Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2832

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2832. 'By its horns' means with all its power as regards the truths of faith. This is clear from the meaning of 'horns'. Horns are mentioned in various places in the Word, in which places they mean the power of truth which springs from good, and in the contrary sense the power of falsity which springs from evil. In this place the meaning is that those who are spiritual, meant by 'the ram', were entangled in natural knowledge with all their power as regards truth, and that as a consequence they were bereft of the power to perceive truths. For the more anyone relies on natural facts and keeps his mind (animus et mens) fixed on these where truths of faith are concerned, the more he loses the light of truth; and when he loses this light he loses the life of truth as well. Anyone may recognize this, if he stops to reflect, from his experience of people who say they are unable to believe anything unless they grasp that it is so through sensory evidence or through factual knowledge. If you probe into what they are really like you will discover that they believe nothing at all, and what is more that to them nothing seems wiser than to ascribe every single thing to natural forces. There are also many who say that they believe even though they do not apprehend. But secretly within themselves these reason no less than others from sensory evidence and factual knowledge regarding the truths of faith whether the thing is so. These either possess a kind of persuasive belief infused into them from self-love and love of the world, or else they do not have any belief at all. Their true nature is evident from their life. Both groups of people are indeed within the Lord's spiritual Church, yet they are not of the Church. They are of the Church however when the life of good is present in them and they have faith in truths. But spiritual people have faith in no other truths than those which have been impressed on them from early childhood and which after that they have confirmed for themselves from doctrine or some other source. Such is the state of those who are spiritual, a state which is described here by 'a ram caught in the thicket by its horns' - see immediately above in 2831.

[2] A horn means the power of truth that springs from good.

This is clear from the following places: In David,

You are the splendour of their strength, and in Your good pleasure You will exalt our horn. For our shield belongs to Jehovah, and our king to the Holy One of Israel. My truth and My mercy will be with him, and in My name his horn will be exalted. And I will set his hand on the sea, and his right hand on the rivers. Psalms 89:17-18, 24-25.

Here 'our horn' and 'his horn' plainly stand for the power of truth. The subject is the Lord's spiritual kingdom. 'Our king belongs to the Holy One of Israel' stands for the fact that Divine Truth is the Lord's 'a king' being truth, and the Lord's kingship Divine Truth, see 1672, 1728, 2015, 2069. 'Setting his hand on the sea, and his right hand on the rivers' stands for the fact that strength resides in knowledge and in cognitions of truth - 'hand' and 'right hand' being strength, 878, and 'sea' and 'river' knowledge and cognitions, 28, 2702. In the same author,

I will love You, O Jehovah, my strength. Jehovah is my rock (petra), and my fortress, and my deliverer, my God, my rock (rupee) in which I trust, a shield and the horn of salvation. Psalms 18:1-2; 2 Samuel 22:2-3.

'The horn of salvation' stands for truth as regards its power, and here 'strength', 'rock' (petra), 'fortress', 'God', 'rock' (rupee), and 'shield' all mean spiritually the power of truth.

(Odkazy: Psalms 89:24)


[3] In the same author,

In Zion I will make the horn of David to spring forth, I will make ready a lamp for My anointed. His enemies I will clothe with shame. Psalms 132:17-18.

This refers to the Lord, who is 'David', 1888. 'Horn' stands for the power of truth, 'a lamp' for the light of truth. In Samuel,

My heart has exulted in Jehovah, my horn has exalted itself in Jehovah. My mouth has been enlarged against my enemies because I have rejoiced in Your salvation. Jehovah will give strength to His king, and will exalt the horn of His anointed. 1 Samuel 2:1, 10.

In this prophecy of Hannah 'horn' stands for the power of truth.

[4] In Moses,

The firstborn of his cattle has honour, and his horns are unicorn horns. 1 With them he will thrust 2 the peoples together to the ends of the earth. Deuteronomy 33:17.

In this prophecy of Moses concerning Joseph 'unicorn horns' stands for the mighty power of truth, as is also evident from the statement that 'with them he will thrust the peoples to the ends of the earth'. Similarly in David,

You will exalt my horn like that of a unicorn. Psalms 92:10.

And in the same author,

O Jehovah, save me from the mouth of the lion, and from the unicorn horns 1 answer me. Psalms 22:21.

Divine truths, on account of their height, are called 'unicorn horns'. It is for this reason that mention is made so many times of a horn being exalted, for exaltation means power derived from what is interior. As regards what is internal being expressed as that which is high, see 1735, 2148.

[5] In Jeremiah,

The Lord has cut down in fierce anger the whole horn of Israel, He has drawn back His right hand from before the enemy. Lamentations 2:3.

'Cutting down the whole horn of Israel' stands for deprivation of truth which possesses power. This is also the meaning of 'drawing back the right hand from before the enemy'. In Ezekiel,

On that day I will make a horn grow up for the house of Israel, and I will give you an opening of the mouth in the midst of them. Ezekiel 29:21.

'Making a horn grow up for the house of Israel' stands for multiplying the truths of the spiritual Church, meant by Israel, 'an opening of the mouth' for the confession of those truths.

(Odkazy: Revelation 17:9)


[6] In Habakkuk,

God will come out of Teman, and the Holy One from Mount Paran. His fame has covered the heavens, and the earth has been filled with His praise. And His brightness will be as the light; He has horns going out of His hand, and there the hiding-place of His strength will be. Habakkuk 3:3-4.

This refers to the Lord. 'Horns going out of His hand' and 'there the hiding-place of His strength will be', it is plain, stands for the power of truth. 'Mount Paran' is the Divine spiritual or Divine Truth of the Lord's Human - see 2714 - which is also 'the brightness' and 'the light'.

[7] The Divine Truth of the Lord's Human is described in John as follows,

I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, a Lamb standing as though it had been slain, having seven horns, which are the seven spirits of God sent out into all the earth. Revelation 5:6.

'Seven horns' stands for holy, or Divine, truths - 'seven' meaning that which is holy, see 716, 881. 'The seven spirits sent out into all the earth' are the holy proclaimings of those same truths.

[8] The horns of altars meant nothing other than truth which possessed power, being spoken of in Moses as follows,

You shall make horns on the four corners of the altar; its horns shall be of one piece with it. Exodus 27:2; 38:2.

In a similar way the altar of incense was to have them on it; and it is said that the horns were to be of one piece with it, Exodus 30:2; 37:25. For the altar was the chief representative of the Lord, and of worship of Him, see 921. 'The altar' was a representative of His Divine Good, 'the horns' representatives of His Divine Truth. The derivation of truth from good was represented by the horns being protrusions from it, that is, from the altar. For the consideration that no other truth exists except that which is derived from good, see 654, 1068, 3 1162, 1176, 2063, 2261, 2417. From all this it is evident that 'horns' in the genuine sense means the power of truth that springs from good.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2429)


[9] Truths springing from good were meant in the following instances:

When Aaron and his sons were being admitted into their function, they were to take some of the blood of the young bull and place it with their finger on the horns of the altar. Exodus 29:12; Leviticus 8:15.

Aaron was to make atonement once a year on the horns of the altar. Exodus 30:10.

When a priest sinned he was to offer a young bull, and to place some of the blood on the horns of the altar of incense. Leviticus 4:3, 7.

Also, when a prince sinned he was to offer a burnt offering, and the blood was to be sprinkled over the horns of the altar of burnt offering. Leviticus 4:22, 25.

The same had to be done if a person 4 sinned - Leviticus 4:27, 30, 34 - and also when the altar was to be ritually cleansed. Leviticus 16:18-19.

Truths springing from good were meant, for all consecrations, inaugurations, and cleansings were effected by means of truths, because truths lead towards good, 2830. That 'the horns of the altar' meant truths springing from good may also be seen in John,

The sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which stood before God. Revelation 9:13.

'The horns of the golden altar' plainly stands for truths that spring from good, for it was from the horns that the voice came. 'Gold' means good, 113, 1551, 1552, and 'the golden altar' more especially so.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1551-1552)


[10] In Amos,

On the day I visit Israel for his transgressions, I will visit the altars of Bethel; and the horns of the altar will be cut away and fall to the ground. Amos 3:14.

'The horns of the altar will be cut away' meant that in that place the representation of truth springing from good would remain no longer. 'Bethel' is Divine good, and is therefore called 'the king's sanctuary' and 'a house of the kingdom' in Amos 7:13. The practice of anointing kings with oil from a horn, 1 Samuel 16:1, 13; 1 Kings 1:39, in a similar way represented truth springing from good - 'oil' being the good, 886, 'horn' however the truth; the kingly office itself in the internal sense means truth such as this, 1782, 2015, which possesses power.

[11] A horn in the contrary sense means the power of falsity that springs from evil

This is clear from the following places: In Amos,

O you who rejoice in a thing of nought, saying, Have we not by our own strength acquired horns for ourselves? Amos 6:13.

'Home' here stands for the power of falsity. In Zechariah,

I lifted up my eyes and saw, and behold, four horns! And I said to the angel who talked to me, What are these? And he said to me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And Jehovah showed me four smiths, and I said, What are these coming to do? And He said, These are the horns which have scattered Judah so that no man raised his head, and these have come to terrify, to cast down the horns of the nations lifting up their horn against the land of Judah to scatter it. Zechariah 1:18-21.

'Horns' stands for the power of falsity that lays waste the Church. In Ezekiel,

You push with side and shoulder, and butt with your horns all the weak [sheep] until you have scattered them abroad. Ezekiel 34:21.

This refers to shepherds who mislead by means of falsities. 'Horns' stands for the power of falsity, 'shoulder' for all the power they had, 1085. In Jeremiah,

Jehovah has destroyed and not spared; and He has caused the enemy to rejoice over you. He has exalted the horn of your foes. Lamentations 2:17.

In the same prophet,

The horn of Moab has been cut off and his arm broken. Jeremiah 48:25.

'Horn' here stands for powerful falsity.

[12] In David,

I said to the boastful, Do not boast; and to the wicked, Do not lift up the horn, do not lift up your horn on high, do not speak with a stiff neck. All the horns of the wicked I will cut away; the horns of the righteous will be exalted. Psalms 75:4-5, 10.

'The horns of the wicked' stands for the power of falsity that springs from evil, 'the horns of the righteous' for the power of truth that springs from good.

[13] In Daniel,

A fourth beast appeared, terrible and dreadful, exceedingly strong, which had iron teeth. It devoured, and broke in pieces, and trampled on the residue with its feet. It had ten horns. I was considering the horns, and behold, another little horn came up among them and three of the first horns were plucked up from before it. And behold, there were eyes in this horn like the eyes of a man (homo), and a mouth speaking great things. I looked then because of the sound of the great words that the horn was speaking. I desired to know the truth about the fourth beast, and about the ten horns that were on its head, and about the other one that came up, and before which three of them fell, and about the same horn which had eyes, and a mouth speaking great things. As I looked this same horn made war with the saints, and prevailed over them until the Ancient of Days came and judgement was given to the saints. And he said, As for the fourth beast, it will be a fourth kingdom on the earth, which will be different from all the kingdoms and will devour the whole earth, and trample it down, and break it in pieces. As for the ten horns, out of that same kingdom ten kings will arise, and another will arise after them, who will be different from the previous ones, and he will put down three kings. He will speak words against the Most High, and wear out the saints. After this the judgement will sit. Daniel 7:7-8, 11, 19-26.

This refers in the internal sense to the perverted state of the Church. The things mentioned here which Daniel saw - such as the beast, the iron teeth, the horn with eyes in it, and the horns that spoke; also the war these made with the saints, and [the king] speaking against the Most High - mean a state of falsity and of heresies inside the Church. For 'horns' means powerful and prevalent falsity, as may be seen merely from the consideration that 'eyes' - that is, the power of understanding, 2701 - are attributed to them, and that they spoke even against the Most High. By 'kingdoms' and 'kings' are not meant kingdoms and kings but doctrines that teach what is false, as may be seen from the meaning of them in the Word as doctrines teaching what is true, and in the contrary sense doctrines teaching what is false, see 1672, 2015, 2069, 2547.

[14] Elsewhere in Daniel when he saw a ram standing before the river, which had two horns, horns however which were high, yet one higher than the other, though the higher one had come up last,

I saw the ram butting 5 towards the west, and towards the north, and towards the south, so that no wild beast could stand before him, nor was there anyone to deliver out of his hand; therefore he did as he pleased and magnified himself. As I was considering, behold, a he-goat came from the west across the surface of the whole earth. This he-goat had a horn between his two eyes. He came to the two-horned ram 6 and ran at him in the fury of his might. He struck him and broke his two horns, and there was no strength in the ram to stand before him. After that the he-goat magnified himself exceedingly, but when he was strong, the great horn was broken, and there came up four horns in its place. Shortly after, out of one of them there came forth a little horn, and it grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards the glorious [land]. And it grew even towards the host of heaven, and cast down to earth some of the host, and of the stars, and trampled on them. The ram with the two horns is the kings of Media and Persia, the he-goat the king of Greece. The four horns in place of the one are four kingdoms from that nation. Daniel 8:1-end.

This refers in the internal sense to the state of the spiritual Church, meant by 'the ram', 2830; it describes how the state of that Church gradually deteriorated and was perverted. 'The he-goat' is those who have faith separated from charity, or truth separated from good, who start to raise themselves up against what is good and at length against the Lord. 'The horns of the ram' are the truths, internal and external, of the spiritual Church, 'the horns of the he-goat' truths which degenerate gradually into falsities. By 'kingdoms' and 'kings' here are not meant kingdoms and kings but truths and falsities, as stated just above. For essentially the Word of the Lord does not have to do with worldly and earthly matters but with spiritual and celestial.

(Odkazy: Daniel 8)


[15] In John,

Another sign appeared in heaven, for behold, a great fiery-red dragon having seven heads, and ten horns, and on his heads seven jewels. With his tail he drew a third part of the stars of heaven and cast them down to the earth. Revelation 12:3-4.

And elsewhere in the same book,

I saw a beast coming up out of the sea, which had seven heads, and ten horns, and on its horns ten jewels, and on its heads a blasphemous name. It was allowed to make war on the saints and to conquer them. Then I saw another beast coming up out of the earth, which had two horns like a lamb. Revelation 13:1-2, 7, 11.

Yet again in the same book,

I saw a woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous names. It had seven heads and ten horns. She was Babylon the great. The seven heads are seven mountains on which the woman is seated, and they are seven kings. The ten horns are ten kings. Revelation 17:3, 5, 7, 9-10, 12-13.

Here as in Daniel 'horns' clearly means the powers of falsity.

-----
Footnotes:

1. i.e. horns that are high and powerful, like the horn of a unicorn

2. literally, he will strike with the horn

3. The Latin is 1608.

4. literally, a soul

5. literally, striking with the horn

6. literally, to the ram, the lord of the horns

-----

(Odkazy: Genesis 22:13, 23:8; Revelation 17:9)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 3009, 3448, 4402, 4489, 4769, 7456, 7729, 9065, 9081, 9494, 9719, 9930, 10182

Heaven and Hell 356

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 51


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 176

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: