Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew T. Dibb and Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6832

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6832. 'In a flame of fire from the middle of a bramble bush' means God's love present in true factual knowledge. This is clear from the meaning of 'a flame of fire' as God's love, dealt with below; and from the meaning of 'a bramble bush' as true factual knowledge. The reason why 'a bramble bush' means true factual knowledge is that all shrubs of every kind mean factual knowledge, whereas actual plantations of trees, being larger, mean cognitions and perceptions. Because it produces flower and berries 'a bramble bush' means true factual knowledge. True factual knowledge that the Church possesses consists in nothing else than the Word as it exists in the sense of the letter and also every one of the Church's representative forms and meaningful signs that existed among the descendants of Jacob. These in the external form they take are called true factual knowledge; but in their internal form they are spiritual truths. But truths in their internal or spiritual form could not be made visible to those descended from Jacob, for the reason that they were interested solely in things of an external nature and had no wish whatever to know about anything internal. Therefore the Lord appeared in a bramble bush (when the Lord appears to people He does so in a way suited to the kind of people they are, for a person cannot receive the Divine in any way other than that which is a way suited to the kind of person he is); and therefore also, when the Lord appeared on Mount Sinai He appeared to the people' as a fire burning even to the heart of heaven, and as darkness, cloud, and pitch darkness', Deuteronomy 4:11; 5:22-25; also Exodus 19:18. He would have appeared in an altogether different way if the people below the mountain who beheld Him had not been the kind of people they were. And because those people were interested solely in things of an external nature, when Moses went in to the Lord on Mount Sinai, it is said that he went into the cloud, Exodus 20:21; 24:2, 18; 34:2-5, 'the cloud' being the external aspect of the Word, see Preface to Genesis 18, and 4060, 4391, 5922, 6343 (end), and also consequently representatives in the Church which are seen in outward form.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2135; Exodus 34:5)


[2] The truth that the Lord appears to each individual person in a way suited to the kind of person he is may be recognized from the consideration that the Lord appears to those in the inmost or third heaven as the Sun from which light beyond description radiates, the reason being that those there are governed by the good of love to the Lord. He appears to those in the middle or second heaven as the Moon, the reason being that there they are governed by love to the Lord in a more remote and obscure way; for they are governed by love towards the neighbour. But the Lord does not appear to those in the lowest or first heaven either as the Sun or the Moon, only as Light, a light far more brilliant than light in the world. And since the Lord appears to each in a way suited to the kind of person he is, He cannot appear to those in hell as anything other than dark cloud and pitch darkness. For as soon as the light of heaven which comes from the Lord shines into any hell, darkness and thick darkness are produced there. From all this one may now recognize that the Lord appears to each individual person in a way suited to the kind of person he is, for this is suited to the way he receives the Lord. And since the descendants of Jacob were interested solely in things of an external nature, the Lord appeared to Moses in a bramble bush, and also in a cloud when Moses went in to the Lord on Mount Sinai.

[3] The reason why 'a flame' is God's love is that love in its earliest origin is nothing other than fire or flame from the Lord as the Sun. The fire or flame of this sun is what supplies each individual person with the being (esse) of his life; it is that life-giving fire which fills a person's interiors with warmth, as one may recognize from what happens with love. To the extent that love increases in a person he warms up; but to the extent that it diminishes he cools off. This explain s why, when the Lord appeared in a vision, He appeared as fire and flame, as in Ezekiel,

The appearance of the four living creatures (who were cherubs) was like burning coals of fire, like the appearance of lamps. It was moving between the living creatures as a bright fire, and out of the fire went forth lightning. Above the firmament that was over their heads, in appearance like a sapphire stone, there was the likeness of a throne, and over the likeness of a throne there was a likeness as the appearance of a man upon it, above. And I saw the shape of burning coals, as the shape of fire, within it round about, from the appearance of His loins and upwards. But from the appearance of His loins and downwards I saw as it were the appearance of fire, whose brightness was round about it. Ezekiel 1:13, 26-28.

(Odkazy: Ezekiel 1:21)


[4] Nobody can deny that all the several details of this vision are signs that represent aspects of the Divine; but unless one knows what is meant by 'the cherubs', 'the burning coals of fire, like the appearance of lamps', 'a throne', 'the appearance of a man upon it', 'his loins from which fire emanated upwards and downwards, and the brightness radiating from the fire', one can have no knowledge of the real holiness hidden within all those several details. 'The cherubs' are the Lord's Providence, see 308; 'the throne' is heaven, or - to be exact - Divine Truth that emanates from the Lord to form heaven, 5313; 'the appearance of a man upon the throne above' is plainly the Lord's Divine Human; and 'loins' are conjugial love and all heavenly love that derives from it, 3021, 4277, 4280, 4575, 5050, 5062. This love was represented by 'the shape of burning coal, as the shape of fire, whose brightness was round about it'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 5050-5062; Ezekiel 1:26-27)


[5] In Daniel,

I saw, until thrones had been placed, and the Ancient of Days was seated. His clothing was white as snow, and the hair of His head like pure wool. His throne was a flame of fire; His wheels were burning fire. A river of five issued and came forth from before Him. Daniel 7:9-10.

The Divine Good of the Lord's Divine Love was seen in this vision too as a flame of fire. In John,

He who sat on the white horse, His eyes were like aflame of fire. Revelation 19:11-12.

'He who sat on the white horse' is the Lord in respect of the Word, as is explicitly stated in verses 13, 16, of that chapter. Thus 'the flame of fire' is Divine Truth contained in the Word, which radiates from the Lord's Divine Goodness. In the same book,

In the midst of the seven lampstands one like the Son of Man, clothed with a long robe. His head and hair were white, like white wool, like snow; but His eyes were like a flame of fire. Revelation 1:13-14.

Here also 'eyes like a flame of fire' is Divine Truth emanating from the Lord's Divine Goodness.

(Odkazy: Revelation 19:12, 19:13, 19:16)


[6] The meaning of 'a flame of fire' as Divine Truth emanating from the Lord is also evident in David,

The voice of Jehovah falls like a flame of fire. Psalms 29:7.

'The voice of Jehovah' stands for Divine Truth. In order that Divine Truth emanating from the Lord's Divine Good might be represented, the people were commanded to make a lampstand of pure gold with seven lamps and to place it in the tent of meeting by the table where the loaves of the presence were, and to keep the lamps burning unceasingly before Jehovah, Exodus 25:31-end; Exodus 25:37:17-24; 40:24-25; Leviticus 24:4; Numbers 8:2; Zechariah 4:2. The lampstand with its seven lamps served to represent Divine Truth emanating from the Lord's Divine Good.

(Odkazy: Exodus 25:31-40, Exodus 37:17-24)


[7] In order also that Divine Good itself might be represented they were commanded to have perpetual fire on the altar,

Fire shall burn on the altar and not be put out; the priest shall kindle pieces of wood on it at every dawn. Fire shall burn unceasingly on the altar and not be put out. Leviticus 6:12-13.

The fact that the ancients were very well acquainted with the use of fire to represent Divine Love may be recognized from the spread of that representative from the Ancient Church even to nations far away whose worship was idolatrous and who, as is well known, established an everlasting sacred fire and placed in charge of it virgins, who were called the vestal virgins.

[8] In the contrary sense 'fire' and 'flame' mean filthy kinds of love, such as those of vengeance, cruelty, hatred, and adultery, and in general the cravings that spring from self-love and love of the world. This too is clear from very many places in the Word, of which let just the following be quoted: In Isaiah,

Behold, they have become as stubble, the fire has burned them; they do not save themselves from the power of the flame. 1 There will be no coal to be warmed by [nor] fire to sit in front of. Isaiah 47:14.

In Ezekiel,

Behold, I will kindle in you a five, which will devour in you every green tree and every dry tree. The blazing flame 2 will not be put out, and all faces from south to north will be scorched by it. Ezekiel 20:47.

Here 'fire' and 'flame' mean desires for what is evil and false which annihilate everything good and true in the Church, and thereby lay it waste.

[9] In Luke,

The rich man said to Abraham, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Luke 16:24.

People who do not know that a person's vital heat has a different origin from that which is the source of elemental fire cannot possibly do anything else but think that by hell fire is meant fire like that found in the world. In the Word however this latter kind of fire is not meant but the fire of love, thus the fire of a person's life, emanating from the Lord as a Sun. And when this fire comes among those engrossed in pursuits contrary to it, it is turned into the fire of evil desires which, as stated above, belong to vengeance, hatred, and cruelty, and which well up from self-love and love of the world. This is the fire that torments those who are in hell, for when the restraint placed on their evil desires is relaxed, one sets upon another and they torment one another in dreadful and indescribable ways. For each has the wish for supremacy and wants to take from the other the things he has by hidden or open devices. When one or two have such desires hatreds consequently develop within the group, and these lead to the savage deeds that are performed, especially by the use of devices involving magic and the use of figments of the imagination, devices which are countless and totally unknown in the world.

[10] People who do not believe in the existence of spiritual things, especially those who worship nature, cannot at all be led to believe that the warmth present in living persons, which constitutes the actual life within them, has a different origin from that which is the source of worldly heat. For they are not even aware, let alone able to acknowledge, that there is a heavenly fire radiating from the Lord as a Sun, and that this Fire is pure love. Consequently they are unaware of countless instances in the Word in which no other kind of fire is meant; nor are they aware of countless manifestations of it in the human being, who is an organ made to receive that fire.

-----
Footnotes:

1. literally, save their soul from the hand of the flame

2. literally, heavy flame of flame

-----

(Odkazy: Exodus 3:2; Ezekiel 1:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 6833, 6834, 6841, 7356, 7519, 7553, 7575, 7852, 8108, 8197, 8483, 8496, 8814, 8820, 8821, 8875, 8914, 8928, 8932, 9010, 9055, 9143, 9193, 9204, 9229, 9306, 9320, 9348, 9373, 9375, 9391, 9434, 9467, 9475, 9714, 9818, 9865, 9942, ...

Heaven and Hell 86

The White Horse 1, 8

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 221, 248, 257, 307


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 66, 68, 240, 274, 277, 324, 364, 382, 433, 539, 594

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: