Bible

 

Genesis 11

Armenian (Eastern): (Genesis, Exodus, Gospels)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Այն ժամանակ ողջ երկիրը մէկ լեզուով, մէկ բարբառով էր խօսում:

2 Արեւելքից տեղաշարժուելու ժամանակ նրանք Սենաար երկրում մի դաշտ գտան եւ բնակուեցին այնտեղ:

3 Նրանք միմեանց դիմելով՝ ասացին. «Եկէք աղիւս շինենք ու այն թրծենք կրակով»: Աղիւսը նրանց համար ծառայեց իբրեւ քար, իսկ կուպրը՝ իբրեւ շաղախ:

4 Նրանք ասացին. «Եկէք մեզ համար քաղաք կառուցենք եւ աշտարակ, որի գագաթը հասնի մինչեւ երկինք: Համբաւ ձեռք բերենք ողջ աշխարհով մէկ սփռուելուց առաջ»:

5 Տէրն իջաւ, որպէսզի տեսնի այն քաղաքն ու աշտարակը, որ կառուցում էին մարդկանց որդիները:

6 Տէրն ասաց. «Սրանք մէկ ժողովուրդ են, ունեն մէկ լեզու եւ սկսել են այդ գործն անել: Արդ, ոչինչ չի խանգարում նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են:

7 Արի իջնենք եւ խառնենք նրանց լեզուն այնպէս, որ ոչ մէկը չհասկանայ իր ընկերոջ ասածը»:

8 Տէր Աստուած այնտեղից նրանց սփռեց աշխարհով մէկ, եւ նրանք դադարեցին քաղաքն ու աշտարակը կառուցելուց:

9 Դրա համար այն կոչուեց Խառնակութիւն (Բաբելոն), որովհետեւ Տէր Աստուած այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների լեզուները եւ այնտեղից նրանց սփռեց ողջ աշխարհով մէկ:

10 Սէմի սերունդները սրանք են. Սէմը հարիւրամեայ հասակում, ջրհեղեղից երկու տարի յետոյ ծնեց Արփաքսադին:

11 Սէմն Արփաքսադին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս հինգ հարիւր տարի: Նա ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ:

12 Արփաքսադը հարիւր երեսունհինգ տարեկան հասակում ծնեց Կայնանին:

13 Արփաքսադը Կայնանին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս չորս հարիւր տարի, ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ: Կայնանը հարիւր երեսուն տարեկան հասակում ծնեց Սաղային: Կայնանը Սաղային ծնելուց յետոյ ապրեց եւս երեք հարիւր երեսուն տարի, ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ:

14 Սաղան հարիւր երեսուն տարեկան հասակում ծնեց Եբերին:

15 Սաղան Եբերին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս երեք հարիւր երեսուն տարի, ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ:

16 Եբերը հարիւր երեսունչորս տարեկան հասակում ծնեց Փաղէկին:

17 Եբերը Փաղէկին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս երկու հարիւր եօթանասուն տարի, ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ:

18 Փաղէկը հարիւր երեսունչորս տարեկան հասակում ծնեց Ռագաւին:

19 Փաղէկը Ռագաւին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս երկու հարիւր ինը տարի, ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ:

20 Ռագաւը հարիւր երեսուներկու տարեկան հասակում ծնեց Սերուքին:

21 Ռագաւը Սերուքին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս երկու հարիւր եօթը տարի, ծնեց ուստրեր ու դուստրեր եւ մեռաւ:

22 Սերուքը հարիւր երեսուն տարեկան հասակում ծնեց Նաքորին:

23 Սերուքը Նաքորին ծնելուց յետոյ ապրեց եւս երկու հարիւր տարի, ծնեց տղաներ ու աղջիկներ եւ մեռաւ:

24 Նաքորը եօթանասունինը տարեկան հասակում ծնեց Թարային:

25 Նաքորը Թարային ծնելուց յետոյ ապրեց եւս հարիւր քսաներկու տարի, ծնեց տղաներ ու աղջիկներ եւ մեռաւ:

26 Թարան եօթանասուն տարեկան հասակում ծնեց Աբրամին, Նաքորին եւ Առանին:

27 Թարայի սերունդը այս է. Թարան ծնեց Աբրամին, Նաքորին ու Առանին, իսկ Առանը ծնեց Ղովտին:

28 Առանը մեռաւ իր հայր Թարայի կենդանութեան օրօք, իր ծննդավայրում՝ Քաղդէացւոց երկրում:

29 Աբրամն ու Նաքորը ամուսնացան: Աբրամի կնոջ անունը Սարա էր, իսկ Նաքորի կնոջ անունը՝ Մեղքա: Սա Առանի՝ Մեղքայի եւ Յէսքայի հօր դուստրն էր:

30 Սարան ամուլ էր՝ երեխայ չէր ունենում:

31 Թարան իր որդի Աբրամին, իր որդի Նաքորին, իր որդի Առանի որդի Ղովտին ու իր հարսին՝ իր որդի Աբրամի կնոջը, Քաղդէացւոց երկրից առաւ տարաւ Քանանացւոց երկիրը: Նրանք հասան Խառան ու բնակուեցին այնտեղ:

32 Խառանում Թարան դարձաւ երկու հարիւր հինգ տարեկան. Թարան Խառանում էլ մեռաւ:

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 470, 737, 1020, 1279, 1280, 1281, 1282, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 412


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 575, 1183, 1221, 1283, 1430, 1799, ...

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgment 54, 58

True Christian Religion 121, 276, 754


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 1029

Five Memorable Relations 21

Last Judgment (Posthumous) 107, 108

Spiritual Experiences 155, 4984

Marriage 121

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:26, 10:5, 10, 21, 12:4, 5, 14:10, 12, 15:7, 16:1, 2, 18:21, 22:20, 24:10, 15, 24, 25:21, 27:43, 28:10, 29:4, 31

Joshua 24:2

Judges 13:2

1 Samuel 1:2, 5

2 Kings 19:12

1 Chronicles 1:17

Nehemiah 9:7

Psalms 33:10

Isaiah 37:12

Daniel 1:2, 4:27

Zechariah 5:11

Matthew 1:1

Luke 7, 3:23, 34

Acts of the Apostles 2:6, 7:2, 4

Word/Phrase Explanations

քար
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

մեզ
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

քաղաք
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

աշտարակ
'Towers,' as in Psalms 48:12, signify the interior truths which defend the aspects of love and charity. In the opposite sense, they denote the interiors...

Երկինք
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

ասաց
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

տէր
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ծնեց
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

Դուստրեր
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

երեսուն
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

ինը
'Nine' signifies conjunction.

հայր
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

ամուլ
"Sarai was barren, she had no child" (Gen 11:30), signifies that evil and falsity were not productive.

որդի
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

կնոջը
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tower of Babel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 When People Turn Away from the Lord: The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 1430

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

1430. 'When he went out of Haran' means an obscure state which the Lord was experiencing like that of man's childhood. This becomes clear from the meaning of Haran in the previous chapter, the place to which Terah came first together with Abram, and where Terah, Abram's father, died, 11:31-32, and also from references further on to Jacob's going to Haran where Laban lived, Genesis 27:43; 28:10; 29:4. Haran was a region where external worship prevailed, which in fact in the case of Terah, Abram, and Laban, was idolatrous worship. But the internal sense does not carry the meaning which is present in the external sense, only the meaning that a certain obscurity existed. As one passes from the external sense into the internal the idea of idolatry does not remain but is completely removed. It is similar to when the idea of holy love is gained from 'a mountain', see 795 - as one passes from the external sense into the internal sense the idea of a mountain first of all perishes, but the idea of height remains; and by height holiness is represented. The same applies to everything else in the external sense and its meaning in the internal sense

(Odkazy: Genesis 11:31-32, 12:4)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2341, 2417, 2419, 2425, 2454, 2460, 2722, 2777, 2830, 2839, 3104, 3309, 3612, 3652, 3691, 3708, 4117, 4210, 4288, 4552, 4715, 5694, 6078, 6367


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: