Bible

 

以西結書 20:31

Chinese: NCV (Traditional)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

31 你們奉上供物,使你們的兒子,用你們的一切偶像玷污自己,直到今日。以色列家啊,我怎能讓你們向我求問呢?耶和華:我指著我的永生起誓:我決不讓你們向我求問。這是耶和華的宣告。

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 143


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Apocalypse Revealed 543


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 504, 724

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Skočit na podobné biblické verše

詩篇 106:37

以賽亞書 57:5

耶利米書 7:31

以西結書 20:3, 23:37

Vysvětlení slova/fráze

兒子
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...


Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

偶像
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

以色列
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...


The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

耶和華
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

耶和華的
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bible

 

耶利米書 44:17

Chinese: NCV (Traditional)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

17 我們中說過的一切我們一定去作,我們要向后燒香,澆奠祭,我們自己和我們的列祖,以及我們的君和領袖,在猶大的各城和耶路撒冷的街上所行的一樣。那時我們吃得飽,得享福樂,不見災禍。

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

天堂的奥秘 4581

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 501, 778


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 324, 376, 401, 433

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

耶利米書 7:17, 18, 44:25

以西結書 20:32

何西阿書 2:7

Vysvětlení slova/fráze

我們
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...


In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...


'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...


天堂是天上的和精神的东西。因此,它们是至高无上的东西,无论是天国还是地下世界的主国。这也指的是教会以及作为上帝王国或“教会”的每个人。因此,天堂表示与爱与慈善有关的所有事物,以及根植于其中的信仰,以及与内部崇拜有关的所有事物。它们以类似的方式表示与道的内在意义有关的所有事物。所有这些东西都是天堂,被称为“耶和华的宝座”。 如启示录21:1所述,“逝去的前天”象征着精神世界中那些仅在外在或表面上有好处的人们的社会。


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...


The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

猶大
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

耶路撒冷
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

创世记 35

Chinese: NCV (Simplified)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 雅各回到伯特利

2 雅各就对他的家人,和所有与他在一起的人:“你们要除去你们中间外族人的像,你们要洁净自己,更换你们的衣服。

3 我们要起程,上伯特利去;我要在那里给神筑一座祭坛,他就是在我遭患难的时候应允我的呼求,在我所行的上与我同行的那一位。”

4 他们就把自己中所有外族人的像,和自己耳朵上的环子,都交雅各雅各把这些东西埋在示剑附近的橡树

5 他们出发了,使周围的城市都非常惧怕,他们就不追赶雅各儿子

6 于是雅各和与他在一起的人,到了迦南地的路斯,就是伯特利

7 他在那里筑了一座,就称那地方为伊勒.伯特利,因为他逃避他哥哥的时候,曾经在那里向他显现。

8 利百加的母底波拉死了,葬在伯特利边的橡树底,所以给那棵树起名亚伦.巴古。

9 雅各从巴旦.亚兰回以后,再次向他显现,赐福给他。

10 对他:“你的名原是雅各,但以后不要再雅各以色列才是你的名。”这样,给他改名以色列

11 对他:“我是全能的,你要繁殖增多,必有一大国从你而生,又必有很多君从你而出。

12 我赐亚伯拉罕以撒的地,我要赐你,我也要把这地赐你的裔。”

13 从与雅各谈话的地方,离开他上升去了。

14 雅各就在神与他谈话的地方,立了一根柱;在柱上浇了奠祭和

15 雅各与他谈话的地方起名伯特利

16 拉结因难产而逝世他们从伯特利起程,离以法他还有一段程的时候,拉结产期到了;但她遇到难产。

17 她正在极辛苦的时候,接生婆对她:“不要怕,你这次又得了一个儿子。”

18 拉结快要死了,正要断气的时候,她给她儿子起名便.俄尼;他的父亲他便雅悯。

19 拉结死了,葬在通往以法他旁。以法他就是伯利恒

20 雅各在她的坟墓上立了一根柱子,就是拉结的墓碑,到今天还在。

21 以色列又起程前行,在以得台那边支搭了帐棚。

22 以色列的众子(代上2:1-2)以色列在那地居住的时候,流本竟去与他父亲的妾辟拉同睡;这事以色列见了。雅各共有十儿子

23 利亚的儿子有:雅各长子流本,以及西缅、利未、犹大、以萨迦和西布伦。

24 拉结的儿子有:约瑟和便雅悯。

25 拉结的婢女辟拉的儿子有:但和拿弗他利。

26 利亚的婢女悉帕的儿子有:迦得和亚设。这些都是雅各在巴旦.亚兰所生的儿子

27 雅各到基列.亚巴的幔利他父亲以撒那里,基列.亚巴就是希伯仑,是亚伯拉罕以撒寄居过的地方。

28 以撒逝世以撒一生的年日共一八十岁。

29 以撒年纪老迈,享尽年,就气绝而,归到他的亲族那里去了;他儿子以扫雅各把他葬了。

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

天堂的奥秘 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

天堂的奥秘 921, 1298, 1416, 1453, 1616, 1992, 2435, ...

Apocalypse Revealed 134, 349, 361


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 237, 376, 430, 431, 434, 443, 449, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

创世记 3:16, 12:7, 8, 13:18, 17:1, 6, 8, 22, 18:19, 23:19, 24:59, 25:7, 8, 9, 28:10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29:1, 24, 29, 32, 30:6, 11, 18, 24, 31:13, 19, 32:29, 30, 35:1, 7, 15, 18, 24, ...

出埃及记 1:4, 2:1, 24, 19:10, 14, 23:27

利未记 18:8

民数记 1:5, 20, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4, 26:5, 34:19

申命记 27:11, 12, 20, 33:6

约书亚记 13:13, 15, 24, 14:15, 15:1, 16:1, 18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40, 24:14, 23, 25, 26

士师记 5:14, 15, 17, 18

路得记 1:2, 4:11

撒母耳记上 2:22, 4:20, 7:3, 10:2, 14:15, 16:4

撒母耳记下 13:21, 16:22, 23:14, 15

历代志上 2:1, 2, 5:1, 12:25, 27:16

历代志下 11:6, 14:13

以赛亚书 2:20

以西结书 48:30, 31

何西阿书 12:5

弥迦书 5:1

马太福音 1:2

使徒行传 7:8

哥林多前书 5:1, 10:7

哥林多后书 7:1

希伯来书 11:9

启示录 7:4, 8

Vysvětlení slova/fráze

雅各
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

伯特利
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

中间
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.


主是爱本身,以智慧本身的形式表达。爱是他的本质,也是他的全部。智慧-对如何将爱付诸行动的热爱理解-稍微有点外在,为爱提供了一种表达自我的方式。 当圣经说“耶和华”时,它代表的是至高无上的爱,这是主的本质。那爱本身就是一个完整的整体,而爱也是一个,只适用于主的名字。然而,智慧表达在各种各样的思想和观念中,这些著作统称为神的真理。也有许多虚构的神,有时天使和人也可以被称为神(耶和华说摩西将成为亚伦的神)。因此,当圣经称上帝为“上帝”时,多数情况下是指神圣的真理。 在其他情况下,“上帝”指的是所谓的神圣人类。情况是这样的: 作为人类,我们不能直接将主作为上帝的爱来参与。它太强大了,太纯净了。相反,我们必须通过神圣的真理了解他来接近他。因此,神圣的真理是人类形式的主,这是我们可以接近和理解的形式。因此,“上帝”也被用来指代人类这一方面,因为它是真理的表达。

我们
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

祭坛
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...


The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...


These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....


Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...


Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

示剑
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

橡树
'Oak' signifies the sensory good and truth of the church, and consequently, the lowest part of the natural, which is either the truths and goods,...


Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

城市
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.


Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

儿子
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

迦南
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

地方
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

哥哥
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.


To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

死了
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.


Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.


'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.


Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

以色列
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

全能的
'Shaddai,' as in Genesis 43:14, signifies temptation, and consolation after temptation. This is because the ancients called the one and only God by various names...


The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

亚伯拉罕
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

以撒
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

以撒的
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...


'A hind,' as mentioned in Genesis 49:21, signifies the affection of natural truth.


Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...


Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

以法他
Ephrata (Gen. 35:16, 19 and Psalms 132:6) signifies the spiritual of the celestial principle, in a former state, the new state succeeding that, is called...

父亲
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

伯利恒
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

今天
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...


The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

以色列的
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...


'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...


The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

长子
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

西缅
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

犹大
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.


It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

八十
Swedenborg tells us that 80, like 40, can represent a state of temptation, when we face and battle our desires for evil – and that...

以扫
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob Meets Rachel - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at what it means to work for Rachel in our lives, explore the connections between religion and marriage, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Return
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 Twelve Sons of Jacob
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: