Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 478

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

478. The mystery of God would be concluded, as He declared to His servants the prophets. This symbolically means that then will appear what was foretold in the Word of both Testaments and previously concealed, that after the Last Judgment upon those people who have destroyed the church, the Lord's kingdom will come.

To be concluded means, symbolically, to be fulfilled, to come to an end, and then to reappear. The mystery of God declared to the prophets symbolizes something foretold by the Lord in the Word and previously concealed. To declare good news means, symbolically, to proclaim the coming of the Lord and His kingdom, for the gospel is happy news. That this would come about after the Last Judgment was executed on the people who destroyed the church was also foretold in the Word. Therefore this, too, is symbolically meant.

It can be seen from this that all of these meanings are contained in these words.

(Odkazy: Luke 9:5; Revelation 10:7)


[2] First we must say something here about the Lord's advent and His kingdom's being foretold in the Word of both Testaments:

In the Word of the Old Testament, in the spiritual sense of the prophetic portion, and also in its natural sense wherever the spiritual sense shines through, the subject is the Lord alone, namely, His advent in the fullness of time, a time when the goodness of charity and the truth of faith would no longer be present in the church, whose state then is called a consummation, a being laid waste, a desolation, and a cutting off. It includes as well His battles with the hells and victories over them, which constitute also the last judgment that He executed, and after that the creation of a new heaven and the establishment of a new church, which are the Lord's kingdom to come. All of this is found in the Word of the New Testament, too, in the portion called the Gospels, and in particular in the book of Revelation.

[3] That it is the Lord's kingdom that would be declared in the days of the sounding of the seventh angel is apparent in the next chapter (chapter 11) from the following:

Then the seventh angel sounded: and there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!" And the twenty-four elders... fell on their faces and worshiped God, saying, "We give You thanks, O Lord God..., who are and who were and who are to come, because You have taken Your great power and reigned. (Revelation 11:15-17)

[4] This mystery, in almost the same words as in Revelation here, is described in Daniel, where we find the following:

I heard the man clothed in linen..., when he held up his (hands) to heaven, and swore by Him who lives forever, that it shall be for a set time of set times and a half..., when... all these things shall be finished... But he said, "Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end." (Daniel 12:7, 9)

Till the time of the end refers to the present time. That the Son of Man would then receive His kingdom - this Daniel foretells in these words:

I was watching in the night visions, and behold, One like the Son of Man, coming with the clouds of heaven! ...Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, and all peoples, nations, and languages will worship Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom one which shall not perish. (Daniel 7:13-14)

[5] That declaring good news symbolizes the Lord's advent and His kingdom then, is apparent from the following passages:

Get up into the... mountain, O Zion, who brings good tidings; lift up your voice with strength, O Jerusalem, who brings good tidings... Say..., "Behold your God!" Behold, the Lord Jehovih is coming with strength, and His arm shall rule for Him. (Isaiah 40:9-10)

How delightful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of goodness, who proclaims salvation, who says to Zion, "Your King shall reign!" (Isaiah 52:7, cf. Nahum 1:15)

Sing to Jehovah, bless in His name; proclaim the good news of His salvation from day to day... ...Jehovah, for He is coming... (Psalms 96:2, 13)

The Spirit of the Lord Jehovih is upon Me; therefore Jehovah has anointed Me to bring good tidings to the poor..., to proclaim liberty to the captives..., to proclaim the year of Jehovah's good pleasure... (Isaiah 61:1-2)

The angel said to (Zacharias), "(Behold)..., your wife... will bear... a son..., (who) will go before (the Lord God) in the spirit and power of Elijah..., to prepare a people for the Lord... I am Gabriel..., and I was sent... to bring you these glad tidings." (Luke 1:13, 17, 19)

...the angel said to (the shepherds), "Do not be afraid, ...behold, I bring you good tidings of great joy... For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." (Luke 2:10-11)

The Lord brought good tidings of the kingdom of God: Matthew 4:23; 9:35; Mark 1:14-15. So did John the Baptist: Luke 3:18.

The Lord also said to the Disciples,

Go into all the world and proclaim the good news to every creature. (Mark 16:15)

This, too, is the everlasting good news or gospel that "the angel flying in the midst of heaven" had "to proclaim to the those who dwell on the earth" (Revelation 14:6).

(Odkazy: Isaiah 52:7-8; Luke 7:22, 8:1, 9:1-2; Mark 1:15)


[6] Our being told that the mystery of God would be concluded means that something would be fulfilled that was not fulfilled before, namely, the coming of the Lord's kingdom. It was not fulfilled by the Jews because they did not acknowledge the Lord. Neither has it been fulfilled by Christians because they do not acknowledge the Lord to be God of heaven and earth even in respect to His human element; for they regard this as being like anyone else's human element. Consequently they do not turn to Him directly, even though He is Jehovah who came into the world.

(Odkazy: Revelation 10:7)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 464, 626, 960

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: