Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9807

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9807. 'And his sons' means Divine Truth emanating from Divine Good. This is clear from the meaning of 'sons' as truths, dealt with in 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, at this point Divine Truth emanating from the Lord's Divine Good, since they were Aaron's sons and Aaron as the high priest represented the Lord in respect of Divine Good, as shown immediately above. Truths are meant by 'sons' because everything in the internal sense of the Word is spiritual, and 'sons' in the spiritual sense are those who are born anew from the Lord, thus are in possession of truths springing from good, so that in the abstract sense - when the persons are not envisaged - 'sons' are the actual truths which spring from good. These truths therefore are what should be understood in the Word by 'the sons of God', 'the king's sons', and 'the sons of the kingdom'. They are also the sons of new birth or regeneration. Furthermore the truths and forms of good present with the person who has been regenerated or born anew from the Lord are exactly like families in wide and long lines of descent from the one same father. There are those which resemble sons and daughters, those which resemble grandsons and granddaughters, those which resemble sons-in-law and daughters-in-law, and so relationships belonging to many degrees, thus to many kinds. Truths and forms of good arranged like this are what sons, daughters, grandsons, granddaughters, sons-in-law, daughters-in-law, in short, relatives belonging to different degrees and therefore different kinds, denote in the spiritual sense. I have been shown by actual experience that spiritual generations follow one another in that kind of order. And at the same time I have been told that this being so the truths and forms of good with a person who has been regenerated follow in that kind of order, since the angelic communities in heaven are arranged in that way and the truths and forms of good present with a person correspond to those communities. Therefore also the person whose truths and forms of good possess that kind of correspondence is heaven in the smallest form it takes, 9279.

[2] Anyone who knows that truths are meant by 'sons' and forms of good by 'daughters' can see many arcana in the Word, especially the prophetical part, which would otherwise lie hidden from view. For example he can see what is meant specifically by the Son of Man, which the Lord often calls Himself in the Word, namely Divine Truth emanating from His Divine Human, as is clear from the places where that title appears. Let these be quoted, in order that at the same time it may be established that 'the Son' means truth, as in John,

The crowd said to Jesus, Why do you say, The Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Jesus answered them, The light is with you for a brief while longer. Walk, as long as you have the light, lest the darkness overtakes you. As long as you have the light believe in the light, that you may be sons of the light. John 12:34-36.

From these words it is evident that 'the Son of Man' has the same meaning as 'the light'; for when the crowd asked, 'Who is this Son of Man?' the Lord answered that He was 'the light' in which they should believe. 'The light' means Divine Truth, see the places referred to in 9548, 9684, and so therefore does 'the Son of Man'.

[3] In Luke,

Blessed are you when people will hate you on account of the Son of Man. Luke 6:22.

'On account of the Son of Man' is on account of Divine Truth, which emanates from the Lord. Divine Truth constitutes the all of faith in and love to the Lord; and 'being hated' on account of these is blessedness. In the same gospel,

The days will come when you will desire to see one of the days of the Son of Man, but you will not see. Then they will say to you, Behold here! or Behold there! Do not go away or go in search. Luke 17:22-23.

'Desiring to see one of the days of the Son of Man' means desiring to see one of the states of truth that is authentically God's. The subject here is the end of the Church, when no faith exists any longer because there is no charity, at which time every truth that is genuinely God's is going to perish. And since God's truth is meant by 'the Son of Man' it says, 'Then they will say, Behold here! or Behold there! Do not go in search', which may be said of God's truth emanating from the Lord, but not of the Lord Himself.

[4] In the same gospel,

When the Son of Man comes will He find faith on the earth? Luke 18:8.

That is, when God's truth is revealed from heaven there will be no belief in it. Here also 'the Son of Man' is the Lord in respect of God's truth, or God's truth emanating from the Lord, the Lord's coming being the revelation of God's truth at the end of the Church.

[5] In Matthew,

As the lightning comes from the east and is seen as far as the west, so will the coming of the Son of Man be. Then the sign will appear, and then all the tribes of the earth will mourn; and they will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and glory. Matthew 24:27, 30.

'The coming of the Son of Man' stands for the revelation of God's truth at the close of the age, that is, at the end of the Church. 'All the tribes of the earth' who will mourn then are all the truths and forms of the good of faith and love in their entirety that are derived from the Lord and so are offered to the Lord. 'The clouds of heaven' in which He is going to come are the literal sense of the Word, 'power and glory' being the internal sense, the subject of which at its inmost level is the Lord alone. For further explanation of these matters, see 4060.

[6] Something similar occurs elsewhere in the same gospel,

I say to you, Hereafter you will see the Son of Man seated on the right hand of power, and coming on the clouds of heaven. Matthew 26:64.

And in Luke,

Hereafter the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God. Luke 22:69.

'The Son of Man' stands for Divine Truth emanating from the Lord. 'Sitting at the right hand of power' stands for the reality that in Him there is almighty power; for Divine Good exercises its almighty power through Divine Truth. The declaration that 'hereafter they would see this' means that Divine Truth would be in its almighty power, when the Lord in the world had overcome the hells and restored to order everything there and in the heavens, as a result of which those who received Him in faith and love could be saved, see 9715.

'Sitting at the right hand' means almighty power, see 3387, 4592, 4933 (end), 7518, 8281, 9133.

All the power good possesses is exercised through truth, 6344, 6423, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643.

Actual Divine power consists in Divine Truth, 6948.

'The clouds' in which the Son of Man, that is, Divine Truth, will come are the Word in the letter, Preface to Genesis 18, and 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8443, 8781; and 'the glory' is Divine Truth itself as it exists in the internal sense of the Word, Preface to Genesis 18, and 4809, 5922, 8267, 9429.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2135)


[7] All this now makes clear what the following words in the Book of Revelation mean,

I saw, and behold, a white cloud, and on the cloud one was sitting, like the Son of Man, having on His head a crown of gold. Revelation 14:14.

And in Daniel,

I saw in the night visions, and behold, with the clouds of the heavens One like the Son of Man came. Daniel 7:13.

In John,

The Father has given Him [authority] to execute judgement also, because He is the Son of Man. John 5:27.

The basis on which all judgement is executed is truth, and this explains why it says that [authority] to execute judgement has been given to the Lord because He is the Son of Man. 'The Son of Man', as has been stated, is Divine Truth; 'the Father' from whom that Truth springs is Divine Good, 2803, 3704, 7499, 8328, 8897. The fact that 'executing judgement' rests with Divine Truth explains why it says that when the Son of Man comes He will sit on the throne of His glory, Matthew 19:28; 25:31, and that the Son of Man will repay everyone according to his deeds, Matthew 16:27.

[8] In Matthew,

He who sows the good seed is the Son of Man, the field is the world, the seed are the sons of the kingdom, the tares are the sons of the evil one. Matthew 13:37-38.

'The good seed' is God's truth, therefore it says that 'the Son of Man' sows it. 'The sons of the kingdom' are God's truths in heaven and in the Church. For 'son' means truth, 489, 491, 533, 1147, 2623, and in the contrary sense falsity, which is also meant by 'son of the evil one'; and 'the kingdom' means heaven, and also the Church.

[9] In John,

No one has gone up into heaven except Him who came down from heaven, the Son of Man who is in the heavens. John 3:13.

From these words it is evident that 'the Son of Man' means Divine Truth present in the heavens. This Truth comes down from there and then goes up, for no one can go up into heaven unless Divine Truth has come down into Him from heaven; the flow starts from God, not from the opposite direction. And since the Lord is that Truth He calls Himself 'the Son of Man who is in the heavens'. In Matthew,

The Son of Man has nowhere to lay His head. Matthew 8:20.

'The Son of Man' stands for Divine Truth; 'having nowhere to lay His head' stands for the fact that at that time there was no place for Him anywhere, that is, with any person.

[10] The declarations that the Son of Man is about to suffer and will be killed, in Matthew 17:12, 22; 20:18; 26:2, 24, 45; Mark 8:31; 9:12, 31; and elsewhere, imply that this was how Divine Truth was treated, and therefore how the Lord was treated since He was Divine Truth itself, as He also says in John, I am the way, and the truth, and the life. John 14:6.

In Jeremiah,

No man (vir) will dwell there, nor will any son of man stay in it. Jeremiah 49:18, 33.

And in the same prophet,

Not a man (vir) will dwell in the cities, nor will any son of man pass through them. Jeremiah 51:43.

Anyone who has no knowledge of the spiritual sense of the Word will suppose that 'the cities' here is used to mean cities, and 'a man' and 'son of man' to mean a man and a son, and that the cities would be made so desolate that no one would be there. But it is the state of the Church so far as the teaching of truth is concerned that is being described. For 'cities' are the doctrinal teachings of the Church, see 402, 2449, 3216, 4492, 4493; 'a man' is the Church's truth itself joined to good, 3134, 7716, 9007, 'son of man' accordingly meaning truth.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4492-4493; Matthew 17:22-23, Matthew 17:23, Matthew 26:24-25)


[11] Since 'son of man' meant Divine Truth emanating from the Lord, the prophets too through whom it was revealed were called sons of man, as Daniel and Ezekiel were - Daniel 8:17; Ezekiel 2:1, 3, 6, 8; 3:1, 3-4, 10, 17, 25; 4:1, 16; 8:5-6, 8, 12, 15; 12:2-3, 9, 18, 22, 27; and in many other places.

[12] The majority of expressions in the Word have also a contrary sense, and this applies equally to the meaning of the expression son of man, which in that contrary sense is falsity opposed to truth, as in Isaiah,

What are you that you are afraid of man (homo), [who] dies, and of the son of man, [who] is given grass? Isaiah 51:12.

'Grass given to the son of man' is factual knowledge that gives rise to falsity. In David,

Do not put your trust in princes, in the son of man who has no salvation. Psalms 146:3.

'Princes' are primary truths, 2089, 5044, and so in the contrary sense primary falsities, while 'the son of man' is falsity itself.

(Odkazy: Exodus 28:1; Matthew 17:22-23, Matthew 26:24-25)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 9811, 9818, 9930, 9946, 9954, 9960, 9990, 10000, 10012, 10015, 10017, 10019, 10033, 10053, 10067, 10082, 10095, 10099, 10106, 10239, 10278, 10283, 10402, 10494, 10540, 10545, 10651, 10652


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 32, 166, 195, 242, 375, 502

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Faith Conversations
Daniel stood up for his beliefs while captive in Babylon. Can you be true to your beliefs when talking to others about your faith?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: