Bible

 

Daniel 4

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς, προς παντας τους λαους, εθνη και γλωσσας τους κατοικουντας επι πασης της γης· Ειρηνη ας πληθυνθη εις εσας.

2 Τα σημεια και τα θαυμασια, τα οποια εκαμεν εις εμε ο Θεος ο Υψιστος, ηρεσεν ενωπιον μου να αναγγειλω.

3 Ποσον ειναι μεγαλα τα σημεια αυτου· και ποσον ισχυρα τα θαυμασια αυτου· η βασιλεια αυτου ειναι βασιλεια αιωνιος και η εξουσια αυτου εις γενεαν και γενεαν.

4 Εγω ο Ναβουχοδονοσορ ημην αναπαυομενος εν τω οικω μου και ακμαζων εν τω παλατιω μου.

5 Ειδον ενυπνιον, το οποιον με κατεπληξε, και οι διαλογισμοι μου επι της κλινης μου και αι ορασεις της κεφαλης μου με εταραξαν.

6 Δια τουτο εξεδωκα προσταγμα να εισαχθωσιν ενωπιον μου παντες οι σοφοι της Βαβυλωνος, δια να φανερωσωσιν εις εμε την ερμηνειαν του ενυπνιου.

7 Τοτε εισηλθον οι μαγοι, οι επαοιδοι, οι Χαλδαιοι και οι μαντεις· και εγω ειπα το ενυπνιον εμπροσθεν αυτων, αλλα δεν μοι εφανερωσαν την ερμηνειαν αυτου.

8 Υστερον δε ηλθεν ο Δανιηλ ενωπιον μου, του οποιου το ονομα ητο Βαλτασασαρ κατα το ονομα του Θεου μου, και εις τον οποιον ειναι το πνευμα των αγιων θεων· και εμπροσθεν τουτου ειπα το ενυπνιον, λεγων,

9 Βαλτασασαρ, αρχων των μαγων, επειδη εγνωρισα οτι το πνευμα των αγιων θεων ειναι εν σοι, και ουδεν κρυπτον ειναι δυσκολον εις σε, ειπε τας ορασεις του ενυπνιου μου, το οποιον ειδον, και την ερμηνειαν αυτου.

10 Ιδου αι ορασεις της κεφαλης μου επι της κλινης μου· Εβλεπον και ιδου, δενδρον εν μεσω της γης και το υψος αυτου μεγα.

11 Το δενδρον εμεγαλυνθη και ενεδυναμωθη και το υψος αυτου εφθανεν εως του ουρανου, και η θεα αυτου εως των περατων πασης της γης.

12 Τα φυλλα αυτου ησαν ωραια και ο καρπος αυτου πολυς και εν αυτω ητο τροφη παντων· υπο την σκιαν αυτου ανεπαυοντο τα θηρια του αγρου, και εν τοις κλαδοις αυτου κατεσκηνουν τα πετεινα του ουρανου, και εξ αυτου ετρεφετο πασα σαρξ.

13 Ειδον εν ταις ορασεσι της κεφαλης μου επι της κλινης μου και ιδου, φυλαξ και αγιος κατεβη εκ του ουρανου,

14 και εφωνησε μεγαλοφωνως και ειπεν ουτω· Κοψατε το δενδρον και αποκοψατε τους κλαδους αυτου· εκτιναξατε τα φυλλα αυτου και διασκορπισατε τον καρπον αυτου· ας φυγωσι τα θηρια υποκατωθεν αυτου και τα πετεινα απο των κλαδων αυτου·

15 το στελεχος ομως των ριζων αυτου αφησατε εν τη γη, και τουτο με δεσμον σιδηρουν και χαλκουν, εν τω τρυφερω χορτω του αγρου· και θελει βρεχεσθαι με την δροσον του ουρανου και η μερις αυτου θελει εισθαι μετα των θηριων εν τω χορτω της γης·

16 η καρδια αυτου θελει μεταβληθη εκ της ανθρωπινης και θελει δοθη εις αυτον καρδια θηριου· και επτα καιροι θελουσι παρελθει επ' αυτον.

17 Το πραγμα τουτο ειναι δια προσταγματος των φυλακων και η υποθεσις δια του λογου των αγιων· ωστε να γνωρισωσιν οι ζωντες, οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων, και εις οντινα θελει διδει αυτην, και το εξουθενημα των ανθρωπων καθιστα επ' αυτην.

18 Τουτο το ενυπνιον ειδον εγω ο Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς· και συ, Βαλτασασαρ, ειπε την ερμηνειαν αυτου· διοτι παντες οι σοφοι του βασιλειου μου δεν ειναι ικανοι να φανερωσωσι προς εμε την ερμηνειαν· συ δε εισαι ικανος· διοτι το πνευμα των αγιων θεων ειναι εν σοι.

19 Τοτε ο Δανιηλ, του οποιου το ονομα ητο Βαλτασασαρ, εμεινεν εκστατικος εως μιας ωρας, και οι διαλογισμοι αυτου εταραττον αυτον. Ο βασιλευς ελαλησε και ειπε, Βαλτασασαρ, ας μη σε ταραττη το ενυπνιον η η ερμηνεια αυτου. Ο Βαλτασασαρ απεκριθη και ειπε, Κυριε μου, το ενυπνιον ας επελθη επι τους μισουντας σε και η ερμηνεια αυτου επι τους εχθρους σου.

20 Το δενδρον, το οποιον ειδες, το αυξηθεν και ενδυναμωθεν, του οποιου το υψος εφθανεν εως του ουρανου και η θεα αυτου επι πασαν την γην,

21 και τα φυλλα αυτου ησαν ωραια και ο καρπος αυτου πολυς, και τροφη παντων ητο εν αυτω, και υποκατω αυτου κατωκουν τα θηρια του αγρου, εν δε τοις κλαδοις αυτου κατεσκηνουν τα πετεινα του ουρανου,

22 συ εισαι το δενδρον τουτο, βασιλευ, οστις εμεγαλυνθης και ενεδυναμωθης· και η μεγαλωσυνη σου υψωθη και εφθασεν εως του ουρανου και η εξουσια σου εως των περατων της γης.

23 Περι δε του οτι ειδεν ο βασιλευς φυλακα και αγιον καταβαινοντα εκ του ουρανου και λεγοντα, Κοψατε το δενδρον και καταστρεψατε αυτο· μονον το στελεχος των ριζων αυτου αφησατε εν τη γη, και τουτο με δεσμον σιδηρουν και χαλκουν, εν τω τρυφερω χορτω του αγρου· και ας βρεχηται υπο της δροσου του ουρανου και μετα των θηριων του αγρου ας ηναι η μερις αυτου, εωσου παρελθωσιν επτα καιροι επ' αυτο·

24 αυτη ειναι η ερμηνεια, βασιλευ, και αυτη η αποφασις του Υψιστου, ητις εφθασεν επι τον κυριον μου τον βασιλεα·

25 και θελεις διωχθη εκ των ανθρωπων και μετα των θηριων του αγρου θελει εισθαι η κατοικια σου, και θελεις τρωγει χορτον ως οι βοες και υπο της δροσου του ουρανου θελεις βρεχεσθαι· και επτα καιροι θελουσι παρελθει επι σε, εωσου γνωρισης οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων και εις οντινα θελει, διδει αυτην.

26 Περι δε του οτι προσεταχθη να αφησωσι το στελεχος των ριζων του δενδρου· το βασιλειον σου θελει στερεωθη εν σοι, αφου γνωρισης την ουρανιον εξουσιαν.

27 Δια τουτο, βασιλευ, ας γεινη δεκτη η συμβουλη μου προς σε, και εκκοψον τας αμαρτιας σου δια δικαιοσυνης και τας ανομιας σου δια οικτιρμων πενητων· ισως και διαρκεση η ευημερια σου.

28 Παντα ταυτα ηλθον επι τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα.

29 Εν τω τελει δωδεκα μηνων, ενω περιεπατει επι του βασιλικου παλατιου της Βαβυλωνος,

30 ελαλησεν ο βασιλευς και ειπε, Δεν ειναι αυτη η Βαβυλων η μεγαλη, την οποιαν εγω ωκοδομησα δια καθεδραν του βασιλειου με την ισχυν της δυναμεως μου και εις τιμην της δοξης μου;

31 Ο λογος ητο ετι εν τω στοματι του βασιλεως και εγεινε φωνη εξ ουρανου λεγουσα, Προς σε αναγγελλεται, Ναβουχοδονοσορ βασιλευ· η βασιλεια παρηλθεν απο σου·

32 και θελεις εκδιωχθη εκ των ανθρωπων και μετα των θηριων του αγρου θελει εισθαι η κατοικια σου· χορτον ως οι βοες θελεις τρωγει, και επτα καιροι θελουσι παρελθει επι σε, εωσου γνωρισης οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων, και εις οντινα θελει, διδει αυτην.

33 Εν αυτη τη ωρα ο λογος εξετελεσθη επι τον Ναβουχοδονοσορ· και εξεδιωχθη εκ των ανθρωπων και χορτον ως οι βοες ετρωγε και υπο της δροσου του ουρανου το σωμα αυτου εβρεχετο, εωσου αι τριχες αυτου ηυξηνθησαν ως αετων πτερα και οι ονυχες αυτου ως ορνεων.

34 Και εν τελει των ημερων, εγω ο Ναβουχοδονοσορ εσηκωσα τους οφθαλμους μου προς τον ουρανον και αι φρενες μου επεστρεψαν εις εμε και ευλογησα τον Υψιστον και ηνεσα και εδοξασα τον ζωντα εις τον αιωνα, του οποιου η εξουσια ειναι εξουσια αιωνιος και η βασιλεια αυτου εις γενεαν και γενεαν,

35 και παντες οι κατοικοι της γης λογιζονται ενωπιον αυτου ως ουδεν, και κατα την θελησιν αυτου πραττει εις το στρατευμα του ουρανου και εις τους κατοικους της γης, και δεν υπαρχει ο εμποδιζων την χειρα αυτου η ο λεγων προς αυτον, Τι εκαμες;

36 Εν τω αυτω καιρω αι φρενες μου επεστρεψαν εις εμε· και προς δοξαν της βασιλειας μου επανηλθεν εις εμε η λαμπροτης μου και η μορφη μου και οι αυλικοι μου και οι μεγιστανες μου με εζητουν, και εστερεωθην εν τη βασιλεια μου και μεγαλειοτης περισσοτερα προσετεθη εις εμε.

37 Τωρα εγω ο Ναβουχοδονοσορ αινω και υπερυψω και δοξαζω τον βασιλεα του ουρανου, διοτι παντα τα εργα αυτου ειναι αληθεια και αι οδοι αυτου κρισις, και τους περιπατουντας εν τη υπερηφανια δυναται να ταπεινωση.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 717

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 175


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 274, 290, 395, 728, 776, 1326, 3301, ...

Apocalypse Revealed 47, 60, 158, 173, 474, 567, 757, ...

The Lord 40, 48

The Last Judgment 54

True Christianity 93, 644


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 204, 257, 650, 662, 1029, 1100

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

An Invitation to the New Church 22

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 30, 31

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 11:4, 14:18

Deuteronomy 8:17, 32:4, 27

2 Samuel 18:32, 22:31

1 Chronicles 29:10, 13

Job 7:14, 9:12, 12:24, 14:7, 9, 42:2

Psalms 37:35, 65:9, 66:7, 111:7, 115:3, 135:6, 145:13

Proverbs 11:2, 16:6, 18, 20:28

Isaiah 2:11, 10:13, 13:11, 40:15, 17, 47:8, 10

Jeremiah 27:5

Ezekiel 17:23, 29:3, 9, 31:3, 12

Daniel 1:7, 17, 2:1, 2, 11, 21, 37, 38, 48, 4:5, 6, 14, 15, 22, 29, 5:8, 11, 18, 19, 20, 21, 6:27, 7:28, 8:13, 9:14, 12:7

Amos 6:13

Habakkuk 1:11

Zephaniah 2:15

Matthew 13:32

Luke 1:51, 13:7

Acts of the Apostles 12:23

Romans 9:10, 20, 13:1

1 Timothy 6:16

Revelation 4:9, 14:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings: The Kingdom of Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: The Lord Our King
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Thinking About Eternity
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story or passage and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9229

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9229. 'And men of holiness shall you be to Me' means a state of life then composed of good. This is clear from the meaning of 'men of holiness' as those who are led by the Lord, for the Divine which emanates from the Lord is holiness itself, 6788, 7499, 8127 (end), 8302, 8806. Consequently those who receive that emanation in faith and also in love are called holy ones. Anyone who imagines that a person is holy from any other source, or that anything present with a person is holy apart from that which comes and is received from the Lord is very much mistaken; for that which is the person's own, and is called his proprium, is evil.

The human proprium is nothing but evil, see 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 4328, 5660, 5786, 8480, 8944.

To the extent that a person can be withheld from his proprium, the Lord can be present with him, and therefore to the same extent holiness resides with him, 1023, 1044, 1581, 2256, 2388, 2406, 2411, 8206, 8393, 8988 (end), 9014.

[2] The truth that the Lord is the Only Holy One, and that nothing is holy except that which emanates from the Lord, and so that which a person receives from the Lord, is evident from everywhere in the Word, as in John,

I make Myself holy, that they also may be made holy in the truth. John 17:19.

'Making Himself holy' means making Himself Divine by His own power. Consequently those who receive Divine Truth emanating from the Lord in faith and life are said to be 'made holy in the truth'.

[3] This also explains why after the Resurrection, when the Lord spoke to the disciples, He breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit, John 20:22. 'Breathing on (or into)' was a sign that represented the imparting of life through faith and love, as also in Genesis,

Jehovah breathed into his nostrils the breath of life, and man (homo) became a living soul. Genesis 2:7.

Other examples like this may be seen elsewhere, such as Psalms 33:6; 104:29-30; Job 32:8; 33:4; John 3:8. Therefore also the Word is said to be inspired because it comes from the Lord, and those who wrote the Word have been called 'inspired'. Breathing, and so breathing on or inspiring, corresponds to the life of faith, see 97, 1119, 1120, 3883-3896. This explains why the term spirit in the Word is derived from the word for wind, and holiness from the Lord is called Jehovah's wind, 8286, and why the Holy Spirit is the holiness emanating from the Lord, 3704, 4673 (end), 5307, 6788, 6982, 6993, 8127 (end), 8302, 9199.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1119-1120; Psalms 104:20, 104:30)


[4] So also it says in John 1:33 that the Lord baptizes with the Holy Spirit, and in Luke 3:16 that He baptizes with the Holy Spirit and with fire. 'Baptizing' in the internal sense means regenerating, 4255, 5120 (end), 9088; 'baptizing with the Holy Spirit' means regenerating by means of the good of faith; and 'baptizing with fire' means regenerating by means of the good of love, 'fire' being the good of love, see 934, 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324. In John,

Who is not going to fear You, O Lord, and glorify Your name? For You alone are holy. Revelation 15:4.

In Luke the angel telling Mary about the Lord said,

That which is holy will be born from you. Luke 1:35.

And in Daniel,

I saw in the visions of my head while on my bed, and behold, a vigilant and holy one came down from heaven. Daniel 4:13.

In these places 'that which is holy' and 'a holy one' stand for the Lord.

[5] Because the Lord alone is holy He is called in the Old Testament the Holy One of Israel, the Redeemer, the Saviour, and the Regenerator, as in Isaiah 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14; Jeremiah 50:29; 51:5; Ezekiel 39:7; Psalms 71:22; 78:41; 89:18. This is why the Lord in heaven, and consequently heaven itself, is called the dwelling-place of holiness, Jeremiah 25:30; 31:23; 1 Isaiah 63:15; the sanctuary, 2 Ezekiel 11:16; 24:21; and also the mountain of holiness, Psalms 3:4. It is also why the middle of the tent [of meeting], where the ark containing the law was, was called The Holy of Holies, Exodus 26:33-34; for the law in the ark in the middle of the tent [of meeting], represented the Lord in respect of the Word. For the law is the Word, 6752, 7463.

[6] All this shows why it is that the angels are called holy in Matthew 25:31; Mark 8:38; Luke 9:26; Psalms 149:1; Daniel 8:13; also the prophets, Luke 1:70; and the apostles too, Revelation 18:20. Not that they are holy by their own virtue but that the Lord, who alone is holy and the only source of holiness, makes them so. For truths are meant by 'the angels', because they are those who receive truth from the Lord, 1925, 4085, 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301; teachings which present the truth that comes through the Word from the Lord are meant by 'the prophets', 2534, 7269; and all the truths and forms of the good of faith in their entirety which come from the Lord are meant by 'the apostles', 3488, 3858 (end), 6397.

[7] Consecrations 3 among the Israelite and Jewish people took place in order that the Lord who alone was holy might be represented, and in order that holiness, which He alone is the source of, might be represented. This is the reason for the consecration of Aaron and his sons, Exodus 29:1ff; Leviticus 8:10-11, 13, 30; the consecration of their garments, Exodus 29:21ff; the consecration of the altar in order that it might be most holy, 4 Exodus 29:37ff; the consecration of the tent of meeting, the ark of the Testimony, the table, all the vessels, the altar of incense, the altar of burnt offering and its vessels, and the laver and its base, Exodus 30:26ff.

(Odkazy: Exodus 29:1-35, 29:21-22, 29:36-37, 29:44, Exodus 30:26-29; Leviticus 8:20)


[8] The truth that the Lord is the real Holiness that was represented is evident also from the Lord's words in Matthew when they are seen in the internal sense,

Fools and blind! Which of the two is greater, the gold or the temple that makes the gold holy? And which of the two is greater, the gift or the altar that makes the gift holy? Matthew 23:17-19.

'The temple' represented the Lord Himself, and so did 'the altar', while 'the gold' was a sign of the good that comes from the Lord, and 'the gift' or a sacrifice was a sign of things constituting faith and charity that come from the Lord.

The Lord was represented by 'the temple', see 2777, 3720, and by 'the altar', 2777, 2811, 4489, 8935, 8940. 'Gold' was a sign of good that comes from the Lord, 1551, 1552, 5658, and 'a sacrifice' a sign of worship springing from faith and charity that come from the Lord, 922, 923, 2805, 2807, 2830, 6905, 8680, 8682, 8936.

(Odkazy: Arcana Coelestia 922-923, Arcana Coelestia 1551-1552; Matthew 23:17, 23:19)


[9] From all this it is now evident why it is that the children of Israel were called a holy people in Deuteronomy 26:19 and elsewhere, or as in the present verse men of holiness. That is to say, they were so called because every single aspect of their worship represented Divine realities that are the Lord's, and celestial and spiritual things of His kingdom and Church. On this account they were called holy in a representative sense; they themselves were not holy on that account, because representatives had regard to the holy things that were represented, not to the person who represented them, see 665, 1097 (end), 1361, 3147, 3881 (end), 4208, 4281, 4288, 4293, 4307, 4444, 4500, 6304, 7048, 7439, 8588, 8788, 8806.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4292)


[10] On that account also was Jerusalem called holy, and Zion the mountain of holiness in Zechariah 8:3 and elsewhere, as well as in Matthew,

And the tombs were opened, and many bodies of dead holy ones were raised; and coming out of their tombs after the Lord's resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Matthew 27:52-53.

Here Jerusalem is called 'the holy city', when in fact, quite to the contrary, it was unholy because the Lord was crucified there at that time, for which reason it is called 'Sodom and Egypt' in John,

Their bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Revelation 11:8.

Yet it is called holy, because it means the Lord's kingdom and the Church, 402, 2117, 3654. The appearance of 'dead holy ones' there, an event witnessed by some in vision, was a sign of the salvation of people who belonged to the spiritual Church, and of the raising of those people to the Holy Jerusalem, which is heaven - the people who had been kept up to that time on the lower earth, spoken of in 6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8049, 8054, 8159, 8321.

-----
Footnotes:

1Jeremiah 31:23 refers to a dwelling-place of righteousness [and] mountain of holiness, to be exact

2. i.e. an especially holy place

3. i.e. dedicating persons or things to holy functions or purposes

4. literally, the holiness of holinesses

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 7090; Exodus 22:31, 29:1-37, Exodus 29:44, 30:26-29)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9264, 9281, 9300, 9377, 9479, 9506, 9594, 9680, 9806, 9818, 9820, 9930, 9932, 9956, 10069, 10098, 10111, 10128, 10129, 10149, 10240, 10267, 10276, 10302, 10306, 10351, 10359

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 219, 306


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 108, 130, 223, 443, 946


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: