Bible

 

Genesis 33

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 En Jakob het sy oë opgeslaan, en toe hy meteens Esau sien aankom en vier honderd man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Ragel en onder die twee slavinne verdeel.

2 En hy het die slavinne met hulle kinders eerste, en Lea met haar kinders daaragter, en Ragel en Josef laaste opgestel;

3 maar hy self het voor hulle uit gegaan en hom sewe maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het.

4 Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom; en hulle het geween.

5 Daarna het hy sy oë opgeslaan en die vroue en kinders gesien en gesê: Wie het jy daar by jou? En hy antwoord: Die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het.

6 En die slavinne het nader gekom, hulle en hulle kinders, en hul neergebuig.

7 En Lea het ook nader gekom met haar kinders en hul neergebuig; en daarna het Josef nader gekom en Ragel en hul neergebuig.

8 Daarop sê hy: Wat is jou bedoeling met daardie hele laer wat ek teëgekom het? En hy antwoord: Om guns te vind in die oë van my heer.

9 Maar Esau sê: Ek het baie, my broer! Wat joue is, laat dit joue bly!

10 Toe antwoord Jakob: Ag nee, as ek nou guns in u oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan. Want juis daarom het ek u aangesig te sien gekry soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het behae in my gehad.

11 Neem tog my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys, en ek het volop. En hy het by hom aangehou, sodat hy dit aangeneem het.

12 Daarop sê hy: Laat ons opbreek en verder trek, en ek sal langs jou trek.

13 Maar hy antwoord hom: My heer weet dat die kinders swak is, en dat ek lammerooie en melkkoeie by my het; as 'n mens hulle net een dag ooreis, dan sterf al die kleinvee.

14 My heer moet maar voor sy dienaar uit trek, en ék sal op my gemak trek na die gang van die vee wat voor my uit gaan, en na die gang van die kinders, tot ek by my heer in Seïr aankom.

15 Toe sê Esau: Laat my tog van die manskappe wat by my is, by jou laat staan. En hy antwoord: Waarvoor dan? Laat my guns in die oë van my heer vind!

16 So het Esau dan dié dag teruggegaan padlangs na Seïr toe.

17 Maar Jakob het na Sukkot weggetrek en vir hom 'n huis gebou en takkrale vir sy vee gemaak. Daarom het hy die plek genoem Sukkot.

18 En Jakob het behoue aangekom by die stad Sigem wat in die land Kanaän is, toe hy van Paddan-Aram gekom het--hy het sy laer voor die stad opgeslaan

19 en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het, van die seuns van Hemor, die vader van Sigem, vir honderd geldstukke.

20 Daar het hy ook 'n altaar opgerig en dit genoem: Die God van Israel is God.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4336, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 7, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Joshua 24:32

Judges 8:5, 9:28

1 Samuel 20:41, 25:27

1 Kings 7:46

2 Kings 5:23

1 Chronicles 29:10

Proverbs 12:10

John 4:5

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob and Esau
Article | Ages 15 - 17

 Jacob Returns Home - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Returns Home - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Returns Home - Level C
Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob Returns Home - Level D
Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Happy Meeting of Jacob and Esau
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4366

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4366. 'And Esau said, I have much, my brother; let what is yours be yours' means a tacit acceptance, in order that in this way He might instill the affection for good that develops out of truth. This becomes clear from this refusal to accept what was offered, in that it really implies a willingness to take it; for Esau went on to accept it. One sometimes refuses an offer when in fact accepting it, to the end that affection may be instilled. That affection is also increased by such a refusal and so advances from the thought of what is good to the desire for it. Man is led by the Lord in the spiritual life by means of things that are virtually the same as those by which one leads others in everyday life. In everyday life it is quite normal to refuse an offer so that the one who makes it may do so with affection, thus not simply because he has thought of making it but also because he desires to do so. Should the offer not be accepted the ultimate intention would perish, and therefore that intention incites the one making the offer to think more intently about it and so to make it his heart's desire.

(Odkazy: Genesis 33:9)


[2] The reason why this procedure is not apparent in the spiritual life as it is in everyday life is that the people with whom good is being joined to truths, that is, who are being regenerated, are few; and what is more, the few who are being regenerated neither reflect on nor are able to reflect on such matters as they do not know what spiritual good is because they do not know what charity is and what the neighbour is in the genuine sense. And because they do not know these things they cannot have any interior conception about truth which is the truth of faith. In addition to this they set the spiritual life and everyday life so far apart from each other that they do not dare to infer from everyday life any notion about the spiritual life. They are totally unaware of the fact that these correspond to each other and that the spiritual life is represented within everyday life; indeed some do not even allow any comparison to be made. But the fact of the matter is that no notion of the spiritual life can be had except from the things which belong to everyday life. Once everyday life is taken away therefore spiritual life falls to nothing, until at length belief in the existence of it remains no longer. This is made perfectly clear by the fact that people no longer have any belief in the idea that spirits and angels mix with one another as men mix, or that they converse with one another, reason with one another just as men reason, hough in a far more perfect way, about what is honourable and decent, about what is just and fair, and about what is good and true. Even less belief exists in the idea that spirits and angels can see, hear, and find out about one another, combine into communities and live together, besides many other things.

(Odkazy: Genesis 33:9)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 4368, 4373

Divine Love and Wisdom 377

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: