Bible

 

Genesis 35

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Daarna het God vir Jakob gesê: Maak jou klaar, trek op na Bet-el en woon daar; en bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau.

2 Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan;

3 en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-el; en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het.

4 Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sigem is.

5 En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agternagejaag het nie.

6 So het Jakob dan in Lus aangekom wat in die land Kanaän is dit is Bet-el--hy en al die mense wat by hom was.

7 en hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bet-el genoem, omdat God daar aan hom geopenbaar is toe hy vir sy broer gevlug het.

8 En Debora, die oppasser van Rebekka, het gesterwe, en sy is begrawe onderkant Bet-el, onder die eikeboom. En hulle het dit genoem: Eik van geween.

9 Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom;

10 en God sê vir hom: Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En Hy het hom Israel genoem.

11 Verder sê God vir hom: Ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.

12 En die land wat Ek aan Abraham en Isak gegee het, sal Ek aan jou gee; en aan jou nageslag ná jou sal Ek die land gee.

13 Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar Hy met hom gespreek het.

14 En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar Hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi.

15 En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bet-el genoem.

16 Daarna het hulle van Bet-el af weggetrek. En toe daar nog 'n kort ent pad was om by Efrat te kom, moes Ragel baar; en sy het dit swaar gehad by die bevalling.

17 En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar: Wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u.

18 En toe haar siel uitgaan--want sy het gesterwe--noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem.

19 So het Ragel dan gesterwe; en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Betlehem.

20 En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig; dit is die gedenkteken van die graf van Ragel tot vandag toe.

21 En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal-Eder.

22 En terwyl Israel in dié land woon, het Ruben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was twaalf.

23 Die seuns van Lea was: Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna Símeon en Levi en Juda en Issaskar en Sébulon.

24 Die seuns van Ragel: Josef en Benjamin.

25 En die seuns van Bilha, die slavin van Ragel: Dan en Náftali.

26 En die seuns van Silpa, die slavin van Lea: Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan-Aram gebore is.

27 En Jakob het by sy vader Isak gekom in Mamre, by Kirjat-Arba, dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het, en ook Isak.

28 En die dae van Isak was honderd en tagtig jaar.

29 En Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef. En sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 921, 1298, 1416, 1453, 1616, 1992, 2435, ...

Apocalypse Revealed 134, 349, 361


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 237, 376, 430, 431, 434, 443, 449, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 3:16, 12:7, 8, 13:18, 17:1, 6, 8, 22, 18:19, 23:19, 24:59, 25:7, 8, 9, 28:10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29:1, 24, 29, 32, 30:6, 11, 18, 24, 31:13, 19, 32:29, 30, 35:1, 7, 15, 18, 24, ...

Exodus 1:4, 2:1, 24, 19:10, 14, 23:27

Leviticus 18:8

Numbers 1:5, 20, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4, 26:5, 34:19

Deuteronomy 27:11, 12, 20, 33:6

Joshua 13:13, 15, 24, 14:15, 15:1, 16:1, 18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40, 24:14, 23, 25, 26

Judges 5:14, 15, 17, 18

Ruth 1:2, 4:11

1 Samuel 2:22, 4:20, 7:3, 10:2, 14:15, 16:4

2 Samuel 13:21, 16:22, 23:14, 15

1 Chronicles 2:1, 2, 5:1, 12:25, 27:16

2 Chronicles 11:6, 14:13

Isaiah 2:20

Ezekiel 48:30, 31

Hosea 12:5

Micah 5:1

Matthew 1:2

Acts of the Apostles 7:8

1 Corinthians 5:1, 10:7

2 Corinthians 7:1

Hebrews 11:9

Revelation 7:4, 8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob Meets Rachel - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at what it means to work for Rachel in our lives, explore the connections between religion and marriage, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Return
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Twelve Sons of Jacob
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 750

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

750. And they loved not their life (anima), even unto death.- That this signifies the faithful who endured temptations because of those truths, and esteemed the life of the world as of no account in comparison with the life of heaven, is evident from the signification of, not to love the soul, as denoting to regard the life of the world as of no account in comparison with the life of heaven (concerning which we shall speak presently); and from the signification of, even unto death, as denoting to suffer temptations. For those who are in combats of temptations consider the life of the world as of no account in comparison with the life of heaven, consequently, they regard the death of the body as of no account in comparison with the life of the soul, as is evident from those who suffered martyrdom. The reason is, that they know that life in the world, which lasts only for a few years, is nothing compared with the life in heaven, which is eternal life; in fact, there is no comparison at all between the time of man's life in the world, and the life in heaven which will endure to eternity. Let any one consider, whether there can be any comparison between a hundred thousand years and eternity, and he will find that there cannot be. These and many other thoughts flow in from heaven with those who endure spiritual temptations, therefore they love not their life, that is, their life in the world, even unto death.

(Odkazy: Revelation 12:11)


[2] What is meant by life (or soul = anima) is little known in the world, because the learned have invented many theories about the seat of the soul in the body, also about its essence, and its influx into and operation in the body, and from the notions drawn therefrom about its immortality. In consequence of this it has come to be a matter of belief that the soul is a cogitative something, ethereal in its essence, and that, when separated from the body, it has no organs of motion or of sense, as it had in the world [and will not have] until again united with the body, which they say will take place at the time of the Last Judgment. As, in consequence of this, such an inconsistent idea concerning the soul of man has been accepted in the learned world, it is of importance to make clear from the Word what is meant by the soul. By the soul (anima), in general, is meant man, and specifically, the life of man; and as in every man there are three degrees of life, there are also as many degrees of the soul. But because the entire life of man resides in these two faculties, which are called will and understanding - on which account they are sometimes in the Word called lives in the plural - and as the soul means the life, it follows that there is a soul of the will, and a soul of the understanding, and that the soul of the will is the affection which is of love, and the soul of the understanding is thought therefrom. But in the Word, soul correctly means the life of man's understanding, which is thought, and the heart means the life of the will, which is affection. And because the respiration of the lungs corresponds to the life of the understanding which is thought, and the pulsation of the heart corresponds to the life of the will which is affection, therefore the soul, in the lowest natural sense, means the life of respiration; consequently it is usual to say of those who are about to die, that they give up the soul or spirit, also that they have no longer any animation, or that no breathing from the mouth is sensibly perceived.

That such is the meaning of soul in the Word, is evident from the passages where it is mentioned.

[3] (I.) That soul (anima) in general signifies man, is clear from the following passages.

In Moses:

"Abram took every soul which they had gotten in Haran; and they departed into the land of Canaan" (Gen. xii. 5).

"The king of Sodom said unto Abram, Give me the souls, and take the substance to thyself" (Gen. xiv. 21).

"All the souls of the sons and daughters of Leah were thirty and three" (Gen. xlvi. 15).

"The sons of Joseph were two souls, every soul of the house of Jacob which came into Egypt, seventy" (Gen. xlvi. 27).

"Every soul which hath eaten of a carcase, or of that which is torn, shall be unclean until the evening" (Levit. xvii. 15).

"Of the cities of the people thou shalt not keep any soul alive" (Deut. xx. 16).

"If a man steal the soul of his brethren, and make gain thereof" (Deut. xxiv. 7).

"The soul that eateth fat and blood shall be cut off" (Lev. vii. 27).

"The soul that is not circumcised shall be cut off from his people" (Gen. xvii. 14); and elsewhere.

In these passages soul is used instead of man.

(Odkazy: Deuteronomy 20:16, Deuteronomy 24:7; Genesis 12:5, 14:21, 17:14, Genesis 46:15, 46:27; Leviticus 7:27, Leviticus 17:15)


[4] (II.) That the soul specifically signifies the life of the body is clear from these passages.

In Luke:

The rich man thought with himself, "I will say to my soul, Soul, thou hast many goods laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry; but God said unto him, Thou foolish one, this night they shall require thy soul of thee" (xii. 19, 20).

In Moses:

"When the soul" of Rachel "was departing she called his name Benoni" (Gen. xxxv. 18).

"All the men are dead which sought thy soul" (Exod. iv. 19); and elsewhere.

"By the hand of them that seek thy soul" (Jer. xix. 7, 9; xxxiv. 21).

"He who departeth to the Chaldeans shall live, and his soul shall be to him for spoil" (Jer. xxi. 9).

"I will give thy soul for a prey" (Jer. xlv. 5).

"Is this the fast which I choose; a day for a man to afflict his soul" (Isaiah lviii. 5).

Reuben said to his brethren concerning Joseph, "Let us not smite him in the soul" (Gen. xxxvii. 21).

"Soul for soul, eye for eye, tooth for tooth" (Deut. xix. 21).

"Thou shalt not take the mill or the upper mill stone for a pledge, for he receiveth the soul for a pledge" (Deut. xxiv. 6)

"Samson said, Let my soul die with the Philistines" (Judges xvi. 30).

Jezebel said to Elijah that tomorrow she would make his soul as the soul of one of them; and Elijah "departed for his soul" (1 Kings xix. 2, 3).

Peter said, "I will lay down my soul for thee; Jesus answered, Wilt thou lay down thy soul for me? verily I say The cock shall not crow till thou hast denied me thrice" (John, xiii. 37, 38).

In these passages soul is used for the life of the body. The Lord spoke in a similar manner concerning the life of His body; "As the son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his soul a redemption for many" (Matt. xx. 28; Mark x. 45).

So elsewhere,

"Behold, I love thee; therefore I will give a man for thee, and peoples for thy soul" (Isaiah xliii, 4).

Jesus said, "Greater love hath no man than this, that a man lay down his soul for his friends" (John xv. 13).

Jesus said, "I am the good shepherd; the good shepherd layeth down his soul for the sheep. I lay down my soul, and I will take it again; no man taketh it away from me, but I lay it down of myself; I have power to lay it down, and I have power to take it again" (John x. 11, 12, 15, 17, 18).

(Odkazy: 1 Kings 19:2-3; Deuteronomy 19:21, Deuteronomy 24:6; Exodus 4:19; Genesis 35:18, 37:21; Isaiah 43:4, 58:5; Jeremiah 19:7, 19:9, 21:9, Jeremiah 34:21, 45:5; John 10:11-12, John 10:11, 10:15, 10:17-18, John 13:37-38, 15:13; Judges 16:30; Luke 12:19-20; Mark 10:45; Matthew 20:28)


[5] (III.) That "soul" signifies the life of man's spirit, which is called his spiritual life, is plain from the following passages.

In the Evangelists:

Jesus said, "Fear not them who can kill the body, but cannot kill the soul; rather fear him who is able to destroy both body and soul in hell (gehenna)" (Matt. x. 28; Luke xii. 4, 5).

"Whosoever would find his soul shall lose it; and whosoever would lose his soul" for Jesus' sake, "shall find it" (Matt. x. 39; Luke xvii. 33).

"He that loveth his soul shall lose it; but he who hateth his soul in this world shall keep it unto the life eternal" (John xii. 25).

Jesus said, "Whosoever would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. He that would save his soul shall lose it, but he that would lose his soul for my sake shall find it. What doth it profit a man, if he should gain the whole world, but lose his soul; or what shall a man give as a sufficient price for the redemption of his soul" (Matt. xvi. 24-26; Mark viii. 34-37; Luke ix. 24, 25).

Jesus said, "I have come not to destroy souls, but to save them" (Luke ix. 56).

Mary said unto Elizabeth, "My soul doth magnify the Lord" (Luke i. 46).

"Simeon said unto Mary," concerning the infant Jesus, "A sword shall also pierce through thine own soul, that the thoughts out of many hearts may be revealed" (Luke ii. 35).

Jesus said concerning the last times, "In patience possess ye your souls" (Luke xxi. 19):

and elsewhere

"The foundations shall be broken, all those making gain with pools of the soul" (Isaiah xix. 10).

"With the peril of our souls we get our bread, because of the sword of the wilderness" (Lam. v. 9).

"They have digged a pit for my soul" (Jer. xviii. 20).

"Their soul shall be as a watered garden" (Jer. xxxi. 12).

"I will water the wearied soul, and every soul which grieveth I will fill" (Jer. xxxi. 25).

"Woe to them that sew pillows under all the joints of mine hands, and make kerchiefs upon the head of every stature to hunt souls. Will ye hunt the souls of my people that ye may preserve your souls alive? Thou hast profaned me with my people, to slay the souls that ought not to die, and to keep alive the souls that ought not to live" (Ezek. xiii. 18, 19).

"Behold, all souls are mine, as the soul of the father, so the soul of the son, they are mine; the soul that sinneth it shall die" (Ezek. xviii. 4, 20).

"I will go away for the bitterness of my soul" (Isaiah xxxviii. 15).

"The waters compassed me about even to the soul" (Jonah ii. 5).

"The waters came even unto the soul; I was sunk in deep mire" (Psalm lxix. 1, 2).

"They hurt my foot with a fetter, my soul came to the earth" (Psalm cv. 18).

"Bring my soul out of prison" (Psalm cxlii. 7).

"Thou hast delivered my soul from death" (Psalm lvi. 13).

"To rescue their soul from death, and to make them alive in famine" (Psalm xxxiii. 19).

"Deliver me not up to the soul of my foes" (Psalm xxvii. 12; xli. 2).

"I afflicted my soul with fasting; let them not say in their heart, Ah, for his soul" (Psalm xxxv. 13, 25).

"Thou wilt not leave my soul in hell (in inferno),* neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption" (Psalm xvi. 10).

"The man who feareth Jehovah, him shall he teach the way that he shall choose; his soul shall pass the night in good "(Psalm xxv. 12, 13).

"The clean in hands and the pure in heart, who doth not lift up his soul to vanity" (Psalm xxiv. 4).

"He shall save the souls of the needy, he will redeem their soul from deceit and violence" (Psalm lxxii. 13, 14).

"Bless Jehovah, O my soul" (Psalm ciii. 1, 22).

"Let every soul praise Jah" (Psalm cl. 6).

"They will ask food for their soul" (Psalm lxxviii. 18).

"Jehovah breathed into man's nostrils the breath of lives, and man became a living soul" (Gen. ii. 7).

In these passages "soul" is used for the life of man's spirit, which is called his spiritual life.

(Odkazy: Ezekiel 13:18-19, 18:4, 18:20; Genesis 2:7; Isaiah 19:9-10, Isaiah 38:13, 38:15; Jeremiah 18:20, Jeremiah 31:12, 31:25; John 12:25; Jonah 2:5; Lamentations 5:9; Luke 1:46, 2:35, 9:23-25, 9:24-25, 9:56, Luke 12:4-5, Luke 17:33, 21:19; Mark 8:34-37, 8:35-37; Matthew 10:28, 10:39, 16:24-26; Psalms 16:10, 24:4, 25:12-13, Psalms 27:12, Psalms 33:19, 35:13, 35:25, 41:2, Psalms 56:13, Psalms 69:1-2, 72:13-14, 78:18, 103:1, 103:22, 105:18, 142:7, 150:6)


[6] (IV.) Since man has two faculties of life, namely, the faculty of understanding and the faculty of willing, and both these faculties constitute the spiritual life of man, it is evident from some of the passages quoted above, and also from the following, that "soul" signifies that faculty which is called the life of man's understanding.

As in Moses:

"Thou shalt love Jehovah thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength" (Deut. vi. 5; x. 12; xi. 13; xxvi. 16).

And in the Evangelists:

Jesus said, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind" (Matt. xxii. 37; Mark xii. 30, 33; Luke x. 27).

To love Jehovah God with all the heart and with all the soul, means with all the will and all the understanding, also with all the love and all the faith; for the heart signifies the love and the will, and the soul signifies faith and understanding. The heart signifies these two, namely, the love and the will, because a man's love is of his will; and the soul signifies these two, faith and understanding, because faith is of the understanding. This signification of heart and soul is derived from correspondence, because the heart of man corresponds to the good of love, which is of his will, and the breath (anima) of the lungs corresponds to the truth of faith, which belongs to man's understanding. With all the strength and with all the mind, signifies above all things.

(Odkazy: Deuteronomy 6:5, 10:12, 11:13, Deuteronomy 26:16; Luke 10:27; Mark 12:30, 12:33; Matthew 22:37)


[7] In Ezekiel:

"Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the anger of Jehovah; they shall not satisfy their soul, neither shall they fill their bowels" (vii. 19).

Here also soul is put for the understanding of truth, which is said not to be satisfied when there is no truth in the church, and the bowels denote the will of good, which are said not to be filled when there is no good in the church. Because silver, from correspondence, signifies truth, and in the opposite sense falsity, and gold signifies good, and in the opposite sense evil, it is therefore said, "Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the anger of Jehovah," the silver and gold there denoting what is not true and what is not good, also what is false and evil, and the day of anger denotes the day of judgment.

(Odkazy: Ezekiel 7:19)


[8] In Isaiah:

"The light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame, which shall burn up and consume the glory of his forest and Carmel; it shall consume from the soul even to the flesh" (x. 17, 18).

The light of Israel and His Holy One, which shall be for a fire and a flame, mean the Lord as to a last judgment; fire and flame signify the destruction of those who are in falsities of evil; by the glory of the forest and Carmel, which the fire and flame shall burn and consume, are signified truth and the good of truth pertaining to the church, which shall be destroyed because they have been turned into falsities and evils of falsity. From the soul even to the flesh, signifies even from its understanding to its will, soul denoting the understanding of truth, and flesh the will of good.

(Odkazy: Isaiah 10:17-18; Psalms 25:12-13)


[9] In the same:

"The fool speaketh foolishness, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail" (xxxii. 6).

Here also the soul signifies man as to the understanding of good and truth, the soul of the hungry the understanding of good, and the drink of the thirsty the understanding of truth. That a man who is in falsities of evil will endeavour to deprive of that truth one who is in truth from good, is signified by "The fool speaketh foolishness, to make empty the soul," and to cause it to fail.

(Odkazy: Isaiah 32:6)


[10] In the same:

"It shall be as when a hungry man dreameth as if he were eating, but when he awaketh, his soul is empty; and when a thirsty man dreameth as if he were drinking, but when he awaketh, behold he is faint, and his soul hath appetite; so shall be the multitude of all nations that fight against Mount Zion" (Isaiah xxix. 8).

These things are said of those who are in falsities from evil, and yet suppose them to be truths from good; the falsities of evil fighting against the goods of the church are signified by "the multitude of all nations fighting against Mount Zion"; multitude is used in reference to truths, nations signify evils, and Mount Zion signifies the church as to the good of love. The belief that evils are good, when yet they are evils of falsity, is signified by "It shall be as when a hungry man dreameth as if he were eating, but when he awaketh, his soul is empty"; a hungry man dreaming as if he were eating signifies an erroneous opinion and belief about good, to dream signifying such erroneous opinion and belief, and to be hungry and as if he were eating, signifying a kind of desire as it were for good that will give nourishment. But when he awaketh, signifies when it is discovered what good is; his soul is empty, signifies that there is no understanding of good. Similar things are said concerning truth, which are signified by "when a thirsty man dreameth as if he were drinking" but when he awaketh, behold he is faint, and his soul hath appetite"; to be thirsty and as if he were drinking whilst he dreameth, signifying an opinion and belief that it is truth; but when he awaketh, behold he is faint, and his soul hath appetite, signifies that still it is not truth but falsity, soul here signifying belief in falsity, because truth is not understood; for both evil and falsity as well as good and truth, pertain to faith and understanding when they are of the thought alone. For a man is able to so think as to understand and thus believe that evil is good, and falsity truth. Such are all those who are in falsities of doctrine, and have faith merely in their masters and books, and do not consider whether the things which are taught may not consist of falsities and evils, believing them to be truths and goods because they can be proved, not knowing that falsity and evil may be proved equally as truth and good.

(Odkazy: Isaiah 29:8)


[11] In the same:

"If thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, thy light shall arise in darkness, and thy thick darkness shall be as the noon-day" (Isaiah lviii. 10).

To draw out the soul to the hungry, and to satisfy the afflicted soul, signifies to teach him who desires it what is good and what is true; the hungry signify those who desire good, and the afflicted those who desire truth, while to draw out the soul signifies to teach good and truth, that is from understanding, doctrine and faith. That to those who are in ignorance, and yet are in the desire for them, there shall be given the understanding of truth and good, is signified by "thy light shall arise in darkness, and thy thick darkness shall be as the noon-day," darkness and thick darkness denoting ignorance of truth and good, while the light and the noon-day denote the understanding of these.

(Odkazy: Isaiah 58:10)


[12] In Lamentations:

"All the people groan, they seek bread, they have given their desirable things for food to refresh the soul. He is far from me the comforter that refresheth my soul, my sons are become desolate, because the enemy hath prevailed. My priests and my elders expired in the city, because they sought food for themselves with which they might refresh their souls" (i. 11, 16, 19).

This is said of a church where there is no longer any truth and good of doctrine, whence the men of the church who desire these are lacking. The deficiency of good and truth in doctrine, and a desire for them in order to nourish the life of faith and of the understanding, is signified by "All the people groan, they seek bread, they have given their desirable things for food to refresh the soul"; deficiency is signified by their groaning, the desire for good by seeking bread, the desire for truth by giving their desirable things for food, while the nourishment of faith and understanding is signified by refreshing the soul. That there is no nourishment of faith and understanding, because there are no longer any truths through evils of life, is signified by "He is far from me the comforter that refresheth my soul, my sons are become desolate, because the enemy hath prevailed," the sons being desolate signifying that there are no longer any truths, and the enemy that hath prevailed signifying evil from hell, thus evil of the life. That there are no longer any who teach good and truth is signified by "My priests and my elders expired in the city," priests signifying those who teach good, elders those who teach truths, and city doctrine, while to expire denotes that these no longer exist. That they have no spiritual nourishment is signified by "because they sought food for themselves with which they might refresh their souls."

(Odkazy: Lamentations 1:11, 1:16, 1:19)


[13] In Lamentations:

"They say to their mothers, Where is the corn and the wine? when they faint as one thrust through in the streets of the city, when their soul is poured out upon their mother's bosom" (ii. 12).

The signification of these words is similar to that of the preceding, namely, that such is the desolation of the church from the want of good and truth in doctrine, that spiritual life therein faints and perishes. Mothers signify the truths of the church; they say to them, Where is the corn and the wine? signifies, where is now the good of doctrine and its truth. Their soul is poured out upon their mother's bosom, signifies the fainting and perishing of spiritual life because of the desolation arising from deficiency of truths. Because the soul means the life of faith and of the understanding of good and truth, which is the spiritual life of man, it is said that they faint as one thrust through in the street of the city, one thrust through signifying those who perish through falsities, and the street of the city truth of doctrine.

(Odkazy: Lamentations 2:12)


[14] In Jonah:

"When my soul fainted upon me" (ii. 7).

This treats of temptations; and that his soul fainted upon him signifies that truth fainted (or ceased) in faith and understanding.

In David:

"Mine eye wasteth away with indignation, my soul and my belly" (Psalm xxxi. 9).

In the same:

"My soul is bowed down to the dust, our belly cleaveth to the earth" (Psalm xliv. 25).

A state of temptations is also described by these words. The eye signifies the understanding, the soul, the belief in and understanding of truth, and the belly, the belief in and understanding of good. The reason why this is the signification of belly is, that the belly receives the food, and food and bread signify good that nourishes, here understanding and faith. The deficiency of these in temptation is signified by wasting away with indignation, bowing down to the dust, and cleaving to the earth.

(Odkazy: Jonah 2:7; Psalms 31:9, Psalms 44:25)


[15] In Moses:

"They said, Now is our soul dried up, there is nothing but manna before our eyes" (Numb. xi. 6).

Because manna signifies spiritual nourishment, and it is faith and understanding, that is, man's intelligence, which is spiritually nourished, and because the sons of Israel had no natural nourishment, and yet desired it, therefore they said, "Our soul is dried up, there is nothing but manna before our eyes." The soul dried up signifies the life of faith and of the understanding failing when there was at the same time no natural nourishment; there is nothing but manna before our eyes, signifies that there was only spiritual nourishment; and because they loathed this, the flesh of quails, or selav,** was given to them, and the flesh of these signifies natural nourishment.

(Odkazy: Numbers 11:6)


[16] And in the First Book of Samuel:

Hannah said unto, Eli, "I have poured out my soul before Jehovah" (i. 15).

To pour out the soul before Jehovah signifies to declare the thoughts of her mind and heart.

In the Evangelists:

"Be ye not anxious for your soul what ye shall eat, and what ye shall drink, nor for your body what ye shall put on; is not the soul more than food, and the body more than raiment?" (Matt. vi. 25; Luke xii. 22, 23).

Although these words are spoken of the life of the body, they nevertheless signify such things as pertain to the life of the spirit, for all things of the sense of the letter of the Word, which is natural, contain within them an internal sense, which is spiritual. In this sense, eating, drinking, and food signify spiritual nourishment, which is the nourishment of faith, together with that of the understanding, from which comes intelligence in spiritual things; it is therefore said, "Be not anxious for your soul what ye shall eat, and what ye shall drink; is not the soul more than food?" To eat denotes to perceive good intellectually and thus spiritually; to drink, to perceive truth intellectually and thus spiritually; and food denotes the good and truth which are the source of [spiritual] nourishment. By clothing the body and by raiment is signified truth investing the good of love and of the will, raiment signifying such truth, and the body the good of love which is the good of the will.

(Odkazy: 1 Samuel 1:15; Luke 12:19-20, Luke 12:22-23; Matthew 6:25)


[17] In David:

"O my soul, I lie in the midst of lions, the sons of man are set on fire" (Psalm lvii. 4).

Here too soul signifies spiritual life, which is the life of faith, thus also the life of the understanding; for the understanding is formed from truths, and consists of them, as also faith. Because these things are signified by the soul, and the vastation of truth is the subject here treated of, it is therefore said, "I lie in the midst of lions," lions signifying falsities destroying the truths of the church. It is also said, "The sons of men are set on fire," the sons of men signifying the truths of doctrine and of the church, and when these are taken possession of by corporeal love and thereby perish, they are said to be set on fire.

In Moses:

Abraham spake with the sons of Heth, "If it be with your soul that I bury my dead" (Gen. xxiii. 8).

Soul here signifies thought from truth. But these words are explained in the Arcana Coelestia (n. 2930).

(Odkazy: Arcana Coelestia 2930, Genesis 23:8; Psalms 57:4)


[18] In Jeremiah:

"Thy lovers will abhor thee, they will seek thy soul" (iv. 30).

Lovers mean those who are in the love of evil; to seek the soul signifies to desire to destroy belief in and the understanding of truth, by means of the falsities of evil.

In Ezekiel:

"Javan and Tubal traded with the soul of man and vessels of brass" (xxvii. 13).

This is said of Tyre, which signifies the church as to the knowledges of truth and good. Trading signifies the acquisition and communication of these; Javan and Tubal signify external representative worship, and the soul of man signifies knowledge (scientia) of truth in the natural man, and vessels of brass signify knowledge of good in the natural man; knowledge of natural truth (veri naturalis) is also signified by "souls of men" in the Apocalypse (xviii. 13). The souls of men (animoe hominum) mean strictly slaves or servants, which also, in the spiritual sense, signify truths scientific (vera scientifica) of the natural man, that are serviceable to the spiritual.

(Odkazy: Ezekiel 27:13; Jeremiah 4:30; Revelation 18:13)


[19] (V.) Since the life of faith, and also the life of man's understanding is from Divine Truth, therefore Divine Truth is also signified by soul, as is evident in the following passages:

In Jeremiah:

"I will plant them in this land in verity, in my whole heart and in my whole soul" (xxxii. 41).

As there are two things that proceed from the Lord, Divine Good and Divine Truth, and these, when received by the angels of heaven and the men of the church, make heavenly life in them, therefore it is evident what is signified by planting them in the whole heart and in the whole soul, namely, in His Divine Good and in His Divine Truth; for the heart signifies the Divine Good of the Divine Love, and the soul Divine Truth.

(Odkazy: Jeremiah 32:41)


[20] In the same:

"Jehovah hath sworn by His soul" (li. 14; Amos vi. 8).

Jehovah is said to swear by His soul when He confirms by means of His Divine Truth, for to swear signifies to confirm, and the soul of Jehovah Divine Truth.

In David:

"Jehovah trieth the just; the wicked, and him that loveth violence, his soul hateth" (Psalm xi. 5).

Here also the soul of Jehovah signifies Divine Truth, for the violent in the Word signifies one who does violence to Divine Truth; and because this is done by falsities of evil, therefore this is signified by the wicked and him that loveth violence.

(Odkazy: Amos 6:8; Jeremiah 51:14; Psalms 11:5)


[21] In Isaiah:

"My chosen in whom my soul is well pleased, I have put my Spirit upon him" (xlii. 1).

This is said of the Lord, who is meant by the chosen of Jehovah; and as the Spirit of Jehovah, which was put upon Him, signifies the proceeding Divine, therefore the soul of Jehovah, which was well pleased in Him, signifies Divine Truth, for the Lord was in that Divine Truth as to His Human in the world.

In Jeremiah:

"Jehovah said, Though Moses and Samuel stood before me, my soul [could] not [be] toward this people" (xv. 1).

Moses and Samuel, in the representative sense, signify the Word; and as the Word is Divine Truth, and the people there mentioned mean the sons of Israel, who had no Divine Truth but what was falsified and adulterated, it is said, "My soul could not be toward this people."

(Odkazy: Isaiah 42:1; Jeremiah 15:1)


[22] In the same:

"Shall not my soul take vengeance" (v. 9, 29).

Here also the soul of Jehovah means Divine Truth; and when from this the Lord executes judgment, it is said that His soul takes vengeance. The Son of man who is to execute judgment has a similar signification, the Son of man also denoting the Lord, as to Divine Truth.

In the same:

"Receive chastisement, O Jerusalem, lest my soul be alienated from thee, and I reduce thee to wasteness" (vi. 8):

Jerusalem signifies the church as to doctrine, to receive chastisement, signifies to receive discipline; lest my soul be alienated from thee, signifies lest Divine Truth should depart from them; and to reduce to wasteness, signifies lest the church should be desolated as to all truth.

(Odkazy: Jeremiah 5:9, 5:29, 6:8)


[23] In Isaiah:

"Jehovah that giveth soul to the people upon the earth, and spirit to them that walk therein" (xlii. 5).

The soul which Jehovah giveth to the people upon the earth, signifies Divine Truth from the Lord to those who will be of His church. The spirit which Jehovah will give to them that walk upon the earth, signifies life according to Divine Truth, to walk signifying to live.

(Odkazy: Isaiah 42:5)


[24] (VI.) Since soul (anima) in reference to the Lord signifies Divine Truth, therefore it signifies spiritual life from truth.

In Moses:

"The soul of all flesh is the blood" (Levit. xvii. 14).

As the ultimate life of man, which is the life of his body, consists in the blood, it is therefore said that "the soul of all flesh," that is to say, the life thereof, is its blood; but because there is a spiritual sense in every detail of the Word, and as in that sense blood signifies truth of doctrine from the Word, therefore this also is signified by the soul of flesh. That blood signifies truth of doctrine from the Word, which is Divine Truth, may be seen above (n. 328, 329, 476). Because this is the signification of blood, therefore the sons of Israel were forbidden to eat blood, and therefore the blood of the burnt-offerings and sacrifices was sprinkled about the altar; and sanctifications and also inaugurations were performed by blood, also the covenant of the God of Israel, that is, of the Lord with the people was entered into by blood. The case is also the same with the new covenant entered into by the Lord with the church at this day. This is why the blood of the Lord is called the blood of the covenant, that is, of conjunction with the Lord, and it is so called because it is the Divine Truth proceeding from the Lord that conjoins. From these things it is now clear why blood is called soul.

(Odkazy: Leviticus 17:14; The Apocalypse Explained 328, 329, 476)


[25] Because of this signification of blood, it was forbidden, from the most ancient times, to eat blood, as is evident in Moses:

"Every creeping thing that liveth, to you it shall be for food, but the flesh with the soul thereof, the blood thereof, ye shall not eat" (Gen. ix. 3, 4).

Here also it is said that the blood is the soul of the flesh, and it was forbidden to eat, because eating blood signified the profanation of truth.

In the same:

"Whosoever shall eat any blood, I will set my faces against the soul that eateth blood, that I may cut off that soul from the midst of its people; for the soul of the flesh is in the blood; therefore I have given it upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood itself that maketh atonement for the soul" (Levit. xvii. 10, 11).

Because soul, like blood, signifies truth from the Word, which is Divine Truth proceeding from the Lord, and as all worship of the Lord is performed by means of Divine Truth, it is therefore said, "For the soul of the flesh is in the blood, therefore have I given it upon the altar," to give the blood upon the altar signifying worship from Divine Truth. And since all liberation from evils and falsities, which is atonement (expiatio), is effected by means of Divine Truth and by a life according to it, it is therefore said, "to make atonement for your souls," for it is the blood that maketh atonement for the soul.

(Odkazy: Genesis 9:3-4; Leviticus 17:10-11)


[26] In the same:

"Surely the blood of your souls will I require, at the hand of every wild beast will I require it, especially at the hand of man, at the hand of a man's brother will I require the soul of man" (Gen. ix. 7).

That blood, and also soul, here mean the spiritual life of man, which is a life according to Divine Truth, is evident from this, that whoever extinguishes that life perishes in eternal death, for that life can be extinguished only by one who is in infernal evil and falsity. But this may be seen explained in the Arcana Coelestia.

(Odkazy: Genesis 9:5, 9:7)


[27] (VII). That living soul (anima vivens) signifies life in general is evident from passages where beasts, birds, reptiles, and fish are called living souls; as in the following:

"God said, Let the waters bring forth abundantly the moving thing, the living soul. God created the great sea monsters (ceti magni), and every living soul that creepeth, which the waters brought forth abundantly" (Gen. i. 20, 21).

"God said, Let the earth bring forth the living soul, after its kind, beast and wild beast" (Gen. i. 24).

"Jehovah brought unto the man every beast of the field, and every bird of the heavens, to see what he would call it; and whatsoever the man called it, the living soul, that was its name" (Gen. ii. 19).

"Every living soul that swimmeth, whithersoever the rivers come, shall live; whence there shall be much fish" (Ezek. xlvii. 9).

And in the Apocalypse:

"Every living soul in the sea died" (xvi. 3).

All animals, in the spiritual sense, signify things that belong to the natural man and its life; and as the life of the natural man, which is life in ultimates, signifies life in its whole extent, therefore they are called living souls.

(Odkazy: Ezekiel 47:9; Genesis 1:20-21, 1:24, Genesis 2:19; Revelation 16:3)


[28] From these things it is now evident that soul (anima) in the Word signifies the life of man both natural and spiritual, thus the life both of his body and spirit. It may thus be seen how inconsistent is the idea concerning man's soul, entertained in the first place by the learned, and then by the common people, that it is a kind of indivisible entity having its seat in some part of the body, either in the brain, or in the heart, or elsewhere, and that when it is set free from man by death, it is destitute of a body, and possesses none of those powers of sense and motion that belong to the body, but that these will be added to it at the day of the Last Judgment. Then also, that in the meantime it is something or other flitting about in the ether, or dwelling in some place or other awaiting its accessory part, which is the body.

Such is the idea entertained in the world concerning man's soul, although nothing of the kind is meant in the Word by soul (anima), which there signifies the life of man, and this cannot exist apart from a body, but only in a body; for the body is the external form of that life which is called the soul, giving effect to its will and pleasure in both worlds, the natural, in which men live, and the spiritual, in which spirits and angels live. And as the proceeding Divine from the Lord constitutes the life of all, therefore this is signified by soul in the celestial sense. Because the proceeding Divine, wherever it comes, forms an image of the Lord, that is, so forms angels and spirits that they become human forms according to their receptivity, therefore it now follows that the soul that lives after death must mean man's spirit, which is a man with both a soul and body, with a soul which governs the body, and with a body by means of which it gives effect to its will in the world in which it is.

* Heb. Sheol.

** The Hebrew word for quails.

(Odkazy: Deuteronomy 24:6-7; Genesis 9:7; Isaiah 38:13; John 10:11; Leviticus 17:14-15; Revelation 12:11)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 743


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: