Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

Nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 817

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

817. And he spake as a dragon, signifies with a similar affection, thought, doctrine, and preaching, as belong to those who separate faith from the life of faith, which is charity. This is evident from the signification of "speaking," as being affection, thought, doctrine, and preaching. This is the signification of "speaking" because all the speech of man is from affection and the consequent thought. The affection itself is expressed by the sound of the speech, and the thought by its words. The affection and the thought are both of them in the speech, as everyone who reflects can see. The affection alone by itself cannot speak, it can only make a sound and sing; nor can thought alone by itself speak otherwise than as an automaton without life, since it is the affection that gives life to every expression of speech; and this is why a man is regarded by others according to the affection of his speech and not according to the words he utters. "To speak" signifies also to preach from doctrine, thus doctrine and preaching therefrom, because it is said that the beast "spake as a dragon;" and a "dragon" means those who are in faith separated from charity both in doctrine and in life (see above, n. 711, 714); and this beast means confirmations from the sense of the letter of the Word in favor of the separation of faith from life, and the resulting falsifications of the Word; consequently "to speak as a dragon" signifies that kind of religion in respect to doctrine and preaching.

(Odkazy: Revelation 13:11; The Apocalypse Explained 711)


[2] As faith separate from charity and the resulting falsification of the Word are described by the dragon and its two beasts, I will show in this article that a like heresy is depicted in the Word by "Cain," by "Reuben," and by the "Philistines," and the like is meant also by the "he-goat" in Daniel. For there have been several churches on this earth, namely, the Most Ancient, which was before the flood; the Ancient, which was after the flood; the Jewish, which followed the Ancient; and lastly the Christian Church. All of these churches degenerated in process of time into two enormous errors, into one which adulterated all the goods of the church, and into the other which falsified all its truths. The church that adulterated all the goods of the church is described in the Word by the "Babylonians and Chaldeans;" and the church that falsified all the truths of the church is described by "Cain," by "Reuben," and by the "Philistines," and by the "he-goat" in Daniel which fought with the ram and overcame it. The adulteration of the good of the church, which is described by the "Babylonians and Chaldeans," will be spoken of hereafter where "Babylon" is treated of in Revelation; but now the falsification of truth shall be treated of, which is described here in Revelation by "the dragon and his two beasts," and was also described by "Cain," and by the others above mentioned.

[3] That those who separate the knowledges of truth and good from a life according to them, and who believe that they may be saved by these alone, were represented by "Cain," has been briefly shown in the Arcana Coelestia where Cain and Abel are treated of; to which this shall be added. It is written of Cain:

That he was the firstborn of Adam, and that he tilled the ground, and brought of the fruit of the ground an offering to Jehovah; and that Abel was a shepherd of the flock, and brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof; also that Jehovah had respect unto the offering of Abel and not unto the offering of Cain, that therefore Cain's anger was kindled and he slew his brother; and that Cain was therefore accursed and rejected from the ground, and became a wanderer and fugitive in the earth; and that Jehovah set a sign upon Cain lest he should be slain, and decreed that whoever should slay him should have vengeance taken on him sevenfold (see Genesis 4).

It is to be known that all names of persons and places in the Word signify things and states of the church, especially the names in the first chapters of Genesis, because the stories in those chapters are made-up histories containing the deepest arcana of heaven, and yet they are most holy in the sense of the letter, because in every least word there is a spiritual sense that conjoins the heavens with the men of the church. What these stories involve in the spiritual sense and what the names of the persons there signify has been explained in the Arcana Coelestia. "Cain" signifies the knowledges of truth and good separated from a life according to them, thus from heavenly love, and "Abel" signifies heavenly love; or what is the same, "Cain" signifies truth separated from good, and "Abel" good conjoined with truth. And as truth is the first thing of the church, since every church is formed by means of truths, because every church begins from truths or from the knowledges of truth and good, therefore Cain was the firstborn, and was named "man" [vir] of Jehovah," "man of Jehovah" signifying in the Word the truth of heaven and the church; and the "ground" which Cain tilled signifies the church. The separation of truth from good is signified by the murder of Abel by Cain; for when everything of the church is placed in truths or in knowledges, and not in goods or in the affection of living according to truths, good with its affections is slain. And as everything of the church perishes when truth is separated from good, so Cain "was cast forth from the ground," which, as has been said, signifies the church. But because truths are the first things of the church, for life must be learned from truths, "a sign was set on Cain, lest someone should slay him; and it was decreed that if anyone should slay him he should be avenged seven-fold." And because truth without good is carried hither and thither, having nothing to lead it, and consequently falls successively into falsities, and departs from the way that leads to heaven, so Cain "was cast forth from the face of Jehovah, and became a wanderer and fugitive." The like is true of faith and charity, since faith is of truth and charity is of good; so when faith is separated from charity what is said of Cain takes place, namely, that "it kills Abel its brother," which is charity, and in consequence the church perishes, which is signified by "being cast forth from the ground, and becoming a wanderer and fugitive," for when faith is separated from charity truth is successively turned into falsity and falls away.

[4] It has been shown above n. 434, that "Reuben," the firstborn of Jacob, signified the light of truth and thence the understanding of the Word, and thus truth from good or faith from charity, as did the apostle Peter; and that conversely, "Reuben" represented truth separated from good, or faith separated from charity, and that this faith is signified by his adultery with Bilhah his father's concubine, in consequence of which the birthright was taken away from him and given to Joseph. To this may be added, that all heresies, so far as they are adulterations and falsifications of the Word, correspond to adulteries and whoredoms of various kinds, and these because of this correspondence are actually perceived in the spiritual world from those who are in heresies. The reason of this is that marriages as they exist in the heavens derive their spiritual origin from the conjunction of good and truth; and conversely, adulteries derive their origin from the conjunction of evil and falsity; and this is why heaven is compared in the Word to a marriage, and hell to adultery. And as there is in the hells the conjunction of evil and falsity, so there continually exhales therefrom a sphere of adultery. It is for this reason that "adulteries and whoredoms" signify in the Word the adulterations of the good of the church and the falsifications of its truth (see above, n. 141, 161).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 141, 161, The Apocalypse Explained 434)


[5] In respect to faith separated from charity, this is perceived in the spiritual world as the adultery of a son with a mother as also with a step-mother. This is so because that faith shuts out the good of charity; and when this is shut out the evil of the love of self and of the world takes its place, and that faith conjoins itself with that love. For every kind of faith must necessarily conjoin itself with some love; therefore when spiritual love, which is charity, is separated, faith then conjoins itself with the love of self or with the love of the world, which are the loves that are dominant in the natural man; and this is why so heinous an adultery results from faith separated from charity. From this then it is clear what is signified by the adultery of Reuben with Bilhah his father's concubine, and why he was rejected for this reason from the right of the primogeniture. This is also meant by the prophecy of Israel his father respecting Reuben:

Reuben my firstborn, thou art my power and the beginning of my vigor; excelling in exaltation and excelling in strength; light as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then thou didst profane it, he went up to my couch (Gen. 49:3, 4).

These words may be seen explained in the Arcana Coelestia (n. 6341-6350). That such adultery is perceived in the spiritual world from faith separated from charity has been made evident to me from correspondences in that world. For whenever I have perceived afar off the sphere of adultery with a mother or stepmother, I have known at once that those who had confirmed themselves in faith alone both in doctrine and in life were near, and they were also then discovered; and when they had been explored they were found to have been such in the world.

(Odkazy: Arcana Coelestia 6341, Genesis 49:3-4)


[6] So much respecting Reuben; we will now speak of the Philistines; these also in the Word represent faith separated from love. It was for this reason that they were called the "uncircumcised;" for "one uncircumcised" signifies one who is destitute of spiritual love, and is solely in natural love, and with that love alone no religious principle can be conjoined, much less anything of the church; for every religious principle and everything of the church has regard to the Divine, to heaven, and to spiritual life; and these cannot be conjoined with any other than a spiritual love; but not with a natural love separated from a spiritual love; since natural love separated from spiritual love is man's own [proprium], and this, regarded in itself, is nothing but evil. All the wars that the sons of Israel waged against the Philistines represented the combats of the spiritual man with the natural man, and thence also the combats of truth conjoined with good against truth separated from good, which in itself is not truth but falsity. For truth separated from good is falsified in the idea of the thought respecting it, and for the reason that there is nothing spiritual present in the thought to enlighten it. For the same reason those who are in faith separated from charity have no truth, except merely in their speech or in their preaching from the Word, the idea of truth instantly perishing as soon as truth is thought about.

[7] Because this religion exists in the churches with all who love to live a natural life, so in the land of Canaan the Philistines were not subjugated, as the other nations of that land were, and consequently there were many battles with them. For all the historical things of the Word are representative of such things as pertain to the church; and all the nations of the land of Canaan represented things heretical confirming either the falsities of faith or the evils of the love; while the sons of Israel represented the truths of faith and the goods of love, and thus the church. But what was represented by the wars that the inhabitants of the land of Canaan carried on will be told in its place and time; here it shall merely be shown that the Philistines represented a religious principle separated from spiritual good, such as is the religious principle of faith alone separated from its life, which is charity. This is why the sons of Israel whenever they fell away from the worship of Jehovah to the worship of other gods were given over to their enemies, or were conquered by them:

Thus they were given over to the Philistines, and served them eighteen years, and afterwards forty years (Judges 10;Judges 13).

This represented their departure from the worship from the good of love and the truths of faith to worship from the evils of love and the falsities of faith. Likewise:

The sons of Israel were conquered and distressed by the Philistines (1 Samuel 4;1 Samuel 13; 28; 29; 31).

But when the sons of Israel returned to the worship of Jehovah, which was the worship from the good of love and the truths of faith, they conquered the Philistines (1 Samuel 7, 1 Samuel 14; 2 Samuel 5, 2 Samuel 8:21, 23; 2 Kings 18). That these historical things involve such things can be seen only from the series of things there described when viewed in the internal sense, to present which here would occupy too much time; therefore one passage only from the prophetical parts of the Word shall be cited, from which it will be manifest that such things as pertain to the church were represented by the Philistines in these narratives.

(Odkazy: 1 Samuel 4:1, 7:1, 13:1, 14:1, 28:1, 29:1, 31:1; 2 Kings 18:1; 2 Samuel 5:1, 8:1, 21:1, 23:1; Judges 10:1, 13:1)


[8] Thus in Isaiah:

Rejoice not, O Philistea, all of thee, because the rod that smiteth thee is broken; for out of the serpent's root shall come forth a basilisk, whose fruit shall be a fiery-flying serpent. Then the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety; and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant. Howl, O gate; cry out, O city; thou whole Philistea art dissolved; for from the north cometh a smoke, and none shall be alone in thy assemblies. What then shall one answer, ye messengers of the nation? That Jehovah hath founded Zion, and in her the afflicted of His people shall hope (Isaiah 14:29-32).

This describes Philistea, which signifies the church, or those in the church who indeed are in truths from the sense of the letter of the Word or from some other revelation, and yet are in filthy loves, consequently their truths are not living truths; and truths not living are turned into falsities when they are brought from exterior thought, which is the thought next to the speech, into interior thought, which belongs to the understanding, also when this thought considers truths in their origin, which those who are meant by "the Philistines" do not see. They do not see for the reason that while every man, even an evil man, has a faculty to understand, he has no good of the will, which is the good of life; for this good springs from love to God and from love to the neighbor, and it is these loves that cause that faculty to communicate with heaven and receive enlightenment therefrom.

[9] This chapter in Isaiah describes those who are in truths without good, and shows that with such all truths are turned into falsities. This, therefore, is the spiritual sense of these words: "Rejoice not, O Philistea, all of thee, because the rod that smiteth thee is broken," signifies that they should not rejoice because they are permitted to remain in their heresy by reason of the fewness of those who are in truths from good; "for out of the serpent's root shall come forth a basilisk" signifies that out of the sensual man a dogma destructive of all truth will arise; "the serpent's root" being the sensual, which is the ultimate of man's life, and "the basilisk" being the destruction of all truth. "Whose fruit shall be a fiery-flying serpent" signifies from which there will spring faith separated from charity; this faith is meant by "a fiery-flying serpent" because it flies upwards by means of reasonings and confirmations from things revealed that are not understood, and thus it kills the things that are living. In like manner "the basilisk" has a similar signification as "the dragon," which is also called "a serpent;" and "the fiery-flying serpent" has a similar signification as "the beast coming up out of the sea and the beast out of the earth," in this chapter of Revelation. "Then the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety," signifies that when that dogma is received by those who are natural and sensual men, and who believe themselves to be wiser than others, truths from good with those who desire what is true and will what is good, will become living; "the firstborn" in the Word signify truths born from good; the "poor" those who are not in truths but who still desire them, and the "needy" those who are not in goods but who in heart will them. "And I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant," signifies that all truths, from the first of them to the last, will be destroyed by falsities. "Howl, O gate; cry out, O city," signifies that no entrance will be granted to any truth, and that doctrine will be made up of mere falsities, "gate" signifying entrance to the truths of doctrine, and "city" doctrine. "Thou whole Philistea art dissolved" signifies the destruction of that church by mere falsities. "For from the north cometh a smoke" signifies that every falsity from evil will break in from hell, "the north" meaning hell, and "smoke" the falsity of evil. "And none shall be alone in thy assemblies" signifies that there shall not remain a single truth among their knowledges. "What then shall one answer, ye messengers of the nation?" signifies the enlightenment of those who are in the good of life from love to the Lord. "That Jehovah hath founded Zion" signifies that a church shall be established from them; "and in her the afflicted of His people shall hope" signifies that those who are not in wisdom from self, and who conquer in temptations against such falsities, shall have intelligence and salvation.

[10] The vastation of truth by falsities with those who are meant by "the Philistines" is also described by Jeremiah 47:1-7; likewise in Ezekiel 25:15, 16; in Joel 3:4-6; in Amos 1:8. That such falsify truths is meant by "the daughters of the Philistines," mentioned in Ezekiel 16:27, 57; also in 2 Samuel 1:20; "the daughters of the Philistines" there meaning the affections of falsity. Their religious principle was also represented by their idol called Dagon, which was set up in Ashdod, and which, according to their description, was formed like a man from the head to the navel, and like a fish from the navel downwards; its being like a man from the head to the navel represented the understanding derived from truths; and like a fish from the navel downwards represented the natural destitute of the good of love; for the lower part down to the knees corresponds to celestial love, and a "fish" signifies the natural man which is without spiritual good. (That "man" [homo] signifies the affection of truth, may be seen above, n. 280; that his "head" signifies the understanding of truth and intelligence therefrom, n. 553; that a "fish" signifies the natural man, n. 513; and that the generative organs signify from correspondence celestial love, see Arcana Coelestia 5050-5062. Moreover, the "emerods" with which the Philistines were smitten when the ark of God was held captive by them, signified truths defiled by evils of life; but these and other things related about them in 1 Samuel 5 may be seen explained above, n. 700

(Odkazy: Ezekiel 25:15-16; The Apocalypse Explained 280, The Apocalypse Explained 513, 553, The Apocalypse Explained 700)


[11] Truth defiled by evil of life is signified also by "the uncircumcised" (2 Samuel 1:20; Ezekiel 28:10; 31:18; 32:18, 19; 44:9). For the foreskin corresponds to corporeal love, because the member which it covers corresponds to spiritual and celestial love. And because "the Philistines" represented those who are in knowledge (scientia) and cognitions of truth without any spiritual and celestial good, they were called "uncircumcised." And as the sons of Israel were also actually of the same character, in order that they might nevertheless represent the church which is in spiritual and celestial good and in truths therefrom, it was commanded that they should be circumcised. From this it can be seen that the religious principle at this day that separates charity from faith is in the representative sense Philistea.

(Odkazy: Ezekiel 32:18-19)


[12] So much respecting the Philistines. Something shall now be said about the goats and sheep, upon which judgment will be executed, according to the Lord's words in Matthew (Matthew 25:31-46 end). The common opinion is that the "goats" there mean all the evil, and it has not been known heretofore that the "goats" there mean those who are in faith separated from charity, and the "sheep" those who are in faith from charity. In a good sense "goats" mean those who are in natural good and in truths therefrom, which truths are called the knowledges (cognitiones) of truth and good from the natural sense of the Word. Such as these, or such good and such truth therefrom, are signified by the goats that were sacrificed. That there were also sacrifices of goats is evident from Leviticus 4:23; 9:2-4, 8-23; 16:2-20; 23:18, 19; Numbers 15:22-29; 28:11-15, 28:18-31; 29:1; and elsewhere. For all the beasts that were offered as sacrifices signified such things as pertain to the church, all of which have reference to goods and truths. The celestial goods and the truths therefrom in which are the angels in the third heaven were signified by "lambs," while the spiritual goods and truths in which are the angels in the middle heaven were signified by "rams," and the natural goods and truths therefrom, in which are the angels who are in the lowest heaven, were signified by "goats." Celestial goods and truths are with those who are in love to the Lord; but spiritual goods and truths are with those who are in love towards the neighbor; and natural goods and truths with those who live well according to truths from natural affection. This is the signification of these three kinds of beasts in various parts of the Word (as in Ezekiel 27:21; Deuteronomy 32:14).

(Odkazy: Leviticus 23:18-19)


[13] But as most things in the Word have also a contrary sense, so "goats" signify in that sense those who are in faith separated from charity, for the reason that they are more lascivious than other animals, and that they signify in the genuine sense those who are in natural good and the truth thence, and all who are in faith separated from charity both in doctrine and in life are merely natural. That such are meant in the Word by "goats" has been shown me to the life in the spiritual world. There various beasts are seen; but they are not such beasts as exist in our world, that is, not beasts that have been born, but they are correspondences of the affections and of the thoughts therefrom of spirits and angels; consequently as soon as those affections and the thoughts therefrom vary and cease, these beasts vanish out of sight. That I might know that those who are in faith separated from charity, or rather the affections and thoughts of such from their faith, are represented by "goats," it was granted me to see some of those spirits; and they appeared before my eyes and the eyes of many others altogether as goats with horns. Moreover, when rams and sheep were sent among them these goats being kindled with anger rushed upon them, and strove to throw them down, but in vain. For in the spiritual world goats have no power against the rams or sheep, therefore the goats were overcome. Afterwards it was granted me to see the same as men; and this was a proof that the goats were identical with those who had lived in the world in faith separated from charity.

[14] From this what is signified by the "ram" and the "he-goat," and "the battle between them," in the eighth chapter of Daniel can be seen, namely, that the "ram" there means those who are in faith from charity, and the "he-goat" those who are in faith separated from charity. Thus the future state of the church is there described, namely, that faith separate would dissipate all charity, which is the good of life, and falsity therefrom would have rule in the Christian world. To illustrate this, I will present a summary of what is related in Daniel respecting the ram and the he-goat, as follows:

Daniel saw in vision a ram that had two horns, one higher than the other, but the higher came up last; and he made himself great. But then a he-goat of the goats came from the west over the faces of all the earth; and he charged upon the ram and smote him, and broke his two horns; and he cast the ram down to the earth, and trampled upon him. The he-goat had a horn between his eyes, and when this was broken there came up four horns in its place towards the four winds of the heavens; and out of one of them came forth one horn which grew exceedingly, even to the host of the heavens, and cast down some of the host and of the stars to the earth and trampled upon them. Yea, it exalted itself even to the prince of the host, and the continual burnt-offering was taken away from him, and the dwelling-place of his sanctuary was cast down; and it cast down the truth to the earth (Daniel 8:1-14, seq.).

That the "ram" here means those who are in faith from charity, and the "he-goat" those who are in faith separated from charity, may be seen above (n. 316 and n. 573, where the same things are explained; therefore I pass by any further explanation.

(Odkazy: Daniel 8:1-12; The Apocalypse Explained 316, The Apocalypse Explained 573)


[15] Again that "he-goats" mean those who are in faith separated from charity, and "rams" those who are in faith from charity, is evident also in Ezekiel:

And as for you, O my flock, behold I judge between cattle and cattle, and between rams and he-goats (Ezekiel 34:17).

Likewise in Zechariah:

Mine anger was kindled against the shepherds, and I will visit upon the he-goats (Zechariah 10:3).

From this it can be seen that the goats and the sheep in Matthew (25:31-46 to the end) have the same meaning; consequently works of charity only are there enumerated which were done by the sheep, and were not done by the goats. That such are there meant by the "goats" was proved also when the Last Judgment was accomplished upon those who belonged to the Christian Church; for then all those who were in faith separated from charity both in doctrine and life were cast into hell; and all who were in faith from charity were kept safe.

(Odkazy: Daniel 8:1-12; Revelation 13:11)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 814, 820, 1034, 1038, 1047, 1080

Další novokřesťanský komentář
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 David and Goliath
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: