Bible

 

Ezechiël 8

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren HEEREN daar over mij viel.

2 Toen zag ik, en ziet, een gelijkenis, als de gedaante van vuur; van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts was vuur; en van Zijn lenden en opwaarts, als de gedaante ener klaarheid, als de verf van Hasmal.

3 En Hij stak de gelijkenis ener hand uit, en nam mij bij het haar mijns hoofds; en de Geest voerde mij op tussen de aarde en tussen den hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering, dat tot ijver verwekt.

4 En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel was aldaar, naar de gedaante, die ik in de vallei gezien had.

5 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, hef nu uw ogen op naar den weg van het noorden; en ik hief mijn ogen op naar den weg van het noorden, en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering, in den ingang.

6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israels hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien.

7 Zo bracht Hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik, en ziet, er was een hol in den wand.

8 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, graaf nu in dien wand. En ik groef in dien wand, en ziet, daar was een deur.

9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen.

10 Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten, en van alle drekgoden van het huis Israels, geheel rondom aan den wand gemaald.

11 En zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israels, met Jaazanja, den zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten; en een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op.

12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israels doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten.

13 En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.

14 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz.

15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.

16 En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.

17 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus.

18 Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Echtelijke Liefde 26

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 131


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 934, 994, 2851, 2921, 5145, 5694, 5922, ...

Apocalyps Onthuld 36, 53, 216, 567, 629, 919, 945

Goddelijke Voorzienigheid 134

Leer Over De Heer 28, 39, 52

Hemel en Hel 122

Ware Christelijke Religie 93, 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 208, 401, 422, 494, 504, 650, ...

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 60

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 24:1

Deuteronomium 4:16, 19, 23, 25, 27:15, 32:21

I Samuël 8:18

2 Kings 6:32, 17:9, 21:5, 23:11

2 Chronicles 29:5, 6

Job 24:15, 31:27

Jesaja 29:15, 47:10

Jeremia 7:18, 30, 8:2, 19:4, 26:22, 24

Ezechiël 1:1, 2, 3, 26, 27, 28, 2:9, 3:12, 14, 22, 23, 5:11, 7:23, 9:2, 6, 9, 10:18, 11:23, 24, 14:1, 20:1, 24:1, 26:1, 29:1, 30:20, 31:1, 32:1, 37:1, 40:2, 3, 43:3, 8

Daniël 10:6

Joël 2:17

Johannes 3:20

Romans 1:23

2 Timothy 3:13

Word/Phrase Explanations

zesde
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

viel
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

deur
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

noorden
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

voorhof
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

dieren
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

mannen
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

Wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

vijf
Five also signifies all things of one part.

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

geweld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

Neus
'A nose' signifies the life of good, because of the respiration which happens through it, which is life in the internal sense, and because of...

grimmigheid
'Poison' denotes deceit or hypocrisy in the spiritual sense.

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

horen
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Bible

 

Ezechiël 1:27

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

27 En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 124


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 934, 1042, 3021, 5922, 6832, 7091, 9509

Apocalyps Onthuld 239, 466, 830

Leer over de Gewijde Schrift 97


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 277, 504, 595

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 60

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 24:17

1 Chronicles 16:27

Ezechiël 8:2

Habakkuk 3:4

Apocalyps 1:15

Word/Phrase Explanations

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Ezekiel's Vision
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Ezekiel’s Vision (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Ezekiel’s Vision (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Ezekiel’s Vision (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Vision of the Prophet Ezekiel
Project | Ages 7 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 239

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

239. And in the midst of the throne, and around the throne, were four living creatures. This symbolizes the Word of the Lord from the firsts of it in its lasts, and its protections.

I know people will be surprised at my saying that the four living creatures symbolize the Word. This is nevertheless their symbolic meaning, as we will later show.

The four living creatures here are the same as the cherubim in Ezekiel. In chapter 1 there they are called likewise living creatures, but cherubim in chapter 10, and they were, as here, a lion, an ox, a human being, and an eagle. 1

In the Hebrew there they are called hayyoth, 2 a word which indeed means creatures, but one derived from hayyoh, 3 meaning life, from which the name of Adam's wife, Hawwah, 4 also was derived (Genesis 3:20). In Ezekiel a creature is also called hayyah, so that these creatures can be called living ones.

It does not matter that the Word is described by creatures, since the Lord Himself is sometimes called in the Word a lion, and often a lamb, and people possessing charity from the Lord are called sheep. Moreover, an understanding of the Word, too, is in subsequent chapters called a horse.

It is apparent that these living creatures or cherubim symbolize the Word from the fact that they were seen in the midst of the throne and around the throne. The Lord was in the midst of the throne, and because the Lord embodies the Word, it could not appear elsewhere. They were also seen around the throne, because they were seen in the angelic heaven, where the Word exists also.

(Odkazy: 1 Kings 6:22-28; Ezekiel 1:1, Ezekiel 10:1; Revelation 4:6)


[2] The fact that cherubim symbolize the Word and its protection is something we showed in The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 97, , where we said the following:

...the literal sense of the Word is a protection for the genuine truths which lie within; and the protection consists in the fact that the literal sense can be turned this way or that, (or) explained in accordance with one's comprehension, and yet without harming or violating the Word's inner meaning. For it does no harm for the literal sense to be interpreted differently by different people. But harm is done if the Divine truths that lie within are distorted, for this does violence to the Word.

The literal sense protects this from happening, and it does so in the case of people caught up in falsities derived from their religion, who do not defend those falsities; for they do not inflict any violence.

This protection is symbolized by the cherubim and also described by them in the Word. The same protection is symbolized by the cherubim which, after Adam and his wife were cast out of the Garden of Eden, were placed at its entrance, regarding which we read the following:

(When) Jehovah God... drove out the man..., He caused cherubim to dwell at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way, to guard the way to the tree of life. (Genesis 3:23-24)

The cherubim symbolize a protection. The way to the tree of life symbolizes an entryway to the Lord, which people have through the Word. The flaming sword which turned every way symbolizes Divine truth in outmost expressions, which is like the Word in its literal sense, which can (as we said) be turned in the way stated.

(Odkazy: Teachings about the Sacred Scripture 97)


[3] The cherubim of gold positioned on either end of the mercy seat which was on top of the ark (Exodus 25:18-21) have the same meaning. Because this is what the cherubim symbolized, therefore Jehovah spoke with Moses from between them (Exodus 25:22; 30:6, 36, Numbers 7:89)....

This, too, was what the cherubim on the curtains of the Tabernacle and on the veil in it symbolized (Exodus 26:1, 31). For the curtains and veils of the Tabernacle represented the outmost elements of heaven and the church, thus also the outmost expressions of the Word.

This was also what the cherubim inside the temple at Jerusalem symbolized (1 Kings 6:23-28), and what the cherubim carved on the walls and doors of the temple symbolized (1 Kings 6:29, 32, 35). Likewise the cherubim in the new temple (Ezekiel 41:18-20)....

(Odkazy: Ezekiel 10:1)


[4] Since cherubim symbolized a protection to prevent a direct approach to the Lord and heaven and to Divine truth such as it is inwardly in the Word, so that people must approach indirectly through its outward expressions, therefore the following is said of the king of Tyre:

You, the seal of the measure, full of wisdom and perfect in beauty, were in Eden, the garden...; every precious stone was your covering... You were the cherub, the spreader of a covering... I destroyed you, O covering cherub, in the midst of fiery stones. (Ezekiel 28:12-14, 16)

Tyre symbolizes the church in respect to its concepts of truth and goodness, and therefore its king symbolizes the Word where those concepts are found and from which they are drawn. It is apparent that here he symbolizes the Word in its outmost expression, which is its literal meaning, and the cherub, its protection, for the passage says, "You, the seal of the measure," "every precious stone was your covering," "You were the cherub, the spreader of a covering." The precious stones mentioned here as well symbolize the truths in the Word's literal sense (no. 231).

[5] Since cherubim symbolize Divine truth in outmost expressions as a protection, therefore we are told in the book of Psalms:

...O Shepherd of Israel..., You who sit upon the cherubim, shine forth! (Psalms 80:1)

Jehovah..., sitting upon the cherubim. (Psalms 99:1)

(Jehovah) bowed the heavens and came down... And He rode upon cherubim... (Psalms 18:9-10)

To ride upon cherubim, to sit on them and be seated on them is to do so upon the outmost meaning of the Word.

The Divine truth in the Word and its character is described by cherubim in the first, ninth and tenth chapters in Ezekiel. But inasmuch as no one can know what the particulars of their description symbolize except one to whom the spiritual meaning has been disclosed, and inasmuch as this meaning has been disclosed to me, we will relate briefly what is symbolized by each of the particulars mentioned regarding the four creatures or cherubim in the first chapter in Ezekiel. They are as follows:

(Odkazy: Ezekiel 1:1, Ezekiel 9:1; Psalms 18:10-11)


[6] The outward Divine atmosphere of the Word is described in verse 4.

It is represented as human in verse 5; as conjoined with spiritual and celestial qualities in verse 6.

The character of the natural component of the Word is described in verse 7.

The character of the spiritual and celestial components of the Word conjoined with the natural one, in verses 8-9.

The Divine love of the celestial, spiritual and natural goodness and truth present in it, separately and together, in verses 10-11.

Their looking to a single end, in verse 12.

The atmosphere of the Word emanating from the Lord's Divine goodness and truth, which give the Word life, in verses 13-14.

The doctrine of goodness and truth present in the Word and emanating from the Word, in verses 15-21.

The Lord's Divinity transcending it and present in it, in verses 22-23; and emanating from it, in verses 24-25.

The Lord's transcending the heavens, in verse 26.

His possessing Divine love and wisdom, in verses 27-28.

These are the symbolic meanings in summary form.

-----
Footnotes:

1. See Ezekiel 1:10; 10:14, 22.

2. חַיּוֹת

3. חָיָה

4. חַוָּה

-----

(Odkazy: 1 Kings 6:22-29; Ezekiel 1:5, 1:5-6; Revelation 4:6)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 24, 225, 268, 292, 296, 298, 314, 367, 614, 672, 678, 723, 869, 878

True Christian Religion 260, 776


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: