Bible

 

Exodus 5

Study

       

1 Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid vaaraole: 'Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha!'

2 Aga vaarao vastas: 'Kes on Issand, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna? Mina ei tunne Issandat ega lase ka Iisraeli ära minna!'

3 Siis nad ütlesid: 'Heebrealaste Jumal tuli meile vastu. Lase meid minna kolme päeva tee kõrbesse ja ohverdada Issandale, meie Jumalale, et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga!'

4 Aga Egiptuse kuningas vastas neile: 'Mooses ja Aaron, mispärast tahate rahva tööst vabastada? Minge oma töökohustuste juurde!'

5 Vaarao mõtles: 'Vaata, arvukas on nüüd maa rahvas, ja teie tahate nad töökohustusest vabastada!'

6 Ja vaarao käskis selsamal päeval rahva sundijaid ja ülevaatajaid, öeldes:

7 'Ärge koguge ega andke enam rahvale õlgi telliskivide tegemiseks nagu varem. Nad mingu ja korjaku ise endile õlgi!

8 Ja telliskivide määr, mis nad tänini on teinud, pange neile peale, ärge seda vähendage, sest nad on laisad! Sellepärast nad kisendavad ja ütlevad: Me tahame minna oma Jumalale ohverdama!

9 Saagu orjus meestele raskemaks, et neil oleks sellega tegemist ega kuulataks valekõnesid!'

10 Ja rahva sundijad ja ülevaatajad läksid välja ning rääkisid rahvaga, öeldes: 'Nõnda ütleb vaarao: Mina ei anna teile enam õlgi.

11 Minge ise, võtke endile õlgi, kust aga leiate, ent teie orjusest ei vähendata midagi!'

12 Siis rahvas hajus üle kogu Egiptusemaa korjama kõrsi õlgede asemel.

13 Ja sundijad kihutasid tagant, öeldes: 'Tehke oma töö valmis, oma igapäevane jagu nagu siis, kui oli õlgi!'

14 Ja Iisraeli laste ülevaatajaid, kes vaarao sundijate poolt olid pandud nende üle, peksti, öeldes: 'Mispärast te ei ole täitnud telliskivide määra endiselt, ei eile ega täna?'

15 Siis Iisraeli laste ülevaatajad tulid ja kisendasid vaarao poole, öeldes: 'Mispärast sa teed oma sulastega nõnda?

16 Õlgi su sulastele ei anta, aga siiski öeldakse meile: Tehke telliskive! Vaata, su sulaseid pekstakse ja su rahvas teeb pattu!'

17 Aga tema vastas: 'Laisad olete! Te olete laisad, seepärast te ütlete: Me tahame minna Issandale ohverdama!

18 Nüüd minge tööle! Õlgi teile ei anta, aga määratud hulga telliskive te peate andma!'

19 Siis Iisraeli laste ülevaatajad nägid endid olevat täbaras olukorras, kui neile öeldi: 'Te ei tohi ühelgi päeval vähendada oma telliskivide päevaosa!'

20 Ja kui nad vaarao juurest tulid, siis nad kohtasid Moosest ja Aaronit, kes olid neid oodanud,

21 ja ütlesid neile: 'Issand karistagu teid ja mõistku kohut, sest te olete meid viinud halba kuulsusesse vaarao ja tema sulaste silmis ja neile mõõga meie tapmiseks kätte andnud!'

22 Siis Mooses pöördus jälle Issanda poole ning ütles: 'Issand, mispärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Milleks sa siis mind oled läkitanud?

23 Alates sellest, kui ma tulin vaarao juurde sinu nimel rääkima, on ta sellele rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti mitte päästnud!'

  

    Studovat vnitřní smysl

Komentář

 

Exploring the Meaning of Exodus 5

     

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7087. In this chapter in the internal sense the subject of the infestation by falsities of those who are of the spiritual church is continued. First those who were infesting are treated of--that they paid no attention whatever to the Divine exhortation; and next that afterward they infested still more, by injecting fallacies and fictitious falsities, which those who belonged to the spiritual church could not shake off; and as in this condition they could not remove from themselves those who were infesting, they lamented before the Divine.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7087

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

7087. Exodus 5

1. And afterwards Moses and Aaron came and said to Pharaoh, Thus said Jehovah, the God of Israel, Send My people away, and let them hold a feast to Me in the wilderness.

2. And Pharaoh said, Who is Jehovah whose voice I am to hear, [telling me] to send Israel away? I do not know Jehovah, and moreover I will not send Israel away.

3. And they said, The God of the Hebrews has met us; let us go, we beg you, a way of three days 1 into the wilderness, and sacrifice to Jehovah our God, lest perhaps He fall on us with pestilence and sword.

4. And the king of Egypt said to them, Why, O Moses and Aaron, do you draw the people away from their work? 2 Go to your burdens!

5. And Pharaoh said, Behold, the people of the land are now many, and you have made them rest from their burdens.

6. And Pharaoh gave orders that day to the taskmasters over the people and to their officers, saying,

7. You shall no longer give the people straw to make bricks, as you did yesterday and the day before; 3 they must go and gather straw for themselves.

8. And the tally of bricks which they were making yesterday and the day before 3 shall you impose on them; you shall not reduce it. For they are slack; therefore they cry out, saying, Let us go, let us sacrifice to our God.

9. Let the service be made heavy on the men, and let them do it and pay no attention to lying words.

10. And the taskmasters of the people and their officers went out and said to the people - they said, Thus said Pharaoh, By no means do I give you straw.

11. Go yourselves, get yourselves straw from where you will find it, for there will be no reduction at all of your service.

12. And the people scattered themselves into all the land of Egypt to gather stubble for straw.

13. And the taskmasters were urgent, saying, Finish your work, 2 your stint for the day, 3 as when there was straw.

14. And the officers of the children of Israel were beaten, whom Pharaoh's taskmasters had set over them, saying, Why do you not finish your appointed task to make bricks, as you did yesterday and the day before 3 - as yesterday, so today?

15. And the officers of the children of Israel came and cried out to Pharaoh, saying, Why do you deal thus with your servants?

16. No straw is given to your servants, and they say to us, Make bricks. And behold, your servants are beaten, and your people have sinned.

17. And he said, You are slack, you are slack! Therefore you say, Let us go, let us sacrifice to Jehovah.

18. And now go, serve; 5 and no straw will be given you, and you shall deliver the tally of bricks.

19. And the officers of the children of Israel saw themselves to be in evil, 6 by saying, You shall not reduce your bricks at all, your stint each day. 7

20. And they met Moses and Aaron, who were standing in their way, as they came out from Pharaoh.

21. And they said to them, Let Jehovah see you 8 and judge, because you have caused our odour to stink in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to kill us.

22. And Moses returned to Jehovah and said, Lord, why have You done ill to this people? Why is this, that You have sent me?

23. And since I came to Pharaoh to speak in Your name, he has done ill to this people; and You have not delivered Your people at all.

CONTENTS

This chapter continues to deal in the internal sense with the molestation by falsities of those who belonged to the spiritual Church. First it describes how those who molested them paid no attention at all to an admonition from the Divine, and then how after this they molested them all the more by introducing misleading falsities which they had fabricated, falsities that those belonging to the spiritual Church were unable to dispel. And since as a result these people could not rid themselves of their molesters they groaned before the Divine.

Footnotes:

1. i.e. a three days journey

2. literally, works

3. literally, as yesterday three days ago

5. i.e. Get back to work!

6. i.e. they were in trouble

7. literally, by a day in his day

8. literally, see onto you (i.e. look upon)

(Odkazy: Exodus 5:1)

  
/ 10837  
  

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: