Bible

 

Ezechiël 8

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren HEEREN daar over mij viel.

2 Toen zag ik, en ziet, een gelijkenis, als de gedaante van vuur; van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts was vuur; en van Zijn lenden en opwaarts, als de gedaante ener klaarheid, als de verf van Hasmal.

3 En Hij stak de gelijkenis ener hand uit, en nam mij bij het haar mijns hoofds; en de Geest voerde mij op tussen de aarde en tussen den hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering, dat tot ijver verwekt.

4 En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel was aldaar, naar de gedaante, die ik in de vallei gezien had.

5 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, hef nu uw ogen op naar den weg van het noorden; en ik hief mijn ogen op naar den weg van het noorden, en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering, in den ingang.

6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israels hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien.

7 Zo bracht Hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik, en ziet, er was een hol in den wand.

8 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, graaf nu in dien wand. En ik groef in dien wand, en ziet, daar was een deur.

9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen.

10 Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten, en van alle drekgoden van het huis Israels, geheel rondom aan den wand gemaald.

11 En zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israels, met Jaazanja, den zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten; en een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op.

12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israels doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten.

13 En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.

14 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz.

15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.

16 En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.

17 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus.

18 Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Echtelijke Liefde 26

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 131


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 934, 994, 2851, 2921, 5145, 5694, 5922, ...

Apocalyps Onthuld 36, 53, 216, 567, 629, 919, 945

Goddelijke Voorzienigheid 134

Leer Over De Heer 28, 39, 52

Hemel en Hel 122

Ware Christelijke Religie 93, 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 208, 401, 422, 494, 504, 650, ...

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 60

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 24:1

Deuteronomium 4:16, 19, 23, 25, 27:15, 32:21

I Samuël 8:18

2 Kings 6:32, 17:9, 21:5, 23:11

2 Chronicles 29:5, 6

Job 24:15, 31:27

Jesaja 29:15, 47:10

Jeremia 7:18, 30, 8:2, 19:4, 26:22, 24

Ezechiël 1:1, 2, 3, 26, 27, 28, 2:9, 3:12, 14, 22, 23, 5:11, 7:23, 9:2, 6, 9, 10:18, 11:23, 24, 14:1, 20:1, 24:1, 26:1, 29:1, 30:20, 31:1, 32:1, 37:1, 40:2, 3, 43:3, 8

Daniël 10:6

Joël 2:17

Johannes 3:20

Romans 1:23

2 Timothy 3:13

Word/Phrase Explanations

zesde
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

viel
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

deur
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

noorden
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

voorhof
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

dieren
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

mannen
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

Wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

vijf
Five also signifies all things of one part.

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

geweld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

Neus
'A nose' signifies the life of good, because of the respiration which happens through it, which is life in the internal sense, and because of...

grimmigheid
'Poison' denotes deceit or hypocrisy in the spiritual sense.

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

horen
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Bible

 

Ezechiël 1:27

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

27 En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 124


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 934, 1042, 3021, 5922, 6832, 7091, 9509

Apocalyps Onthuld 239, 466, 830

Leer over de Gewijde Schrift 97


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 277, 504, 595

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 60

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 24:17

1 Chronicles 16:27

Ezechiël 8:2

Habakkuk 3:4

Apocalyps 1:15

Word/Phrase Explanations

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Ezekiel's Vision
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Ezekiel’s Vision (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Ezekiel’s Vision (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Ezekiel’s Vision (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Vision of the Prophet Ezekiel
Project | Ages 7 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) # 60

Coronis (Buss translation)      

Přejděte do sekce / 60  

← Předchozí   

60. Now follow some things concerning the Coming of the Lord collected from the prophecies of the Old Word; namely:

Jehovah God said, Lo, I come; in the roll of the Book it is written of Me (Psalm 40:7).

Jehovah God said to the serpent,... Be thou cursed;... I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her Seed; and He shall trample thy head, but thou shalt injure the heel (Gen. 3:14-15).

The sceptre shall not depart from Judah, nor a law-giver from between his feet, until Shiloh come: to Him shall the cleaving of the peoples be (Gen. 49:10)- the prophecy of the father, Israel, concerning his sons.

A Star shall rise out of Jacob, and a sceptre shall rise up out of Israel (Num. 24:17).

Jehovah thy God will raise up unto thee a Prophet out of the midst of thy brethren, like unto Me; Him ye shall obey,... and I will put My words in His mouth;... whence it shall come to pass, that the man who will not obey His words, I will require it of him (Deut. 18:15-19).

The Lord Himself giveth you a sign, Behold a Virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name, God with us (Isa. 7:14).

Unto us a Boy is born, unto us a Son is given, on whose shoulder shall be the government; His name shall be called Wonderful, Counsellor, God, Hero, Father of Eternity, Prince of Peace: of the increase of His government... there shall be no end (Isa. 9:6-7).

There shall come forth a shoot out of the stem of Jesse, and a branch out of his root shall bear fruit;... upon Him shall rest the spirit of wisdom and intelligence, the spirit of counsel and might (Isa. 11:1-2).

In that day the nations shall seek the Root of Jesse, which standeth for an ensign of the peoples, and His rest shall be glory (Isa. 11:10).

Send ye the lamb of the Ruler of the hand, from the rock toward the wilderness:... His throne is established in mercy, and one shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hastening justice (Isa. 16:1, 5).

It shall be said in that day, Lo, this is our God for whom we have waited that He may deliver us; this is Jehovah for whom we have waited: we will exult and rejoice in His salvation (Isa. 25:9; 26:8-9).

The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of Jehovah, make plain in the desert a path for our God.... The glory of Jehovah shall be revealed; and all flesh shall see it together (Isa. 40:3, 5).

O Zion, thou evangelizer, get thee up upon the high mountain; O Jerusalem,... thou that evangelizest, lift up thy voice with strength; say to the cities of Judah, Behold your God. Behold, the Lord Jehovih cometh in strength, and His arm shall rule for Him; behold His reward is with Him.... He shall feed His flock like a shepherd; He shall gather the lambs in His arm, and carry them in His bosom; He shall gently lead the sucklings (Isa. 40:9-11).

My people shall know My name in that day; for I am He that doth speak; Behold Me. How delightful upon the mountains are the feet of Him that evangelizeth, that causeth them to hear peace, that evangelizeth good, that causeth them to hear salvation, that saith unto Zion, Thy King reigneth.... They shall lift up the voice and sing; they shall see eye to eye that Jehovah is returned to Zion. He hath comforted His people, He hath redeemed Jerusalem:... all the ends of the land shall see the salvation of our God (Isa. 52:6-10).

Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh; His reward is with Him, and the recompense of His work before Him (Isa. 62:11).

Shout for joy and rejoice, O daughter of Zion; behold, I come, that I may dwell in the midst of thee;... then many nations shall cleave to Jehovah (Zech. 2:10-11).

Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem; behold, thy King cometh to thee, just (Zech. 9:9).

Behold, the days come... when I will raise up to David a righteous Branch, who shall reign a King and prosper, and He shall execute judgment and justice in the land;... and this is His name,... Jehovah our Righteousness (Jer. 33:5-6; 23:15-16).

Behold, I send My angel, who shall prepare the way before Me; and the Lord whom ye seek shall suddenly come to His temple, and the Angel of the covenant whom ye desire, behold, He shall come (Mal. 3:1).

Thou Bethlehem Ephratah, it is little that thou art among the thousands of Judah; out of thee shall One go forth unto Me, who will be Ruler in Israel, and whose goings forth are from of old, from the days of eternity.... He shall stand and feed the flock in the strength of Jehovah,... and shall increase even to the ends of the land (Micah 5:2, 4).

I anoint My king upon Zion.... I will proclaim concerning the statute, Jehovah saith unto Me, Thou art My Son, this day have I begotten Thee; ask of Me, and I will give the nations for Thine inheritance, and the ends of the earth for Thy possession.

Kiss the Son, lest He be angry, and ye perish in the way; Blessed are all they that put their trust in Him (Psalm 2:6-12).

Behold, the God of my salvation! I will trust and not be afraid. Cry out and shout for joy, O inhabitant of Zion; for great is the Holy One of Israel in the midst of thee (Isa. 12:2, 6).

In that day a man shall look to his Maker, and his eyes shall have regard to the Holy One of Israel (Isa. 17:7).

My Beloved had a vineyard in a horn of [the son of] oil (Isa. 5:1). Jehovah Zebaoth, Him shall ye sanctify.... He shall be for a sanctuary, although for a stone of stumbling, and for a rock of offence,... and for a gin and for a snare to the inhabitant of Jerusalem (Isa. 8:13-14; Matt. 21:42-44; Luke 20:17-18).

The people that walked in darkness shall see a great light; they that dwell in the land of the shadow of death, upon them shall the light shine (Isa. 9:2).

Out of Zion... God shall shine forth; our God shall come, and shall not keep silence (Psalm 1 2, 3).

The vision is yet for the appointed time, and speaketh out to the end; yet it shall not lie: though He tarry, wait for Him; because He will surely come, He will not delay (Hab. 2:3).

O Jehovah, I have heard Thy fame; I have revered, O Jehovah, Thy work,... make it present in the midst of the years. God shall come from Teman, and the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise. His brightness shall be as the light; rays [coming forth] from His hand; and there is the hiding of His strength (Hab. 3:2-3, 4).

Thus said the Lord Jehovih, Behold, I will lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner-[stone] of well-established foundation;... then I will set judgment to the rule, and righteousness to the plummet (Isa. 28:16-17).

The Lord, appearing above the mercy-seat (Ezek. 1:26-28), is described as to the Word, and is called "Lord Jehovih" (Ezek. 2:4; 3:11, 27; 4:14; 5:7, 11; 6:3, 11; 7:2, 5; 8:1). In Isaiah liii, throughout, the Lord is treated of, and the state of His life in the world is described by the following expressions:

That He had no form nor comeliness; He was despised and not esteemed; He was wounded on account of our transgressions, and bruised for our iniquities; Jehovah caused the iniquities of us all to meet in Him; He was led as a lamb to the slaughter; He was cut off out of the land of the living; because He placed their guilt on His soul His days should be prolonged; also, for them He poured out His soul even unto death; He was numbered with the transgressors, and interceded for the transgressors (Isa. 53:1-12).

I have called Him forth in righteousness.... He shall build My city; and He shall send away My captivity, not for price nor for reward.... Verily, Thou art a God that hidest Thyself, O God of Israel the Saviour (Isa. 45:13, 15).

I have caused My righteousness to draw near,... and My Salvation shall not tarry (Isa. 46:13).

As for our Redeemer, Jehovah Zebaoth is His Name, and the Holy One of Israel (Isa. 47:4).

O Jehovah, our Lord, how excellent is Thy Name in all the earth! giving to it honour above the heavens.... Thou hast caused Him to lack little compared with the angels, but Thou hast crowned Him with glory and honour; Thou hast made Him to have dominion over the works of Thy hands, Thou hast put all things under His feet (Psalm 8:1, 5-6, 9).

God... shall come down like rain among the herb.... He shall have dominion also from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. The barbarians shall bow themselves before him, and his enemies shall lick the dust; the kings of Tarshish and of the Isles shall bring their present; the kings of Sheba and Seba shall offer their gift; all kings shall bow themselves to him, all nations shall serve him; for he shall deliver the wretched, who hath no helper.... He shall redeem their soul from deceit and violence:... His name shall be to eternity; he shall have the name of a son 1 before the sun, and men shall be blessed in him.

Blessed be God, the God of Israel:... blessed be the name of his glory... the whole earth shall be filled with his glory. Amen and Amen (Psalm 72:6, 8, 10, 12, 18-19).

I have made a covenant with My chosen.... Thy seed will I establish even to eternity, and I will build up Thy throne from generation to generation;... and the heavens shall confess Thy wonders (Psalm 89:3-4, 5).

-----
Footnotes:

1. See for the word "son" A.V. margin.

[The rest is missing.]

-----

(Odkazy: Genesis 3:15, 49:9-12; Habakkuk 3:2-4, 3:13, 3:18-19; Isaiah 5:1-2, 9:2-3, 11:1-5, 12, 45:13-15, 53:1, 53:1-2, 53:3, 53:4-5, 53:6, 53:7, 53:8, 53:10, 53:11-12, 53:12; Jeremiah 23:5-6, 33:15-16; Malachi 3:3, 4:5-6; Psalms 50:2-3, 72:1-19, 72:8-12, 72:14, 72:17-19, 89:3-5; Zechariah 2:9-11)

Přejděte do sekce / 60  

← Předchozí   


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: