Bible

 

Izlazak 13

Study

           

1 Jahve reče Mojsiju:

2 "Meni posvetite svakoga prvorođenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca, i od ljudi i od životinja, meni pripadaju!"

3 A onda Mojsije reče narodu: "Sjećajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kuće ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom. Ukvasani kruh neka se ne jede!

4 Ovoga dana mjeseca Abiba vaše je izbavljenje.

5 Stoga: kad te Jahve uvede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Hivijaca i Jebusejaca, za koju se zakleo tvojim precima da će ti je dati - zemlju kojom teče med i mlijeko - ovoga mjeseca obavi ovakav obred:

6 sedam dana jedi nekvasan kruh, a sedmoga dana neka se slavi svetkovina u čast Jahvi.

7 Sedam dana neka se jede nekvasan kruh; ukvasanog kruha neka ne bude kod tebe; i neka se nigdje ne vidi kvasac na tvome području.

8 Svome sinu toga dana objasni: to je za ono što mi je Jahve učinio kad sam se iz Egipta izbavio.

9 Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome čelu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta.

10 Ovaj propis vršite svake godine u određeno vrijeme."

11 "A kada te Jahve dovede u zemlju Kanaanaca - kako vam se zakle, tebi i tvojim ocima - i kada ti je preda,

12 ustupajte Jahvi prvorođence materinjega krila, a tako i sve prvine što ih tvoja stoka dade - svako muško pripada Jahvi!

13 Svaku prvinu magaradi otkupi janjetom ili jaretom. Ako je ne otkupiš, slomi joj vrat. A svakoga prvorođenca između svoje djece otkupi.

14 Kad te sin tvoj sutra zapita: Što znači to? - odgovori mu: Rukom jakom izvede nas Jahve iz Egipta, iz kuće ropstva.

15 Kako je faraon postao tvrdokoran pa nas nije htio pustiti, Jahve je poubijao sve prvorođence u zemlji egipatskoj: prvorođence ljudi i prvine stoke. Eto zato Jahvi žrtvujem svaku mušku prvinu materinjega krila, a svakoga prvorođenca od svojih sinova otkupljujem.

16 Neka ti to bude kao znak na tvojoj ruci i kao znamenje posred čela da nas je rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta."

17 Kad je faraon dopustio da narod ode, Bog ih nije poveo prema filistejskoj zemlji, iako je onuda bilo najbliže. Bog je, naime, rekao: "Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje."

18 Stoga Bog povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci su napustili zemlju egipatsku naoružani od glave do pete.

19 Mojsije ponese sa sobom Josipove kosti. Jer Josip bijaše zakleo Izraelce riječima: "Bog će se zacijelo za vas zauzeti. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!"

20 Krenuvši iz Sukota, utabore se u Etamu, na kraju pustinje.

21 Jahve je išao pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli. Tako su mogli putovati i danju i noću.

22 I nije ispred naroda nestajao stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.

  

    Studovat vnitřní smysl

Komentář

 

Exploring the Meaning of Exodus 13

     

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 8038. In this chapter the subject treated of in the internal sense is faith in the Lord, and the perpetual remembrance of having been liberated by Him from damnation. Faith in the Lord is signified by the sanctification of the firstborn, and the perpetual remembrance of liberation by the Lord is signified by the celebration of the passover.

Arcana Coelestia 8039. In the latter portion of the chapter, and thereafter, the subject treated of is the further preparation of those who were of the spiritual church and who before the coming of the Lord were detained in the lower earth until they could be introduced into heaven, and that for the sake of this end they were first sent through the midst of damnation in safety, and after this underwent temptations, the Lord being continually present. Transmission through the midst of damnation is signified by the passage through the sea Suph; temptations are signified by that life in the wilderness to which they were led; and the presence of the Lord is signified by the pillar of cloud by day, and of fire by night.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8038

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

8038. Exodus 13

1. And Jehovah spoke to Moses, saying,

2. Sanctify to Me all the firstborn, whatever opens the womb 1 among the children of Israel, of man and of beast; it is Mine.

3. And Moses said to the people, Remember this day on which you came out of Egypt, out of the house of slaves; for by strength of hand Jehovah brought you out from there. And nothing made with yeast shall be eaten.

4. Today you are going out, in the month of Abib.

5. And it shall be when Jehovah brings you into the land of the Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, and the Hivite, and the Jebusite, which He swore to your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month.

6. Seven days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be a feast to Jehovah.

7. Unleavened bread shall be eaten seven days; and nothing made with yeast shall be seen among you, and no yeast shall be seen among you within all your borders.

8. And you shall tell your son on that day, saying, [This is done] because of what Jehovah did for me when I came out of Egypt.

9. And it shall be for you as a sign on your hand and as a memorial between your eyes, in order that the law of Jehovah may be in your mouth; for within a strong hand Jehovah has brought you out of Egypt.

10. And you shall keep this statute at the appointed time from year to year.

11. And it shall be when Jehovah brings you into the land of the Canaanite, as He swore to you and your fathers, and gives it to you,

12. That you shall make over to Jehovah all that open the womb; 2 and all offspring opening it among the beasts which you will have, if they are males, shall be for Jehovah. 3

13. And all that open it among the asses 4 you shall redeem with a member of the flock; and if you do not redeem it you shall break its neck. And all the firstborn of man among your sons you shall redeem.

14. And it shall be when your son asks you tomorrow, saying, What is this? that you are to say to him, By strength of hand Jehovah brought us out of Egypt, out of the house of slaves.

15. And so it was when Pharaoh hardened himself against sending us away, that Jehovah killed all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of man even to the firstborn of beast. Therefore I sacrifice to Jehovah all that open the womb, if they are males; 5 and all the firstborn of my sons I redeem.

16. And it shall be as a sign on your hand and as frontlets between your eyes; for by strength of hand Jehovah brought us out of Egypt.

17. And so it was when Pharaoh sent the people away, that God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although 6 that was near; for God said, Perhaps the people will change their minds when they see war, and will return to Egypt.

18. And God led the people around by the way of the wilderness, the Sea Suph. And the children of Israel went up equipped for battle, out of the land of Egypt.

19. And Moses took Joseph's bones with him, for he had made the children of Israel swear solemnly, saying, God will certainly visit you, and you shall cause my bones to go up from here with you.

20. And they travelled from Succoth and encamped in Etham, on the edge of the wilderness.

21. And Jehovah went before them during the daytime in a pillar of cloud to lead them [along] the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and by night.

22. The pillar of cloud during the daytime and the pillar of fire by night did not depart from before the people.

CONTENTS

This chapter deals in the internal sense with faith in the Lord, and with the perpetual remembrance that they were delivered by the Lord from damnation. Faith in the Lord is meant by sanctifying the firstborn, and perpetual remembrance of the deliverance of the Lord is meant by keeping the Passover.

Footnotes:

1. literally, the opening of every womb

2. literally, every opening of the womb

3. literally, and every opening by the offspring of beast which you will have, the males, shall be for Jehovah

4. literally, every opening by the ass

5. literally, every opening of the womb, the males,

6. literally, because

  
/ 10837  
  
   Prostudujte si tuto pasáž

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: