Bible

 

Jeremiah 44

Finnish: Bible (1776)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Tämä on se sana, joka Jeremialle tapahtui, kaikista Juudalaisista, jotka Egyptin maalla asuivat, jotka asuivat Migdolissa, Tahpanheksessa, Nophissa, Patroksen maalla, ja sanoi:

2 Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: te olette nähneet kaiken sen pahan, jonka minä olen antanut tulla Jerusalemin päälle, ja kaikkein Juudan kaupunkein päälle; ja katso, tänäpänä ovat ne hävitettynä, niin ettei kenkään niissä asu:

3 Heidän pahuutensa tähden, jonka he tekivät vihoittaen minua, ja menivät ja suitsuttivat ja palvelivat muita jumalia, joita ei he, eli te, eikä teidän isänne tunteneet.

4 Ja minä lähetin varhain ja usein teidän tykönne kaikki palveliani prophetat, ja käskin teille sanoa: älkäät tehkö senkaltaisia kauhistuksia, joita minä vihaan;

5 Mutta ei he totelleet, eikä kallistaneet korviansa kääntymään pahuudestansa, ja ei suitsuttamaan muille jumalille.

6 Sentähden syttyi myös minun vihani ja julmuuteni, ja paloi Juudan kaupunkein päällä, ja Jerusalemin katuin päällä, niin ne ovat kukistetuiksi ja autioiksi tulleet, niinkuin se tänäpänä löydetään.

7 Nyt, näin sanoo Herra Jumala Zebaot, Israelin Jumala: miksi te teette tämän suuren pahan vastaan omaa henkeänne? että teidän seassanne pitää hävitettämän sekä mies että vaimo, sekä lapset että imeväiset Juudasta, ja ei pidä yhtään teistä jäämän,

8 Että te niin vihoitatte minun kättenne töillä, ja suitsutatte muille jumalille Egyptin maalla, johon te olette menneet asumaan, että teidän pitää hävitetyksi, ja kiroukseksi ja häväistykseksi kaikkein pakanain seassa maan päällä tuleman.

9 Oletteko te unhottaneet isäinne onnettomuuden, Juudan kuningasten onnettomuuden, heidän emäntäinsä onnettomuuden, niin myös teidän oman onnettomuutenne, ja teidän emäntäinne onnettomuuden, joka teille on tapahtunut Juudan maalla ja Jerusalemin kaduilla?

10 Kuitenkin ei he vielä ole tähän päivään asti itsiänsä nöyryyttäneet, ja ei myös mitään pelkää; ja ei vaella minun laissani ja säädyissäni, jotka minä teidän eteenne ja teidän isäinne eteen pannut olen.

11 Sentähden sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala näin: katso, minä panen minun kasvoni teitä vastaan onnettomuudeksi, ja koko Juudan pitää hävitetyksi tuleman.

12 Ja minä otan jääneet Juudasta, jotka ovat kasvonsa tavoittaneet mennäksensä Egyptin maalle, asumaan siellä, ja he kaikki pitää lopetettaman, Egyptin maalla pitää heidän miekalla kaatuman ja nälällä hukkuman, sekä pienet että suuret; heidän pitää kuoleman miekalla ja nälällä, ja pitää tuleman sadatukseksi, ihmeeksi, kiroukseksi ja häväistykseksi.

13 Minä tahdon rangaista Egyptin maan asuvaisia miekalla, nälällä ja rutolla, niinkuin minä tein Jerusalemille;

14 Niin ettei Juudan jääneistä ketään pidä pääsemän eikä jäämän, jotka kuitenkin sitä varten tänne Egyptin maalle asumaan tulleet ovat, että he taas Juudan maalle palajaisivat, johonka he mielellänsä jälleen asumaan tulisivat; mutta ei heidän pidä sinne palajaman, paitsi niitä, jotka täältä pakenevat.

15 Niin kaikki ne miehet vastasivat Jeremiaa, jotka kyllä tiesivät, että heidän emäntänsä muille jumalille olivat suitsuttaneet, niin myös kaikki vaimot, joita siellä suuri joukko oli, ja kaikki kansa, jotka Egyptin maalla, Patroksessa asuivat, ja sanoivat:

16 Sen sanan jälkeen, jonka sinä meille Herran nimeen sanot, emme tahdo sinua suinkaan kuulla;

17 Vaan me tahdomme kaiketi tehdä kaiken sen sanan perään, joka meidän suustamme käy, ja tahdomme taivaan kuningattarelle suitsuttaa, ja hänelle juomauhria uhrata, niinkuin me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja päämiehemmme tehneet ovat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla. Silloin meillä oli leipää kyllä, ja me olimme autuaat, ja emme nähneet onnettomuutta.

18 Mutta sittekuin kuin me lakkasimme suitsuttamasta taivaan kuningattarelle, ja juomauhria hänelle uhraamasta, niin me kaikki köyhiksi tulimme ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.

19 Ja vaikka me taivaan haltiattarelle suitsuttaisimme ja juomauhria uhraisimme, niin emme sitä tee ilman meidän miestemme tahtoa, kuin me hänelle leipiä leivomme ja juomauhria uhraamme.

20 Silloin Jeremia sanoi kaikelle kansalle, sekä miehille että vaimoille, ja kaikelle kansalle, joka häntä niin vastannut oli sanoen:

21 Sepä se on, että Herra on muistanut sen suitsuttamisen, jonka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla tehneet olette, ynnä teidän isäinne, kuningastenne, päämiestenne ja kaiken maakunnan kansan kanssa, ja pani sen sydämeensä.

22 Niin ettei Herra voinut teidän pahaa menoanne enään kärsiä ja niitä kauhistuksia, joita te teitte; joista myös teidän maanne on autioksi, ihmeeksi ja kiroukseksi tullut, niin ettei kenkään siinä asu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

23 että te suitsutitte, ja Herraa vastaan syntiä teitte, ja ette totelleet Herran ääntä, ette myös hänen laissansa, säädyissänsä ja todistuksissansa vaeltaneet; sentähden myös tämä onnettomuus teille tapahtuu, niinkuin tänäpänä nähtävä on.

24 Ja Jeremia sanoi kaikelle kansalle ja kaikille vaimoille: kuulkaat Herran sanaa kaikki, jotka Juudasta Egyptin maassa olette.

25 Näin puhuu Herra Zebaot, Israelin Jumala, sanoen: te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet ja käsillänne täyttäneet, mitä te sanoitte: meidän lupauksemme me kaiketi tahdomme pitää, jonka me taivaan kuningattarelle luvanneet olemme, että me hänelle pyhää savua suitsuttaisimme, ja juomauhria uhraisimme: te olette lupauksenne kyllä pitäneet, ja lupauksenne työllä täyttäneet.

26 Niin kuulkaat siis Herran sanaa, kaikki Juudasta, jotka Egyptin maalla asutte: katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: ettei minun nimeni pidä enään jonkun ihmisen suusta Juudasta koko Egyptin maassa nimitettämän, joka sanois: niin totta kuin Herra, Herra elää.

27 Katso, minä tahdon valvoa heitä vastaan heidän pahaksensa ja en heidän hyväksensä, niin että jokainen, joka Juudasta Egyptin maalla on, pitää miekalla ja nälällä hukkuman, siihenasti että he lopetetuksi tulevat.

28 Mutta jotka miekan välttävät, niiden pitää kuitenkin Egyptin maalta Juudan maahan vähässä joukossa palajaman. Ja niin pitää kaikki jääneet Juudasta, jotka Egyptin maahan asumaan menneet olivat, ymmärtämän, kummanko sanat todeksi joutuvat, minun vai heidän.

29 Ja tämä olkoon teille merkiksi, sanoo Herra: sillä minä tahdon teitä tässä paikassa rangaista, että tietäisitte minun sanani tulevan todeksi, teille onnettomuudeksi;

30 Näin sanoo Herra: katso, minä tahdon hyljätä Pharao Hophran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin ja niiden käsiin, jotka hänen henkeänsä väijyvät, niinkuin minä Zedekiankin, Juudan kuninkaan, hylkäsin Nebukadnetsarin, Babelin kuninkaan, hänen vihollistensa käteen, ja sen joka hänen henkeänsä väijyi.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

sana
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

asuivat
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

sanoo
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herra
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Israelin
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Jumala
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

tulla
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Katso
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

mies
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vaimo
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

meille
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kuulla
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

puhuu
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 573

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

573. Verse 16. And the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads, signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason and which conspire against the truths of good, are innumerable. This is evident from the signification of "armies," as meaning the falsities of evil (of which presently); and from the signification of "horsemen," as being the reasonings therefrom, for "horses" signify the understanding of truth, and in the contrary sense the understanding perverted and destroyed (see above, n. 355, 364, 372, 373, 381, 382); so "horsemen" in this sense signify the reasonings from falsities, since reasonings from falsities are from the understanding perverted and destroyed, for truths constitute the understanding, but falsities destroy it. The above is evident also from the signification of "two myriads of myriads," as being innumerable falsities conspiring against truths of good (that "myriads" signify things innumerable, and are predicated of truths, see above, n. 336, and it is said "two myriads of myriads" because this signifies things innumerable that are conjoined and conspire; for the number "two" signifies conjunction, concord, and conspiracy (see above, n. 283, 384). It means against the truths of good, because what follows treats of the destruction of truths by the armies of such horsemen. From this it can be seen that "the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads" signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason, and which conspire against the truths of good, are innumerable.

(Odkazy: Revelation 9:16; The Apocalypse Explained 283, The Apocalypse Explained 336, The Apocalypse Explained 355, The Apocalypse Explained 364, 372-373, 381-382, 384)


[2] "Armies" (or hosts) are frequently mentioned in the Word, and the Lord is called "Jehovah of Hosts or Zebaoth," and "armies" there signify truths from good fighting against the falsities from evil, and in the contrary sense falsities from evil fighting against truths from good. Such is the signification of "armies" in the Word, because "wars" in the Word, both in the histories and prophecies, signify, in the internal sense spiritual wars, which are waged against hell and against the diabolical crew there, and such wars have relation to truths and goods opposing falsities and evils; this is why "armies" signify all truths from good, and in the contrary sense all falsities from evil. That "armies" signify all truths from good is evident from the sun, moon, stars, and also the angels, being called "the armies of Jehovah," because they signify all truths from good in the complex; also from the sons of Israel being called "armies," because they signified the truths and goods of the church. And as all truths and goods are from the Lord, and the Lord alone fights for all in heaven and for all in the church against the falsities and evils which are from hell, so He is called "Jehovah Zebaoth," that is, "Jehovah of Hosts."

[3] That the sun, the moon, and the stars, are called "hosts" is evident from the following passages. In Moses:

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them (Genesis 2:1).

In David:

By the word of Jehovah were the heavens made; and all the host of them by the breath of His mouth (Psalms 33:6).

In the same:

Praise ye Jehovah, all His angels; praise ye Him, all His hosts; praise ye Him, sun and moon; praise Him, all ye stars of light (Psalms 148:2, 3).

In Isaiah:

And all the host of the heavens shall waste away, and the heavens shall be rolled up as a scroll; and all their hosts shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as that which falleth from the fig-tree (Isaiah 34:4).

I have made the earth, and created man upon it; My hands have stretched out the heavens, and all their host have I commanded (Isaiah 45:12).

In the same:

Lift up your eyes on high, and see who hath created these, who leadeth out their host in number, who calleth them all by name (Isaiah 40:26).

In Jeremiah:

As the host of the heavens is not numbered, and the sand of the sea is not measured (Jeremiah 33:22).

In these passages, the sun, moon, and stars, are called a "host" because the "sun" signifies the good of love, the "moon," truth from good, and the "stars" the knowledges of truth and good, consequently they signify goods and truths in the whole complex, and these are called a "host" because they resist evils and falsities, and perpetually conquer them as enemies.

(Odkazy: Psalms 148:2-3)


[4] In Daniel:

One horn of the he-goat waxed great even to the host of the heavens; and some of the host and of the stars it cast down to the earth, and trampled upon them. Yea, it magnified itself even to the Prince of the Host; and the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. And the host was given to the continual offering for transgression, because it cast down the truth to the earth. Then one holy one said, How long shall be the vision, the continual offering, and the wasting transgression, that the holy place and the host be given to be trodden down? And he said, Even to the evening, the morning (Daniel 8:10-14).

What is here signified by the "he-goat," "his horns," and this "horn that waxed great even to the host of the heavens," may be seen above (n. 316, 336, 535). "The host of the heavens, some of which it cast down to the earth," means the truths and goods of heaven; for the last state of the church, when the truths and goods of heaven are esteemed as of no account, and rejected, is here treated of, and this is signified by "treading them down;" therefore it is added, "it cast down truth to the earth." "The Prince of the Host" means the Lord, who is also called "Jehovah God Zebaoth" (or of Hosts). That all worship from the good of love and from the truths of faith would perish is signified by "the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. " That this would come to pass in the end of the church, when the Lord would come into the world, is signified by "even to the evening, the morning," "evening" signifying the last time of the old church, and "morning" the first time of the new church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 316, The Apocalypse Explained 336, The Apocalypse Explained 535)


[5] That the angels are called "hosts" is evident from the following passages. In Joel:

Jehovah uttered His voice before His host; for His camp was very great (Joel 2:11).

In Zechariah:

I will set a camp for my house from my host, because of him that passeth away and of him that returneth, that no exactor may again pass through over them (Zechariah 9:8).

In David:

Bless ye Jehovah, all ye His hosts, ye ministers of His that do His will (Psalms 103:21).

In the first book of Kings:

Micaiah the prophet said to the king, I saw Jehovah sitting on His throne, and the whole host of the heavens standing beside Him on His right hand and on His left. And one said in this manner, and another said in that manner (1 Kings 22:19, 20).

In Revelation:

His hosts in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean (Revelation 19:14).

And again:

I saw the beast and the kings of the earth, and their hosts gathered together to make war with Him that sat on the white horse, and with His hosts (Revelation 19:19).

The angels gathered together, or a company of them, is called "a host," because "the angels," the same as "hosts" signify Divine truths and goods, because they are recipients of these from the Lord (about which see above, n. 130, 200, 302).

(Odkazy: 1 Kings 22:19-20; The Apocalypse Explained 130, 200, The Apocalypse Explained 302)


[6] For the same reason the sons of Israel, because they signify the truths and goods of the church, are called "hosts," as in the following passages. In Moses:

Jehovah said, Bring out the sons of Israel from the land of Egypt according to their hosts (Exodus 6:26).

In the same:

I will bring forth My host, My people, the sons of Israel, out of the land of Egypt by great judgments (Exodus 7:4; 12:17).

In the same:

It came to pass on that very day that all the hosts of Jehovah went forth from the land of Egypt (Exodus 12:41).

In the same:

Thou shalt number all that go forth into the host (Numbers 1:3, et seq .).

They were to pitch about the Tent of meeting, and were also to go forth according to their hosts (Numbers 2:3, 9, 16, 24).

The Levites were to be taken to perform the warfare, to do the work in the Tent of meeting (Numbers 4:3, 23, 30, 39).

The sons of Israel were called the "hosts of Jehovah" because they represented the church, and signified all its truths and goods (as can be seen in Arcana Coelestia 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805, 9340). They were called "hosts," in the plural, because each tribe was called a "host," as can be seen in Moses, when it was commanded him to number them all according to their hosts, and they were numbered according to their tribes (Numbers 1, Numbers 3, et seq.); likewise when the camp was pitched about the Tent of meeting according to the tribes, it is said "according to their hosts" (Numbers 2:3, 9, et seq.). The tribes were called "hosts" because the twelve tribes taken together represented all the truths and goods of the church, and each tribe some universal essential of the church (see above, n. 431.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 431)


[7] From this it can be seen that the truths and goods of heaven and the church are meant in the Word by "hosts;" which makes clear why it is that Jehovah is called in the Word "Jehovah Zebaoth," and "Jehovah God Zebaoth," that is, "of hosts" (as in Isaiah 1:9, 24; 2:12; 3:1, 15; 5:7, 9, 16, 24; 6:3, 5; 8:13, 18; 14:22, 23, 24, 27; 17:3; 25:6; 28:5, 22, 29; 29:6; 31:4, 5; 37:16; Jeremiah 5:14; 38:17; 44:7; Amos 5:16; Haggai 1:9, 14; 2:4, 8, 23; Zechariah 1:3; Malachi 2:12, and various other places).

(Odkazy: Amos 5:14; Isaiah 14:22-23, 14:22-24, 31:4-5)


[8] From this it is now evident that "hosts" signify the truths and goods of heaven and the church in the whole complex; and as most things in the Word have also a contrary sense, so do "hosts," and in that sense they signify falsities and evils in their whole complex, as in the following passages in Jeremiah:

Upon the roofs of the houses they have burned incense unto all the host of the heavens, and have poured out drink-offerings unto other gods (Jeremiah 19:13).

In Zephaniah:

They worship upon the roofs the host of the heavens (Zephaniah 1:5).

In Moses:

Lest thou bow thyself down to and serve the sun and the moon and the stars, and all the host of the heavens (Deuteronomy 4:19; 17:3).

In Jeremiah:

They shall spread out the bones taken from the graves before the sun and the moon and all the host of the heavens, whom they have loved and whom they have served (Jeremiah 8:2).

Here "the host of the heavens" means the sun, moon, and stars, because these signify all goods and truths in the complex, but here all evils and falsities in the complex; for the "sun" in the contrary sense, as here, signifies all the evil flowing from the love of self, the "moon" the falsity of faith, and the "stars" falsities in general (that the "sun, moon, and stars," in the natural world, when they are worshiped instead of the sun and moon of the angelic heaven, signify direful evils and falsities, may be seen in the work Heaven and Hell 122, 123; as also above, n. 401, 402, 525); and because truths from good fight against the falsities from evil, and reversely the falsities from evil fight against the truths from good, they are called "hosts;" for there is continual combat; evils and falsities continually exhale from the hells, and endeavor to destroy the truths from good that are in heaven and from heaven, and these continually resist. For everywhere in the spiritual world there is an equilibrium between heaven and hell; and where there is an equilibrium, there two forces continually act against each other; one acts and the other reacts, and continual action and reaction is continual combat; but equilibrium is provided by the Lord (on this see the work on Heaven and Hell 589-596, and n. 597-603). And as there is such continual combat between Heaven and Hell, therefore as all things of heaven are called "hosts," so are all things of hell; all things of heaven have reference to goods and truths, and all things of hell to evils and falsities.

(Odkazy: Heaven and Hell 122-123; The Apocalypse Explained 401-402, The Apocalypse Explained 525, The Apocalypse Explained 597-603)


[9] This then is why "hosts" in the following passages signify the falsities of evil. In Isaiah:

The anger of Jehovah is against all nations, and His wrath against all their host; He hath devoted them, He hath given them to the slaughter (Isaiah 34:2).

"Nations" signify evils, and "host" the falsities from evil; their total destruction is signified by "He hath devoted and hath given to the slaughter."

[10] In the same:

The voice of the multitude in the mountains like as of a great people; the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together; Jehovah of Hosts leadeth the host (Isaiah 13:4).

"The voice of a multitude in the mountains" signifies falsities from evils, "the multitude" meaning falsities, and "the mountains" evils; "like as of a great people" signifies appearing to be truth from good, "like as" meaning appearance, "people" those who are in truths, thus truths, and "great" is predicated of good; "the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together" signifies discord in the church arising from evils and falsities therefrom, "the voice of a tumult" signifying discord, "kingdoms" the churches in respect to truths and as to falsities, and "nations gathered together" in respect to evils and falsities therefrom conspiring against the truths and goods of the church; "Jehovah of Hosts leadeth the host" signifies that the Lord does this, for this is attributed to the Lord, as is evident from the next verse, the fifth, where it is said, "Jehovah cometh with the weapons of His anger to destroy the whole land." This is attributed to the Lord just as evil, the punishment of evil, and the destruction of the church are attributed to Him elsewhere, because such is the appearance, and the sense of the letter of the Word is in accordance with appearances; but in the spiritual sense this means that the man of the church himself does this.

[11] In Jeremiah:

Spare ye not her young men; give to the curse all her host (Jeremiah 51:3).

This is said of Babylon; and "Spare not her young men" signifies the destruction of confirmed falsities; "give to the curse all her host" signifies the total destruction of falsities from the evils that are in her, thus the destruction of Babylon. The falsities from evil are signified also by:

The army of the Chaldeans, and the army of Pharaoh (Jeremiah 37:7, 10, 11, et seq.);

and in Moses:

The waters returned and covered the chariots and the horsemen, with the whole army of Pharaoh (Exodus 14:28; 15:4).

(This may be seen explained above, n. 355; and in Arcana Coelestia 8230, 8275.)

(Odkazy: Jeremiah 37:10-11; The Apocalypse Explained 355)


[12] In Daniel:

The king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former, and at the end of the times of the years he shall come with a great army and with great riches. And he shall stir up his powers and his heart against the king of the south with a great army; and the king of the south shall engage in battle with an exceeding great and mighty army, but he shall not stand (Daniel 11:13, 25).

This chapter treats of the war between the king of the north and the king of the south, and "the king of the north" means those within the church who are in the falsities of evil, and "the king of the south" those who are in the truths of good; collision and combat at the end of the church are described in the spiritual sense by their war; therefore "the army of the king of the north" means falsities of every kind, and "the army of the king of the south" truths of every kind.

(Odkazy: Daniel 11:15)


[13] In Luke:

When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that her devastation is nigh (Luke 21:20).

In this chapter the Lord speaks of the consummation of the age, which means the last time of the church; "Jerusalem" means the church in respect to doctrine; and "compassed with armies" means the church taken possession of by falsities; that then comes its destruction, and presently the Last Judgment, is signified by "then her devastation is nigh." It is believed that this was said of the destruction of Jerusalem by the Romans, but from the particulars of the chapter it is clear that it treats of the destruction of the church at its end; as also does Matthew, chap. 24 from the first verse to the last (all things of which are explained in the Arcana Coelestia). But this does not preclude the application of the sense of the letter of these words to the destruction of Jerusalem, that destruction representing and thence signifying the destruction of the church at its end; this is confirmed by all the particulars in the chapter regarded in the spiritual sense.

(Odkazy: Matthew 24)


[14] In David:

God hath cast us off and confounded us; He hath not gone forth in our armies. He hath made us to turn back from the adversary (Psalms 44:9, 10).

"God hath not gone forth in our armies" signifies that He did not defend them, because they were in the falsities of evil, for "armies" mean the falsities of evil; therefore it is also said "He hath cast us off and confounded us, and hath made us to turn back from the adversary," "the adversary" meaning evil which is from hell.

(Odkazy: Psalms 44:9-10)


[15] In Joel:

I will recompense to you the years that the locust hath eaten, the canker-worm and the caterpillar and the palmer-worm, My great army which I sent among you (2 Joel 2:25).

That an "army" signifies falsities and evils of every kind is plainly evident, since these noxious little animals, "the locust, the cankerworm, the caterpillar, and the palmerworm," signify falsities and evils that devastate or consume the truths and goods of the church (see above, n. 543, where this passage is explained, and it is shown that the "locust and caterpillar" signify the falsities [and evils] of the sensual man. ) This makes clear what "army" signifies in the Word in both senses. "Army" has the same signification in the histories of the Word, for these contain a spiritual sense as well as the prophecies, but it shines forth from them less clearly, because the mind, when intent on the historical meaning, cannot easily be raised above the worldly things in the history and see the spiritual things that are stored up in them.

(Odkazy: Daniel 11:15; The Apocalypse Explained 543)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 565, 768, 775, 802, 817, 1003


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: