Bible

 

Jeremiah 44

Finnish: Bible (1776)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Tämä on se sana, joka Jeremialle tapahtui, kaikista Juudalaisista, jotka Egyptin maalla asuivat, jotka asuivat Migdolissa, Tahpanheksessa, Nophissa, Patroksen maalla, ja sanoi:

2 Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: te olette nähneet kaiken sen pahan, jonka minä olen antanut tulla Jerusalemin päälle, ja kaikkein Juudan kaupunkein päälle; ja katso, tänäpänä ovat ne hävitettynä, niin ettei kenkään niissä asu:

3 Heidän pahuutensa tähden, jonka he tekivät vihoittaen minua, ja menivät ja suitsuttivat ja palvelivat muita jumalia, joita ei he, eli te, eikä teidän isänne tunteneet.

4 Ja minä lähetin varhain ja usein teidän tykönne kaikki palveliani prophetat, ja käskin teille sanoa: älkäät tehkö senkaltaisia kauhistuksia, joita minä vihaan;

5 Mutta ei he totelleet, eikä kallistaneet korviansa kääntymään pahuudestansa, ja ei suitsuttamaan muille jumalille.

6 Sentähden syttyi myös minun vihani ja julmuuteni, ja paloi Juudan kaupunkein päällä, ja Jerusalemin katuin päällä, niin ne ovat kukistetuiksi ja autioiksi tulleet, niinkuin se tänäpänä löydetään.

7 Nyt, näin sanoo Herra Jumala Zebaot, Israelin Jumala: miksi te teette tämän suuren pahan vastaan omaa henkeänne? että teidän seassanne pitää hävitettämän sekä mies että vaimo, sekä lapset että imeväiset Juudasta, ja ei pidä yhtään teistä jäämän,

8 Että te niin vihoitatte minun kättenne töillä, ja suitsutatte muille jumalille Egyptin maalla, johon te olette menneet asumaan, että teidän pitää hävitetyksi, ja kiroukseksi ja häväistykseksi kaikkein pakanain seassa maan päällä tuleman.

9 Oletteko te unhottaneet isäinne onnettomuuden, Juudan kuningasten onnettomuuden, heidän emäntäinsä onnettomuuden, niin myös teidän oman onnettomuutenne, ja teidän emäntäinne onnettomuuden, joka teille on tapahtunut Juudan maalla ja Jerusalemin kaduilla?

10 Kuitenkin ei he vielä ole tähän päivään asti itsiänsä nöyryyttäneet, ja ei myös mitään pelkää; ja ei vaella minun laissani ja säädyissäni, jotka minä teidän eteenne ja teidän isäinne eteen pannut olen.

11 Sentähden sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala näin: katso, minä panen minun kasvoni teitä vastaan onnettomuudeksi, ja koko Juudan pitää hävitetyksi tuleman.

12 Ja minä otan jääneet Juudasta, jotka ovat kasvonsa tavoittaneet mennäksensä Egyptin maalle, asumaan siellä, ja he kaikki pitää lopetettaman, Egyptin maalla pitää heidän miekalla kaatuman ja nälällä hukkuman, sekä pienet että suuret; heidän pitää kuoleman miekalla ja nälällä, ja pitää tuleman sadatukseksi, ihmeeksi, kiroukseksi ja häväistykseksi.

13 Minä tahdon rangaista Egyptin maan asuvaisia miekalla, nälällä ja rutolla, niinkuin minä tein Jerusalemille;

14 Niin ettei Juudan jääneistä ketään pidä pääsemän eikä jäämän, jotka kuitenkin sitä varten tänne Egyptin maalle asumaan tulleet ovat, että he taas Juudan maalle palajaisivat, johonka he mielellänsä jälleen asumaan tulisivat; mutta ei heidän pidä sinne palajaman, paitsi niitä, jotka täältä pakenevat.

15 Niin kaikki ne miehet vastasivat Jeremiaa, jotka kyllä tiesivät, että heidän emäntänsä muille jumalille olivat suitsuttaneet, niin myös kaikki vaimot, joita siellä suuri joukko oli, ja kaikki kansa, jotka Egyptin maalla, Patroksessa asuivat, ja sanoivat:

16 Sen sanan jälkeen, jonka sinä meille Herran nimeen sanot, emme tahdo sinua suinkaan kuulla;

17 Vaan me tahdomme kaiketi tehdä kaiken sen sanan perään, joka meidän suustamme käy, ja tahdomme taivaan kuningattarelle suitsuttaa, ja hänelle juomauhria uhrata, niinkuin me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja päämiehemmme tehneet ovat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla. Silloin meillä oli leipää kyllä, ja me olimme autuaat, ja emme nähneet onnettomuutta.

18 Mutta sittekuin kuin me lakkasimme suitsuttamasta taivaan kuningattarelle, ja juomauhria hänelle uhraamasta, niin me kaikki köyhiksi tulimme ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.

19 Ja vaikka me taivaan haltiattarelle suitsuttaisimme ja juomauhria uhraisimme, niin emme sitä tee ilman meidän miestemme tahtoa, kuin me hänelle leipiä leivomme ja juomauhria uhraamme.

20 Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, sekä miehille että vaimoille, ja kaikelle kansalle, joka häntä niin vastannut oli sanoen:

21 Sepä se on, että Herra on muistanut sen suitsuttamisen, jonka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla tehneet olette, ynnä teidän isäinne, kuningastenne, päämiestenne ja kaiken maakunnan kansan kanssa, ja pani sen sydämeensä.

22 Niin ettei Herra voinut teidän pahaa menoanne enään kärsiä ja niitä kauhistuksia, joita te teitte; joista myös teidän maanne on autioksi, ihmeeksi ja kiroukseksi tullut, niin ettei kenkään siinä asu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

23 että te suitsutitte, ja Herraa vastaan syntiä teitte, ja ette totelleet Herran ääntä, ette myös hänen laissansa, säädyissänsä ja todistuksissansa vaeltaneet; sentähden myös tämä onnettomuus teille tapahtuu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

24 Ja Jeremia sanoi kaikelle kansalle ja kaikille vaimoille: kuulkaat Herran sanaa kaikki, jotka Juudasta Egyptin maassa olette.

25 Näin puhuu Herra Zebaot, Israelin Jumala, sanoen: te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet ja käsillänne täyttäneet, mitä te sanoitte: meidän lupauksemme me kaiketi tahdomme pitää, jonka me taivaan kuningattarelle luvanneet olemme, että me hänelle pyhää savua suitsuttaisimme, ja juomauhria uhraisimme: te olette lupauksenne kyllä pitäneet, ja lupauksenne työllä täyttäneet.

26 Niin kuulkaat siis Herran sanaa, kaikki Juudasta, jotka Egyptin maalla asutte: katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: ettei minun nimeni pidä enään jonkun ihmisen suusta Juudasta koko Egyptin maassa nimitettämän, joka sanois: niin totta kuin Herra, Herra elää.

27 Katso, minä tahdon valvoa heitä vastaan heidän pahaksensa ja en heidän hyväksensä, niin että jokainen, joka Juudasta Egyptin maalla on, pitää miekalla ja nälällä hukkuman, siihenasti että he lopetetuksi tulevat.

28 Mutta jotka miekan välttävät, niiden pitää kuitenkin Egyptin maalta Juudan maahan vähässä joukossa palajaman. Ja niin pitää kaikki jääneet Juudasta, jotka Egyptin maahan asumaan menneet olivat, ymmärtämän, kummanko sanat todeksi joutuvat, minun vai heidän.

29 Ja tämä olkoon teille merkiksi, sanoo Herra: sillä minä tahdon teitä tässä paikassa rangaista, että tietäisitte minun sanani tulevan todeksi, teille onnettomuudeksi;

30 Näin sanoo Herra: katso, minä tahdon hyljätä Pharao Hophran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin ja niiden käsiin, jotka hänen henkeänsä väijyvät, niinkuin minä Zedekiankin, Juudan kuninkaan, hylkäsin Nebukadnetsarin, Babelin kuninkaan, hänen vihollistensa käteen, ja sen joka hänen henkeänsä väijyi.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

sana
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

asuivat
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

sanoo
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herra
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Israelin
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Jumala
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

tulla
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Katso
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

mies
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vaimo
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

meille
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kuulla
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

puhuu
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3881

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3881. 'Therefore she called his name Judah' means the essential nature of it. This is clear from the meaning of 'name' and of 'calling the name' as the essential nature, dealt with in 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421. That nature is contained in the internal sense of these words spoken by Leah - 'This time I will confess Jehovah', dealt with immediately above in 3880. That is to say, in the highest sense those words mean the Lord and the Divinity of His Love, in the internal sense the Word and also the Lord's celestial kingdom, and in the more exterior sense doctrine from the Word which the celestial Church has. But as yet scarcely anyone knows that these things are meant in the Word when the name Judah is mentioned, the reason being that the historical descriptions of the Word are thought to be simply historical descriptions, and the prophetical utterances to belong among such things as have fallen into oblivion, except for some of them from which doctrinal inferences may be drawn out. No belief exists that those descriptions and utterances have a spiritual sense within them, because at the present day no knowledge exists of what the spiritual sense is, or indeed of what the spiritual is. And the chief reason for this is that the life which people lead is the natural life. This is such that when they have that life as their end in view or it is the only life they desire, it blots out both spiritual knowledge and faith - so much so that when spiritual life and a spiritual sense are spoken of, these are like something that does not really exist or else are something unpleasant and depressing which, because it does not accord with natural life, they find distasteful. Such being the condition of the human race at the present day it neither understands nor wishes to understand by the names mentioned in the Word anything else than the nations, peoples, individual persons, regions, cities, mountains, or rivers, which those names denote. Yet in the spiritual sense names mean real things.

(Odkazy: Arcana Coelestia 144-145; Jeremiah 18:11-12)


[2] That 'Judah' in the internal sense means the Lord's celestial Church, in the universal sense His celestial kingdom, and in the highest sense the Lord Himself may be seen from many places in the Old Testament where Judah is mentioned, for example, from the following: In Moses,

You are Judah; your brothers will praise you; your hands will be on the neck of your enemies; the sons of your father will bow down to you. A lion's whelp is Judah; from the prey you have gone up, my son. He crouched, he lay down like a lion, and like an old lion; who will rouse him up? The sceptre will not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes; and to him will be the gathering of peoples. Binding his ass's colt to the vine, and the foal of his she-ass to a choice vine, he will wash his clothing in wine, and his garment in the blood of grapes. His eyes are red from wine, and his teeth white from milk. Genesis 49:8-12.

[3] Nobody can know the meaning of this prophetical declaration about Judah uttered by Jacob, who by then was Israel - not even one expression used there - except from the internal sense. He cannot know for example what is meant by 'his brothers will praise him' and 'his father's sons will bow down to him', or by 'his going up from the prey like a lion's whelp', and 'his crouching and lying down like a lion'. Nor can he know what is meant by 'Shiloh', by 'binding his ass's colt to the vine, and the foal of his she-ass to a choice vine', by 'washing his clothing in wine, and his garment in the blood of grapes', by 'eyes red from wine', or by 'teeth white from milk'. As has been stated, these expressions cannot possibly be understood by anyone except from the internal sense, yet all of them - each one - mean celestial things belonging to the Lord's kingdom, also things that are Divine. The same words also foretell that the Lord's celestial kingdom, and in the highest sense the Lord Himself, were to be represented by Judah. All these things declared by Jacob will in the Lord's Divine mercy be discussed in the explanations of the chapter in which they occur.

[4] Similar examples involving the name Judah occur elsewhere, especially in the Prophets, as in Ezekiel,

You son of man, take a stick and write on it, For Judah and for the children of Israel, his companions'. And take another stick and write on it, For Joseph - the stick of Ephraim and of the whole house of Israel, his companions - and join them together, one to the other into one stick for you, and they will be one in your, hand. I will make them into one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king will be king to them all. My servant David will be king over them, and they will all have one shepherd. And they will walk in My judgements, and keep My statutes and do them. And they will dwell in the land which I gave to Jacob My servant, in which your fathers dwelt. And they will dwell in it, they and their sons, and their sons' sons even for ever. And David My servant will be their prince for ever, and I will make with them a covenant of peace, it will be an eternal covenant with them. I will bless them, and multiply them, and I will grant My sanctuary in their midst for evermore. Thus will My dwelling-place be with them, and I will be their God, and they will be My people. Ezekiel 37:15-28.

Anyone who takes Judah, Israel, Joseph, Ephraim, and David in this passage to mean those actual people will believe all these things will actually take place as described in the sense of the letter. That is to say, he will believe that Israel is going to be reunited with Judah, as well as the tribe of Ephraim; also that David is going to reign as king; that in this manner they are going to dwell in the land given to Jacob for ever, and that at that time an eternal covenant will exist with them and the sanctuary will be in the midst of them for ever. But in fact the meaning of this passage has nothing whatever to do with that nation but with the Lord's celestial kingdom meant by 'Judah', and His spiritual kingdom meant by 'Israel', and with the Lord Himself meant by 'David'. From this it is quite evident that names are not used to mean actual persons but things that are celestial and Divine.

[5] The same is so with the following words in Zechariah,

Many peoples and numerous nations will come to seek Jehovah Zebaoth in Jerusalem and to placate Jehovah's face. Thus said Jehovah Zebaoth, In those days ten men from the nations of every tongue will take hold; and they will take hold of the hem of a man of Judah, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you. Zechariah 8:22-23.

Those who take these words literally will say, as the Jewish nation believes still, that being a prophecy not yet fulfilled it is going to be fulfilled in the future. These say that they are going to go back to the land of Canaan, that many from every nation and tongue will follow them, and take hold of the hem of a man of Judah and plead to be allowed to follow. They say that at that time God - that is to say, the Messiah, whom Christians call the Lord - will be among them, to whom they must first be converted. This would be the true implication of these words if 'a man of Judah' were used to mean a man of Judah. But in fact the internal sense at this point deals with a new spiritual Church among gentiles, and 'a man of Judah' means saving faith which results from love to the Lord.

[6] That 'Judah' is not used to mean Judah but, as has been stated, means in the internal sense the Lord's celestial kingdom which was represented in the Church established among Judah or the Jews, becomes quite clear from the following places: In Isaiah,

When the Lord raises an ensign for the nations He will gather the outcasts of Israel, and will assemble the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Then the envy of Ephraim will depart, and the enemies of Judah will be cut off. Ephraim will not envy Judah, and Judah will not harass Ephraim. Isaiah 11:12-13.

In Jeremiah,

Behold, the days are coming, said Jehovah, when I will raise up for David a righteous branch, who will reign as king, and prosper, and execute judgement and righteousness in the land. In His days Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is His name which they will call Him, Jehovah our Righteousness. Jeremiah 23:5-6.

In Joel,

Then you will know that I am Jehovah your God, who dwell in Zion, My holy mountain; and Jerusalem will be holy. It will happen on that day, that the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk, and all the streams of Judah will flow with water; and a spring will come forth from the house of Jehovah and will water the river of Shittim. Judah will abide for ever, and Jerusalem from generation to generation. Joel 3:17-18, 20.

[7] In Zechariah,

On that day I will strike every horse with panic, and its rider with madness. And on the house of Judah I will open My eyes, and every horse of the peoples I will strike with blindness. And the leaders of Judah will say in their hearts, I will strengthen for myself the inhabitants of Jerusalem in Jehovah Zebaoth their God. On that day I will set the leaders of Judah like a hearth of fire in sticks of wood, and like a torch of fire in a sheaf; and they will devour to the right and to the left all the peoples round about, and Jerusalem will yet again be inhabited in her own place, in Jerusalem. And Jehovah will save the tents of Judah first, that the glory of the house of David, and the glory of the inhabitant of Jerusalem, may not exalt itself over Judah. On that day Jehovah will protect the inhabitant of Jerusalem, and the house of David will be like God, like the angel of Jehovah in front of them. And I will pour out over the house of David and over the inhabitant of Jerusalem a spirit of grace. Zechariah 12:4-10.

This refers to the Lord's celestial kingdom, where truth should not have dominion over good but ought to be subordinate to it, truth being meant by 'the house of David' and 'the inhabitant of Jerusalem', and good by 'Judah'. From this it is evident why first it is said that 'the glory of the house of David, and the glory of the inhabitant of Jerusalem, will not exalt itself over Judah', and after this that 'the house of David will be like God, and like the angel of Jehovah', and that 'a spirit of grace will be poured out over it and over the inhabitant of Jerusalem'. For such is the state when truth is subordinate to good or faith to love. 'The horse which will be struck with panic, and the horse of the peoples with blindness' is self-intelligence, see 2761, 2762, 3217.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2761-2762; Zechariah 12:7-10)


[8] In the same prophet,

On that day there will be on the horses' bells, Holiness to Jehovah. And the pots in the house of Jehovah will be as the bowls before the altar. And every pot in Jerusalem and in Judah will be holiness to Jehovah Zebaoth. Zechariah 14:20-21.

This refers to the Lord's kingdom. In Malachi,

Behold, I am sending My angel, who will prepare the way before Me, and suddenly there will come to His temple the Lord whom you are seeking, and the angel of the covenant in whom you delight. Behold, He is coming. Who can endure the day of His coming? Then the minchah of Judah and Jerusalem will be acceptable to Jehovah, as in the days of old and as in former years. Malachi 3:1-2, 4.

This plainly refers to the Coming of the Lord. The meaning is that Judah and Jerusalem's minchah was not, as is well known, acceptable but that worship flowing from love, Judah's minchah, and worship flowing from faith rooted in love, Jerusalem's minchah, are acceptable.

[9] In Jeremiah,

Thus said Jehovah Zebaoth, Again they will speak this word in the land of Judah and in its cities when I turn again their captivity: Jehovah bless you, O habitation of righteousness, O holy mountain! And Judah and all its cities will dwell in it together. Behold, the days are coming, said Jehovah, in which I will sow the house of Judah with the seed of man and the seed of beast. Behold, the days are coming, said Jehovah, in which I will make with the house of Israel and with the house of Judah a new covenant, not like the covenant which I made with their fathers. Jeremiah 31:23-24, 27, 31-32.

In David,

The Lord chose the tribe of Judah, Mount Zion, which He loved, and built His sanctuary as the heights, as the earth He founded it for ever. Psalms 78:68-69.

[10] From these places and very many others which have not been mentioned one may see what 'Judah' means in the Word. They show that 'Judah' does not mean the Jewish nation, for that nation was anything but the celestial Church or the Lord's celestial kingdom; for so far as love to the Lord, charity towards the neighbour, and faith; went they were the worst nation of all. This has been so from their earliest forefathers, namely the sons of Jacob, even to the present day. But in spite of this such people were able to represent the celestial and spiritual things of the Lord's kingdom, see 3479-3481. For in representations no attention is paid to the person who represents, only to what is represented by him, 665, 1097 (end), 1361, 3147, 3670.

[11] But when they did not adhere to the religious observances commanded by Jehovah or the Lord but deviated from them into acts of idolatry they no longer represented those things but such as are contrary to them, namely those of hell and the devil, according to the Lord's words in John,

You are from your father the devil, and the desires of your father you will to do. He was a murderer from the beginning, and did not take a stand on the truth. John 8:44

Such is the meaning of 'Judah' in the contrary sense, as becomes clear from the following: In Isaiah,

Jerusalem has stumbled, and Judah has fallen, because their tongue and their works are against Jehovah, to provoke the eyes of His glory to anger. Isaiah 3:8.

In Malachi,

Judah has acted faithlessly, and abomination has been committed in Israel and in Jerusalem, and Judah has profaned the holiness of Jehovah, for he loved and married the daughter of a foreign god. Malachi 2:11.

And in addition in the following places - Isaiah 3:1 and following verses;

8:7-8; Jeremiah 2:28; 3:7-11; 9:26; 11:9-10, 12; 13:9; 14:2; 17:1; 18:11-13; 19:7; 32:35; 36:31; 44:12, 14, 26, 28; Hosea 5:5; 8:14; Amos 2:4-5; Zephaniah 1:4; and many times elsewhere.

(Odkazy: Genesis 29:35; Jeremiah 18:12-13)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3921, 3969, 4007, 4060, 4311, 4503, 4606, 4750, 4815, 5113, 5782, 6239, 6363, 8588, 8886, 9144, 9229, 9284, 9293, 9320, 9372, 9468, 10248, 10329

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 119, 130, 222, 278, 310, 376, 433, 443


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: