Bible

 

Ezechiël 8

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren HEEREN daar over mij viel.

2 Toen zag ik, en ziet, een gelijkenis, als de gedaante van vuur; van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts was vuur; en van Zijn lenden en opwaarts, als de gedaante ener klaarheid, als de verf van Hasmal.

3 En Hij stak de gelijkenis ener hand uit, en nam mij bij het haar mijns hoofds; en de Geest voerde mij op tussen de aarde en tussen den hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering, dat tot ijver verwekt.

4 En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel was aldaar, naar de gedaante, die ik in de vallei gezien had.

5 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, hef nu uw ogen op naar den weg van het noorden; en ik hief mijn ogen op naar den weg van het noorden, en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering, in den ingang.

6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israels hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien.

7 Zo bracht Hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik, en ziet, er was een hol in den wand.

8 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, graaf nu in dien wand. En ik groef in dien wand, en ziet, daar was een deur.

9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen.

10 Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten, en van alle drekgoden van het huis Israels, geheel rondom aan den wand gemaald.

11 En zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israels, met Jaazanja, den zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten; en een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op.

12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israels doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten.

13 En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.

14 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz.

15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.

16 En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.

17 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus.

18 Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Echtelijke Liefde 26

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 131


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 934, 994, 2851, 2921, 5145, 5694, 5922, ...

Apocalypse Revealed 36, 53, 216, 567, 629, 919, 945

Divine Providence 134

Leer Over De Heer 28, 39, 52

Hemel en Hel 122

Ware Christelijke Religie 93, 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 208, 401, 422, 494, 504, 650, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 24:1

Deuteronomium 4:16, 19, 23, 25, 27:15, 32:21

I Samuël 8:18

2 Kings 6:32, 17:9, 21:5, 23:11

2 Chronicles 29:5, 6

Job 24:15, 31:27

Jesaja 29:15, 47:10

Jeremia 7:18, 30, 8:2, 19:4, 26:22, 24

Ezechiël 1:1, 2, 3, 26, 27, 28, 2:9, 3:12, 14, 22, 23, 5:11, 7:23, 9:2, 6, 9, 10:18, 11:23, 24, 14:1, 20:1, 24:1, 26:1, 29:1, 30:20, 31:1, 32:1, 37:1, 40:2, 3, 43:3, 8

Daniël 10:6

Joël 2:17

Johannes 3:20

Romans 1:23

2 Timothy 3:13

Word/Phrase Explanations

zesde
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

viel
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

deur
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

noorden
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

voorhof
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

dieren
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

mannen
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

Wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

vijf
Five also signifies all things of one part.

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

geweld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

Neus
'A nose' signifies the life of good, because of the respiration which happens through it, which is life in the internal sense, and because of...

grimmigheid
'Poison' denotes deceit or hypocrisy in the spiritual sense.

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

horen
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 567

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

567. REVELATION: CHAPTER 13

1. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on its horns ten jewels, 1 and on its heads a blasphemous name. 2 Now the beast which I saw was like a leopard, whose feet were like those of a bear, and its mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave it its power, its throne, and great authority. 3 And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded, and its mortal injury was healed. And all the earth went marveling after the beast. 4 Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?" 5 And it was given a mouth speaking great and blasphemous things, and it was given authority to do so for forty-two months. 6 Then it opened its mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, and against His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted it to make war with the saints and overcome them. And it was given authority over every tribe, tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. 9 If anyone has an ear, let him hear. 10 Anyone who leads into captivity shall go into captivity; anyone who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon. 12 And it exercises all the authority of the first beast in its presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed. 13 It also performs great signs, so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men, 14 and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast, telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived. 15 It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speak and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed. 16 And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads, 17 so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name. 18 Here is wisdom: let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 666.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The dragon continues to be the subject in this chapter, which describes the doctrine and faith meant by the dragon. The character of that doctrine and faith among the laity, and then its character among the clergy. The beast rising up out of the sea describes the doctrine and faith among the laity (verses 1-10), and the beast coming up out of the earth the doctrine and faith among the clergy (verses 11-17).

Lastly it describes the clergy's falsification of the Word's truth (verse 18).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. And I saw a beast rising up out of the sea,The laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.
having seven headsThe irrationality resulting from their absolute falsities.
and ten horns,Their great power.
and on its horns ten jewels, 2 Their power to falsify many of the Word's truths.
and on its heads a blasphemous name.Their denial of the Lord's Divine humanity and affirmation of their church's doctrine, drawn not from the Word but from their own intelligence.
2. Now the beast which I saw was like a leopard,Their heresy destructive of the church, being founded on the Word's truths falsified,
whose feet were like those of a bear,full of misconceptions taken from the literal sense of the Word, read but not understood.
and its mouth like the mouth of a lion.Their reasonings based on falsities as though on truths.
And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.This heresy prevails and reigns as a result of its acceptance by the laity.
3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded,Their doctrine of faith alone does not accord with the Word, in which works are so often commanded.
and its mortal injury was healed.A remedy for this explained.
And all the earth went marveling after the beast.That doctrine and faith then accepted with joy.
4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast;Their acknowledgment that the doctrine is such as declared by the leaders of the church and its teachers, who have caused the doctrine to prevail as a result of its acceptance by the general populace.
and they worshiped the beast,An acknowledgment by the general populace that the doctrine is a sacred truth.
saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"The preeminence of that doctrine because no one can dispute it.
5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things,It teaches evils and falsities.
and it was given authority to do so for forty-two months.The scope to teach and practice the evils and falsities accompanying that doctrine even to the end of that church, until the beginning of a new one.
6. Then it opened its mouth in blasphemies against God and His name,Their assertions, which are scandalous, against the Divine itself and the Lord's Divine humanity, and at the same time against everything that the church has from the Word by which the Lord is worshiped.
and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.Scandalous assertions against the Lord's celestial church and against heaven.
7. It was granted it to make war with the saints and overcome them.They attacked the Word's Divine truths and overturned them.
And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.Their consequent dominion over everything connected with the church, over everything pertaining to its doctrine and over everything pertaining to its life.
8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the LambThey all acknowledged that heresy as a sacred tenet of the church, all but those who believed in the Lord.
slain from the foundation of the world.The Lord's Divine humanity unacknowledged from the inception of the church.
9. If anyone has an ear, let him hear.Let people who wish to be wise pay attention to this.
10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity;Someone who uses that heresy to draw others away from believing rightly and living rightly is drawn by his own falsities and evils into hell.
anyone who kills with the sword must be killed with the sword.Someone who uses falsities to destroy another's soul is destroyed by falsities and perishes.
Here is the patience and the faith of the saints.Through the temptations or trials occasioned by these falsities a person of the Lord's New Church is examined to discover his character in respect to his life and faith.
11. Then I saw another beast coming up out of the earth,The clergy who are caught up in the dragon's doctrine and faith regarding God and salvation.
and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.They quote the Word in speaking, teaching and writing as though it were the Lord's Divine truth, and yet it is truth falsified.
12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence,They have defended the dogmas, and the dogmas prevail in consequence of it.
and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.By supporting arguments they have established that what the general populace has accepted be acknowledged as a sacred tenet of the church.
13. It also performs great signs,Testifications that their teachings are true, even though they are false.
so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,Assertions that their falsities are true.
14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast,Through their testifications and assertions they lead people in the church into errors.
telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.They induce people in the church to accept as doctrine that faith is the only means of salvation, for the reason stated.
15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speakThey were permitted to use the Word to defend the doctrine, so as to cause the doctrine to be seemingly animated by it.
and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.They pronounce damnation on people who do not acknowledge their doctrine of faith as a sacred doctrine of the church.
16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave,All the people in Protestant Reformed church, of whatever condition, degree of education, or degree of intelligence.
to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,No one is acknowledged as a Protestant Reformed Christian but one who accepts that doctrine in faith and love.
17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.No one allowed to teach from the Word but one who acknowledges that doctrine and swears to a belief in it and love for it, and to such as is in conformity with it.
18. Here is wisdom:From what we have said and explained in this chapter, it is the part of a wise person to see and understand the nature of the doctrine and faith among the clergy regarding God and salvation.
let him who has understanding calculate the number of the beast,One who is enlightened by the Lord can discern the character of the arguments the clergy use from the Word in defense of that doctrine and faith.
for it is the number of a man,The character of the Word and so of the church.
and its number is 666.Their character being this, that by them all the Word's truth has been falsified.THE EXPOSITION

13:1

And I saw a beast rising up out of the sea. This symbolizes the laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.

The nature and character of the faith of the dragon may be seen in no. 537. The same faith continues to be the subject in this chapter, and the beast here that John saw rising up out of the sea means that faith among the laity, whereas the beast from the earth, described in verse 11, means that faith among the clergy.

That the dragon continues to be the subject here is apparent from the following statements in this chapter: that the dragon gave to the beast rising up out of the sea its power, its throne, and great authority (verse 2); that they worshiped the dragon which gave authority to the beast (verse 4); and, concerning the beast coming up out of the earth, that it spoke like a dragon (verse 11); and that it exercised all the authority of the first beast in the presence of the dragon (verse 12).

The laity are the people meant by the beast from the sea, and the clergy those meant by the beast from the earth, because the sea symbolizes the outer aspect of the church, and the land its inner aspect (no. 398 and elsewhere); and the laity are concerned with the external elements of the church's doctrine, while the clergy are concerned with its internal elements. That is why the beast from the earth is later called a false prophet. 3

That they are people in the Protestant Reformed churches is because the Protestant Reformed are the subject to the end of chapter 16, while Roman Catholics are the subject in chapters 17, 18. Then the subject after that is the Last Judgment and finally the New Church.

(Odkazy: Revelation 4, 6, Revelation 13:1-10, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11-12, 13:11-17, 13:12, 13:13, 13:14, 13:15, 13:16, 13:17, 13:18)


[2] These people were seen as beasts because the dragon is a beast, and because a beast in the Word symbolizes a person in respect to his affections - harmless and useful beasts a person in respect to good affections, and harmful and useless ones a person in respect to evil affections. People of the church are in general called sheep, therefore, and a company of them a flock, and one who teaches is called a shepherd.

That is also why the Word in respect to its power, affection, understanding and wisdom is described above in chapter four by four living creatures - a lion, a calf, an eagle and a human being - and an understanding of the Word by horses in chapter six.

The reason is that in the spiritual world a person's affections look at a distance like animals, as we have often said before; and regarded in themselves, animals are no more than embodiments of natural affections, while people are embodiments not only of natural affections, but also at the same time of spiritual affections.

(Odkazy: Revelation 4, Revelation 6)


[3] That animals mean people in respect to their affections can be seen from the following passages:

You... will cause to fall a kindly rain. You will confirm Your inheritance... The beast, Your congregation, 4 shall dwell in it. (Psalms 68:9-10)

...every wild beast of the forest is Mine, the beasts on a thousand mountains. I know every bird of the mountains; the beast of My fields is with Me. (Psalms 50:10-11)

...Assyria was a cedar in Lebanon... ...its height was exalted... All the birds of the heavens made their nests in its boughs, and under its branches all the beasts of the field brought forth their young, and in its shade all great nations made their home. (Ezekiel 31:3-6, cf. 31:10, 31:13, Daniel 4:10-16)

In that day I will make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens... And I will betroth you to Me forever. (Hosea 2:18-19)

Rejoice and be glad! ...Do not be afraid, you beasts of My fields, for the habitations of the wilderness have become grassy meadows. (Joel 2:21-23)

In that day there shall be a great tumult... Judah... will fight against Jerusalem... And such also shall be the plague on the horse, the mule, the camel, and the donkey, and every beast... And it shall come to pass that the remnant... shall go up (to Jerusalem). (Zechariah 14:13-16)

Birds shall abominate him, and every beast of the earth shall disdain him. (Isaiah 18:6)

...you, son of man..., "Say to every winged bird and to every beast of the field, '...Gather together... to My sacrifice... on the mountains of Israel... (Thus) I will set My glory among the nations.'" (Ezekiel 39:17-21)

(Jehovah) gathers the outcasts of Israel... Every beast of My fields, come... (Isaiah 56:8-9)

(Jehovah) will destroy Assyria... There shall lie down in her midst every wild beast of the nation, both the desert owl and the screech owl in her pomegranates... (Zephaniah 2:13-14)

(The sheep) were scattered without a shepherd, and they became food for every wild beast of the field... (Ezekiel 34:5, cf. 34:8)

I will cast you out on the face of the field, and cause to dwell on you every bird of the heavens. And with you I will satiate the wild beasts of the whole earth. (Ezekiel 32:4; see also 5:17; 29:5; 33:27; 39:4, Jeremiah 15:3; 16:4; 19:7; 27:5-6)

An enemy reproaches Jehovah... Do not deliver the life of (the) turtledove to the beast! (Psalms 74:18-19)

"I saw in... vision... four... beasts coming up from the sea... The first was like a lion, and had eagle's wings... ...a second, like a bear... ...(a third) like a leopard... ...and a fourth..., dreadful... (Daniel 7:2-7)

...the Spirit drove (Jesus) out into the wilderness. And He was... with the beasts; and the angels ministered to Him. (Mark 1:12-13)

(Odkazy: Daniel 4:7-13; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-22; Psalms 50:10)


[4] He was not with beasts, but with devils, who are here meant by beasts.

So also in other places where beasts and wild beasts are mentioned, such as Isaiah 35:9; 43:20; Jeremiah 12:4, 8-10; Ezekiel 8:10; 34:23, 25, 28; 38:18-20; Hosea 4:2-3; 13:8; Exodus 23:28-30; Leviticus 26:6; Deuteronomy 7:22; 32:24. Beasts in these places symbolize people in respect to their affections.

(Odkazy: Daniel 2:37-38; Habakkuk 2:17; Joel 1:16, 1:18, 1:20; Psalms 8:6-8, Psalms 80:13, 104:10-11, 104:14, 104:20, 104:25, 148:7, 148:10)


[5] Man and beast mentioned together in the following passages symbolize a person in respect to his spiritual affection and in respect to his natural affection: Jeremiah 7:20; 21:6; 27:5; 31:27; 32:43; 33:10-12; 36:29; 50:3; Psalms 36:6; Numbers 18:15.

All the animals that were sacrificed symbolized good affections. So, too, animals that were eaten. And the converse animals that were not to be eaten (Leviticus 20:25-26).

-----
Footnotes:

12. The word translated as "jewels" here means diadems or crowns in the original Greek and Latin, but the writer's definitions of the term elsewhere make plain that he regularly and consistently interpreted it to mean jewels or gems.

3Revelation 16:13; 19:20; 20:104. The beast, Your congregation, reflects the Latin translation of the Bible by Sebastian Schmidt, which includes the phrase translated as Your congregation in parentheses as an alternate reading. This is actually the preferred reading, but "the beast" accords with Roman Catholic tradition.

-----

(Odkazy: Ezekiel 14:13, 14:17, 14:19, 25:13, 32:13, 36:11, 39:17-22; Jonah 3:7-8; Revelation 6; Zechariah 2:3-4, 2:4, 8:9-10; Zephaniah 1:2-3)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 323, 572, 575, 579, 594, 600, 606, 694, 701, 723, 833, 869

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: