Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

Nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 781

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

781. And his feet were as of a bear, signifies from natural things which are fallacies. This is evident from the signification of "feet," as being natural things (see above, n. 69, 600, 632, 666); also from the signification of a "bear," as being those who are in power from the natural sense of the Word, both the good and the evil (of which presently). The "feet" of the beast whose body was like a leopard's and whose feet were like a bear's signifies fallacies, because a "leopard" signifies reasonings which are discordant and yet appear to be coherent (see just above, n. 780, and so far as such reasonings are from the lowest natural, which is the sensual, they are fallacies, which are signified by "the feet of a bear."

(Odkazy: Revelation 13:2; The Apocalypse Explained 69, 600, 632, 666, 780)


[2] Beasts, both clean and unclean, are mentioned in many passages in the Word, and they signify various things pertaining either to heaven or to hell; clean and useful beasts signify such things as pertain to heaven, unclean and useless beasts such things as pertain to hell. But what pertaining to heaven or to hell is signified can be best known from representatives in the spiritual world, where also beasts appear, all of which are appearances representing such things as angels or spirits are thinking from their affections, inclinations, appetites, pleasures, and desires. These things are presented before their eyes in various forms, as gardens, forests, fields, plains, and also fountains; likewise palaces and houses, and chambers therein, in which are decorative and useful things; also tables are seen upon which are various kinds of food. They are also exhibited in the forms of animals of the earth, the flying things of heaven, and creeping things, in an infinite variety; not only in the forms of such animals and flying things as are upon our earth, but in forms composite from several forms, which nowhere exist on earth, many of which it has been granted me to see. When these appear, their spiritual origin and thus what they signify is at once known. But as soon as the spirit or angel ceases from his thought and meditation these animals and birds instantly vanish.

[3] That such things are seen in the spiritual world is clearly evident from like things seen by the prophets as that the Lord appeared like a Lamb; cherubs were seen with faces like a lion, an ox, and an eagle (described in Ezekiel); horses were seen going forth out of the book of life when the Lamb opened its seals, also a white horse, and also many white horses upon which those in heaven rode (in John); also white, bay, red, black, and grisled horses (in Zechariah); there was also seen a red dragon having many heads and horns; and now here was seen a beast like a leopard, with the feet of a bear and the mouth of a lion; also another beast having two horns like a lamb, and afterwards a scarlet beast upon which sat a woman. Again, to Daniel four beasts coming up out of the sea appeared, the first of which appeared like a lion with wings of an eagle, the second like a bear, the third like a leopard which had four wings, and the fourth terrible. From this it is clear not only that such beasts appear in the spiritual world, but also that they are significative; and from this it can also be seen that all the beasts as well as all the birds mentioned in the Word are significative of such things as are represented by beasts in the spiritual world. But what is signified by "the bear" will be told in what follows.

[4] Before this is shown from the Word I will illustrate by some examples what is meant by the fallacies that are here signified by "the feet as of a bear." The many things that man reasons and forms conclusions about from the natural man without spiritual light, that is, without the light of the understanding enlightened by the Lord, are called fallacies, for the natural man takes the ideas of his thought from earthly, corporeal, and worldly things, which in themselves are material; and when a man's thought is not elevated above these he thinks materially about things spiritual; and material thought without spiritual light derives everything from the loves of the natural man and from their delights, which are contrary to heavenly loves and their delights. This is why conclusions and reasonings from the natural man alone and its delusive lumen are fallacies. But let this be illustrated by examples.

[5] It is a fallacy that cogitative faith saves, since man is such as his life is. It is a fallacy that cogitative faith is spiritual, since to love the Lord above all things and the neighbor as oneself is the spiritual itself, and to love is to will and do. It is a fallacy that faith can also be given in a moment, since man must be purified from evils and from falsities therefrom and be regenerated by the Lord, and this is a long-continued process, and only so far as man is purified and regenerated does he receive spiritual faith. It is a fallacy that man can receive faith and be saved at the hour of death whatever his life may have been, since a man's life remains and he is judged according to his deeds and works.

[6] It is a fallacy that little children also have faith through baptism, since faith must be acquired through the knowledges of truth and good, and by a life in accordance with them. It is a fallacy that through faith alone the church exists with man, since it is through the faith of charity that the church exists with him; and charity is of the life, and not of faith separated from the life. It is a fallacy that man is justified by faith alone, and that the merit of the Lord is thereby imputed to him when he is justified, and that afterwards nothing condemns him, since faith without the life of faith, which is charity, is like something that is said to be living but has no soul, which in itself is dead; for charity is the soul of faith, because it is its life; consequently man is not justified by a dead faith, much less is the merit of the Lord imputed and salvation effected by it; and where there is no salvation there is condemnation.

[7] It is a fallacy that in faith alone, there is love and charity, since love and charity are willing and doing, for what a man loves he not only thinks but also wills and does. It is a fallacy that where "doing" and "deeds" and "works" are mentioned in the Word to have faith is meant, because these are present in faith, since these are as distinct as thought and will are; for a man can think many things that he does not will, while what he wills he thinks when left alone to himself; and to will is to do. Moreover, the will and the thought therefrom are the man himself, and not the thought separate; and deeds and works are of the will and of the thought therefrom; while faith alone is of the thought separate from deeds and works, which are of the will.

[8] It is a fallacy that faith is to be separated from good works because man is unable to do good of himself, and if he does good he places merit in it, since man when he does good from the Word does not do it from himself but from the Lord, because the Lord is in the Word and is the Word; and man then does not do good of himself, when he does it as of himself and yet believes that he does it from the Lord, because from the Word; moreover, when a man believes that the good that he does is from the Lord he cannot place merit in the deeds. It is a fallacy that the understanding must be held bound under obedience to faith, and that faith seen by the understanding is not spiritual faith; when yet it is the understanding that is enlightened in the things of faith when the Word is read; and when enlightenment is excluded the understanding does not know whether a thing is true or false; and in that case faith does not become a man's own faith but the faith of another in him, and this is a historical faith, and when it is confirmed it becomes a persuasive faith, which can see falsities as truths and truths as falsities. This is the source of all heretical beliefs.

[9] It is a fallacy that the confidence that is called saving faith, accepted without understanding, is spiritual confidence, since confidence apart from understanding is a persuasion from another, or from confirmation by passages gathered up here and there from the Word, and applied by reasonings from the natural man to a false principle. Such confidence is a blind faith, which is merely natural because it does not see whether a thing is true or false. Moreover, all truth wishes to be seen because it belongs to the light of heaven; but truth that is not seen may be falsified in many ways; and falsified truth is falsity.

[10] Such are the fallacies that pertain merely to such faith as is separated from good works. There are yet many others that pertain not only to faith but also to good works, to charity, and to the neighbor, and especially to such conjunctions of these with faith as are skillfully adjusted by the learned. Such fallacies are signified by "the feet of a bear," because a "bear" signifies those, both the well-disposed and the evil, who have power from the natural sense of the Word. And as "feet" signify things natural, "the feet of the bear" signify the fallacies from which the sense of the letter of the Word is falsified by reasonings, and into which the appearances of truth of that sense are changed.

[11] That a "bear" signifies power from the natural sense of the Word, both with the well-disposed and with the evil, can be seen from the following passages. In the second book of Kings:

When Elisha went up to Bethel, as he was going up in the way there came forth boys out of the city and mocked him, and said unto him, Go up thou baldhead, go up thou baldhead. And he looked behind him and saw them, and cursed them in the name of Jehovah; and there came forth two she-bears out of the forest, and tare in pieces forty-two boys (2 :23, 24).

Why the boys were cursed by Elisha and in consequence were torn by two bears because they called him "baldhead," cannot be known except by knowing what "Elisha" represented, and what a "baldhead" signifies, and what "bears" signify. This evidently was not done by Elisha from unrestrained anger and without just cause, for he could not have been so cruel merely because the little boys said, "Go up thou baldhead." This was indeed, an insult to the prophet, but not a sufficient reason for their being therefore torn to pieces by bears. But this was done because Elisha represented the Lord in respect to the Word, thus the Word that is from the Lord. "Baldhead" signified the Word deprived of the natural sense, which is the sense of its letter; and "bears out of the forest" signified power from the natural sense or sense of the letter of the Word, as has been said above; and these "boys" signified such as blaspheme the Word because its natural sense is such as it is; and "forty-two" signifies blasphemy. From this it is clear that this represented and thence signified the punishment for blaspheming the Word. For all the power and sanctity of the Word are gathered up and have their seat in the sense of its letter; for without this sense the Word could not exist, since without it the Word would be like a house without a foundation, which would be shaken by the wind, and thus be overthrown and fall to pieces. The Word would also be like a man without a skin, which surrounds and holds the enclosed viscera in their position and order. And as this is the signification of "baldness," and "Elisha" represented the Word, the boys were torn in pieces by bears which signifies the power from the natural sense of the Word, which is the sense of the letter, both with the well-disposed and with the evil. From this it is clear that the historical things of the Word, as well as its prophecies, contain a spiritual sense.

(Odkazy: 2 Kings 2:23-24)


[12] The bear that David smote has a like signification; this is described in the first book of Samuel:

David said unto Saul, Thy servant was pasturing his father's flock, and there came a lion and a bear and took away a sheep from the flock; I went out after him and smote him; and when he arose against me I took hold of his beard and smote him and killed him. Thy servant smote both the lion and the bear. Therefore this uncircumcised Philistine shall be as one of them, because he hath reproached the ranks of the living God (1 Samuel 17:34-37).

Power was given to David to smite the lion and the bear that took away the sheep from the flock, because "David" represented the Lord in reference to Divine truth in which those who are of His church are instructed; and a "lion" signifies the power of spiritual Divine truth, and in the contrary sense, as here, the power of infernal falsity against Divine truth; while a "bear" signifies the power of natural Divine truth, and in the contrary sense the power of falsity against that truth. But "a sheep from the flock" signifies those who are of the Lord's church. And as this was represented, the power was given to David to smite the bear and the lion, to represent and signify the Lord's power to defend by His Divine truth His own in the church from the falsities of evil that are from hell. David's taking hold of the beard of the bear involves an arcanum that may be disclosed, indeed, but can scarcely be comprehended. The "beard" signifies the Divine truth in ultimates, in which its essential power rests. This truth also the evil who are in falsities carry indeed in the mouth but they misuse it to destroy; but when it is taken away they no longer have any power. This is why he killed the bear and smote the lion. But this will be further explained elsewhere. But "Goliath," who was a Philistine and was therefore called "uncircumcised," signifies such as are in truths without good; and truths without good are truths falsified, which in themselves are falsities. "The uncircumcised" signifies those who are in filthy corporeal loves; for the foreskin corresponds to those loves. From this it is clear what the victory of David over Goliath represented. From this it can be seen why:

David is compared by Hushai to a bear bereaved in the field (2 Samuel 17:8).

[13] In Daniel:

Another beast coming up out of the sea was like to a bear, and it raised itself upon its side, and three ribs were in its mouth between its teeth; and they said unto it, Arise, devour much flesh (Daniel 7:5).

The four beasts coming up out of the sea depict the successive states of the church, even to its devastation, which is its end. This second beast, which was "like to a bear," signifies the falsification of the truth of the Word, the power of which still remains in the sense of the letter. The eagerness to falsify its goods is signified by "raising itself upon one side." The "three ribs in the mouth between the teeth" signify the knowledges of truth from the Word in abundance, which are perverted by reasonings from fallacies; and "to devour much flesh" signifies the destruction of good by falsities, and the appropriation of evil.

[14] In Hosea:

I am become to them as a lion, as a leopard will I watch over the way; I will meet them as a bear that is bereaved; and there I will devour as a huge lion; the wild beast of the field shall rend them (1 Lamentations 3:7, 8).

The signification of the words, "I am become to them as a lion, as a leopard will I watch over the way," was explained in the preceding article. "To meet them as a bear that is bereaved" signifies the falsification of the sense of the letter of the Word; "to devour as a huge lion" signifies the destruction and devastation of every truth of the Word, and thence of the church; "the wild beast of the field shall rend them" signifies that they will be destroyed by the falsities from evil.

(Odkazy: Hosea 13:7-8)


[15] In Lamentations:

Although I cry out and shout he shutteth out my prayers, he hath hedged about my ways with hewn stone, he hath overturned my footpaths; a bear lying in wait for me, a lion in secret places, he hath perverted my ways, he hath made me desolate (Lamentations 3:8-11).

This is a lamentation from God respecting the desolation of truth in the church; and that they cannot be heard by reason of falsities is signified by "Although I cry out and shout he shutteth out my prayers." That falsities from self-intelligence turn away and reject the influx of truth is signified by "he hath hedged about my ways with hewn stone, he hath overturned my footpaths;" God's "ways and footpaths" signifying truths leading to good, and "hewn stone" what belongs to self-intelligence. Because this was the signification of "hewn stone" it was forbidden to build an altar of hewn stones, and likewise the temple at Jerusalem. "A bear lying in wait for me" signifies the natural man perverting the sense of the letter of the Word; "a lion in secret places" signifies the interior natural man from the evils in him perverting every sense of the truth of the Word and thence of the church, which is the source of falsities; "he hath perverted my ways, he hath made me desolate," signifies the devastation of the truth of the church.

[16] In Amos:

Woe unto you that desire the day of Jehovah. What to you is the day of Jehovah? It is a day of darkness and not of light; as one who fleeth from a lion and meeteth a bear, or who cometh to a house and leaneth with his hand upon the wall and a serpent biteth him (Amos 5:18, 19).

"The day of Jehovah" means the coming of the Lord, who is the Messiah whom they expected; and as they believed that He would deliver them from the enemies of the land, and would exalt them in glory above all the nations, they desired Him. But as the Lord came into the world not for the sake of any kingdom on earth but for the sake of a kingdom in heaven, and as the Jewish nation was in the falsities of evil, and these were at that time manifested, it is said, "Woe unto you that desire the day of Jehovah. What to you is the day of Jehovah? It is a day of darkness and not of light," "darkness and not light" meaning the falsities in which they were; "as one who fleeth from a lion meeteth a bear" signifies fear because of the dominion of falsity when truths are sought from the sense of the letter of the Word, which they cannot but falsify; for one is said "to flee from a lion and to meet a bear" when he is interiorly in falsity from evil, and is led to investigate truths from the sense of the letter of the Word, which he then, because of the interior dominion of falsity from evil, cannot but pervert; "who cometh to a house and leaneth with his hand upon a wall and a serpent biteth him" signifies that when such a man in seeking goods consults the Word from the sense of the letter he does not see that evils pervert it; "the bite of a serpent" signifying falsification, here the falsification that arises from the interior dominion of falsity from evil.

(Odkazy: Amos 5:18-19)


[17] In Isaiah:

The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard with the kid; the calf shall lie down, and the young lion and the fatling together, and a little boy shall lead them; and the heifer and the bear shall feed, and their young ones shall lie down together; the lion shall eat straw like the ox (1 1:6, 7).

The signification of "the wolf dwelling with [the lamb, and the leopard with] the kid, and the calf and the young lion and the fatling lying down together, and a little boy leading them," has been explained in the preceding article. "The heifer and the bear shall feed, and their young ones shall lie down together," signifies the power and eagerness of the natural man to falsify the truths of the Word, and that these shall do no harm to the good of the natural man and its affection, "heifer" meaning the affection for good and truth of the natural man, and "bear" the power and eagerness of the natural man to falsify the truths of the sense of the letter of the Word; "the lion shall eat straw like an ox" signifies that infernal falsity burning to destroy the truths of the church shall do no harm to the affection of good of the natural man, either as to the individual man in himself or as to men in relation to one another, nor shall it do harm to the Word, "straw" signifying the Word in the letter which is perverted by infernal falsity, but cannot be perverted by those who are in truths from good.

(Odkazy: Isaiah 11:6-7)


[18] In the same:

We grope for the wall as the blind, and we grope as they that have no eyes, we stumble in the noonday as in the twilight; among the living we are as dead; we growl like bears, and moaning we moan like doves; we wait for judgment but there is none, for salvation but it is far from us; for our transgressions before Thee are multiplied, and our sins answer against us (Isaiah 59:10-12).

"We grope for the wall as the blind, and we grope as they that have no eyes," signifies that there is no understanding of truth; "we stumble in the noonday as in the twilight" signifies a falling into errors, although they are in the church where the Word is, by which they might come into the light of truth; "among the living we are as dead," signifies that they might be in spiritual life through the Word, and yet are not, because they are in falsities; "we growl like bears, and moaning we moan like doves," signifies the grief of the natural man, and the grief of the spiritual man therefrom; "we wait for judgment but there is none, for salvation but it is far from us," signifies a hope for the enlightenment of the understanding, and consequent salvation, but in vain; "our transgressions before 1 Thee are multiplied, and our sins answer against us," signifies by reason of falsities from evil.

[19] From this it can now be seen that a "bear" signifies the natural man in respect to its power from the sense of the letter of the Word, in both senses, also in respect to the eagerness to falsify that sense. That this is what a "bear" signifies has been made evident to me by the bears seen in the spiritual world, in whose form the thoughts of those were represented who had been natural, and had studied the Word, and had wished to prevail by means of knowledge therefrom. Bears were also seen that had ribs between their teeth, like the bear described in the passage cited above from Daniel; and it was given to understand that the ribs represented the knowledges that they had drawn from the Word while in the world. White bears also appear there, which represent the power of the spiritual-natural man through the Word. Furthermore, composite beasts appear there of bears, panthers, wolves, and oxen, also the same furnished with wings, which are all significative of persons of such character when they are passing along in meditation.

-----
Footnotes:

1. the Latin has "before" for "against."

-----

(Odkazy: Revelation 13:2)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 779, 783, 796, 802, 1029, 1038, 1100

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 David and Goliath
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: