Bible

 

Daniel 4

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς, προς παντας τους λαους, εθνη και γλωσσας τους κατοικουντας επι πασης της γης· Ειρηνη ας πληθυνθη εις εσας.

2 Τα σημεια και τα θαυμασια, τα οποια εκαμεν εις εμε ο Θεος ο Υψιστος, ηρεσεν ενωπιον μου να αναγγειλω.

3 Ποσον ειναι μεγαλα τα σημεια αυτου· και ποσον ισχυρα τα θαυμασια αυτου· η βασιλεια αυτου ειναι βασιλεια αιωνιος και η εξουσια αυτου εις γενεαν και γενεαν.

4 Εγω ο Ναβουχοδονοσορ ημην αναπαυομενος εν τω οικω μου και ακμαζων εν τω παλατιω μου.

5 Ειδον ενυπνιον, το οποιον με κατεπληξε, και οι διαλογισμοι μου επι της κλινης μου και αι ορασεις της κεφαλης μου με εταραξαν.

6 Δια τουτο εξεδωκα προσταγμα να εισαχθωσιν ενωπιον μου παντες οι σοφοι της Βαβυλωνος, δια να φανερωσωσιν εις εμε την ερμηνειαν του ενυπνιου.

7 Τοτε εισηλθον οι μαγοι, οι επαοιδοι, οι Χαλδαιοι και οι μαντεις· και εγω ειπα το ενυπνιον εμπροσθεν αυτων, αλλα δεν μοι εφανερωσαν την ερμηνειαν αυτου.

8 Υστερον δε ηλθεν ο Δανιηλ ενωπιον μου, του οποιου το ονομα ητο Βαλτασασαρ κατα το ονομα του Θεου μου, και εις τον οποιον ειναι το πνευμα των αγιων θεων· και εμπροσθεν τουτου ειπα το ενυπνιον, λεγων,

9 Βαλτασασαρ, αρχων των μαγων, επειδη εγνωρισα οτι το πνευμα των αγιων θεων ειναι εν σοι, και ουδεν κρυπτον ειναι δυσκολον εις σε, ειπε τας ορασεις του ενυπνιου μου, το οποιον ειδον, και την ερμηνειαν αυτου.

10 Ιδου αι ορασεις της κεφαλης μου επι της κλινης μου· Εβλεπον και ιδου, δενδρον εν μεσω της γης και το υψος αυτου μεγα.

11 Το δενδρον εμεγαλυνθη και ενεδυναμωθη και το υψος αυτου εφθανεν εως του ουρανου, και η θεα αυτου εως των περατων πασης της γης.

12 Τα φυλλα αυτου ησαν ωραια και ο καρπος αυτου πολυς και εν αυτω ητο τροφη παντων· υπο την σκιαν αυτου ανεπαυοντο τα θηρια του αγρου, και εν τοις κλαδοις αυτου κατεσκηνουν τα πετεινα του ουρανου, και εξ αυτου ετρεφετο πασα σαρξ.

13 Ειδον εν ταις ορασεσι της κεφαλης μου επι της κλινης μου και ιδου, φυλαξ και αγιος κατεβη εκ του ουρανου,

14 και εφωνησε μεγαλοφωνως και ειπεν ουτω· Κοψατε το δενδρον και αποκοψατε τους κλαδους αυτου· εκτιναξατε τα φυλλα αυτου και διασκορπισατε τον καρπον αυτου· ας φυγωσι τα θηρια υποκατωθεν αυτου και τα πετεινα απο των κλαδων αυτου·

15 το στελεχος ομως των ριζων αυτου αφησατε εν τη γη, και τουτο με δεσμον σιδηρουν και χαλκουν, εν τω τρυφερω χορτω του αγρου· και θελει βρεχεσθαι με την δροσον του ουρανου και η μερις αυτου θελει εισθαι μετα των θηριων εν τω χορτω της γης·

16 η καρδια αυτου θελει μεταβληθη εκ της ανθρωπινης και θελει δοθη εις αυτον καρδια θηριου· και επτα καιροι θελουσι παρελθει επ' αυτον.

17 Το πραγμα τουτο ειναι δια προσταγματος των φυλακων και η υποθεσις δια του λογου των αγιων· ωστε να γνωρισωσιν οι ζωντες, οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων, και εις οντινα θελει διδει αυτην, και το εξουθενημα των ανθρωπων καθιστα επ' αυτην.

18 Τουτο το ενυπνιον ειδον εγω ο Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς· και συ, Βαλτασασαρ, ειπε την ερμηνειαν αυτου· διοτι παντες οι σοφοι του βασιλειου μου δεν ειναι ικανοι να φανερωσωσι προς εμε την ερμηνειαν· συ δε εισαι ικανος· διοτι το πνευμα των αγιων θεων ειναι εν σοι.

19 Τοτε ο Δανιηλ, του οποιου το ονομα ητο Βαλτασασαρ, εμεινεν εκστατικος εως μιας ωρας, και οι διαλογισμοι αυτου εταραττον αυτον. Ο βασιλευς ελαλησε και ειπε, Βαλτασασαρ, ας μη σε ταραττη το ενυπνιον η η ερμηνεια αυτου. Ο Βαλτασασαρ απεκριθη και ειπε, Κυριε μου, το ενυπνιον ας επελθη επι τους μισουντας σε και η ερμηνεια αυτου επι τους εχθρους σου.

20 Το δενδρον, το οποιον ειδες, το αυξηθεν και ενδυναμωθεν, του οποιου το υψος εφθανεν εως του ουρανου και η θεα αυτου επι πασαν την γην,

21 και τα φυλλα αυτου ησαν ωραια και ο καρπος αυτου πολυς, και τροφη παντων ητο εν αυτω, και υποκατω αυτου κατωκουν τα θηρια του αγρου, εν δε τοις κλαδοις αυτου κατεσκηνουν τα πετεινα του ουρανου,

22 συ εισαι το δενδρον τουτο, βασιλευ, οστις εμεγαλυνθης και ενεδυναμωθης· και η μεγαλωσυνη σου υψωθη και εφθασεν εως του ουρανου και η εξουσια σου εως των περατων της γης.

23 Περι δε του οτι ειδεν ο βασιλευς φυλακα και αγιον καταβαινοντα εκ του ουρανου και λεγοντα, Κοψατε το δενδρον και καταστρεψατε αυτο· μονον το στελεχος των ριζων αυτου αφησατε εν τη γη, και τουτο με δεσμον σιδηρουν και χαλκουν, εν τω τρυφερω χορτω του αγρου· και ας βρεχηται υπο της δροσου του ουρανου και μετα των θηριων του αγρου ας ηναι η μερις αυτου, εωσου παρελθωσιν επτα καιροι επ' αυτο·

24 αυτη ειναι η ερμηνεια, βασιλευ, και αυτη η αποφασις του Υψιστου, ητις εφθασεν επι τον κυριον μου τον βασιλεα·

25 και θελεις διωχθη εκ των ανθρωπων και μετα των θηριων του αγρου θελει εισθαι η κατοικια σου, και θελεις τρωγει χορτον ως οι βοες και υπο της δροσου του ουρανου θελεις βρεχεσθαι· και επτα καιροι θελουσι παρελθει επι σε, εωσου γνωρισης οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων και εις οντινα θελει, διδει αυτην.

26 Περι δε του οτι προσεταχθη να αφησωσι το στελεχος των ριζων του δενδρου· το βασιλειον σου θελει στερεωθη εν σοι, αφου γνωρισης την ουρανιον εξουσιαν.

27 Δια τουτο, βασιλευ, ας γεινη δεκτη η συμβουλη μου προς σε, και εκκοψον τας αμαρτιας σου δια δικαιοσυνης και τας ανομιας σου δια οικτιρμων πενητων· ισως και διαρκεση η ευημερια σου.

28 Παντα ταυτα ηλθον επι τον Ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα.

29 Εν τω τελει δωδεκα μηνων, ενω περιεπατει επι του βασιλικου παλατιου της Βαβυλωνος,

30 ελαλησεν ο βασιλευς και ειπε, Δεν ειναι αυτη η Βαβυλων η μεγαλη, την οποιαν εγω ωκοδομησα δια καθεδραν του βασιλειου με την ισχυν της δυναμεως μου και εις τιμην της δοξης μου;

31 Ο λογος ητο ετι εν τω στοματι του βασιλεως και εγεινε φωνη εξ ουρανου λεγουσα, Προς σε αναγγελλεται, Ναβουχοδονοσορ βασιλευ· η βασιλεια παρηλθεν απο σου·

32 και θελεις εκδιωχθη εκ των ανθρωπων και μετα των θηριων του αγρου θελει εισθαι η κατοικια σου· χορτον ως οι βοες θελεις τρωγει, και επτα καιροι θελουσι παρελθει επι σε, εωσου γνωρισης οτι ο Υψιστος ειναι Κυριος της βασιλειας των ανθρωπων, και εις οντινα θελει, διδει αυτην.

33 Εν αυτη τη ωρα ο λογος εξετελεσθη επι τον Ναβουχοδονοσορ· και εξεδιωχθη εκ των ανθρωπων και χορτον ως οι βοες ετρωγε και υπο της δροσου του ουρανου το σωμα αυτου εβρεχετο, εωσου αι τριχες αυτου ηυξηνθησαν ως αετων πτερα και οι ονυχες αυτου ως ορνεων.

34 Και εν τελει των ημερων, εγω ο Ναβουχοδονοσορ εσηκωσα τους οφθαλμους μου προς τον ουρανον και αι φρενες μου επεστρεψαν εις εμε και ευλογησα τον Υψιστον και ηνεσα και εδοξασα τον ζωντα εις τον αιωνα, του οποιου η εξουσια ειναι εξουσια αιωνιος και η βασιλεια αυτου εις γενεαν και γενεαν,

35 και παντες οι κατοικοι της γης λογιζονται ενωπιον αυτου ως ουδεν, και κατα την θελησιν αυτου πραττει εις το στρατευμα του ουρανου και εις τους κατοικους της γης, και δεν υπαρχει ο εμποδιζων την χειρα αυτου η ο λεγων προς αυτον, Τι εκαμες;

36 Εν τω αυτω καιρω αι φρενες μου επεστρεψαν εις εμε· και προς δοξαν της βασιλειας μου επανηλθεν εις εμε η λαμπροτης μου και η μορφη μου και οι αυλικοι μου και οι μεγιστανες μου με εζητουν, και εστερεωθην εν τη βασιλεια μου και μεγαλειοτης περισσοτερα προσετεθη εις εμε.

37 Τωρα εγω ο Ναβουχοδονοσορ αινω και υπερυψω και δοξαζω τον βασιλεα του ουρανου, διοτι παντα τα εργα αυτου ειναι αληθεια και αι οδοι αυτου κρισις, και τους περιπατουντας εν τη υπερηφανια δυναται να ταπεινωση.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 717

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 175


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 274, 290, 395, 728, 776, 1326, 3301, ...

Apocalypse Revealed 47, 60, 158, 173, 474, 567, 757, ...

The Lord 40, 48

The Last Judgment 54

True Christian Religion 93, 644


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 204, 257, 650, 662, 1029, 1100

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

An Invitation to the New Church 22

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 30, 31

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 11:4, 14:18

Deuteronomy 8:17, 32:4, 27

2 Samuel 18:32, 22:31

1 Chronicles 29:10, 13

Job 7:14, 9:12, 12:24, 14:7, 9, 42:2

Psalms 37:35, 65:9, 66:7, 111:7, 115:3, 135:6, 145:13

Proverbs 11:2, 16:6, 18, 20:28

Isaiah 2:11, 10:13, 13:11, 40:15, 17, 47:8, 10

Jeremiah 27:5

Ezekiel 17:23, 29:3, 9, 31:3, 12

Daniel 1:7, 17, 2:1, 2, 11, 21, 37, 38, 48, 4:5, 6, 14, 15, 22, 29, 5:8, 11, 18, 19, 20, 21, 6:27, 7:28, 8:13, 9:14, 12:7

Amos 6:13

Habakkuk 1:11

Zephaniah 2:15

Matthew 13:32

Luke 1:51, 13:7

Acts of the Apostles 12:23

Romans 9:10, 20, 13:1

1 Timothy 6:16

Revelation 4:9, 14:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings: The Kingdom of Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: The Lord Our King
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Thinking About Eternity
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story or passage and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

Bible

 

Psalms 65:9

Greek: Modern         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

9 Επισκεπτεσαι την γην και ποτιζεις αυτην· υπερπλουτιζεις αυτην· ο ποταμος του Θεου ειναι πληρης υδατων· ετοιμαζεις τον σιτον αυτων, επειδη ουτω διεταξας.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 315


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2702, 3580

Apocalypse Revealed 496

The Last Judgment (Continuation) 13


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 644

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

Isaiah 41:5

Daniel 4:2

Malachi 1:11

Word/Phrase Explanations

υδατων
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Time to Remember
Worship Talk | Ages 4 - 6

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 567

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

567. REVELATION: CHAPTER 13

1. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on its horns ten jewels, 1 and on its heads a blasphemous name. 2 Now the beast which I saw was like a leopard, whose feet were like those of a bear, and its mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave it its power, its throne, and great authority. 3 And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded, and its mortal injury was healed. And all the earth went marveling after the beast. 4 Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?" 5 And it was given a mouth speaking great and blasphemous things, and it was given authority to do so for forty-two months. 6 Then it opened its mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, and against His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted it to make war with the saints and overcome them. And it was given authority over every tribe, tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. 9 If anyone has an ear, let him hear. 10 Anyone who leads into captivity shall go into captivity; anyone who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon. 12 And it exercises all the authority of the first beast in its presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed. 13 It also performs great signs, so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men, 14 and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast, telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived. 15 It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speak and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed. 16 And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads, 17 so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name. 18 Here is wisdom: let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 666.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The dragon continues to be the subject in this chapter, which describes the doctrine and faith meant by the dragon. The character of that doctrine and faith among the laity, and then its character among the clergy. The beast rising up out of the sea describes the doctrine and faith among the laity (verses 1-10), and the beast coming up out of the earth the doctrine and faith among the clergy (verses 11-17).

Lastly it describes the clergy's falsification of the Word's truth (verse 18).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. And I saw a beast rising up out of the sea,The laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.
having seven headsThe irrationality resulting from their absolute falsities.
and ten horns,Their great power.
and on its horns ten jewels, 2 Their power to falsify many of the Word's truths.
and on its heads a blasphemous name.Their denial of the Lord's Divine humanity and affirmation of their church's doctrine, drawn not from the Word but from their own intelligence.
2. Now the beast which I saw was like a leopard,Their heresy destructive of the church, being founded on the Word's truths falsified,
whose feet were like those of a bear,full of misconceptions taken from the literal sense of the Word, read but not understood.
and its mouth like the mouth of a lion.Their reasonings based on falsities as though on truths.
And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.This heresy prevails and reigns as a result of its acceptance by the laity.
3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded,Their doctrine of faith alone does not accord with the Word, in which works are so often commanded.
and its mortal injury was healed.A remedy for this explained.
And all the earth went marveling after the beast.That doctrine and faith then accepted with joy.
4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast;Their acknowledgment that the doctrine is such as declared by the leaders of the church and its teachers, who have caused the doctrine to prevail as a result of its acceptance by the general populace.
and they worshiped the beast,An acknowledgment by the general populace that the doctrine is a sacred truth.
saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"The preeminence of that doctrine because no one can dispute it.
5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things,It teaches evils and falsities.
and it was given authority to do so for forty-two months.The scope to teach and practice the evils and falsities accompanying that doctrine even to the end of that church, until the beginning of a new one.
6. Then it opened its mouth in blasphemies against God and His name,Their assertions, which are scandalous, against the Divine itself and the Lord's Divine humanity, and at the same time against everything that the church has from the Word by which the Lord is worshiped.
and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.Scandalous assertions against the Lord's celestial church and against heaven.
7. It was granted it to make war with the saints and overcome them.They attacked the Word's Divine truths and overturned them.
And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.Their consequent dominion over everything connected with the church, over everything pertaining to its doctrine and over everything pertaining to its life.
8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the LambThey all acknowledged that heresy as a sacred tenet of the church, all but those who believed in the Lord.
slain from the foundation of the world.The Lord's Divine humanity unacknowledged from the inception of the church.
9. If anyone has an ear, let him hear.Let people who wish to be wise pay attention to this.
10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity;Someone who uses that heresy to draw others away from believing rightly and living rightly is drawn by his own falsities and evils into hell.
anyone who kills with the sword must be killed with the sword.Someone who uses falsities to destroy another's soul is destroyed by falsities and perishes.
Here is the patience and the faith of the saints.Through the temptations or trials occasioned by these falsities a person of the Lord's New Church is examined to discover his character in respect to his life and faith.
11. Then I saw another beast coming up out of the earth,The clergy who are caught up in the dragon's doctrine and faith regarding God and salvation.
and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.They quote the Word in speaking, teaching and writing as though it were the Lord's Divine truth, and yet it is truth falsified.
12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence,They have defended the dogmas, and the dogmas prevail in consequence of it.
and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.By supporting arguments they have established that what the general populace has accepted be acknowledged as a sacred tenet of the church.
13. It also performs great signs,Testifications that their teachings are true, even though they are false.
so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,Assertions that their falsities are true.
14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast,Through their testifications and assertions they lead people in the church into errors.
telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.They induce people in the church to accept as doctrine that faith is the only means of salvation, for the reason stated.
15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speakThey were permitted to use the Word to defend the doctrine, so as to cause the doctrine to be seemingly animated by it.
and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.They pronounce damnation on people who do not acknowledge their doctrine of faith as a sacred doctrine of the church.
16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave,All the people in Protestant Reformed church, of whatever condition, degree of education, or degree of intelligence.
to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,No one is acknowledged as a Protestant Reformed Christian but one who accepts that doctrine in faith and love.
17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.No one allowed to teach from the Word but one who acknowledges that doctrine and swears to a belief in it and love for it, and to such as is in conformity with it.
18. Here is wisdom:From what we have said and explained in this chapter, it is the part of a wise person to see and understand the nature of the doctrine and faith among the clergy regarding God and salvation.
let him who has understanding calculate the number of the beast,One who is enlightened by the Lord can discern the character of the arguments the clergy use from the Word in defense of that doctrine and faith.
for it is the number of a man,The character of the Word and so of the church.
and its number is 666.Their character being this, that by them all the Word's truth has been falsified.THE EXPOSITION

13:1

And I saw a beast rising up out of the sea. This symbolizes the laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.

The nature and character of the faith of the dragon may be seen in no. 537. The same faith continues to be the subject in this chapter, and the beast here that John saw rising up out of the sea means that faith among the laity, whereas the beast from the earth, described in verse 11, means that faith among the clergy.

That the dragon continues to be the subject here is apparent from the following statements in this chapter: that the dragon gave to the beast rising up out of the sea its power, its throne, and great authority (verse 2); that they worshiped the dragon which gave authority to the beast (verse 4); and, concerning the beast coming up out of the earth, that it spoke like a dragon (verse 11); and that it exercised all the authority of the first beast in the presence of the dragon (verse 12).

The laity are the people meant by the beast from the sea, and the clergy those meant by the beast from the earth, because the sea symbolizes the outer aspect of the church, and the land its inner aspect (no. 398 and elsewhere); and the laity are concerned with the external elements of the church's doctrine, while the clergy are concerned with its internal elements. That is why the beast from the earth is later called a false prophet. 3

That they are people in the Protestant Reformed churches is because the Protestant Reformed are the subject to the end of chapter 16, while Roman Catholics are the subject in chapters 17, 18. Then the subject after that is the Last Judgment and finally the New Church.

(Odkazy: Revelation 4, 6, Revelation 13:1-10, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11-12, 13:11-17, 13:12, 13:13, 13:14, 13:15, 13:16, 13:17, 13:18)


[2] These people were seen as beasts because the dragon is a beast, and because a beast in the Word symbolizes a person in respect to his affections - harmless and useful beasts a person in respect to good affections, and harmful and useless ones a person in respect to evil affections. People of the church are in general called sheep, therefore, and a company of them a flock, and one who teaches is called a shepherd.

That is also why the Word in respect to its power, affection, understanding and wisdom is described above in chapter four by four living creatures - a lion, a calf, an eagle and a human being - and an understanding of the Word by horses in chapter six.

The reason is that in the spiritual world a person's affections look at a distance like animals, as we have often said before; and regarded in themselves, animals are no more than embodiments of natural affections, while people are embodiments not only of natural affections, but also at the same time of spiritual affections.

(Odkazy: Revelation 4, Revelation 6)


[3] That animals mean people in respect to their affections can be seen from the following passages:

You... will cause to fall a kindly rain. You will confirm Your inheritance... The beast, Your congregation, 4 shall dwell in it. (Psalms 68:9-10)

...every wild beast of the forest is Mine, the beasts on a thousand mountains. I know every bird of the mountains; the beast of My fields is with Me. (Psalms 50:10-11)

...Assyria was a cedar in Lebanon... ...its height was exalted... All the birds of the heavens made their nests in its boughs, and under its branches all the beasts of the field brought forth their young, and in its shade all great nations made their home. (Ezekiel 31:3-6, cf. 31:10, 31:13, Daniel 4:10-16)

In that day I will make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens... And I will betroth you to Me forever. (Hosea 2:18-19)

Rejoice and be glad! ...Do not be afraid, you beasts of My fields, for the habitations of the wilderness have become grassy meadows. (Joel 2:21-23)

In that day there shall be a great tumult... Judah... will fight against Jerusalem... And such also shall be the plague on the horse, the mule, the camel, and the donkey, and every beast... And it shall come to pass that the remnant... shall go up (to Jerusalem). (Zechariah 14:13-16)

Birds shall abominate him, and every beast of the earth shall disdain him. (Isaiah 18:6)

...you, son of man..., "Say to every winged bird and to every beast of the field, '...Gather together... to My sacrifice... on the mountains of Israel... (Thus) I will set My glory among the nations.'" (Ezekiel 39:17-21)

(Jehovah) gathers the outcasts of Israel... Every beast of My fields, come... (Isaiah 56:8-9)

(Jehovah) will destroy Assyria... There shall lie down in her midst every wild beast of the nation, both the desert owl and the screech owl in her pomegranates... (Zephaniah 2:13-14)

(The sheep) were scattered without a shepherd, and they became food for every wild beast of the field... (Ezekiel 34:5, cf. 34:8)

I will cast you out on the face of the field, and cause to dwell on you every bird of the heavens. And with you I will satiate the wild beasts of the whole earth. (Ezekiel 32:4; see also 5:17; 29:5; 33:27; 39:4, Jeremiah 15:3; 16:4; 19:7; 27:5-6)

An enemy reproaches Jehovah... Do not deliver the life of (the) turtledove to the beast! (Psalms 74:18-19)

"I saw in... vision... four... beasts coming up from the sea... The first was like a lion, and had eagle's wings... ...a second, like a bear... ...(a third) like a leopard... ...and a fourth..., dreadful... (Daniel 7:2-7)

...the Spirit drove (Jesus) out into the wilderness. And He was... with the beasts; and the angels ministered to Him. (Mark 1:12-13)

(Odkazy: Daniel 4:7-13; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-22; Psalms 50:10)


[4] He was not with beasts, but with devils, who are here meant by beasts.

So also in other places where beasts and wild beasts are mentioned, such as Isaiah 35:9; 43:20; Jeremiah 12:4, 8-10; Ezekiel 8:10; 34:23, 25, 28; 38:18-20; Hosea 4:2-3; 13:8; Exodus 23:28-30; Leviticus 26:6; Deuteronomy 7:22; 32:24. Beasts in these places symbolize people in respect to their affections.

(Odkazy: Daniel 2:37-38; Habakkuk 2:17; Joel 1:16, 1:18, 1:20; Psalms 8:6-8, Psalms 80:13, 104:10-11, 104:14, 104:20, 104:25, 148:7, 148:10)


[5] Man and beast mentioned together in the following passages symbolize a person in respect to his spiritual affection and in respect to his natural affection: Jeremiah 7:20; 21:6; 27:5; 31:27; 32:43; 33:10-12; 36:29; 50:3; Psalms 36:6; Numbers 18:15.

All the animals that were sacrificed symbolized good affections. So, too, animals that were eaten. And the converse animals that were not to be eaten (Leviticus 20:25-26).

-----
Footnotes:

12. The word translated as "jewels" here means diadems or crowns in the original Greek and Latin, but the writer's definitions of the term elsewhere make plain that he regularly and consistently interpreted it to mean jewels or gems.

3Revelation 16:13; 19:20; 20:104. The beast, Your congregation, reflects the Latin translation of the Bible by Sebastian Schmidt, which includes the phrase translated as Your congregation in parentheses as an alternate reading. This is actually the preferred reading, but "the beast" accords with Roman Catholic tradition.

-----

(Odkazy: Ezekiel 14:13, 14:17, 14:19, 25:13, 32:13, 36:11, 39:17-22; Jonah 3:7-8; Revelation 6; Zechariah 2:3-4, 2:4, 8:9-10; Zephaniah 1:2-3)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 323, 572, 575, 579, 594, 600, 606, 694, 701, 723, 833, 869

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: