | Ages over 18

 Divine Providence and Tragedy
The Lord respects our freedom because He loves us. He respects it so much that He allows us to get into trouble, and then as far as we are willing, He brings us new strength out of our troubles
Worship Talk | Ages over 18

 Do Not Worry
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Earthly vs. Heavenly Treasures
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 For Reflection: Treasure of the Heart
How can we gather spiritual treasure and bring forth good?
Activity | Ages over 15

 Give Us This Day
Project | Ages up to 6

 Golden Rule and Prayer Crossword Puzzle
Crossword puzzle about the Golden Rule and the Lord's Prayer.
Activity | Ages 7 - 14

 Heavenly Clothing
Worship Talk | Ages 7 - 14

 His Kingdom
Article | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Infinite Meaning in the Lord's Prayer
Think of ways that you can become more “connected” with the Lord and the people around you.
Activity | Ages over 15

 Kingdom of God
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Looking More Closely at Flowers
Ways to help children appreciate the beauty of flowers the Lord has created. 
Activity | Ages 4 - 14

 Lord's Prayer Book
Illustrate your own book about the Lord's Prayer, following the suggestions given below each phrase of the prayer.
Project | Ages 4 - 10

 Lord's Prayer in Folding Hands
Put the text of the Lord's Prayer in hands that can be folded in prayer.
Project | Ages up to 10

 Make a Border for the Lord's Prayer Calligraphy
Make your own border for the Lord's Prayer.
Project | Ages 7 - 17

 Make a Mural of the Lord's Prayer
Make a mural with a section depicting each portion of the Lord's prayer. Then illustrate what each part means to you.
Project | Ages 7 - 17

 Memory Verse: Our Daily Bread
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Protects Us
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Trusting in the Lord
Activity | Ages 4 - 14

 No Other Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Our Father, Who Art in Heaven
How, then, should we pray, and what should we ask for from the Lord? One of His disciples asked the Lord this while He was on earth.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Praying to the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Trusting in the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Relationship With God
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Seek First the Kingdom of God
The most important thing for us to do is to think about the Lord and try to obey what He says.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Simplicity
In order for us to receive the Lord's words, we must be simple - simple in the sense of being single-minded, looking to one source of truth, and in having our internal and external thoughts agree. 
Article | Ages 15 - 17

 Spiritual Treasure
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Taking Care for the Morrow
We must work and plan for the future but trust that the Lord has the ability and the desire to lead us to heavenly happiness. 
Worship Talk | Ages over 18

 The Glory of the Lord
We can know and love the Lord in His glorified human even better than the disciples did.
Article | Ages over 18

 The Life Which Lasts Forever
Death is a new beginning. We continue to be the same people. We meet up with people we know. And husbands and wives who had been separated by death are reunited. This is a beautiful picture, and it can provide tremendous reassurance.
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Is Our Heavenly Father
Make a picture of the Lord who is our Father in heaven, always looking out for us. 
Project | Ages 4 - 10

 The Lord Is Our Heavenly Father (version 1)
Color picture of the Lord with children.
Picture | Ages up to 14

 The Lord Is Our Heavenly Father (version 2)
Color picture of the Lord with children.
Picture | Ages up to 14

 The Lord's Prayer
The Lord’s Prayer is a way of talking directly to the Lord who is our Heavenly Father. The Lord gave us this prayer because it can lead our minds to the important things that will make our spirits grow strong. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 1, for ages 6-7.
Religion Lesson | Ages 6 - 7

 The Lord's Prayer
The Lord's prayer in a color border.
Picture | Ages over 15

 The Lord’s Prayer
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord’s Prayer
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord's Prayer Calligraphy with Violet Border
The Lord's Prayer with a lovely border of violets around it.
Project | Ages 7 - 17

 The Second Coming
Article | Ages 15 - 17

 The Sermon on Mount: Do Not Worry
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Sermon on Mount: How to Pray
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Sermon on the Mount
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Sermon on the Mount (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments and the Lord's Prayer
Activity | Ages over 15

 Thy Kingdom Come
Activity | Ages over 15

 Treasures in Heaven
What would you put in a treasure box for life here on earth? What would you put in a treasure box for heaven?
Project | Ages 4 - 10

 Treasures in Heaven, Treasures on Earth
On one chest, write what you would put in a treasure box for life here on earth. In the other treasure chest, write what you would want to pack in a treasure box for heaven.
Project | Ages 7 - 10

 Trusting in the Lord's Providence Bookmarks
Print out these beautiful bookmarks with quotes about trusting in the Lord. 
Project | Ages over 15

 Understanding the Meaning of the Lord's Prayer
This is an overview of the deeper meaning of the prayer.
Activity | Ages over 11

 Vain Repetitions
Activity | Ages over 15

 Why Did God Create Me?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: