Bible

 

Jeremiah 44

Finnish: Bible (1776)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Tämä on se sana, joka Jeremialle tapahtui, kaikista Juudalaisista, jotka Egyptin maalla asuivat, jotka asuivat Migdolissa, Tahpanheksessa, Nophissa, Patroksen maalla, ja sanoi:

2 Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: te olette nähneet kaiken sen pahan, jonka minä olen antanut tulla Jerusalemin päälle, ja kaikkein Juudan kaupunkein päälle; ja katso, tänäpänä ovat ne hävitettynä, niin ettei kenkään niissä asu:

3 Heidän pahuutensa tähden, jonka he tekivät vihoittaen minua, ja menivät ja suitsuttivat ja palvelivat muita jumalia, joita ei he, eli te, eikä teidän isänne tunteneet.

4 Ja minä lähetin varhain ja usein teidän tykönne kaikki palveliani prophetat, ja käskin teille sanoa: älkäät tehkö senkaltaisia kauhistuksia, joita minä vihaan;

5 Mutta ei he totelleet, eikä kallistaneet korviansa kääntymään pahuudestansa, ja ei suitsuttamaan muille jumalille.

6 Sentähden syttyi myös minun vihani ja julmuuteni, ja paloi Juudan kaupunkein päällä, ja Jerusalemin katuin päällä, niin ne ovat kukistetuiksi ja autioiksi tulleet, niinkuin se tänäpänä löydetään.

7 Nyt, näin sanoo Herra Jumala Zebaot, Israelin Jumala: miksi te teette tämän suuren pahan vastaan omaa henkeänne? että teidän seassanne pitää hävitettämän sekä mies että vaimo, sekä lapset että imeväiset Juudasta, ja ei pidä yhtään teistä jäämän,

8 Että te niin vihoitatte minun kättenne töillä, ja suitsutatte muille jumalille Egyptin maalla, johon te olette menneet asumaan, että teidän pitää hävitetyksi, ja kiroukseksi ja häväistykseksi kaikkein pakanain seassa maan päällä tuleman.

9 Oletteko te unhottaneet isäinne onnettomuuden, Juudan kuningasten onnettomuuden, heidän emäntäinsä onnettomuuden, niin myös teidän oman onnettomuutenne, ja teidän emäntäinne onnettomuuden, joka teille on tapahtunut Juudan maalla ja Jerusalemin kaduilla?

10 Kuitenkin ei he vielä ole tähän päivään asti itsiänsä nöyryyttäneet, ja ei myös mitään pelkää; ja ei vaella minun laissani ja säädyissäni, jotka minä teidän eteenne ja teidän isäinne eteen pannut olen.

11 Sentähden sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala näin: katso, minä panen minun kasvoni teitä vastaan onnettomuudeksi, ja koko Juudan pitää hävitetyksi tuleman.

12 Ja minä otan jääneet Juudasta, jotka ovat kasvonsa tavoittaneet mennäksensä Egyptin maalle, asumaan siellä, ja he kaikki pitää lopetettaman, Egyptin maalla pitää heidän miekalla kaatuman ja nälällä hukkuman, sekä pienet että suuret; heidän pitää kuoleman miekalla ja nälällä, ja pitää tuleman sadatukseksi, ihmeeksi, kiroukseksi ja häväistykseksi.

13 Minä tahdon rangaista Egyptin maan asuvaisia miekalla, nälällä ja rutolla, niinkuin minä tein Jerusalemille;

14 Niin ettei Juudan jääneistä ketään pidä pääsemän eikä jäämän, jotka kuitenkin sitä varten tänne Egyptin maalle asumaan tulleet ovat, että he taas Juudan maalle palajaisivat, johonka he mielellänsä jälleen asumaan tulisivat; mutta ei heidän pidä sinne palajaman, paitsi niitä, jotka täältä pakenevat.

15 Niin kaikki ne miehet vastasivat Jeremiaa, jotka kyllä tiesivät, että heidän emäntänsä muille jumalille olivat suitsuttaneet, niin myös kaikki vaimot, joita siellä suuri joukko oli, ja kaikki kansa, jotka Egyptin maalla, Patroksessa asuivat, ja sanoivat:

16 Sen sanan jälkeen, jonka sinä meille Herran nimeen sanot, emme tahdo sinua suinkaan kuulla;

17 Vaan me tahdomme kaiketi tehdä kaiken sen sanan perään, joka meidän suustamme käy, ja tahdomme taivaan kuningattarelle suitsuttaa, ja hänelle juomauhria uhrata, niinkuin me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja päämiehemmme tehneet ovat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla. Silloin meillä oli leipää kyllä, ja me olimme autuaat, ja emme nähneet onnettomuutta.

18 Mutta sittekuin kuin me lakkasimme suitsuttamasta taivaan kuningattarelle, ja juomauhria hänelle uhraamasta, niin me kaikki köyhiksi tulimme ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.

19 Ja vaikka me taivaan haltiattarelle suitsuttaisimme ja juomauhria uhraisimme, niin emme sitä tee ilman meidän miestemme tahtoa, kuin me hänelle leipiä leivomme ja juomauhria uhraamme.

20 Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, sekä miehille että vaimoille, ja kaikelle kansalle, joka häntä niin vastannut oli sanoen:

21 Sepä se on, että Herra on muistanut sen suitsuttamisen, jonka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla tehneet olette, ynnä teidän isäinne, kuningastenne, päämiestenne ja kaiken maakunnan kansan kanssa, ja pani sen sydämeensä.

22 Niin ettei Herra voinut teidän pahaa menoanne enään kärsiä ja niitä kauhistuksia, joita te teitte; joista myös teidän maanne on autioksi, ihmeeksi ja kiroukseksi tullut, niin ettei kenkään siinä asu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

23 että te suitsutitte, ja Herraa vastaan syntiä teitte, ja ette totelleet Herran ääntä, ette myös hänen laissansa, säädyissänsä ja todistuksissansa vaeltaneet; sentähden myös tämä onnettomuus teille tapahtuu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

24 Ja Jeremia sanoi kaikelle kansalle ja kaikille vaimoille: kuulkaat Herran sanaa kaikki, jotka Juudasta Egyptin maassa olette.

25 Näin puhuu Herra Zebaot, Israelin Jumala, sanoen: te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet ja käsillänne täyttäneet, mitä te sanoitte: meidän lupauksemme me kaiketi tahdomme pitää, jonka me taivaan kuningattarelle luvanneet olemme, että me hänelle pyhää savua suitsuttaisimme, ja juomauhria uhraisimme: te olette lupauksenne kyllä pitäneet, ja lupauksenne työllä täyttäneet.

26 Niin kuulkaat siis Herran sanaa, kaikki Juudasta, jotka Egyptin maalla asutte: katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: ettei minun nimeni pidä enään jonkun ihmisen suusta Juudasta koko Egyptin maassa nimitettämän, joka sanois: niin totta kuin Herra, Herra elää.

27 Katso, minä tahdon valvoa heitä vastaan heidän pahaksensa ja en heidän hyväksensä, niin että jokainen, joka Juudasta Egyptin maalla on, pitää miekalla ja nälällä hukkuman, siihenasti että he lopetetuksi tulevat.

28 Mutta jotka miekan välttävät, niiden pitää kuitenkin Egyptin maalta Juudan maahan vähässä joukossa palajaman. Ja niin pitää kaikki jääneet Juudasta, jotka Egyptin maahan asumaan menneet olivat, ymmärtämän, kummanko sanat todeksi joutuvat, minun vai heidän.

29 Ja tämä olkoon teille merkiksi, sanoo Herra: sillä minä tahdon teitä tässä paikassa rangaista, että tietäisitte minun sanani tulevan todeksi, teille onnettomuudeksi;

30 Näin sanoo Herra: katso, minä tahdon hyljätä Pharao Hophran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin ja niiden käsiin, jotka hänen henkeänsä väijyvät, niinkuin minä Zedekiankin, Juudan kuninkaan, hylkäsin Nebukadnetsarin, Babelin kuninkaan, hänen vihollistensa käteen, ja sen joka hänen henkeänsä väijyi.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

sana
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

asuivat
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

sanoo
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herra
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Israelin
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Jumala
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

tulla
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Katso
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

mies
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vaimo
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

meille
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kuulla
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

puhuu
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 608

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

608. Verse 6 (Revelation 10:6). And he sware by Him that liveth unto the ages of the ages, signifies the verity from His own Divine. This is evident from the signification of "to swear," as being a strong assertion and confirmation, and in reference to the Lord the verity (of which presently); also from the signification of "Him that liveth unto the ages of the ages," as being the Divine from eternity, which alone lives, and which is the source of life to all in the universe, both angels and men. (That this is signified by "Him that liveth unto the ages of the ages" may be seen above, n. 289, 291, 349.) That "to swear" signifies asseveration and confirmation, but here verity (since it is the Lord that is meant by the angel that swears), can be seen from this, that "to swear" means to asseverate and confirm that a thing is so, and when done by the Lord means Divine verity; for oaths are made only by those who are not interiorly in truth itself, that is, by those who are not interior but only exterior men; consequently they are never made by angels, still less by the Lord; but He is said in the Word to swear, and the Israelites were allowed to swear by God, because they were only exterior men, and because the asseveration and confirmation of the internal man, when it comes into the external, falls into the form of an oath. In the Israelitish Church all things were external, representing and signifying things internal. The Word in the sense of the letter is similar. From this it can be seen that "the angel sware by Him that liveth unto the ages of the ages" cannot mean that he thus sware, but that he said in himself that this is verity, and that when this came down into the natural sphere it was changed, according to correspondences, into the form of an oath.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 289, 291, The Apocalypse Explained 349)


[2] Now as "to swear" is only an external corresponding to the confirmation that belongs to the mind of the internal man, and is therefore significative of that, so in the Word of the Old Testament it is said to be lawful to swear by God, yea, that God Himself is said to swear. That this signifies confirmation, asseveration and simply verity, or that it is true, can be seen from the following passages. In Isaiah:

Jehovah hath sworn by His right hand and by the arm of His strength (Isaiah 62:8).

In Jeremiah:

Jehovah of Hosts hath sworn by His soul (Jeremiah 51:14; Amos 6:8).

In Amos:

The Lord Jehovih hath sworn by His holiness (Amos 4:2).

In the same:

Jehovah hath sworn by the excellency of Jacob (Amos 8:7).

In Jeremiah:

Behold, I have sworn by My great name (Jeremiah 44:26).

Jehovah is said "to have sworn by His right hand," "by His soul," "by His holiness," and "by His name," to signify by Divine verity; for "the right hand of Jehovah," "the arm of His strength," "His holiness," "His name," and "His soul," mean the Lord in relation to Divine truth, thus Divine truth proceeding from the Lord; the like is meant by "the excellency of Jacob," for "the mighty One of Jacob" means the Lord in relation to Divine truth.

[3] That "to swear," in reference to Jehovah, signifies confirmation by Himself, that is, from His Divine, is evident in Isaiah:

By Myself have I sworn, the word has gone forth from My mouth, and shall not be recalled (Isaiah 14:23).

In Jeremiah:

By Myself I have sworn that this house shall become a desolation (Jeremiah 22:5).

Because "to swear" in reference to Jehovah signifies Divine verity it is said in David:

Jehovah hath sworn truth unto David, He turneth 1 not from it (Psalms 132:11).

(Odkazy: Isaiah 45:23)


[4] Jehovah God, or the Lord, never swears, for to swear is not becoming to God Himself, or the Divine verity; but when God, or the Divine verity, wills to have anything confirmed before men, then that confirmation in its descent into the natural sphere falls into the form or formula of an oath, such as is used in the world. This shows why it is said in the sense of the letter of the Word, which is the natural sense, that God swears, although He never swears. This, then, is the signification of "to swear" in reference to Jehovah or the Lord in the preceding passages, and also in the following. In Isaiah:

Jehovah of Hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass (Isaiah 14:24).

In David:

I have made a covenant with My chosen, I have sworn unto David My servant. Lord, Thou hast sworn unto David in verity (Psalms 89:3, 35, 49).

In the same:

Jehovah hath sworn and will not repent (Psalms 110:4).

In Ezekiel:

I have sworn unto thee, and have entered into a covenant with thee, that thou mightest become Mine (Ezekiel 16:8).

In David:

Unto whom I have sworn in Mine anger (Psalms 95:11).

In Isaiah:

I have sworn that the waters of Noah shall no more pass over the earth (Isaiah 54:9).

In Luke:

To remember His holy covenant, the oath which He sware to Abraham our father (Luke 1:72, 73).

In David:

He hath remembered His covenant which He made with Abraham, and His oath with Isaac (Psalms 105:8, 9).

In Jeremiah:

That I may establish the oath which I have sworn unto your fathers (Jeremiah 11:5; 32:22).

In Moses:

The land which I have sworn to give unto your fathers (Deuteronomy 1:35; 10:11; 11:9, 21; 26:3, 15; 31:20; 34:4).

(Odkazy: Luke 1:72-73; Psalms 105:8-9)


[5] From this it can be seen what is meant by "the angel lifted up his hand to heaven, and sware by Him that liveth unto the ages of the ages," as it is likewise said in Daniel:

And I heard the man clothed in linen, that he held up his right hand and his left hand unto the heavens, and sware by Him that liveth unto the ages of the ages (Daniel 12:7);

as meaning to bear witness before the angels respecting the state of the church, that what follows is Divine verity.

[6] Because the church that was instituted with the sons of Israel was a representative church, in which all things that were commanded were natural things representing and signifying spiritual things, the sons of Israel, with whom that church existed, were permitted to swear by Jehovah, and by His name, likewise by the holy things of the church; and this represented and thus signified internal confirmation, and also verity, as can be seen from the following passages. In Isaiah:

He that blesseth himself in the earth let him bless himself in the God of truth, and he that sweareth in the earth let him swear in the God of truth (Isaiah 65:16).

In Jeremiah:

Swear by the living Jehovah, in truth, in judgment, and in righteousness (Jeremiah 4:2).

In Moses:

Thou shalt fear Jehovah thy God, Him shalt thou serve, and shalt swear in His name (Deuteronomy 6:13; 10:20).

In Isaiah:

In that day there shall be five cities in the land of Egypt that swear to Jehovah of Hosts (Isaiah 19:18).

In Jeremiah:

If in learning they will learn the ways of My people, to swear by My name, Jehovah liveth! (Jeremiah 12:16).

In David:

Everyone that sweareth by God shall glory, but the mouth of them that speak a lie shall be stopped (Psalms 63:11).

"To swear by God" here signifies to speak the truth, for it is added, "the mouth of them that speak a lie shall be stopped." (That they swore by God see also Genesis 21:23, 24, 31; Joshua 2:12; 9:20; Judges 21:7; 1 Kings 1:17.)

(Odkazy: Genesis 21:23-24)


[7] As the ancients were allowed to swear by Jehovah God, it follows that it was an enormous evil to swear falsely or to swear to a lie, as is evident from these passages. In Malachi:

I will be a witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against those that swear to a lie (Malachi 3:5).

In Moses:

Thou shalt not swear to a lie by My name, so that thou profane the name of thy God; also, Thou shalt not take the name of thy God in vain (Leviticus 19:12; Deuteronomy 5:11; Exodus 20:7; Zechariah 5:4).

In Jeremiah:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see whether there be any who say, By the living Jehovah; surely they swear by a lie. Thy sons have destroyed 2 Me, and sworn by one not God (Jeremiah 5:1, 2, 7).

In Hosea:

Israel, ye shall not swear, Jehovah liveth (Hosea 4:15).

In Zephaniah:

I will cut off them that swear by Jehovah, and that swear by their king, and them that are turned back from following Jehovah (Zephaniah 1:4-6).

In Zechariah:

Love not the oath of a lie (Zechariah 8:17).

In Isaiah:

Hear ye, O house of Jacob, who swear by the name of Jehovah, not in truth nor in righteousness (Isaiah 48:1).

In David:

The clean in hands and the pure in heart doth not lift up his soul unto vanity, nor swear with deceit (Psalms 24:4).

(Odkazy: Jeremiah 5:1-2)


[8] From this it can be seen that the ancients, who were in the representatives and the significatives of the church, were permitted to swear by Jehovah God in order to bear witness to the truth, and by that oath it was signified that they thought what is true and willed what is good. Especially was this granted to the sons of Jacob, because they were wholly external and natural men, and not internal and spiritual; and merely external or natural men wish to have the truth confirmed and witnessed to by oaths; but internal or spiritual men do not wish this; indeed, they turn away from oaths and shudder at them, especially those in which God and the holy things of heaven and the church are appealed to, and are content with saying and with having it said that a thing is true, or that it is so.

[9] As swearing does not belong to the internal or spiritual man, and as the Lord, when He came into the world, taught men to be internal or spiritual, and to that end abrogated the externals of the church, and opened its internals, therefore He forbade swearing by God and by the holy things of heaven and the church. This is evident from these words of the Lord in Matthew:

Ye have heard that it was said, Thou shalt not swear [falsely], but shalt perform unto the Lord thine oath; but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God; neither by the earth, for it is the footstool of His feet; neither by Jerusalem, for it is a city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black (Matthew 5:33-37).

Here the holy things by which one must not swear are mentioned, namely, "heaven," "earth," "Jerusalem," and the "head;" and "heaven" means the angelic heaven, wherefore it is called "the throne of God" (that "the throne of God" means that heaven, see above, n. 253, 462, 477); "the earth" means the church (see above, n. 29, 304, 413, 417), which is called therefore "the footstool of God's feet" (that "the footstool of God's feet" also means the church, see above, n. 606; "Jerusalem" means the doctrine of the church, wherefore it is called "the city of the great king" (that "city" means doctrine, see above, n. 223; and the "head" means intelligence therefrom (see above, n. 553, 577), therefore it is said "thou canst not make one hair white or black," which signifies that man of himself can understand nothing.

(Odkazy: Matthew 5:33-36; The Apocalypse Explained 29, The Apocalypse Explained 223, 253, The Apocalypse Explained 304, The Apocalypse Explained 413, 417, 462, 477, 553, 577, 606)


[10] Again, in the same:

Woe unto you, ye blind guides, for ye say, Whosoever shall swear by the temple it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple he is a debtor! Ye fools and blind; for whether is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? And whosoever shall swear by the altar it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it he is a debtor. Ye fools and blind; whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift? But whosoever sweareth by the altar sweareth by it and by everything thereon. And whosoever sweareth by the temple sweareth by it and by Him that dwelleth therein. And he that sweareth by heaven sweareth by the throne of God and by Him that sitteth thereon (Matthew 23:16-22).

One must not swear "by the temple and by the altar," because to swear by these was to swear by the Lord, by heaven, and by the church; for the "temple" in the highest sense means the Lord in relation to Divine truth, and in a relative sense heaven and the church in respect to truth, likewise all worship from Divine truth (see above, n. 220; and the "altar" signifies the Lord in relation to Divine good, and in a relative sense heaven and the church in respect to that good, likewise all worship from Divine good (see above, n. 391; and because by the Lord all Divine things that proceed from Him are meant, for He is in them and they are His, so he who swears by Him swears by all things that are His; likewise he who swears by heaven and by the church, swears by all the holy things that belong to heaven and the church, for heaven is the complex and containant of these things; so, in like manner, is the church; therefore it is said that the temple is greater than the gold of the temple, because the temple sanctifies the gold, and that the altar is greater than the gift which is upon it, because the altar sanctifies the gift.

-----
Footnotes:

1.  Latin has "turneth," the Hebrew "turn back," which is found in AC 2842.

2.  Latin has "destroyed," the Hebrew "forsaken. "

-----

(Odkazy: Isaiah 45:23; Matthew 5:33-36; The Apocalypse Explained 220, The Apocalypse Explained 391)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 605, 1029


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: