Bible

 

Jeremiah 44

Finnish: Bible (1776)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Tämä on se sana, joka Jeremialle tapahtui, kaikista Juudalaisista, jotka Egyptin maalla asuivat, jotka asuivat Migdolissa, Tahpanheksessa, Nophissa, Patroksen maalla, ja sanoi:

2 Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: te olette nähneet kaiken sen pahan, jonka minä olen antanut tulla Jerusalemin päälle, ja kaikkein Juudan kaupunkein päälle; ja katso, tänäpänä ovat ne hävitettynä, niin ettei kenkään niissä asu:

3 Heidän pahuutensa tähden, jonka he tekivät vihoittaen minua, ja menivät ja suitsuttivat ja palvelivat muita jumalia, joita ei he, eli te, eikä teidän isänne tunteneet.

4 Ja minä lähetin varhain ja usein teidän tykönne kaikki palveliani prophetat, ja käskin teille sanoa: älkäät tehkö senkaltaisia kauhistuksia, joita minä vihaan;

5 Mutta ei he totelleet, eikä kallistaneet korviansa kääntymään pahuudestansa, ja ei suitsuttamaan muille jumalille.

6 Sentähden syttyi myös minun vihani ja julmuuteni, ja paloi Juudan kaupunkein päällä, ja Jerusalemin katuin päällä, niin ne ovat kukistetuiksi ja autioiksi tulleet, niinkuin se tänäpänä löydetään.

7 Nyt, näin sanoo Herra Jumala Zebaot, Israelin Jumala: miksi te teette tämän suuren pahan vastaan omaa henkeänne? että teidän seassanne pitää hävitettämän sekä mies että vaimo, sekä lapset että imeväiset Juudasta, ja ei pidä yhtään teistä jäämän,

8 Että te niin vihoitatte minun kättenne töillä, ja suitsutatte muille jumalille Egyptin maalla, johon te olette menneet asumaan, että teidän pitää hävitetyksi, ja kiroukseksi ja häväistykseksi kaikkein pakanain seassa maan päällä tuleman.

9 Oletteko te unhottaneet isäinne onnettomuuden, Juudan kuningasten onnettomuuden, heidän emäntäinsä onnettomuuden, niin myös teidän oman onnettomuutenne, ja teidän emäntäinne onnettomuuden, joka teille on tapahtunut Juudan maalla ja Jerusalemin kaduilla?

10 Kuitenkin ei he vielä ole tähän päivään asti itsiänsä nöyryyttäneet, ja ei myös mitään pelkää; ja ei vaella minun laissani ja säädyissäni, jotka minä teidän eteenne ja teidän isäinne eteen pannut olen.

11 Sentähden sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala näin: katso, minä panen minun kasvoni teitä vastaan onnettomuudeksi, ja koko Juudan pitää hävitetyksi tuleman.

12 Ja minä otan jääneet Juudasta, jotka ovat kasvonsa tavoittaneet mennäksensä Egyptin maalle, asumaan siellä, ja he kaikki pitää lopetettaman, Egyptin maalla pitää heidän miekalla kaatuman ja nälällä hukkuman, sekä pienet että suuret; heidän pitää kuoleman miekalla ja nälällä, ja pitää tuleman sadatukseksi, ihmeeksi, kiroukseksi ja häväistykseksi.

13 Minä tahdon rangaista Egyptin maan asuvaisia miekalla, nälällä ja rutolla, niinkuin minä tein Jerusalemille;

14 Niin ettei Juudan jääneistä ketään pidä pääsemän eikä jäämän, jotka kuitenkin sitä varten tänne Egyptin maalle asumaan tulleet ovat, että he taas Juudan maalle palajaisivat, johonka he mielellänsä jälleen asumaan tulisivat; mutta ei heidän pidä sinne palajaman, paitsi niitä, jotka täältä pakenevat.

15 Niin kaikki ne miehet vastasivat Jeremiaa, jotka kyllä tiesivät, että heidän emäntänsä muille jumalille olivat suitsuttaneet, niin myös kaikki vaimot, joita siellä suuri joukko oli, ja kaikki kansa, jotka Egyptin maalla, Patroksessa asuivat, ja sanoivat:

16 Sen sanan jälkeen, jonka sinä meille Herran nimeen sanot, emme tahdo sinua suinkaan kuulla;

17 Vaan me tahdomme kaiketi tehdä kaiken sen sanan perään, joka meidän suustamme käy, ja tahdomme taivaan kuningattarelle suitsuttaa, ja hänelle juomauhria uhrata, niinkuin me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja päämiehemmme tehneet ovat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla. Silloin meillä oli leipää kyllä, ja me olimme autuaat, ja emme nähneet onnettomuutta.

18 Mutta sittekuin kuin me lakkasimme suitsuttamasta taivaan kuningattarelle, ja juomauhria hänelle uhraamasta, niin me kaikki köyhiksi tulimme ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.

19 Ja vaikka me taivaan haltiattarelle suitsuttaisimme ja juomauhria uhraisimme, niin emme sitä tee ilman meidän miestemme tahtoa, kuin me hänelle leipiä leivomme ja juomauhria uhraamme.

20 Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, sekä miehille että vaimoille, ja kaikelle kansalle, joka häntä niin vastannut oli sanoen:

21 Sepä se on, että Herra on muistanut sen suitsuttamisen, jonka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla tehneet olette, ynnä teidän isäinne, kuningastenne, päämiestenne ja kaiken maakunnan kansan kanssa, ja pani sen sydämeensä.

22 Niin ettei Herra voinut teidän pahaa menoanne enään kärsiä ja niitä kauhistuksia, joita te teitte; joista myös teidän maanne on autioksi, ihmeeksi ja kiroukseksi tullut, niin ettei kenkään siinä asu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

23 että te suitsutitte, ja Herraa vastaan syntiä teitte, ja ette totelleet Herran ääntä, ette myös hänen laissansa, säädyissänsä ja todistuksissansa vaeltaneet; sentähden myös tämä onnettomuus teille tapahtuu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

24 Ja Jeremia sanoi kaikelle kansalle ja kaikille vaimoille: kuulkaat Herran sanaa kaikki, jotka Juudasta Egyptin maassa olette.

25 Näin puhuu Herra Zebaot, Israelin Jumala, sanoen: te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet ja käsillänne täyttäneet, mitä te sanoitte: meidän lupauksemme me kaiketi tahdomme pitää, jonka me taivaan kuningattarelle luvanneet olemme, että me hänelle pyhää savua suitsuttaisimme, ja juomauhria uhraisimme: te olette lupauksenne kyllä pitäneet, ja lupauksenne työllä täyttäneet.

26 Niin kuulkaat siis Herran sanaa, kaikki Juudasta, jotka Egyptin maalla asutte: katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: ettei minun nimeni pidä enään jonkun ihmisen suusta Juudasta koko Egyptin maassa nimitettämän, joka sanois: niin totta kuin Herra, Herra elää.

27 Katso, minä tahdon valvoa heitä vastaan heidän pahaksensa ja en heidän hyväksensä, niin että jokainen, joka Juudasta Egyptin maalla on, pitää miekalla ja nälällä hukkuman, siihenasti että he lopetetuksi tulevat.

28 Mutta jotka miekan välttävät, niiden pitää kuitenkin Egyptin maalta Juudan maahan vähässä joukossa palajaman. Ja niin pitää kaikki jääneet Juudasta, jotka Egyptin maahan asumaan menneet olivat, ymmärtämän, kummanko sanat todeksi joutuvat, minun vai heidän.

29 Ja tämä olkoon teille merkiksi, sanoo Herra: sillä minä tahdon teitä tässä paikassa rangaista, että tietäisitte minun sanani tulevan todeksi, teille onnettomuudeksi;

30 Näin sanoo Herra: katso, minä tahdon hyljätä Pharao Hophran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin ja niiden käsiin, jotka hänen henkeänsä väijyvät, niinkuin minä Zedekiankin, Juudan kuninkaan, hylkäsin Nebukadnetsarin, Babelin kuninkaan, hänen vihollistensa käteen, ja sen joka hänen henkeänsä väijyi.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

sana
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

asuivat
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

sanoo
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herra
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Israelin
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Jumala
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

tulla
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Katso
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

mies
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vaimo
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

meille
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kuulla
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

puhuu
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 10177

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

10177. 'And you shall make an altar for burning incense' means that which is representative of the Lord, of His hearing and receiving with pleasure everything of worship that springs from love and charity. This is clear from the meaning of 'an altar for burning incense' as that which is representative of such things of worship as are raised up to the Lord. The fact that they are things springing from love and charity will be evident from what follows below. 'An altar' has the same meaning as whatever is placed on it; and this is so because the altar is that which contains and whatever is placed on it is the contents, and container and contents make a single unit, like a table and the bread that is on it or a cup and the wine that is in it.

[2] The reason why an altar and not a table was made for burning incense was that among the Israelite nation altars were the chief representative signs of worship springing from love. For fire burned on them, and 'fire' means the love and charity from which worship springs. Regarding altars, that they were the chief representative signs of worship, see 4192, 4541, 8623, 8935, 8940, 9714.

[3] The reason why the altar of incense represented the hearing and receiving of everything of worship that springs from love and charity was that the creation of the cloud of smoke was a sign of that which is raised up on high, and the odour of the smoke was a sign of that which is pleasing, consequently of that which is heard and received by the Lord. And what springs from love and charity, this alone is pleasing to and received by the Lord. This also explains why that altar was overlaid with gold and was called the golden altar; for 'gold' means the good of love and charity, see the places referred to in 9874, and what has been stated in 9874, 9881.

[4] The reason why that alone which springs from love and charity is pleasing to the Lord, and is therefore heard and received by Him, is that love constitutes all that a person is; for a person is such as his love is. This explains why angels in heaven live as embodiments of love and charity. To them the form of love and charity is the human form, because the Lord, who is within them and gives them form, is - as to His Divine Human - Divine Love itself. From their faces therefore, from their speech, from their gestures, and especially from the spheres of their affections which flow out of them to a long way off, one can perceive clearly what kinds of love reign in them.

[5] And since love to the Lord and charity towards the neighbour originate in the Lord, and since love is a spiritual bonding, whatever emanates from these is heard and received by the Lord. Any holy and religious respect paid to Him that does not spring from them is indeed heard but it is not received with pleasure. It is a hypocritical holiness and respect, something merely outward, devoid of anything inward. Outward holiness devoid of anything inward reaches no further than the outskirts of heaven and dwindles away there. But outward holiness springing from inward reaches right on into heaven, according to the essential nature of that inward holiness, thus reaches towards the Lord. For outward holiness devoid of that inward holiness is a product solely of the lips and movements of the body, whereas outward holiness springing from inward comes at the same time from the heart. Regarding these two kinds of holiness, see what has been stated and shown in 8252-8257.

[6] In the tent of meeting outside the veil there was the table on which the loaves of the presence were laid, also the lampstand with its lamps, and the altar of incense. The loaves of the presence represented love to the Lord, the lamps of the lampstand represented charity and faith, and the incense on the altar represented worship springing from them, which is why it was burned every morning and every evening, when the lamps were 'adorned'. From this as well it is evident that the burning of incense represented worship of the Lord which springs from love and charity. The actual tent in which those objects resided represented heaven, where all worship is such. The loaves represented celestial good, which is the good of love to the Lord, see 9545; the lampstand represented spiritual good, which is the good of charity towards the neighbour and the good of faith, 9548-9561; and the tent represented heaven, 9457, 9481, 9485, 9784, 9963.

[7] When the word 'worship' is used the holiness which is expressed by means of prayers, adorations, thanksgivings, and similar acts of devotion that emanate from inward feelings of love and charity should be understood. These constituents of worship are what should be understood by 'the burning of incense', as may be recognized from the following places: In David,

My prayers are acceptable, [as] incense before You. Psalms 141:2.

In John,

The four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each holding a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Revelation 5:8.

In the same book,

An angel holding a golden censer ... And much incense was given to him, that he should offer it with the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. The smoke of the incense went up from the prayers of the saints. Revelation 8:3-4.

[8] Since incense was a sign of worship and of its being raised up, thus of its being heard and received by the Lord, Moses commanded [those who rebelled against him] to take censers with incense in them, and to burn it before Jehovah, in order that they might consequently know whom Jehovah would choose, thus whom He would hear, Numbers 16:1ff. And when the people grumbled Aaron ran with incense, into the midst of the congregation, when a plague began, and in so doing stopped it, Numbers 16:46-48. In Malachi,

From the rising of the sun even to its setting Jehovah's name will be great among the nations, and in every place incense has been offered to My name, and a pure minchah. Malachi 1:11.

'A pure minchah' is added because the good of love is meant by it, 10137. In Moses,

The sons of Levi will teach Jacob [Your] judgements and Israel Your law. They will put incense in Your nose, and burnt offering on Your altar. Deuteronomy 33:10.

The expression 'putting incense in the nose' is used because perception is meant by 'the nostrils', 4624-4634. 'Burnt offering' is added here because by this too that which springs from the good of love is meant.

(Odkazy: Numbers 16:44-49)


[9] But in the contrary sense 'burning incense' means worship springing from contrary loves, namely self-love and love of the world, for example burning incense to other gods, Jeremiah 1:16; 44:3, 5; burning incense to idols, Ezekiel 8:11; 16:18; and burning incense to the baalim, Hosea 2:13.

(Odkazy: Ezekiel 8:10-11)


[10] Because the burning of incense served to mean such things as rise upwards to and are accepted with pleasure by the Divine it was also one of the religious practices among gentiles. The use of frankincense, censers, and incense-boxes by the Romans and other nations is well known from historical evidence. That kind of religious practice was derived from the Ancient Church, which was spread through many regions of Asia, such as Syria, Arabia, Babylon, Egypt, and Canaan. That Church had been a representative Church, thus a Church consisting in outward forms that represented inner realities, that is, celestial and spiritual things. A large number of religious practices, one of which was the burning of incense, were passed on from that Church to surrounding nations, and from these through Greece into Italy. Another practice like this was the care of the perpetual fire entrusted to chaste virgins whom they called the Vestal Virgins.

[11] The incense that was burned in the Ancient Church, and consequently in the Israelite Church, was prepared from fragrant substances, such as stacte, onycha, galbanum, and frankincense, because perception was meant by an odour, and delightful perception by a fragrant odour, see 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 4748, 10054. But 'frankincense' in particular means the truth of faith, and therefore when frankincense is mentioned in the Word oil, bread, minchah, or else gold, by which the good of love is meant, is linked with it, as in Isaiah,

All those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense, and will proclaim the praises of Jehovah. Isaiah 60:6.

Similarly those who came from the east, in Matthew,

Wise men from the east came, seeking the Lord who had then been born ... opening their treasures; and they presented gold, frankincense, and myrrh. Matthew 2:1-2, 11.

In the Word those who were from the east and were called 'sons of the east' mean people who possessed the cognitions or knowledge of goodness and truth, see 3249, 3762. 'Sheba' has the same meaning, 1171, 3240. And for the meaning of 'gold' as the good of love, see the places referred to in 9874 or 9881.

[12] In Jeremiah,

They will bring burnt offering and sacrifice, and minchah, and frankincense. Jeremiah 17:26.

'Minchah' in like manner means the good of love, 9992, 10137. From all this it is evident that in the Word 'frankincense' means truth that composes faith; for where good is spoken of in the Word, so too is truth, on account of the heavenly marriage, which is that of goodness and truth, in every single part of it, see the places referred to in 9263[end], 9314. For the same reason also oil as well as frankincense was placed on a minchah, Leviticus 2:1-2, 15, though not on a minchah required for a sin offering, Leviticus 5:11, nor on a minchah for jealousy, Numbers 5:15. The reason why they were not placed on these minchahs was that such minchahs were presented for expiation from evils, and as long as a person is at the stage of expiation he cannot receive the good of love or truth of faith, because evils stand in the way. It is different after they have been expiated or removed.

[13] The good of love cannot be imparted to anyone unless at the same time the truth of faith is as well. For good brings truth into being, and in that truth it acquires a particular quality and receives an outward form. This was why every minchah had frankincense on it, as did the loaves of the presence which were laid on the table in the tent of meeting, Leviticus 24:7, the good of love being meant by 'loaves', 3478, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 8410, 9323, 9545, 10040, 10137.

(Odkazy: Exodus 30:1; Ezekiel 8:10-11)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10182, 10198, 10199, 10201, 10272, 10295, 10296, 10298, 10331, 10343, 10402

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 62, 129, 279, 305, 307


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 242

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: