Bible

 

Jeremiah 44

Finnish: Bible (1776)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Tämä on se sana, joka Jeremialle tapahtui, kaikista Juudalaisista, jotka Egyptin maalla asuivat, jotka asuivat Migdolissa, Tahpanheksessa, Nophissa, Patroksen maalla, ja sanoi:

2 Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: te olette nähneet kaiken sen pahan, jonka minä olen antanut tulla Jerusalemin päälle, ja kaikkein Juudan kaupunkein päälle; ja katso, tänäpänä ovat ne hävitettynä, niin ettei kenkään niissä asu:

3 Heidän pahuutensa tähden, jonka he tekivät vihoittaen minua, ja menivät ja suitsuttivat ja palvelivat muita jumalia, joita ei he, eli te, eikä teidän isänne tunteneet.

4 Ja minä lähetin varhain ja usein teidän tykönne kaikki palveliani prophetat, ja käskin teille sanoa: älkäät tehkö senkaltaisia kauhistuksia, joita minä vihaan;

5 Mutta ei he totelleet, eikä kallistaneet korviansa kääntymään pahuudestansa, ja ei suitsuttamaan muille jumalille.

6 Sentähden syttyi myös minun vihani ja julmuuteni, ja paloi Juudan kaupunkein päällä, ja Jerusalemin katuin päällä, niin ne ovat kukistetuiksi ja autioiksi tulleet, niinkuin se tänäpänä löydetään.

7 Nyt, näin sanoo Herra Jumala Zebaot, Israelin Jumala: miksi te teette tämän suuren pahan vastaan omaa henkeänne? että teidän seassanne pitää hävitettämän sekä mies että vaimo, sekä lapset että imeväiset Juudasta, ja ei pidä yhtään teistä jäämän,

8 Että te niin vihoitatte minun kättenne töillä, ja suitsutatte muille jumalille Egyptin maalla, johon te olette menneet asumaan, että teidän pitää hävitetyksi, ja kiroukseksi ja häväistykseksi kaikkein pakanain seassa maan päällä tuleman.

9 Oletteko te unhottaneet isäinne onnettomuuden, Juudan kuningasten onnettomuuden, heidän emäntäinsä onnettomuuden, niin myös teidän oman onnettomuutenne, ja teidän emäntäinne onnettomuuden, joka teille on tapahtunut Juudan maalla ja Jerusalemin kaduilla?

10 Kuitenkin ei he vielä ole tähän päivään asti itsiänsä nöyryyttäneet, ja ei myös mitään pelkää; ja ei vaella minun laissani ja säädyissäni, jotka minä teidän eteenne ja teidän isäinne eteen pannut olen.

11 Sentähden sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala näin: katso, minä panen minun kasvoni teitä vastaan onnettomuudeksi, ja koko Juudan pitää hävitetyksi tuleman.

12 Ja minä otan jääneet Juudasta, jotka ovat kasvonsa tavoittaneet mennäksensä Egyptin maalle, asumaan siellä, ja he kaikki pitää lopetettaman, Egyptin maalla pitää heidän miekalla kaatuman ja nälällä hukkuman, sekä pienet että suuret; heidän pitää kuoleman miekalla ja nälällä, ja pitää tuleman sadatukseksi, ihmeeksi, kiroukseksi ja häväistykseksi.

13 Minä tahdon rangaista Egyptin maan asuvaisia miekalla, nälällä ja rutolla, niinkuin minä tein Jerusalemille;

14 Niin ettei Juudan jääneistä ketään pidä pääsemän eikä jäämän, jotka kuitenkin sitä varten tänne Egyptin maalle asumaan tulleet ovat, että he taas Juudan maalle palajaisivat, johonka he mielellänsä jälleen asumaan tulisivat; mutta ei heidän pidä sinne palajaman, paitsi niitä, jotka täältä pakenevat.

15 Niin kaikki ne miehet vastasivat Jeremiaa, jotka kyllä tiesivät, että heidän emäntänsä muille jumalille olivat suitsuttaneet, niin myös kaikki vaimot, joita siellä suuri joukko oli, ja kaikki kansa, jotka Egyptin maalla, Patroksessa asuivat, ja sanoivat:

16 Sen sanan jälkeen, jonka sinä meille Herran nimeen sanot, emme tahdo sinua suinkaan kuulla;

17 Vaan me tahdomme kaiketi tehdä kaiken sen sanan perään, joka meidän suustamme käy, ja tahdomme taivaan kuningattarelle suitsuttaa, ja hänelle juomauhria uhrata, niinkuin me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja päämiehemmme tehneet ovat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla. Silloin meillä oli leipää kyllä, ja me olimme autuaat, ja emme nähneet onnettomuutta.

18 Mutta sittekuin kuin me lakkasimme suitsuttamasta taivaan kuningattarelle, ja juomauhria hänelle uhraamasta, niin me kaikki köyhiksi tulimme ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.

19 Ja vaikka me taivaan haltiattarelle suitsuttaisimme ja juomauhria uhraisimme, niin emme sitä tee ilman meidän miestemme tahtoa, kuin me hänelle leipiä leivomme ja juomauhria uhraamme.

20 Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, sekä miehille että vaimoille, ja kaikelle kansalle, joka häntä niin vastannut oli sanoen:

21 Sepä se on, että Herra on muistanut sen suitsuttamisen, jonka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla tehneet olette, ynnä teidän isäinne, kuningastenne, päämiestenne ja kaiken maakunnan kansan kanssa, ja pani sen sydämeensä.

22 Niin ettei Herra voinut teidän pahaa menoanne enään kärsiä ja niitä kauhistuksia, joita te teitte; joista myös teidän maanne on autioksi, ihmeeksi ja kiroukseksi tullut, niin ettei kenkään siinä asu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

23 että te suitsutitte, ja Herraa vastaan syntiä teitte, ja ette totelleet Herran ääntä, ette myös hänen laissansa, säädyissänsä ja todistuksissansa vaeltaneet; sentähden myös tämä onnettomuus teille tapahtuu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

24 Ja Jeremia sanoi kaikelle kansalle ja kaikille vaimoille: kuulkaat Herran sanaa kaikki, jotka Juudasta Egyptin maassa olette.

25 Näin puhuu Herra Zebaot, Israelin Jumala, sanoen: te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet ja käsillänne täyttäneet, mitä te sanoitte: meidän lupauksemme me kaiketi tahdomme pitää, jonka me taivaan kuningattarelle luvanneet olemme, että me hänelle pyhää savua suitsuttaisimme, ja juomauhria uhraisimme: te olette lupauksenne kyllä pitäneet, ja lupauksenne työllä täyttäneet.

26 Niin kuulkaat siis Herran sanaa, kaikki Juudasta, jotka Egyptin maalla asutte: katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: ettei minun nimeni pidä enään jonkun ihmisen suusta Juudasta koko Egyptin maassa nimitettämän, joka sanois: niin totta kuin Herra, Herra elää.

27 Katso, minä tahdon valvoa heitä vastaan heidän pahaksensa ja en heidän hyväksensä, niin että jokainen, joka Juudasta Egyptin maalla on, pitää miekalla ja nälällä hukkuman, siihenasti että he lopetetuksi tulevat.

28 Mutta jotka miekan välttävät, niiden pitää kuitenkin Egyptin maalta Juudan maahan vähässä joukossa palajaman. Ja niin pitää kaikki jääneet Juudasta, jotka Egyptin maahan asumaan menneet olivat, ymmärtämän, kummanko sanat todeksi joutuvat, minun vai heidän.

29 Ja tämä olkoon teille merkiksi, sanoo Herra: sillä minä tahdon teitä tässä paikassa rangaista, että tietäisitte minun sanani tulevan todeksi, teille onnettomuudeksi;

30 Näin sanoo Herra: katso, minä tahdon hyljätä Pharao Hophran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin ja niiden käsiin, jotka hänen henkeänsä väijyvät, niinkuin minä Zedekiankin, Juudan kuninkaan, hylkäsin Nebukadnetsarin, Babelin kuninkaan, hänen vihollistensa käteen, ja sen joka hänen henkeänsä väijyi.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

sana
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

asuivat
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

sanoo
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herra
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Israelin
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Jumala
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

tulla
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Katso
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

mies
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vaimo
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

meille
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kuulla
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

puhuu
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 652

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

652. Verse 8. And their bodies shall be upon the street of the great city, signifies their extinction by the evils and falsities of doctrine. This is evident from the signification of "bodies" as being that the good of love and the truth of doctrine signified by "the two witnesses" have been extinguished; for "to be killed" signifies to be extinguished, here spiritually, because it refers to those who have wholly destroyed these things in themselves. In like manner the Lord is said "to have been slain" and "to be dead," to signify that the Divine proceeding from Him, which is Divine good and Divine truth, has been rejected, that is, the Lord has been slain and is dead with those by whom that has been rejected (see above, n. 83. This is evident also from the signification of "the street of the great city," as being the truth and good of doctrine, and in the contrary sense the falsity and evil of doctrine; for "street" signifies truth leading, and in the contrary sense falsity leading (of which presently); and "city" signifies doctrine (of which above, n. 223. It is said "great city," because "great" is predicated of good, and in the contrary sense of evil, as "many" is predicated of truth, and in the contrary sense of falsity (see above, n. 223, 336, 337). This now makes clear that "the bodies of the two witnesses upon the street of the great city" signifies the extinction of the good of love and charity and of the truth of doctrine and faith by the falsities and evils of doctrine. As the evils and falsities of doctrine are signified, it is next said "which great city is spiritually called Sodom and Egypt," "Sodom" signifying the evils of the love, and "Egypt" the falsities therefrom, each pertaining to doctrine, by which the church at its end is destroyed (concerning which in the following articles).

(Odkazy: Revelation 11:8; The Apocalypse Explained 83, The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 336-337)


[2] "Street" signifies the truth of doctrine, and in the contrary sense the falsity of doctrine, because in the spiritual sense a "way" signifies truth leading to good, and in the contrary sense falsity leading to evil (see above, n. 97; and streets are ways in a city, and as a "city" signifies doctrine, so a "street" signifies the truth and the falsity of doctrine. Moreover, in the spiritual world there are cities, and streets in them, as in the cities of the world; and what each one is in respect to the affection of truth and intelligence therefrom is known there merely from the place where he dwells and from the streets in which he walks. Those who are in a clear perception of truth dwell in the southern quarter of the city and also walk there; those who are in a clear affection of the good of love dwell in the eastern quarter and also walk there; those who are in an obscure affection of the good of love dwell in the western quarter and also walk there; and those who are in an obscure perception of truth dwell in the northern quarter and also walk there. But in the cities where those live who are in the persuasion of falsity from evil the reverse is true. This makes clear why it is that a "street" signifies truth or falsity leading.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 97)


[3] That "streets" have this signification can be seen from the following passages. In Jeremiah:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see, I pray, and know, and seek in the open places thereof if ye can find a man that doeth judgment, that seeketh truth; then will I pardon her (Jeremiah 5:1).

Because "the streets of Jerusalem and the open places thereof" signify the truths of doctrine, according to the states of affection and perception of those who are of the church, and because "Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine it is said, "Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see and know, and seek in the open places thereof;" and because "judgment" is predicated of truths, since all judgment comes from laws and precepts, which are truths, and because "truth" signifies the truth of doctrine and of faith it is said, "if ye can find a man that doeth judgment and that seeketh truth."

The "open places" mean particularly the corners of the city, thus the quarters where the dwelling places are; and as each one in the cities in the spiritual world has his dwelling place in accordance with his affection of good and his perception of truth, clear or obscure, therefore "open places" signify truths and goods according to each one's affection and perception.

[4] In Isaiah:

Judgment hath been rejected backward, and justice hath stood afar off; for truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter (Isaiah 59:14).

"Judgment and justice" signify in the Word truth and good; that these no longer exist is signified by "judgment hath been rejected backward, and justice has stood afar off;" that they have wandered away from the truths of doctrine, and consequently there is no truth in the life, which is the good of life, is signified by "truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter," for all good of life is acquired by means of the truths of doctrine, for it is by them that a man learns how he ought to live. Because "street" signifies where truth leads, it is said "truth hath stumbled in the street."

[5] In Nahum:

The chariots raged in the street, they ran to and fro in the open places (Nahum 2:4).

Because "chariots" signify the doctrinals of truth, and "streets" and "open places" what is in accord with each one's affection and perception, as above, it is said "the chariots raged in the streets, they ran to and fro in the open places," "to rage" signifying to call falsities truths, and "to run to and fro" signifying to wander off.

[6] In the book of Judges:

In the days of Jael the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel (Judges 5:6, 7).

This is in the Song of Deborah and Barak, which treats of the desolation of truth in the church, and afterwards of its restoration; the desolation is described by "the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel;" "ways and paths" having the same signification as "streets and open places," namely, truths of doctrine leading, and "to go in crooked ways" signifies to wander away from truths.

(Odkazy: Judges 5:6-7)


[7] In Isaiah:

The city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter; a cry over the wine in the streets; every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished (Isaiah 24:10, 11).

"The city of emptiness" signifies doctrine in which there is falsity and no truth; "house" signifies the good of the will and thus of the life; thence is evident what is signified by "the city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter;" "a cry over the wine in the streets" signifies lamentation on account of the lack of truth and the mingling of truth with falsity, "wine" signifying the truth of the church from the Word; therefore it is said "in the streets," because "street" too signifies truth, and where truth is sought. "Joy and gladness" are mentioned, because "joy" is predicated of the delight that is from the affection of good, and "gladness" of the delight that is from the affection of truth; that these delights will cease is signified by "every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished," the earth signifying the church.

(Odkazy: Isaiah 24:10-11)


[8] In Jeremiah:

How is the city of glory forsaken, the city of my joy! Therefore her young men shall fall in the streets, and all the men of war shall be cut off (Jeremiah 49:25, 26; 50:30).

"The city of glory" signifies the doctrine of Divine truth, and "the city of joy" signifies the delight from the affection of good and truth therein; "young men" signify those who are made intelligent by means of truths; and that the understanding of truth would perish is signified by "the young men shall fall in the streets;" "men of war" signify truths combating against falsities; that there will be no defense of truth against falsities is signified by "all the men of war shall be cut off."

(Odkazy: Jeremiah 49:25-26)


[9] In Ezekiel:

You have multiplied your slain in this city, so that you have filled the streets thereof with the slain (Ezekiel 11:6).

The "slain" mean in the Word those who are destroyed by falsities; for the "sword," by which they are slain, signifies falsity destroying truth; "city" signifies here, as above, the doctrine of truth; thence appears what is signified by "the slain in the city;" "to fill the streets with the slain" signifies to lay waste the truth by falsities.

[10] In Lamentations:

They that did eat delicacies are laid waste in the streets; and they that were brought up in crimson have embraced dunghills. The form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets. They have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood. They have hunted our steps so that we cannot go in the streets (Lamentations 4:5, 8, 14, 18).

Here, too, "streets" signify the truths of doctrine leading to the good of life, or truths according to which one must live. This treats of the church where the Word is, and its devastation in respect to truths; therefore "they that did eat delicacies are laid waste in the streets" signifies that those who have imbibed genuine truths from the Word have no longer any truths, "delicacies" meaning genuine truths from the Word; "they that were brought up in crimson have embraced dunghills" signifies that those who had imbibed genuine goods from the Word have nothing but the falsities of evil, "crimson" signifying the genuine good of the Word, in particular the celestial love of truth, and "dunghills" signifying the falsities of evil; "the form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets," signifies that Divine truth is in such obscurity that it is apparent to no one; "the Nazirites" represent the Lord in relation to Divine truth, and therefore signify Divine truth from the Lord; "they have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood," signifies that the truths of the Word are no longer seen because they have been falsified, "the blind" signifying those who do not see truths. "They have hunted our steps, so that we cannot go in the streets," signifies leading astray, so that it is not known how to live, "to hunt the steps" signifying to lead astray by falsities, and "to go" signifying to live, therefore "to go in the streets" signifies to live according to truths.

[11] In Zephaniah:

I will cut off the nations, their corners shall be laid waste; I will make desolate their streets, that none may pass through; their cities shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant (Zephaniah 3:6).

The "nations that shall be cut off," signify the goods of the church; the "corners that shall be laid waste" signify the truths and goods of the church in the whole complex (that this is the signification of "corners" see above, n. 417; the "streets that shall be made desolate, that no one may pass through," signify the truths of doctrine; for the "cities that shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant," signify doctrinals, "man" and "inhabitants" meaning in the Word in the spiritual sense all who are in truths and goods, thus in an abstract sense, truths and goods.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 417)


[12] In Zechariah:

I will return to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, whence Jerusalem shall be called the city of truth. There shall yet old men and women dwell in the streets of Jerusalem, and the streets shall be full of boys and girls playing in the streets thereof (Zechariah 8:3-5).

This is said of the Lord's coming, and of the New Church to be established by Him; "Zion" means the church in respect to the good of love, and "Jerusalem" the church in respect to the truths of doctrine, therefore Jerusalem is called "the city of truth;" "the old men and women who shall dwell in the streets of Jerusalem" mean those that are intelligent and wise through the truths of doctrine; "the boys and girls playing in the streets, of whom the streets of the city shall be full," signify the affections of truth and good and their delights, in which those shall abound who live in the truths of doctrine.

[13] In Jeremiah:

According to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame, altars to burn incense to Baal (Jeremiah 11:13).

"According to the number of thy cities were thy gods, O Judah," signifies that there were as many falsities as doctrinals, "cities" signifying doctrinals, and "gods" falsities of religion; "according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame" signifies that there were as many kinds of worship as there were falsities of doctrine, "streets" here signifying the falsities of doctrine, and "altars" worship; worship from falsities is what is meant, because the altars meant were altars of incense, for it is said, "altars to burn incense to Baal," and "incense" signifies spiritual good, which in its essence is truth from good, and in the contrary sense falsity from evil.

(That this is the signification of "incense" and its "altar," see above, n. 324, 491, 492, 567.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 324, The Apocalypse Explained 491-492, The Apocalypse Explained 567)


[14] In the same:

Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The sons gather wood and the fathers kindle the fire, the women knead dough to make cakes to the queen of the heavens, and to pour out drink-offerings to other gods; I will make to cease in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem the voice of joy and the voice of gladness (Jeremiah 7:17, 18, 34).

What these words signify in the spiritual sense may be seen fully explained above n. 555; also that "the cities of Judah" signify the doctrinals of the church, and "the streets of Jerusalem" its truths of doctrine.

(Odkazy: Jeremiah 7:17-18; The Apocalypse Explained 555)


[15] In the same:

Have ye forgotten the evils which they did in the land of Judah and in the streets of Jerusalem? (Jeremiah 44:9)

"The land of Judah" signifies the church in respect to good, but here in respect to evil; and "the streets of Jerusalem" signify the truths of doctrine, but here its falsities of doctrine.

[16] In Ezekiel:

With the hoofs of his horses Nebuchadnezzar king of Babylon shall trample down all thy streets; he shall slay thy people with the sword, and he shall bring down the pillars of strength to the earth; they shall make a spoil of thy wealth (Ezekiel 26:11, 12).

"Nebuchadnezzar king of Babylon" signifies the profanation of truth and its consequent destruction; "to trample down all thy streets with the hoofs of his horses" signifies that all the truths of the church will be destroyed by the fallacies of the sensual man; "he shall slay the people with the sword" signifies that truths will be destroyed by falsities; that thus also all worship from truths will be destroyed is signified by "he shall bring down the pillars of strength to the earth," for "pillars" signify holy worship from truths, and because all power is of truth from good they are called "pillars of strength;" that knowledges of truth will also be destroyed is signified by "they shall make a spoil of thy wealth." (That "wealth" and "riches" mean the knowledges of truth, see above, n. 236.)

(Odkazy: Ezekiel 26:11-12; The Apocalypse Explained 236)


[17] In the same:

Thou hast built thee an eminent place and hast made thee an exalted place in every street, upon every head of the way thou hast made thee thy eminent place, and thou hast made thy beauty abominable (Ezekiel 16:24, 25, 31).

"Eminent place" and "exalted place" with the ancients signified heaven; from this came the practice of sacrificing upon high mountains, or in place of these upon places built up high, therefore worship from evils and from the falsities of doctrine is signified by "making an eminent and an exalted place in every street, and upon every head of the way;" and as that worship became idolatrous it is said that "they made their beauty abominable," "beauty" meaning truth and intelligence therefrom; for everyone in the spiritual world is beautiful according to truths from good, and intelligence therefrom.

(Odkazy: Ezekiel 16:24-25)


[18] In Amos:

Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas! and they shall call the husbandman to mourning (Amos 5:16).

"Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas!" signifies grief because truth and good are everywhere laid waste; "and they shall call the husbandman to mourning" signifies the grief of the men of the church on this account, "husbandman" signifying the man of the church, because a "field" signifies the church in respect to the implantation of truth.

[19] In David:

Our garners are full, affording food on food; our flocks are thousands and ten thousands in our streets; our oxen are laden, there is no breach nor fleeing away, nor outcry in our open places (Psalms 144:13, 14).

"Garners which are full of food" signify the doctrinals from the Word, thus the Word itself, wherein are all truths of doctrine which furnish instruction and spiritual nourishment; "flocks are thousands and ten thousands in the streets" signifies spiritual goods and truths, "thousands of flocks" goods, and "ten thousands" truths; "oxen laden" signify natural goods and their affections; "no breach" signifies their coherence; "no fleeing away" signifies no loss of any of these; "no outcry in the open places" signifies no lamentation anywhere over the lack of these.

(Odkazy: Psalms 144:13-14)


[20] In Job:

God, who giveth rain upon the faces of the earth, and who sendeth waters upon the faces of the streets (Job 5:10).

"To give rain upon the faces of the earth" signifies the influx of Divine truth into all things with those who are of the church; and "to send waters upon the faces of the streets" signifies Divine influx into the truths of doctrine, that man may be rendered spiritual thereby.

(Odkazy: Acts of the Apostles 5:10)


[21] In Isaiah:

In its streets they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:3).

This is said of the city Ar in the land of Moab, which signifies the doctrine of those who are in truths from the natural man; grief over their falsities of doctrine, from the first to the last, is signified by "they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl," "roofs" meaning interior things, and "streets" exterior things with such. In Jeremiah:

Upon all the roofs of Moab and in its streets, lamentation everywhere (Jeremiah 48:38).

The signification here is similar, as above.

[22] In Daniel:

Know and perceive that from the going forth of the Word even to the restoration and building of Jerusalem, even to Messiah the prince; after sixty and two weeks it shall be restored and built, street and ditch, but in straitness of times (Daniel 9:25).

He who knows not the spiritual sense of the Word may think that by "Jerusalem" here Jerusalem is meant, and that it is to be restored and built; also that "the street and ditch" which it is said will be restored and built mean a street and ditch of that city; but "Jerusalem" means the church that is to be established by the Lord, and "street and ditch" mean the truth of doctrine; "street" truth, and "ditch" doctrine. What is there signified by the number of weeks is not to be explained in this place.

[23] This makes evident that "the street of the New Jerusalem" has a like signification in the following passages in Revelation:

The twelve gates were twelve pearls and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass (Revelation 21:21).

And afterwards:

He showed me a pure river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb; in the midst of the street thereof and of the river on either side was the tree of life, bearing twelve fruits (Revelation 22:1, 2).

But these passages will be explained hereafter.

(Odkazy: Revelation 22:1-2)


[24] In Isaiah:

Thy sons have fainted, they lay at the head of all the streets, as an antelope in a net (Isaiah 51:20).

This, too, is said of Jerusalem, that is, the church vastated in respect to doctrine, "sons" meaning those who are in the truths of doctrine; "to faint and to lie at the head of all the streets" signifies to be deprived of all truth, "head or beginning of the streets" signifying entrance to truth, thus all truth.

[25] In Lamentations:

The infant and the suckling faint in the streets of the city. Lift up thy hands to the Lord respecting the souls of thine infants, who have fainted from famine at the head of all the streets (Lamentations 2:11, 19).

"Infant and suckling" signify innocence, and also the goods and truths that are first born and made alive by knowledges from the Word with men who are regenerating, and which, being the first, are faultless and blameless; entire lack of these is signified by "they have fainted in the streets of the city, and at the head of all the streets;" it is said "from famine," because "famine" signifies loss, lack, and ignorance of knowledges, and at the same time desire for them (see above, n. 386.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


[26] In Nahum:

Her infants were dashed in pieces at the head of all the streets, and over her honorable ones they cast a lot, and all her great ones were bound with chains (Nahum 3:10).

Here also "infants" mean the truths that are firstborn and vivified, and "to be dashed in pieces at the head of all the streets" signifies to be scattered and to perish; "honorable ones" signify the goods of love; "to cast a lot over them" signifies dispersion of these; "great ones" signify the truths of good; and "to be bound with chains" signifies to be tied by falsities so that truth cannot come forth. This is said of "the city of bloods" which signifies the doctrine in which the truths of the Word are falsified.

[27] In Jeremiah:

Death cometh up through our windows, it cometh into our palaces, to cut off the infant from the street, the young men from the open places (Jeremiah 9:21).

"Death" means here spiritual death, which takes place when falsity is believed to be truth and truth to be falsity, and the life is in accordance therewith; "windows" signify the thoughts from the understanding, "palaces" the interior and thus the more sublime things of the human mind; this makes clear what is signified by "death cometh up through the windows and cometh into our palaces;" "infant" signifies here as above the truths that are firstborn through knowledges from the Word; "young men" signify truths acquired, from which comes intelligence; and "streets and open places" signify the truths of doctrine and the truths of life which lead to intelligence and wisdom; this makes clear what is signified by "cutting off the infant from the street, the young men from the open places."

[28] In the same:

I am full of the anger of Jehovah, I am weary with holding in; pour out upon the infant in the street, and upon the assembly of young men; for even the man with the woman shall be taken, the old man with him that is full of days (Jeremiah 6:11).

Here "the infant in the street" and "the young men" have a similar signification as above; "man [vir] and woman" signify truth conjoined to good and intelligence therefrom; and "old man" and "one full of days" signify wisdom.

[29] As "street" signifies the truth of doctrine leading, and in the contrary sense falsity, "the clay of the streets," "the mire," and "dung" signify the falsity of the love of evil, in the following passages. In Isaiah:

Their carcass has become as the dung of the streets (Isaiah 5:25).

He shall make him to be trodden down like the clay of the streets (Isaiah 10:6).

In Micah:

She shall be trodden down like the mire of the streets (Mic. Micah 7:10).

In David:

I will beat them small as the dust before the faces of the wind, I will spread them out as the mire of the streets (Psalms 18:42).

All this, too, is from the appearances in the spiritual world; in the cities there in which falsities from evil reign the streets appear full of dung, mire and clay. This makes evident what is signified by:

The Lord's commanding the seventy whom He sent out to preach the Gospel, Into whatever city ye enter and they receive you not, go out into the streets thereof and say, Even the dust of your city that cleaveth unto us do we shake off from us 1 (Luke 10:10, 11).

(Odkazy: Luke 10:10-11)


[30] Because "the streets of a city" signify the truths of doctrine, according to which one should live, it was customary to teach and to pray in the streets. Thus in the second book of Samuel:

Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Ashkelon, lest the daughters of the Philistines rejoice (2 Samuel 1:20).

In Matthew:

When thou doest alms sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the open places that they may have glory of men. And when thou prayest thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets where they may be seen of men (Matthew 6:2, 5).

And in Luke:

Then shall ye begin to say, We did eat before Thee and drink, and Thou didst teach in our streets; but He shall say, I tell you I know you not whence ye are (Luke 13:26, 27).

(Odkazy: Luke 13:26-27)


[31] Furthermore, from the signification of "street," as meaning the truth of doctrine, it is also evident why the Lord said in the parable that:

The master of the house commanded his servants to go out quickly into the streets and open places of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind (Luke 14:21).

"The poor, the maimed, the lame, and the blind," do not mean such in a natural sense, but such in a spiritual sense, that is, such as had not the Word, and were therefore in ignorance of truth and in lack of good, but still desired truths by means of which they might obtain good; such were the Gentiles with whom the church of the Lord was afterwards established.

[32] Because "the street of a city" signified either truth or falsity teaching and leading, therefore:

The angels that came to Sodom said that they would lodge all night in the street (Genesis 19:2).

And for the same reason it was commanded that:

If the sons of Israel observed that those in any city served other gods they should smite the inhabitants of the city with the sword, utterly destroying the city, and they should bring all the spoil of it into the midst of the street, and burn the city and all the spoil with fire (Deuteronomy 13:14, 16, 17).

"Other gods" signify the falsities of worship, "the sword" the destruction of falsities by truths; "spoil" the falsification of truth; and "fire" the punishment of the love of evil and its destruction.

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, Deuteronomy 13:15-16, 13:16-17)


[33] From these passages cited from the Word it can be seen what is signified by "the bodies of the two witnesses were cast forth upon the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt," and afterwards that "they were not suffered to be placed in sepulchers;" for it was a custom with the Jewish and Israelitish nation to cast out the slain that were enemies into the ways and streets, and not to bury them, as a sign of their hatred of such; but still this represented that by such enemies infernal evils and falsities that could not be raised again to life were meant, that is, those who were in infernal evils and falsities.

[34] This is evident in Jeremiah:

The prophets prophesy, saying, Sword and famine shall not be in this land; by sword and by famine shall these prophets be consumed, and the people to whom they prophesy shall be cast out into the streets of Jerusalem, and there shall be no one to bury them (Jeremiah 14:15, 16).

A "prophet" means the doctrine of truth, here the doctrine of falsity, because they prophesied falsities; and as "streets" signified where falsities are, it is said that "they were to be cast out into the streets of Jerusalem."

-----
Footnotes:

1.  The Greek has "against you."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, 13:15-16; Jeremiah 14:15-16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 648, 653, 659, 684, 695, 704


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: