Bible

 

Εξοδος πλήθους 15

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Τοτε εψαλεν ο Μωυσης και οι υιοι Ισραηλ την ωδην ταυτην προς τον Κυριον, και ειπον λεγοντες, Ας ψαλλω προς τον Κυριον· διοτι εδοξασθη ενδοξως· τον ιππον και τον αναβατην αυτου ερριψεν εις την θαλασσαν.

2 Ο Κυριος ειναι η δυναμις μου και το ασμα μου, και εσταθη η σωτηρια μου· αυτος ειναι Θεος μου και θελω δοξασει αυτον· Θεος του πατρος μου, και θελω υψωσει αυτον.

3 Ο Κυριος ειναι δυνατος πολεμιστης· Κυριος το ονομα αυτου.

4 Του Φαραω τας αμαξας και το στρατευμα αυτου ερριψεν εις την θαλασσαν· και εκλεκτοι πολεμαρχοι αυτου κατεποντισθησαν εν τη Ερυθρα θαλασση.

5 Αι αβυσσοι εσκεπασαν αυτους· ως πετρα κατεβυθισθησαν εις τα βαθη.

6 Η δεξια σου, Κυριε, εδοξασθη εις δυναμιν· η δεξια σου, Κυριε, συνετριψε τον εχθρον.

7 Και με το μεγεθος της υπεροχης σου εξωλοθρευσας τους υπεναντιους σου· εξαπεστειλας την οργην σου και κατεφαγεν αυτους ως καλαμην.

8 Και με την πνοην του θυμου σου τα υδατα επεσωρευθησαν ομου· τα κυματα εσταθησαν ως σωρος, αι αβυσσοι επηξαν εν τω μεσω της θαλασσης.

9 Ο εχθρος ειπε, Θελω καταδιωξει, θελω καταφθασει, θελω διαμοιρασθη τα λαφυρα· η ψυχη μου θελει χορτασθη επ' αυτους· θελω συρει την μαχαιραν μου, η χειρ μου θελει αφανισει αυτους.

10 Εφυσησας με τον ανεμον σου και η θαλασσα εσκεπασεν αυτους· κατεβυθισθησαν ως μολυβδος εις τα φοβερα υδατα.

11 Τις ομοιος σου Κυριε, μεταξυ των θεων; Τις ομοιος σου, ενδοξος εις αγιοτητα, θαυμαστος εις υμνους, ενεργων τεραστια;

12 Εξετεινας την δεξιαν σου, και η γη κατεπιεν αυτους.

13 Με το ελεος σου ωδηγησας τον λαον τουτον, τον οποιον ελυτρωσας· ωδηγησας αυτον με την δυναμιν σου προς την κατοικιαν της αγιοτητος σου.

14 Οι λαοι θελουσιν ακουσει και φριξει· πονοι θελουσι κατακυριευσει τους κατοικους της Παλαιστινης.

15 Τοτε θελουσιν εκπλαγη οι ηγεμονες Εδωμ· τρομος θελει καταλαβει τους αρχοντας του Μωαβ· παντες οι κατοικοι της Χανααν θελουσιν αναλυθη.

16 Φοβος και τρομος θελει επιπεσει επ' αυτους· απο του μεγεθους του βραχιονος σου θελουσιν απολιθωθη, εωσου περαση ο λαος σου, Κυριε, εωσου περαση ο λαος ουτος, τον οποιον απεκτησας.

17 Θελεις εισαγαγει αυτους και φυτευσει αυτους εις το ορος της κληρονομιας σου, τον τοπον, Κυριε, τον οποιον ητοιμασας δια κατοικιαν σου, το αγιαστηριον, Κυριε, το οποιον αι χειρες σου εστησαν.

18 Ο Κυριος θελει βασιλευει εις τους αιωνας των αιωνων.

19 Διοτι εισηλθον οι ιπποι του Φαραω εις την θαλασσαν μετα των αμαξων αυτου και μετα των ιππεων αυτου, και ο Κυριος εστρεψεν επ' αυτους τα υδατα της θαλασσης· οι δε υιοι Ισραηλ επερασαν δια ξηρας εν τω μεσω της θαλασσης.

20 Μαριαμ δε η προφητις, η αδελφη του Ααρων ελαβε το τυμπανον εν τη χειρι αυτης και πασαι αι γυναικες εξηλθον κατοπιν αυτης μετα τυμπανων και χορων.

21 Και η Μαριαμ ανταπεκρινετο προς αυτους, λεγουσα, Ψαλλετε εις τον Κυριον· διοτι εδοξασθη ενδοξως· τον ιππον και τον αναβατην αυτου ερριψεν εις θαλασσαν.

22 Τοτε εσηκωσεν ο Μωυσης τους Ισραηλιτας απο της Ερυθρας θαλασσης, και εξηλθον εις την ερημον Σουρ· και περιεπατουν τρεις ημερας εν τη ερημω και δεν ευρισκον υδωρ.

23 Και εκειθεν ηλθον εις Μερραν· δεν ηδυναντο ομως να πιωσιν εκ των υδατων της Μερρας, διοτι ησαν πικρα· δια τουτο και επωνομασθη Μερρα.

24 Και εγογγυζεν ο λαος κατα του Μωυσεως, λεγων, Τι θελομεν πιει;

25 Ο δε Μωυσης εβοησε προς τον Κυριον· και εδειξεν εις αυτον ο Κυριος ξυλον, το οποιον οτε ερριψεν εις τα υδατα, τα υδατα εγλυκανθησαν. Εκει εδωκεν εις αυτους παραγγελιαν και διαταγμα, και εκει εδοκιμασεν αυτους·

26 και ειπεν, Εαν ακουσης επιμελως την φωνην Κυριου του Θεου σου και πραττης το αρεστον εις τους οφθαλμους αυτου και δωσης ακροασιν εις τας εντολας αυτου και φυλαξης παντα τα προσταγματα αυτου, δεν θελω φερει επι σε ουδεμιαν εκ των νοσων, τας οποιας εφερα κατα των Αιγυπτιων· διοτι εγω ειμαι ο Κυριος ο θεραπευων σε.

27 Επειτα ηλθον εις Αιλειμ, οπου ησαν δωδεκα πηγαι υδατων και εβδομηκοντα δενδρα φοινικων· και εκει εστρατοπεδευσαν πλησιον των υδατων.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 643, 842, 1664, 1756, 1928, 2702, 5215, ...

Apocalypse Revealed 343, 411, 774


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 355, 419, 458, 522, 538, 573, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Γένεση 25:18, 36:16

Εξοδος πλήθους 2:4, 3:14, 6:7, 8:6, 14:7, 14, 22, 25, 26, 29, 15:1, 4, 21, 16:2, 4, 17:1, 3, 4, 18:11, 19:5, 23:22, 25, 25:8

Αριθμοί 12:2, 13, 21:17, 22:3, 26:59, 33:8, 9

Δευτερονόμιο 1:30, 2:4, 25, 3:24, 4:34, 5:1, 7:12, 15, 8:2, 16, 10:21, 28:1, 9, 13, 33:5, 26

Ιησούς του ναυή 2:9, 11, 3:13, 16, 4:23, 9:9, 22:19, 24:25

Δικαστές 2:22, 4:4, 5:1, 30, 11:34

Ρουθ 1:20

1 Samuel 2:2, 4:7, 8, 18:6

2 Samuel 6:14, 22:1, 3, 16

1 βασιλιάδες 8:23

2 βασιλιάδες 2:21, 22:14

1 Χρονικά 16:25

Νεεμίας 6:14, 9:11

Δουλειά 4:9, 9:4

Ψαλμοί 8, 10:16, 18:2, 23:2, 24:8, 44:4, 48:7, 60:2, 68:20, 26, 74:2, 76:7, 77:11, 14, 15, 78:13, 54, 81:9, 86:10, 89:14, 98:1, 103:3, 105:43, 106:12, 113:5, 118:14, 15, 21, 28, 146:10

Ησάιας 5:24, 6:3, 25:1, 40:18, 25, 43:1, 46:9, 55:3, 57:15, 63:9, 12

Ιερεμία 10:6, 11:7, 33:2

Ιεζεκιήλ 16:8, 32:9, 37:26, 28, 47:8

Hosea 2:17, 11:3

Μιχά 7:18

Ναούμ 1:10

Habakkuk 3:6

Ματθαίος 6:31

Λουκά 1:51

1 Peter 6

Αποκάλυψη 8:11, 11:15, 15:3, 4

Vysvětlení slova/fráze

Μωυσης
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Θεος
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Γη
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

Ααρων
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

υδατων
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bitter and Sweet Water
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Bitter Water at Marah
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Marah and Elim
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Marah and Elim (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Miriam and the Women Praise the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Palms in the Word Crossword Puzzle
A crossword puzzle about palms in the Word. Complete the puzzle using reference clues.
Activity | Ages 9 - 13

 Praise the Lord with Music
Make simple instruments and then praise the Lord with song, dance, and music.
Activity | Ages up to 6

 The Bitter Waters of Marah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel and the Red Sea
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Song by the Red Sea
Worship Talk | Ages 7 - 14

Bible

 

Ησάιας 55:3

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

3 Κλινατε το ωτιον σας και ελθετε προς εμε· ακουσατε και η ψυχη σας θελει ζησει· και θελω καμει προς εσας αιωνιον διαθηκην, τα ελεη του Δαβιδ τα πιστα.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 55      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 55

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. Ho! everyone that thirsts, come you to the waters! and he who has no silver: come you, buy, and eat! yea, come, buy you without silver, and without price, wine and milk.

VERSE 1. That "wine" and "milk", which were to be bought without silver, are not here understood, but things spiritual, to which they correspond, must be obvious to every one; wherefore, by "wine" is signified spiritual Good, which in its essence is Truth, and by "milk" the Good of that Truth. That these are given gratis by the Lord to such as are in ignorance of Truth and of Good, but nevertheless are in the desire thereof, is understood by their being bid "to come, to buy and eat without silver"; to "buy" signifies to procure to themselves, and to "eat" is to appropriate, which is done by application as of themselves. That they who are in ignorance of Truth and of Good, but in the desire thereof, are here meant, is evident; from its being said, "Everyone that thirsts, come you to the waters!" To "thirst" signifying to desire, and "waters" Truths - in the present case the Word, where Truths are. Apocalypse Explained 376 Apocalypse Explained 376[1-40]. See also Arcana Coelestia 8568, 8976.

"He who has no silver", signifies those who "are in ignorance of Truth, and yet in the Good of charity, as is the case with many in the church, and also with many Gentiles out of the church. Arcana Coelestia 1551.

Verses 1, 2. That to "eat" here signifies to appropriate to one's self from the Lord, is evident, for, it is said "Everyone who thirsts, come you to the waters! and he who has no silver; come you, buy, and eat"; by which is understood that everyone who desires Truth, and who had not Truth before, may procure and appropriate it to himself from the Lord. To "thirst" signifies to desire, "water" Truth, and "silver" the Truth of Good; wherefore, by "him who has no silver", is signified him who before had no Truth of Good; to "come" denotes to come to the Lord; to "buy" is to procure for himself; and to "eat" denotes to appropriate. "Come, buy you without silver, and without price, wine and milk", signifies to procure Divine Truth spiritual and Divine Truth natural without self-derived intelligence; "wine" denoting Divine Truth spiritual, and "milk" Divine Truth spiritual-natural. "Wherefore do you weigh out silver for that which is not bread? and your labour for that which will not satisfy?" signifies that it is in vain to endeavour, from the proprium to procure the Good of love, and that which nourishes the soul; "silver" here denoting Truth from the proprium, or self-derived intelligence, and, in like manner, "labour"; by "bread" is understood the Good of love; and "that which satisfies" denotes that which nourishes the soul, - in the present case, that which does not nourish. "Hearken diligently unto Me", signifies that those things are from the Lord alone; and "eat you that which is good, and your soul shall delight itself in fatness", signifies that they may appropriate to themselves celestial Good, from which is all delight of life; to "delight in fatness" denoting to be delighted from Good, and the "soul" signifying life. Apocalypse Explained 617.

That to "buy" and "sell" signifies to procure knowledges and to teach them, see Chapter 24:2; also Isaiah 52:3, the Exposition.

Verses 1-4. That to "drink" and to "eat"; is here to be informed concerning the Lord; and that "waters", "wine", "milk"; "bread", and "fatness", signify the things which are of the Truth and Good of Faith from Him; is evident. Arcana Coelestia 9412.

2. Wherefore do you weigh out silver for that which is no bread? and your labour for that which will not satisfy? hearken diligently unto Me, and eat you that which is good; and your soul shall delight itself in fatness.

Verse 2. Hearken diligently unto Me, and eat you that which is good; and your soul shall delight itself in fatness. - By "eating Good" is signified to appropriate Good to themselves; whence, by "delighting in fatness", is signified to be in a state of satisfaction and blessedness. Apocalypse Explained 1159.

3. Incline your ear, and come unto Me; hearken, that your soul may live: and I will make with you an everlasting covenant, even the sure mercies of David.

Verse 3. "David" signifies the Lord; the "everlasting covenant" is conjunction with Him; the "sure mercies of David" are the things which are of the Lord; and the procuring of which is understood by "going to Him", and by "hearkening that their soul may live." A "covenant" in this; and in many other passages, as in Isaiah 42:6; 49:8 (see the Exposition), signifies the Lord's conjunction with the human race by His Divine Human. That the Lord, as to His Divine Human, is the Mediator, and that no one can come to the Divine Itself, which is in the Lord; and which is called the "Father", except by the "Son", : that is, by the Divine Human, is known in the church; thus it is the Lord, as to His Divine Human, who is the Conjunction [or the Covenant]. Who can comprehend the Divine Itself by any thought? and, if not by any thought, who can be conjoined with Him in love? But everyone can comprehend the Divine Human in thought, and be conjoined with Him in love. Arcana Coelestia 6804.

4. Behold, for a Witness to the peoples I have given Him; a Prince and a Lawgiver to the nations.

5. Behold; the nation whom You knew not You shalt call; and the nations who knew not You shall run unto You, for the sake of Jehovah Your God; and for the Holy One of Israel, for He has glorified You.

Verse 4. A Prince and a Lawgiver to the nations. - What is meant by these words, when applied to the Lord, see above, Chapter 33:22, the Exposition.

Verses 4, 5. A Witness to the peoples; - Behold, the nation whom You knew not You shalt call; and the nations who knew not You shall run unto You, etc. - These words treat of the Lord's kingdom, "Peoples" are those who are in Truths, and "'nations" those who are in Goods. Arcana Coelestia 1259.

6. Seek you Jehovah, while He may be found; call you upon Him, while He is near.

7. Let the wicked forsake his way, and the man of iniquity his thoughts: and let him return unto Jehovah, for He will have mercy upon him; and unto our God, for He will abundantly pardon.

8. For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways, says Jehovah.

9. For as the heavens are higher than the earth; so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.

Verses 6-8. As these words treat of turning to the Lord, and of repentance, we will here adduce the Doctrine of Repentance.

He who would be saved must confess his sins, and do the work of repentance. To "confess sins" is to know evils, to perceive them in one's own heart, to charge one's self with their guilt, and to condemn one's self on account of them. When this is done in the presence of God, it constitutes the confession of sins. To "perform the work of repentance" is to abstain from sins after they have been confessed, and supplication has been made for their remission, from humility of heart; and to live in newness of life, according to the precepts of charity and faith. The man who makes only a general acknowledgement that he is a sinner, charging himself as guilty of all evils, and yet does not explore himself, that is, does not really see his own sins, may, indeed, make confession, but not the confession of repentance; for such a person, because he does not know his own evils, lives in the practice of them afterwards, just as he had done before.

Repentance which consists merely in words, and does not affect the life, is not repentance; neither are sins remitted by such repentance, but only by repentance of life. Sins are, indeed, continually remitted to man by the Lord, for the Lord is Mercy itself; but still they adhere to man, however he may think they are remitted; nor are they removed from him but by a life according to the precepts of true faith. So far as a man lives according to those precepts, so far his sins are removed, and so far as they are removed, so far they are remitted. The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 159-162, 165. See also the Exposition of Isaiah 34.

10. For as the rain descends, and the snow, from the heavens, and returns not thither, but waters the earth, and makes it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater;

11. So shall My Word be which goes forth out of My mouth: it shall not return unto Me void; but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper [in that] for which I have sent it.

Verses 1011. Here "the Word which goes forth out of the mouth of God" is compared to the "rain" and "snow" from heaven, because by the "Word" is meant the Divine Truth proceeding from the Lord, which flows in with us by the Word; in like manner, also, by "as the rain descends, and the snow, from the heavens." By the "rain" is signified spiritual Truth, which is appropriated to man; and by "snow", natural Truth, which is as snow when it is only in the memory, but becomes spiritual by love, as snow becomes rain-water by heat.

By "watering the earth, that it may bring forth and bud", is signified to vivify the church, that it may produce the Truth of doctrine and of faith, and the Good of love and of charity; the Truth of doctrine and of faith is understood by "the seed which it giveth to the sower", and the Good of love and of charity by "the bread which it giveth to the eater." "It shall not return unto Me void, but it shall accomplish that which I please [or have willed]", signifies that it shall be received, and that man shall be led by it to look to the Lord. Apocalypse Explained 644.

12. For with joy shall you go forth, and you shall be led out with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into song; and all the trees of the field shall clap their hands.

Verse 12. The mountains and the hills shall break forth before you into song; and all the trees of the field shall clap their hands. - And in David:

"Praise Jehovah, you mountains and hills; fruit-trees, and all cedars", (Psalm 148:9)

In these words is described the joy of heart originating in the Good of love and charity; and "mountains", "hills", "trees", and "cedars" are said to "break forth in to singing", to "clap their hands", and to "praise", because thereby are signified the Goods and Truths which cause joys in man; for man does not rejoice from himself, but from the Goods and Truths which are in him; these are the things which rejoice, because they are the ground of man's rejoicing. Apocalypse Explained 644.

Because "mountains" and "hills" signified such things in the ancient church, divine worship was performed on mountains and hills; and afterwards the Hebrew nation placed altars upon mountains and hills, and there offered sacrifices and incense; and where there were no hills, they made high places; and as this worship became idolatrous, because they considered the "mountains" and the "hills" themselves holy, and thought nothing at all of the holy things which they signified, therefore. that worship was prohibited to the Israelitish and Jewish people, because that people was more prone than any other to idolatrous worship. In order, however, that this representative, which had been in ancient times, might be retained, "Mount Zion" was chosen, and by it, in the supreme sense, is represented the Divine Good of the Divine Love of the Lord, and in a respective sense, the Divine-Celestial and the Divine-Spiritual [principle] of His kingdom. Arcana Coelestia 6135.

13. Instead of the thorn shall come up the fir-tree; and instead of the brier shall come up the myrtle: and it shall be unto Jehovah for a name, for an everlasting sign which shall not be cut off.

Verse 13. That "thorns" and "briers" signify evils and falsities, see Chapter 5:6; 7:23, 24, 25, the Exposition; and as to the signification of the "myrtle" and the "fir-tree", see Chapter 41:19, the Exposition.

---
Isaiah Chapter 55.

1. Ho! everyone that thirsts, come you to the waters! and he who has no silver: come you, buy, and eat! yea, come, buy you without silver, and without price, wine and milk.

2. Wherefore do you weigh out silver for that which is no bread? and your labour for that which will not satisfy? hearken diligently unto Me, and eat you that which is good; and your soul shall delight itself in fatness.

3. Incline your ear, and come unto Me; hearken, that your soul may live: and I will make with you an everlasting covenant, even the sure mercies of David.

4. Behold, for a Witness to the peoples I have given Him; a Prince and a Lawgiver to the nations.

5. Behold; the nation whom You knew not You shalt call; and the nations who knew not You shall run unto You, for the sake of Jehovah Your God; and for the Holy One of Israel, for He has glorified You.

6. Seek you Jehovah, while He may be found; call you upon Him, while He is near.

7. Let the wicked forsake his way, and the man of iniquity his thoughts: and let him return unto Jehovah, for He will have mercy upon him; and unto our God, for He will abundantly pardon.

8. For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways, says Jehovah.

9. For as the heavens are higher than the earth; so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.

10. For as the rain descends, and the snow, from the heavens, and returns not thither, but waters the earth, and makes it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater;

11. So shall My Word be which goes forth out of My mouth: it shall not return unto Me void; but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper [in that] for which I have sent it.

12. For with joy shall you go forth, and you shall be led out with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into song; and all the trees of the field shall clap their hands.

13. Instead of the thorn shall come up the fir-tree; and instead of the brier shall come up the myrtle: and it shall be unto Jehovah for a name, for an everlasting sign which shall not be cut off.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 55


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 666, 3869, 4197, 6804, 9412

The Lord 43


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 205

Skočit na podobné biblické verše

Γένεση 49:10

Εξοδος πλήθους 15:26

2 Samuel 7:29, 23:5

2 Χρονικά 6:42

Ψαλμοί 89:29

Παροιμίες 7:2

Ησάιας 61:8

Ιερεμία 32:40, 38:20

Ιεζεκιήλ 16:60, 34:25

Ματθαίος 11:28

Πράξεις των Αποστόλων 13:34

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: The Promise of Baptism
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Elijah in the Cave - Level C
Complete lesson with activity choices: discussion on the forces of nature (wind, earthquake, fire) and what they represent, make a cave out from a egg, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah in the Cave - Level D
Complete lesson with activity choices: paired activity on Elijah's 3 sources of food in famines, finding the still small voice of conscience, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Listen for the Lord's Voice Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 Quotes: Power of the Lord's Word
Teaching Support | Ages over 15

 The Parable of the Sower
Worship Talk | Ages over 18

 The Sower
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Value of Mystery
Worship Talk | Ages over 18

 Why the Lord Hides Himself
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: