Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5313

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5313. 'Only in the throne will I be great, more than you' means that the natural will be seen as sovereign, because the celestial of the spiritual acts through the natural. This is clear from the meaning of 'being great, more than another' as being greater, in this case so far as what is seen or appears to be so; and from the meaning of 'the throne' at this point as the natural. The natural is meant by 'the throne' when the celestial of the spiritual is meant by the one who is seated on it; for the natural is like a throne for the spiritual or in this case the celestial of the spiritual. Generally what is lower is like a throne for what is higher; for the higher exists and acts within the lower, indeed acts through the lower. What is done by it seems to be the work of the lower because, as stated, it acts through the lower. This is the meaning of what Pharaoh said to Joseph - Only in the throne will I be great, more than you.

[2] 'Throne' is used frequently in the Word when reference is made to Divine Truth and judgement based on this. In these places 'throne' means in the internal sense that which is the essence of Divine kingship, and 'the one seated on it' is the Lord Himself acting as King or Judge. But the exact meaning of 'the throne', as with the meaning of quite a number of other things, is determined by the context. When the Lord's essential Divine Being and His Divine Human are meant by 'the one seated on the throne', Divine Truth going forth from Him is meant by 'the throne'. When however Divine Truth going forth from the Lord is meant by 'the one seated on the throne', the whole of heaven, which Divine Truth suffuses, is meant by 'the throne'. And when the Lord present with Divine Truth in the higher heavens is meant by 'the one seated on the throne', Divine Truth as this exists in the lowest heaven, and also as it exists in the Church, is meant by 'the throne'. Thus the context decides whatever specific meaning 'the throne' may have. The reason 'the throne' means that which belongs to Divine Truth is that in the Word 'king' means truth, and so too does 'kingdom'. For the meaning of 'king', see 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044, 5068; and for that of 'kingdom', 1672, 2547, 4691.

(Odkazy: Revelation 21:2)


[3] The specific meaning that 'throne' has at any point in the Word is evident from the train of thought in which it occurs, as in Matthew,

I say to you, You shall not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is His footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Matthew 5:34-35.

And elsewhere in the same gospel,

He who swears by heaven swears by God's throne and by Him who sits on it. Matthew 23:22.

Here it is explicitly stated that heaven is 'God's throne'. 'The earth', which is called 'a footstool', means that which is beneath heaven, and so means the Church - the Church being meant by 'the earth', see 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535. A similar usage is seen in Isaiah,

Thus said Jehovah, The heavens are My throne and the earth My footstool. Isaiah 66:1.

And in David,

Jehovah has established His throne in the heavens. Psalms 103:19.

In Matthew,

When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Matthew 25:31.

This refers to a last judgement, 'the one seated on the throne' being called 'the King', in verses 34, 40 In the internal sense here 'the throne of glory' is the Divine Truth that flows from Divine Good in heaven, 'the one seated on the throne' being the Lord, who - inasmuch as He is a judge by virtue of Divine Truth - is called 'the King'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1068, Arcana Coelestia 2117-2118; Matthew 25:34, 25:40)


[4] In Luke,

He will be great and will be called Son of the Most High; and the Lord will give Him the throne of David His father. Luke 1:32.

These words were spoken by the angel to Mary. It is clear to anyone that here 'the throne of David' is not the kingdom which David possessed; for it is not a kingdom on earth but one in heaven. Nor therefore is David meant by 'David' but the Lord's Divine kingship, while 'the throne' means Divine Truth that goes forth and constitutes His kingdom. In John,

I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, and one seated upon the throne. And the one seated was in appearance like a jasper stone and a sardis. There was a rainbow around the throne, in appearance like an emerald. Around the throne were twenty-four thrones, and on the thrones I saw twenty-four elders sitting. From the throne were coming forth lightnings and thunders and voices, and likewise seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. In addition, before the throne there was a sea of glass, like crystal. Then in the midst of the throne, and around the throne, were four living creatures, full of eyes in front and behind. Whenever the four living creatures gave glory and honour and thanks to the one seated on the throne, who lives for ever and ever, the twenty-four elders would fall down before the one seated on the throne and would worship the one who lives for ever and ever, and would cast their crowns before the throne. Revelation 4:2-end.

(Odkazy: Revelation 4:2-11, 4:2-10)


[5] This description of the throne of the Lord's glory is used to depict Divine Truth which goes forth from Him. Representatives are used, but if someone has no knowledge of what is meant by these he will hardly be able to know anything at all about what the details of this prophecy hold within them and will suppose that all such details are devoid of any deeper Divine content. The person who knows no better cannot do other than conceive of the heavenly kingdom as one that is similar to a kingdom in the world. But in fact 'a throne set in heaven' means Divine Truth there, and so heaven as regards Divine Truth. 'One seated upon a throne' is used to mean the Lord; and the reason why in appearance He looked like 'a jasper stone and a sardis' is that those stones, like all precious stones in the Word, mean Divine Truth, 114, 3858, 3862, while stones in general mean the truths of faith, 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798.

[6] 'A rainbow around the throne' means truths made translucent by good, for in the next life colours are products of the light of heaven, and the light of heaven is Divine Truth. Regarding rainbows in the next life. see 1042, 1043, 1053, 1623-1625; and regarding colours there, 1053, 1624, 3993, 4530, 4922, 4677, 4741, 4742. By 'the thrones of the twenty-four elders around the throne' are meant all aspects of truth in their entirety, like the things meant by 'twelve'; for 'twelve' means all aspects of truth in their entirety, see 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913. 'The lightnings, thunders, and voices which were coming forth from the throne' means the feelings of terror which Divine Truth produces in those who are not governed by good. 'The seven lamps of fire burning' are affections for truth which is rooted in good, which likewise usher in harmful consequences for those who are not governed by good and which are therefore called 'the seven spirits of God', who, as is evident from what comes later on, 1 did usher in harmful consequences.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1042-1043, Arcana Coelestia 2129-2130, Arcana Coelestia 4741-4742)


[7] 'The sea of glass before the throne' is every truth within the natural, thus the cognitions and the factual knowledge present there; for these are meant by 'the sea', see 28, 2850.'The four living creatures which were in the midst of the throne and around the throne, and which were full of eyes in front and behind' are ideas in the understanding which are received from the Divine in heaven. 'Four' means the joining of those ideas to desires present in the will; for truths belong to the understanding part and forms of good to the will part of the human mind. This explains why it is said that 'they were full of eyes in front and behind', for 'the eyes' means ideas in the understanding and therefore in a higher sense matters of belief, 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534. 'Four' means a joining together, as likewise does 'two', 1686, 3519, 5194. The holiness of Divine Truth going forth from the Lord is described in what follows at this point [in the Book of Revelation].

[8] Because 'the twenty-four thrones' and 'the twenty-four elders' mean all aspects of truth, or all aspects of faith, in their entirety, and 'twelve' has a similar meaning, as has just been stated, one may consequently see what 'the twelve thrones on which the twelve apostles were seated' is used to mean in the internal sense, namely all aspects of truth, the grounds upon which, and the standard by which judgement takes place. Their thrones are referred to in Matthew as follows,

Jesus said to the disciples, Truly I say to you, that you who have followed Me, in this generation, when the Son of Man sits on the throne of His glory, will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. Matthew 19:28.

And in Luke,

I bestow on you, just as My Father bestowed on Me, a kingdom, that you may eat and drink at My table in My kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. Luke 22:29-30.

'The twelve apostles' means all aspects of truth, see 2129, 2553, 3354, 3488, 3858, as do 'the twelve sons of Jacob' and therefore 'the twelve tribes of Israel', 3858, 3921, 3926, 3939, 4060, 4603. The apostles have no power to judge anyone at all, 2129, 2557.

[9] Similarly in John,

I saw thrones, and they sat on them, and judgement was given to them. Revelation 20:4.

Here also 'thrones' means all aspects of truth, which are the grounds upon which, and the standard by which judgement takes place. Much the same is also meant by 'the angels' with whom the Lord will come to the judgement, in Matthew 25:31. When 'angels' are mentioned in the Word some attribute of the Lord is meant, see 1705, 1925, 2320, 2821, 3039, 4085, in this case truths received from the Divine, which truths are called 'judgements' in the Word, 2235.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2319)


[10] There are very many more places in which Jehovah or the Lord has a throne attributed to Him because thrones embody within themselves that which is representative of the kingdom. When in a higher heaven they are talking about Divine Truth and judgement, a throne is seen in the lowest heaven. This is the reason why a throne is, as has been stated, representative and therefore why a throne is mentioned so many times in the prophetical part of the Word. It is also the reason why in most ancient times a throne became the sign to distinguish the king and why as such a sign it now denotes the office of a monarch. Further examples of the attribution of a throne to the Lord occur in the following places: In Moses,

Moses built an altar, and called its name Jehovah Nissi. Moreover he said, Because the hand is upon the throne of Jah, Jehovah will have war against Amalek from generation to generation. Exodus 17:15-16.

No one can know what is meant by 'the hand upon the throne of Jah' or by 'Jehovah having war against Amalek from generation to generation except from the internal sense, and so unless he knows what is meant by 'the throne' and by 'Amalek'. In the Word 'Amalek' means falsities which assail truths, 1679, and 'the throne' the Divine Truth that is assailed.

[11] In David,

O Jehovah, You have maintained my judgement and my cause; You sat upon the throne, a Judge of righteousness. Jehovah will remain there for ever; He has prepared His throne for judgement. Psalms 9:4, 7.

In the same author,

Your throne, O God, will be for ever and ever (in saeculum et aeternum); a sceptre of uprightness is the sceptre of Your kingdom. Psalms 45:6.

In the same author,

Cloud and thick darkness are round Him, righteousness and judgement are the foundation of His throne. Psalms 97:2.

In Jeremiah,

At that time they will call Jerusalem the throne of Jehovah, and all the nations will be gathered to it. Jeremiah 3:17.

[12] 'Jerusalem" stands for the Lord's spiritual kingdom. This kingdom is again meant by the new Jerusalem in Ezekiel, and also by 'the holy Jerusalem coming down from heaven' in the Book of Revelation. The Lord's spiritual kingdom exists where that which is pre-eminent is Divine Truth holding Divine Good within it, whereas the Lord's celestial kingdom exists where that which is pre-eminent is Divine Good from which Divine Truth flows. From this one may see why Jerusalem is called 'the throne of Jehovah'. And in David,

In Jerusalem they sit - the thrones for judgement. Psalms 122:5.

But Zion is called 'the throne of Jehovah's glory' in Jeremiah,

Have you utterly rejected Judah, has your soul loathed Zion? Do not spurn [us], for Your name's sake; do not dishonour the throne of your glory. Jeremiah 14:19, 21.

'Zion' is used to mean the Lord's celestial kingdom.

(Odkazy: Ezekiel 1:1; Revelation 21:1, Revelation 22:1)


[13] The way in which the Lord when executing judgement is represented in heaven, where visual scenes like those described in various places in the Prophets come before people's eyes, may be seen in Daniel,

I saw, until thrones were placed, and the Ancient of Days was seated. His clothing was white as snow, and the hair of His head like pure wool. His throne was a flame of fire, its wheels burning fire. A river of fire issued and came forth before Him, a thousand thousands served Him, and ten thousand times ten thousand stood before Him. The judgement sat down, and the books were opened. Daniel 7:9-10.

Sights like this occur constantly in heaven; all are representatives. They have their origin in what angels are discussing in the higher heavens, which discussion comes down from there and manifests itself in visual scenes. The angelic spirits to whom the Lord imparts perception know what is meant by such scenes. They know what is meant by 'the Ancient of Days', 'clothing white as snow', 'hair of the head like pure wool', 'a throne like a flame of fire', 'wheels that are a burning fire', and 'a river of fire going forth from Him'. 'A flame of fire' and 'a river of fire' in this case represent the Good of Divine Love, 974, 4906, 5071, 5215.

(Odkazy: Arcana Coelestia 934, Arcana Coelestia 1906)


[14] It is similar with what is said in Ezekiel,

Above the expanse that was above the heads of the cherubim, in appearance like a sapphire stone, there was the likeness of a throne, and above the likeness of a throne there was a likeness as the appearance of a man upon it. Ezekiel 1:26; 10:1.

Likewise with what is said in the first Book of Kings,

I saw - the prophet Micah said - Jehovah sitting on His throne, and the entire host of heaven standing beside Him, on His right hand and on His left. 1 Kings 22:19.

Anyone who does not know what these particular descriptions represent, or what their consequent spiritual meanings are, cannot help supposing that the Lord has a throne in the way kings on earth do, and that things actually do exist as they are described by the prophets. But no such phenomena occur in the [higher] heavens; rather they are sights presented to those in the lowest heaven, within which - as within images - they see Divine arcana.

[15] The Lord's kingship, by which one means the Divine Truth that goes forth from Him, was also represented by the throne that Solomon built, described in the first Book of Kings as follows,

Solomon made a large throne of ivory, and overlaid it with pure gold. There were six steps to the throne, and a rounded top to the throne at the back of it; there were armrests 2 on either side at the place of the seat, and two lions standing beside the armrests, 2 and twelve lions standing there, above the six steps on either side. 1 Kings 10:18-20.

It was a throne of glory that was represented by all this. 'Lions' are Divine Truths engaged in conflict and overcoming, 'twelve lions' being all those Truths in their entirety.

(Odkazy: 1 Kings 10:18-21)


[16] Since almost everything in the Word has a contrary meaning, 'a throne' has such too. Its contrary meaning is a kingdom of falsity, as in John,

To the angel of the Church which is in Pergamum, I know your works, and where you dwell, where Satan's throne is. Revelation 1:12-13.

In the same book,

The dragon gave the beast coming up out of the sea his power, and his throne, and great authority. Revelation 13:2.

In the same book,

The fifth angel poured out his bowl onto the throne of the beast, and his kingdom became darkened. Revelation 16:10.

In Isaiah,

You said in your heart, I will go up into the heavens, above the stars of God I will raise my throne. Isaiah 14:13.

This refers to Babel.

-----
Footnotes:

1. i.e. in Chapter 8 of the Book of Revelation

2. literally, hands

-----

(Odkazy: Revelation 2:12-13, 2:13, 4:2-10)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 5321, 5322, 5417, 6524, 6832, 7779, 8625, 9166, 9407, 9408, 9714, 9741, 9857, 9917, 9930, 10360

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 25, 31, 134, 205, 448


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: