Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

By Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Doctrine of Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 839

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

839. I looked out into the world of spirits and saw an army on fiery red and black horses. The riders looked like apes with their faces and chests facing backward toward the horses' haunches and tails, and the rear of their heads and their backs facing forward toward the horses' necks and heads; and the reins hung from the riders' necks. They kept crying, moreover, "Let us fight against riders on white horses!" But they kept pulling on the reins with both hands, so that they drew the horses back from battle. And this again and again.

Two angels then descended from heaven, and approaching me they said, "What do you see?"

So I told them that I was seeing the ludicrous display of the horsemen described, and I asked the angels what was going on and who the riders were.

(Odkazy: Matthew 6:9-10, 6:9-13)


[2] To that the angels replied, "They come from the place called in Revelation 16:16 Armageddon, where several thousand of them gathered to fight against people who belong to the Lord's New Church, which is called the New Jerusalem. They talked in that place about the church and religion, and yet they had nothing of the church among them, because they lacked any spiritual truth, neither did they have any element of religion, because they lacked any spiritual goodness. They spoke there with the mouth and lips about the church and religion, but only to gain mastery by means of them.

"They learned in their youth to affirm faith alone, a trinity in God, and a duality in Christ. But when they advanced to higher offices in the church, they retained what they had learned only for a time. Then, because they began to think no more about God and heaven, but about themselves and the world, thus not about eternal bliss and happiness, but about temporal status and wealth, they expelled the doctrines they had learned in their youth from their rational mind's interiors which communicate with heaven and so are in the light of heaven, and retained them only in their rational mind's exteriors which communicate with the world and so are only in the light of the world. And eventually they pushed them aside into the sensual level of their natural mind.

"As a consequence the church's doctrines with them have become ones of the mouth only, and no longer matters of thought in accord with reason, still less matters of their love's affection.

"Moreover, because they have made themselves such, they do not accept any of the church's genuine truths, nor any of religion's genuine goods. The interiors of their minds have become comparatively like jars filled with iron filings mixed with powdered sulfur, a mixture which becomes first hot if water is introduced into it, and then bursts into flame, breaking the jar. So it is with these people. When they hear something regarding living water, namely, the Word's genuine truth, and it enters their ears, they become exceedingly heated and inflamed, and reject it as something that will cause their heads to burst.

[3] "These are the people who looked to you like apes riding backward on fiery red and black horses with the reins around their necks, since people who do not like the church's truth and goodness from the Word also do not wish to look at a horse's foreparts, but at its hindparts. For a horse symbolizes an understanding of the Word - a fiery red horse an understanding of the Word extinguished as to goodness, and a black horse an understanding of the Word extinguished as to truth.

"They cried out for battle against riders on white horses because a white horse symbolizes an understanding of the Word as to its truth and goodness. They appeared to draw back their horses with their necks because they were afraid to fight, lest the Word's truth spread to many and so come to light.

"This is the explanation."

[4] The angels went on to say, "We come from a society in heaven called Michael, and have been commanded by the Lord to go down to the place called Armageddon, from which the company of horsemen you saw broke out.

"Armageddon to us in heaven symbolizes a state and disposition to fight on behalf of falsified truths, arising from a love of mastery and great status. And because we perceive in you a desire to know about the combat there, we will tell you something about it.

"After we descended from heaven, we went to the place called Armageddon and saw some several thousand people gathered there. However, we did not join their company, but there were two buildings on the place's southern side in which there were some boys with their teachers. We entered the buildings, and the boys and teachers received us kindly. We were delighted with their company. All were fair of face because of the life in their eyes and the zeal in their speech. The life in their eyes was due to their perception of truth, and the zeal in their speech to their affection for truth. Therefore they were also given caps from heaven, and they decorated the edges of them with gold braid interwoven with pearls. They were given garments, too, with varying patterns of white and blue.

"We asked them whether they had looked over at the place nearby called Armageddon. They said that they had seen it through a window up under the building's roof. They saw a gathering there, they said, but one of figures under various forms that appeared now and then as dignified men, and now and then as not human, but as statues and carved idols, surrounded by a crowd of people on bended knee. These people also appeared to us under various forms, sometimes as human, sometimes as leopards and sometimes as goats. As goats they appeared with their horns pointed downward, using them to dig up the ground.

"We interpreted these changes in appearance for them, saying what they represented and what they symbolized.

[5] "But in response to your question, when the people who were gathered there heard that we had gone into those buildings, they said to each other, 'What do they have to do with those boys? Let's send some of our company to throw them out.'

"So they sent some of them, and when they arrived they said to us, 'Why did you go into those buildings? Where are you from? By the authority invested in us we order you to go!'

"But we replied, 'You have no power or authority to tell us to go. In your own eyes, indeed, you are like Anakim, 1 and the people here like dwarfs, but still you have no power or right here, beyond that perhaps of the cunning arts emanating from the three lodging places you have here, arts which nevertheless will be of no avail. Report to your companions, therefore, that we have been sent here from heaven to find out whether you have among you any religion or not, and if not, you will be expelled from this place.

"'Put to your companions, then, this question, in which lies the most essential element of the church and so of religion: How do they understand these words in the Lord's Prayer, "Our Father, who are in heaven. Hallowed be Your name. Your kingdom come. Your will be done, as in heaven, so upon the earth."'

"On hearing this, the people first said, 'What do you mean?' But then that they would put the question.

"So they went away and put it to their companions. And their companions replied, 'What kind of question is this?'

"However, they understood the hidden purpose, that the angels wanted to know whether the words support the path of their faith to God the Father. So they said, 'The words clearly say that we are to pray to God the Father, and because Christ is our Savior, that we are to pray to God the Father for the sake of the Son.'

"And presently, with some irritation, they decided they would come to us and tell us this with their own mouths, saying as well that they would tweak our ears.

"So they came from that place, and entered a grove near the two buildings where the boys were with their teachers. There was a raised level area there, a kind of arena. And holding each other by the hand, they entered that arena, where we were waiting for them.

"There were mounds of turf there, forming hillocks. They seated themselves on them, for they said to each other, 'Let us not stand in their presence, but sit.'

"And then one of them, who had the ability to disguise himself as an angel of light, 2 and who was told by the rest to speak with us, said, 'You have put to us that we disclose our thinking regarding the first words in the Lord's Prayer, as to how we interpret them. I accordingly say to you that we interpret them to mean that we are to pray to God the Father, and because Christ is our Savior and we are saved by His merit, that we are to pray to God the Father with faith in Christ's merit.'

[6] "But then we said to them, 'We come from a society in heaven called Michael, and we have been sent to look and see whether those of you gathered in this place have any religion or not. This we could not discover except by asking you about God. For the idea of God enters into every aspect of religion and makes possible a conjunction, and through conjunction salvation. In heaven we recite the Prayer daily, as people do on earth, and we think then not of God the Father, because He is invisible, but of God in His Divine humanity, because in this He can be seen. Moreover, you call Him in that humanity Christ, but we call Him the Lord, and thus for us the Lord is our Father in heaven.

"'The Lord also taught us that He and the Father are one; 3 that the Father is in Him, and He in the Father; 4 that whoever sees Him, sees the Father; 5 and that no one comes to the Father except through Him. 6 Moreover, He also said that it is the will of the Father that people believe in the Son, 7 and that whoever does not believe in the Son does not see life, 8 indeed that the wrath of God abides on him. 9 It is apparent from this that one goes to the Father through the Son and in Him. And because this is the case, He also taught that He had been given all authority in heaven and on earth. 10

"'It says in the Prayer, "Hallowed be Your name," and "Your kingdom come." And we showed from the Word that the Lord's Divine humanity is the name of the Father, and that the Father's kingdom exists when people go directly to the Lord, and not at all when they go directly to God the Father. Therefore the Lord also told His disciples to preach the kingdom of God. 11 This, then, is the kingdom of God.

(Odkazy: Luke 11:2)


[7] "We further instructed them from the Word," the angels said, "that the Lord came into the world to glorify His humanity, in order that angels in heaven and people in the church might by united to God the Father through Him and in Him. For He taught that people who believe in Him are in Him and He in them, meaning that, as the church teaches, they are in the body of Christ.

"Finally we informed them that the Lord is at this day establishing a new church, one meant by the New Jerusalem in the book of Revelation, that the worship in it will be worship of the Lord alone, as is the case in heaven, and that everything contained in the Lord's Prayer from beginning to end will be thus fulfilled.

"Everything we have just said we confirmed from the Word in the Gospels and from the Word in the Prophets, so extensively that they tired of listening.

[8] "First, we confirmed that 'our Father in heaven' is the Lord Jesus Christ from the following passages:

...unto us a Child is born, unto us a Son is given... And His name will be called Wonderful, Counselor, ...God, Eternal Father, Prince of Peace. (Isaiah 9:6)

...You (Jehovah) are our Father...; our Redeemer from everlasting is Your name. (Isaiah 63:16)

(Jesus said,) "He who sees Me sees Him who sent Me." (John 12:45)

If you had known Me, you would have known My Father also; and from now on you know Him and have seen Him. (John 14:7)

Philip said..., "Lord, show us the Father...." Jesus said to him, ."..He who has seen Me has seen the Father; how then can you say, 'Show us the Father'..." (John 14:8-9)

I and the Father are one. (John 10:30)

All things that the Father has are Mine. (John 16:15, cf. 17:10)

...the Father is in Me, and I in (the Father). (John 10:38, cf. 14:10-11, 14:20)

"And that no one has seen the Father but the Son alone, who is in the bosom of the Father (John 1:18, cf. 5:37; 6:46).

"Consequently the Lord also says that no one comes to the Father except through Him (John 14:6), and that one comes to the Father through Him, from Him, and in Him (John 6:56; 14:20; 15:4-6; 17:19, 23)."

(But for more on the unity of God - Father, Son, and Holy Spirit - see the account in no. Arcana Coelestia 962.)

(Odkazy: Apocalypse Revealed 962; John 6:57)


[9] "Second, that 'hallowed be Your name' means to go to the Lord and worship Him - this we confirmed from the following:

Who does not... glorify Your name? For You alone are holy. (Revelation 15:4)

"This in reference to the Lord.

(Jesus said,) "Father, glorify Your name." And a voice came from heaven, "I have both glorified it and will glorify it." (John 12:28)

"The Father's name that was glorified is His Divine humanity.

(Jesus said,) "I come in My Father's name...." (John 5:43)

(Jesus said,) "Whoever receives this child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me." (Luke 9:48)

These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. (John 20:31)

As many as received Him, to them He gave the power to be children of God, to those who believe in His name. (John 1:12)

Whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. (John 14:13-14)

...he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. (John 3:15-16, 18)

...where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them. (Matthew 18:19-20)

"Jesus also told His disciples to preach in His name (Luke 24:47). And so on elsewhere, in places that mention the Lord's name, meaning Himself in respect to His humanity, as in Matthew 7:22; 10:22; 18:5; 19:29; 24:9; Mark 11:10; 13:13; 16:17; Luke 10:17; 19:38; 21:12, 17; John 2:23.

"It is apparent from this that the Father is hallowed in the Son, and by angels and people through the Son, and that this is the meaning of 'hallowed by Your name,' as is further evident in John 17:19, 21-23, 26.

(Odkazy: Matthew 24:9-10)


[10] "Third, that 'Your kingdom come' means let the Lord reign - this we confirmed by the following:

The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached... (Luke 16:16)

Jesus..., preaching the gospel of the kingdom of God, (said,) "The time is fulfilled; the kingdom of God is at hand...." (Mark 1:14-15, cf. Matthew 3:2)

"Jesus Himself preached the gospel of the kingdom, and said that the kingdom of God was at hand (Matthew 4:17, 23; 9:35). He commanded the disciples to preach the gospel of the kingdom of God (Mark 16:15, Luke 8:1; 9:60). He spoke similarly to the seventy He sent out (Luke 10:9, 11). And so on elsewhere, as in Matthew 11:5; 16:27-28.

"The kingdom of God whose gospel they were to proclaim was the Lord's kingdom, and thus the Father's kingdom. The reality of this is apparent from the following:

The Father... has given all things into (the Son's) hand. (John 3:35)

(The Father gave the Son) authority over all flesh... (John 17:2)

All things have been delivered to Me by My Father. (Matthew 11:27)

All authority has been given to Me in heaven and on earth. (Matthew 28:18)

And further from the following:

...Jehovah of hosts is His name; and your Redeemer is the Holy One of Israel; the God of the whole earth He is called. (Isaiah 54:5)

I watched..., and behold, One like the Son of Man..., and to Him was given dominion and glory and a kingdom, and all peoples (and) nations... will worship Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom one that shall not perish. (Daniel 7:13-14)

(When) the seventh angel sounded..., there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!" (Revelation 11:15, cf. 12:10)

(This kingdom of the Lord is the subject of the book of Revelation from beginning to end, and all those who will belong to the Lord's New Church, namely, the New Jerusalem, will come into it.)

(Odkazy: Luke 1:19, 2:10-11, 4:43, 7:22, Luke 17:20-21, 21:30-31, 22:18; Mark 8:35, 9:1, 9:47, 10:29-30)


[11] "Fourth, 'Your will be done, as in heaven, so upon the earth' - this we confirmed by the following:

(Jesus said,) "This is the will of My Father..., that everyone who sees the Son and believes in Him may have eternal life. (John 6:40)

...God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. (John 3:15-16)

He who believes in the Son has eternal life; but he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. (John 3:36)

"And so on elsewhere. To believe in the Son is to turn to Him and have confidence that He saves, because He is the Savior of the world.

"Furthermore, it is known in the church that the Lord Jesus Christ reigns in heaven. He Himself also says that His kingdom exists there. Accordingly, when the Lord reigns likewise in the church, then the will of His Father is done, as in heaven, so upon the earth.

[12] "To this we will finally add the following," the angels said. "It is said throughout the whole Christian world that people who belong to the church constitute the body of Christ and are in His body. How then can a person in the church go to God the Father except through Him in whose body he is. Otherwise he must have to leave the body and go.

[13] "When the people from Armageddon heard these and many other things from the Word, they tried now and then to interrupt us and to cite the kinds of things the Lord addressed to His Father in a state of exinanition. 12 But their tongues then stuck to roofs of their mouths, since they were not permitted to contradict the Word.

"Eventually, however, the reins on their tongues were loosened and they cried out, 'You have spoken against the doctrine of our church, namely that we should turn to God the Father directly and believe in Him. Thus you have made yourselves guilty of violating our faith. Leave this place, therefore, and if you don't, we will throw you out.'

"Then, their passions fired up, they proceeded from threats to the attempt. But by a power then given us we struck them blind, so that not seeing us, they broke out into a level stretch of land, which was a desert. And of those that the boys saw from the window, some became as statues and idols, before whom the rest knelt, and they are the ones who appeared to you as apes on horses."

-----
Footnotes:

1. A legendary race of giants mentioned in the Old Testament. Goliath may have been one of their descendants.

2. Cf. 2 Corinthians 11:14.

3John 10:30; 17:11, 21.

4John 10:38; 14:20; 17:21.

5John 14:9.

6John 14:6.

7John 3:16, 18.

8John 3:16, 18; 6:40.

9John 3:36.

10Matthew 28:18.

11Luke 9:2, 60.

12. A term employed in 17th, 18th, and 19th century theology to mean the action or process of emptying out the self, used especially of the Christ, with reference to Philippians 2:7, 8

-----

(Odkazy: John 3:35-36, John 14:6-7; Luke 11:2; Matthew 6:9-13)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 956


   Parallel Passages:

True Christian Religion 113


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: