Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christianity 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

The Lord # 4

The Lord (Dole)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

4. In support of this, I would like in this first chapter simply to cite passages from the Word where it says “that day, ” “on that day, ” or “at that time, ” passages where “day” and “time” mean the Lord’s Coming. From Isaiah:

In the days to come it will happen that the mountain of Jehovah will be established as the highest of the mountains. On that day Jehovah alone will be exalted. The day of Jehovah Sabaoth is majestic and high above all. On that day people will throw away idols of their silver and gold. (Isaiah 2:2, 11-12, 20)

On that day the Lord Jehovih will take away adornments. (Isaiah 3:18)

On that day the branch of Jehovah will be beautiful and glorious. (Isaiah 4:2)

[Their enemy] will roar against the people on that day and look down on the earth. Behold, there is darkness and anxiety, and the light will be growing darker among their ruins. (Isaiah 5:30)

It will happen on that day that Jehovah will whistle to the fly at the very end of the rivers of Egypt. On that day the Lord will shave [Judah] at the crossings of the river. On that day he will bring [a young cow and two sheep] to life. On that day every place will become brambles and thorns. (Isaiah 7:18, 20-21, 23)

What will you do on the day of visitation? Who will come? On that day Israel will rely on Jehovah, the Holy One of Israel, in truth. (Isaiah 10:3, 20)

It will happen on that day that the nations will seek out the root of Jesse, the one who stands as a sign for the peoples, and glory will be his rest. Above all, on that day the Lord will seek out the remnant of his people. (Isaiah 11:10-11)

You will say on that day, “I will praise you, Jehovah.” You will say on that day, “Praise Jehovah! Call upon his name!” (Isaiah 12:1, 4)

The day of Jehovah is near; it will come from Shaddai like destruction. Behold, the cruel day of Jehovah is coming-a day of resentment, blazing wrath, and anger. I will violently move heaven, and the earth will be shaken out of its place, on the day of his blazing anger. His time is at hand and it will come, and the days will not be prolonged. (Isaiah 13:6, 9, 13, 22)

It will happen on that day that the glory of Jacob will be worn away. On that day, people will look back to their Maker, and their eyes [will look] toward the Holy One of Israel. On that day there will be cities of refuge in the forsaken parts of the forest. (Isaiah 17:4, 7, 9)

Those who dwell on [this] island will say on that day, “Look at what has happened to our hope!” (Isaiah 20:6)

On that day there will be five cities in the land of Egypt speaking the languages of Canaan. On that day there will be an altar to Jehovah in the center of Egypt. On that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and Israel will be at the center of the land. (Isaiah 19:18-19, 23-24)

A day of tumult, trampling, and confusion from the Lord Jehovih Sabaoth... (Isaiah 22:5)

On that day Jehovah will punish the army of the high place and the monarchs of the earth. After a great many days they will be punished. Then the moon will blush and the sun will be ashamed. (Isaiah 24:21, 23)

It will be said on that day, “Behold, this is our God; we have waited for him to set us free.” (Isaiah 25:9)

On that day this song will be sung in the land of Jehovah: “We have a strong city.” (Isaiah 26:1)

On that day Jehovah will bring punishment with his sword. On that day answer him by saying, “A vineyard whose wine is pure.” (Isaiah 27:1-2, 12-13)

On that day Jehovah Sabaoth will become an ornate crown and a diadem. (Isaiah 28:5)

Then on that day the deaf will hear the words of the book, and the eyes of the blind will see out of the darkness. (Isaiah 29:18)

On the day of the great slaughter, when the towers fall, there will be a channel of waters. The light of the moon will be like the light of the sun on the day when Jehovah binds up the breach of his people. (Isaiah 30:25-26)

On that day they will each throw away the idols of their silver and gold. (Isaiah 31:7)

The day of Jehovah’s vengeance, the year of his recompense... (Isaiah 34:8)

These two things will come to you in one day: the loss of your children, and widowhood. (Isaiah 47:9)

My people will know my name, and on that day [they will know that] I am the one saying “Here I am!” (Isaiah 52:6)

Jehovah has anointed me to proclaim the year of Jehovah’s good pleasure and the day of vengeance for our God, to comfort all who are mourning. (Isaiah 61:1-2)

The day of vengeance is in my heart and the year of my redeemed has arrived. (Isaiah 63:4)

From Jeremiah:

In those days you will no longer say, “The ark of the covenant of Jehovah.” At that time they will call Jerusalem the throne of Jehovah. In those days the house of Judah will go to the house of Israel. (Jeremiah 3:16-18)

In that day the heart of the monarch will perish, and the heart of the royal family, and the priests and the prophets will be stunned. (Jeremiah 4:9)

Behold, the days are coming in which the earth will turn into a wasteland. (Jeremiah 7:32, 34)

They will fall among those who fall on the day of their visitation. (Jeremiah 8:12)

Behold, the days are coming in which I will execute judgment upon everyone whose foreskin has been circumcised. (Jeremiah 9:25)

In the time of their visitation they will perish. (Jeremiah 10:15)

There will be no remnant of them; I will bring evil upon them in the year of their visitation. (Jeremiah 11:23)

Behold, the days are coming in which it will no longer be said... (Jeremiah 16:14)

I will look at them in the back of the neck and not in the face on the day of their destruction. (Jeremiah 18:17)

Behold, the days are coming in which I will make this place a devastation. (Jeremiah 19:6)

Behold, the days are coming in which I will raise up for David a righteous branch who will rule as king. In those days Judah will be saved and Israel will dwell in safety. Therefore behold, the days are coming in which it will no longer be said... I will bring evil upon them in the year of their visitation. At the very last of days you will fully understand. (Jeremiah 23:5-7, 12, 20)

Behold, the days are coming in which I will turn back [the captivity of my people]. Alas, that day will be great, and there will be none like it. It will happen on that day that I will break the yoke and tear off the fetters. (Jeremiah 30:3, 7-8)

The day will come when the guards cry out on Mount Ephraim, “Arise, let us climb Zion to Jehovah our God.” Behold, the days are coming in which I will make a new covenant. The days are coming in which the city of Jehovah will be built. (Jeremiah 31:6, 27, 31, 38)

The days are coming in which I will perform the good word [that I promised]. In those days and at that time I will cause a righteous branch to grow for David. In those days Judah will be saved. (Jeremiah 33:14-16)

On that day I will bring words against this city for evil. You, though, I will rescue on that day. (Jeremiah 39:16-17)

That day will be a day of vengeance for the Lord Jehovih Sabaoth; he will take vengeance on his enemies. The day of destruction has come upon them, the time of their visitation. (Jeremiah 46:10, 21)

Because of the day that is coming for devastation... (Jeremiah 47:4)

I will bring upon [Moab] the year of visitation. Nevertheless I will bring back its captives at the very last of days. (Jeremiah 48:44, 47)

I will bring destruction upon them at the time of their visitation. Their youths will fall in the streets and all their men of war will be cut down on that day. At the very last of days I will bring back their captives. (Jeremiah 49:8, 26, 39)

In those days and at that time the children of Israel and the children of Judah will come together and seek Jehovah their God. In those days and at that time the iniquity of Israel will be sought, but there will be none. Woe to [the Babylonians], because their day has come, the time of their visitation. (Jeremiah 50:4, 20, 27, 31)

They are vanity, a work of errors; they will perish at the time of their visitation. (Jeremiah 51:18)

From Ezekiel:

The end has come; the end has come. It has come upon you like the morning. The time has come; the day of tumult is near. Behold the day; see, it has come. The trunk has blossomed; violence has sprouted. The day has arrived; the time has come upon their whole multitude. Their silver and gold will not rescue them on the day of Jehovah’s wrath. (Ezekiel 7:6-7, 10, 12, 19)

People were saying of the prophet, “The vision that he is seeing will not happen for many days; his prophecy concerns distant times.” (Ezekiel 12:27)

They will not be able to stand up in the war on the day of Jehovah’s wrath. (Ezekiel 13:5)

You pierced, godless prince of Israel, whose day has come, in the time of iniquity of the end... (Ezekiel 21:25, 29)

O city shedding blood in your own midst so that its time will come, you have made the days approach so that you will come to your years. (Ezekiel 22:3-4)

Surely on the day that I take their strength from them, on that day someone who has been rescued will come to you with information for you to hear. On that day your mouth will be opened to speak with the one who has been rescued. (Ezekiel 24:25-27)

On that day I will cause the horn of the house of Israel to grow. (Ezekiel 29:21)

Wail “Alas for the day, ” because the day of Jehovah is near, the day of Jehovah is near. It will be a day of cloud, a time for the nations. On that day messengers from me will go forth. (Ezekiel 30:2-3, 9)

On the day you go down into hell... (Ezekiel 31:15)

I myself will search for my flock, on a day when it is in the midst of your flock, and I will rescue them from all the places where they have been scattered on a cloudy and dark day. (Ezekiel 34:11-12)

On the day when I cleanse you from all your iniquities... (Ezekiel 36:33)

Prophesy and say, “Will you not know it on that day when my people Israel settle safely? In the days to come I will bring you against my land. [This will happen] on that day, on the day when Gog comes upon the land [of Israel]. In my zeal, in the day of my indignation, surely on this day there will be a great earthquake upon the land of Israel.” (Ezekiel 38:14, 16, 18-19)

Behold, it is coming; this is the day of which I have spoken. It will happen on that day that I will give Gog a burial place in the land of Israel, so that the house of Israel will know that I, Jehovah, am their God from that day on. (Ezekiel 39:8, 11, 22)

From Daniel:

God in the heavens has revealed mysteries concerning what will happen in the days to come. (Daniel 2:28)

The time came for the saints to establish the kingdom. (Daniel 7:22)

“Understand that the vision concerns the time of the end.” [Gabriel] said, “Behold, I am making known to you what will happen at the end of the wrath, because at the appointed time the end will come.” The vision of evenings and mornings is the truth. Hide the vision, because it is for many days. (Daniel 8:17, 19, 26)

I have come to make you understand what will happen to your people at the very last of days, because the vision applies to days yet to come. (Daniel 10:14)

Those who understand will be tested in order to be purified and cleansed, until the time of the end, since it is yet for an appointed time. (Daniel 11:35)

At that time Michael will rise up, the great leader who stands up for the children of your people. There will be a time of distress such as there has not been since the nation [began]. At this time, however, your people will be rescued-everyone who is found written in the book. (Daniel 12:1)

You, Daniel, close up the words and seal the book until the time of the end. But from the time when the daily offering is taken away and the abomination that causes devastation is set up, there will be one thousand two hundred and ninety days. You will arise into your inheritance at the end of days. (Daniel 12:4, 9, 11, 13)

From Hosea:

I will make an end of the kingdom of the house of Israel. On that day I will break the bow of Israel. Great will be the day of Jezreel. (Hosea 1:4-5, 11)

On that day you will call [me] “my husband.” On that day I will make them a covenant. On that day I will respond. (Hosea 2:16, 18, 21)

The children of Israel will turn back and seek Jehovah their God and David their king at the very last of days. (Hosea 3:5)

Come, let us return to Jehovah. After two days he will revive us; on the third day he will raise us up, and we will live in his presence. (Hosea 6:1-2)

The days of visitation have come; the days of retribution have come. (Hosea 9:7)

From Joel:

Alas for the day, because the day of Jehovah is at hand; it will come as destruction from Shaddai. (Joel 1:15)

The day of Jehovah is coming, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Great is the day of Jehovah and extremely terrifying; who can endure it? (Joel 2:1-2, 11)

Upon my male and female servants I will pour out my spirit in those days. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrifying day of Jehovah comes. (Joel 2:29, 31)

In those days and at that time I will gather all nations together. The day of Jehovah is at hand. On that day it will happen that the mountains will drip with new wine. (Joel 3:1-2, 14, 18)

From Amos:

The strong of heart will flee naked on that day. (Amos 2:16)

On the day that I punish Israel for its sins... (Amos 3:14)

Woe to you who long for the day of Jehovah. What is the day of Jehovah to you? It will be a day of darkness and not of light. Surely the day of Jehovah will be a day of darkness and not of light, a day of thick darkness with no light at all. (Amos 5:18, 20)

The songs of the Temple will be howls on that day. On that day I will make the sun set at noon, and will darken the earth on a day of light. On that day beautiful young women and also young men will faint from thirst. (Amos 8:3, 9, 13)

On that day I will raise up the fallen tent of David. Behold, the days are coming when the mountains will drip with new wine. (Amos 9:11, 13)

From Obadiah:

On that day will I not destroy the wise of Edom? Do not rejoice over them on the day of their destruction, on the day of their distress. The day of Jehovah over all nations is at hand. (Obadiah 1:8, 12-15)

From Micah:

On that day the lament will be “We have been utterly destroyed.” (Micah 2:4)

At the very last of days the mountain of the house of Jehovah will be established on the top of the mountains. On that day I will gather the lame. (Micah 4:1, 6)

On that day I will cut off your horses and your chariots. (Micah 5:10)

The day of your watchmen, your visitation, has come. The day for building the walls is here. This is the day in which he will come to you. (Micah 7:4, 11-12)

From Habakkuk:

The vision is still set for an appointed time and speaks concerning the end. If it delays, wait for it, because it will surely come and will not be postponed. (Habakkuk 2:3)

Jehovah, do your work in the midst of the years; in the midst of the years you will make it known. God will come. (Habakkuk 3:2)

From Zephaniah:

The day of Jehovah is at hand. On the day of the sacrifice of Jehovah I will execute judgment upon the royal family and upon the children of the monarch. On that day there will be the sound of shouting. At that time I will examine Jerusalem with lamps. The great day of Jehovah is at hand. This day is a day of blazing wrath; a day of distress and repression; a day of destruction and devastation; a day of darkness and gloom; a day of clouds and thick darkness; a day of trumpets and shouting. On the day of the blazing wrath of Jehovah the whole earth will be devoured and he will make a prompt end to all those who dwell in the land. (Zephaniah 1:7-8, 10, 12, 14-16, 18)

... when the day of the wrath of Jehovah has not yet come upon us. Perhaps you may be hidden on the day of the wrath of Jehovah. (Zephaniah 2:2-3)

Wait for me until the day I rise up for plunder, because that will be my judgment. On that day you will not be ashamed of your deeds. On that day it will be said to Jerusalem, “Do not be afraid.” I will deal with your oppressors at that time. At that time I will bring you back. At that time I will gather you together to give you a name and praise. (Zephaniah 3:8, 11, 16, 19-20)

From Zechariah:

I will remove the iniquity of that land in one day. On that day each of you will invite your neighbor under a vine and under a fig tree. (Zechariah 3:9-10)

Then many nations will be joined to Jehovah on that day. (Zechariah 2:11)

In those days ten men will take hold of the hem of a man of Judah. (Zechariah 8:23)

Jehovah their God will save them on that day, as the flock of his people. (Zechariah 9:16)

My covenant was broken on that day. (Zechariah 11:11)

On that day I will make Jerusalem a heavy stone for all peoples. On that day I will strike every horse with confusion. On that day I will make the leaders of Judah like a fiery furnace surrounded by logs. On that day Jehovah will protect the inhabitants of Jerusalem. On that day I will seek to destroy all the nations [that are coming against Jerusalem]. On that day the mourning in Jerusalem will increase. (Zechariah 12:3-4, 6, 8-9, 11)

On that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem. It will happen on that day that I will cut off the names of idols from the land. On that day the prophets will be ashamed. (Zechariah 13:1-2, 4)

Behold, the day of Jehovah is coming. On that day his feet will stand on the Mount of Olives. On that day there will be no light or radiance. One day that will be known to Jehovah, not day or night, there will be light around the time of evening. On that day living waters will go forth from Jerusalem. On that day Jehovah will be one, and his name one. On that day there will be a great panic from Jehovah. On that day “Holiness belongs to Jehovah” will be engraved on the bells of the horses. There will no longer be a Canaanite in the house of Jehovah on that day. (Zechariah 14:1, 4, 6-9, 13, 20-21)

From Malachi:

Who can bear the day of his coming? Who will stand when he appears? They will be mine on the day that I make them my treasure. Behold, the day is coming, burning like an oven. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrifying day of Jehovah comes. (Malachi 3:2, 17; 4:1, 5)

From David:

In his days the righteous will flourish and there will be much peace, and he will reign from sea to sea, and from the river all the way to the ends of the earth. (Psalms 72:7-8)

There are other instances elsewhere.

(Odkazy: Habakkuk 3:2-3; Isaiah 22:8, 22:12, 22:20, 22:25, 24:21-22, 24:21-23; Jeremiah 19:8, 23:5-6, 23:7, 23:17; Joel 3:1; Obadiah 1:12, 1:15; Zechariah 13:1-4; Zephaniah 1:7-10)


Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 472, 704, 819

Divine Providence 172

Doctrine of the Lord 14, 37

Sacred Scripture 89

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


Přeložit: