Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 594

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

594. Encompassed with a cloud, signifies the ultimate of the Word. This is evident from the signification of "encompassed," as being by what is outside of one, for that which is round about is also without, for it is more remote in the circumference; so here it means the ultimate. Also from the signification of a "cloud," as being Divine truth in ultimates, consequently the Word in the sense of the letter. This signification of "cloud" is evident from appearances in the spiritual world; also from the Word wherever "clouds" are mentioned. From appearances in the spiritual world, as follows: the universal angelic heaven consists solely of the Divine truth that proceeds from the Lord; the reception of this constitutes angels. In the highest heaven this truth appears like a pure aura which is called ether; in the next lower heaven as less pure, almost like the atmosphere that is called air; in the lowest heaven it appears like something thinly aqueous over which is a vapor like a cloud; such is the appearance of Divine truth according to degrees in its descent. There is a like appearance when angels of the higher heavens speak about Divine truths; what they say is then presented to the view of those who are in the lowest heaven under the appearance of a cloud that floats hither and thither; the more intelligent of them know from its movement and brightness and form what the angels of the higher heavens are speaking about with each other. This makes evident why a "cloud" signifies Divine truth in ultimates. As most things in the Word were taken from the appearances in the spiritual world, and thence have a like significance as they have there, so is it with "clouds."

(Odkazy: Revelation 10:1)


[2] That a "cloud" signifies in the Word the sense of the letter, which is Divine truth in ultimates, can be seen from the following passages. In the Gospels:

Jesus took Peter, James, and John into a high mountain; and He was transfigured before them; and His face did shine as the sun, and His garments became as the light. And behold, there appeared Moses and Elijah speaking with Him. While Peter was yet speaking, behold a bright cloud overshadowed them; and behold a voice out of the cloud, saying, This is My beloved Son, hear ye Him (Matthew 17:1-10; Mark 9:1-11).

And in Luke:

While Peter thus spake there came a cloud and overshadowed them; hence they feared as they entered into the cloud. But there came a voice out of the cloud, saying, This is My beloved Son; hear ye Him (Luke 9:34, 35).

In this transfiguration the Lord represented Divine truth, which is the Word; for the Lord, when He was in the world, made His Human Divine truth, and when He went out of the world He made His Human Divine good by uniting it with the Divine Itself, that was in Him from conception. (That the Lord made His Human Divine truth when He was in the world, and afterwards Divine good, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 303-306; and that the Lord is the Word, n. 263.) Consequently the particular things that were seen when He was transfigured signify the proceeding of Divine truth from the Lord's Divine good. The Divine good of Divine love which was in Him, and from which He had Divine truth in His Human, was represented by "His face did shine as the sun;" for the "face" represents the interiors, since these shine forth through the face; and the "sun" signifies the Divine love (see above, n. 401, 412). The Divine truth was represented by the "garments" which became as the light; "garments" in the Word signify truths, and "the Lord's garments" Divine truth (see also above, n. 64, 271, 395); this is why they appeared "as the light;" for Divine truth makes the light in the angelic heaven, and is therefore signified by "light" in the Word (respecting which see in the work on Heaven and Hell 126-140). Because it was the Word, which is Divine truth, that was represented, therefore "there appeared Moses and Elijah speaking with Him;" "Moses and Elijah" signifying the Word; "Moses" the historical Word, and "Elijah" the prophetical Word. The Word in the letter was represented by the "cloud that overshadowed the disciples, and into which they entered;" for the "disciples" represented in the Word the church, which at that time and afterwards was only in truths from the sense of the letter; and because, as has been said in the article above, revelations and responses are made by Divine truth in ultimates, and because this truth is such as is the truth of the sense of the letter of the Word, it came to pass that "a voice was heard out of the cloud, saying, This is My beloved Son, hear ye Him," meaning that He is Divine truth, or the Word.

(Odkazy: Luke 9:34-35; Mark 9:1-10; Matthew 17:1-5; The Apocalypse Explained 64, The Apocalypse Explained 271, 395, 401, 412)


[3] He who does not know that a "cloud" in the spiritual sense of the Word means the Word in the letter, cannot know what arcanum is involved in this:

That in the consummation of the age they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and glory (Matthew 24:30; Mark 13:26; 14:61, 62; Luke 21:27).

And in Revelation:

Behold, Jesus Christ cometh with the clouds and every eye shall see Him (Genesis 1:7).

And again:

I saw, and behold a white cloud, and on the cloud One sat like unto the Son of man (Numbers 14:14).

And in Daniel:

I was seeing in the night visions, and behold, there was coming with the clouds of the heavens one like the Son of man (Daniel 7:13).

He who is ignorant that "the clouds of heaven" signify the truths of the Word in the sense of the letter, cannot know otherwise than that in the consummation of the age, that is, in the end of the church, the Lord is to come in the clouds of heaven, and manifest Himself to the world; but it is well known that since the Word was given, the Lord manifests Himself through that only, for the Word, which is Divine truth, is the Lord Himself in heaven and in the church. From this it can now be seen that the manifestation here predicted signifies His manifestation in the Word; and His manifestation in the Word was effected through His opening and revealing the internal or spiritual sense of the Word, for in that sense is the Divine truth itself, such as it is in heaven, and the Divine truth in heaven is the Lord Himself there. This makes clear that "the Lord's coming in the clouds of heaven with glory" signifies the revelation of Him in the sense of the letter of the Word from its spiritual sense. "The clouds of heaven" signify the things belonging to the sense of the letter, and "glory" signifies those belonging to the spiritual sense (see in the work on Heaven and Hell 1), also the revelation itself of the spiritual sense (in the small work on The White Horse); "Son of man" also signifies the Lord in relation to Divine truth (as may be seen above, n. 63, 151).

(Odkazy: Mark 14:61-62; Revelation 1:7, Revelation 14:14; The Apocalypse Explained 63, The Apocalypse Explained 151)


[4] That a "cloud" signifies Divine truth in ultimates, consequently the Word in the sense of the letter, can be seen further from the following passages. In Isaiah:

Behold, Jehovah rideth upon a light cloud, and cometh into Egypt, and the idols of Egypt are moved before Him, and the heart of the Egyptian melteth in the midst of him (19 Isaiah 19:1).

"Egypt" here does not mean Egypt, but the natural man when separated from the spiritual, which is then in falsities and evils, and through these perverts all the truths and goods of the church; that the natural man is destroyed by these falsities and evils when truth from good flows in from the Lord is described by these words of the prophet understood in the internal sense. Jehovah is said "to ride upon a light cloud" to signify that the Lord enlightens the understanding with truths; "to ride" in reference to Jehovah or the Lord, signifying to enlighten the understanding, and "a light cloud" signifying truth; that then "the idols of Egypt are moved, and the heart of the Egyptian melteth," signifies that the evils and falsities of the natural man, separated from the spiritual, then destroy the natural man; "idols" meaning falsities, the "heart" evils, and "Egypt" the natural man.

[5] In Moses:

There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth in heaven and in His magnificence upon the clouds, the abode of the God of antiquity, and underneath are the arms of the world (Deuteronomy 33:26, 27).

Here, too, "riding in heaven upon the clouds" signifies to enlighten the understanding by the influx of spiritual truth into natural truth, which is the truth of the sense of the letter of the Word. Because Divine truth in the heavens is spiritual, and Divine truth on the earth is natural, and the latter is enlightened by the former, therefore it is said, "and in His magnificence upon the clouds;" "the abode of the God of antiquity" means Divine truth with the angels, and "the arms of the world," mean Divine truths with men; the truths of the sense of the letter of the Word are what are meant by "the arms of the world," for that sense is the very strength of Divine truth, "arms" signifying strength. (That the strength of Divine truth is in the sense of the letter can be seen in the article just above.)

(Odkazy: Deuteronomy 33:26-27)


[6] In David:

God rode upon a cherub and did fly, and was borne upon the wings of the wind. He made darkness His hiding place; His tent round about Him the darkness of waters, the clouds of the heavens. At the brightness before Him the clouds passed (Psalms 18:10-12).

This, too, describes the enlightenment of the Word, and thus of the church; enlightenment by the influx of Divine truth from the heavens is signified by "God rode upon a cherub and did fly;" Divine truth in ultimates which is enlightened is signified by "the wings of the wind," "the darkness of waters," and "the clouds of the heavens," these signifying the various degrees of the understanding receiving enlightenment; that the obscurities of the ultimate sense are thereby dissipated is meant by "at the brightness before Him the clouds passed."

[7] In the same:

Sing unto God, praise His name; extol Him that rideth upon the clouds (Psalms 68:4).

Here, too, "Him that rideth upon the clouds" means the Lord as to enlightenment; "clouds" meaning truths in ultimates, which are enlightened, and these are enlightened by the influx of light, which is Divine truth, from the spiritual world or heaven.

(Odkazy: Ezekiel 10:3-4)


[8] In Nahum:

Jehovah hath His way in the storm and in the tempest, and the clouds are the dust of His feet (Nahum 1:3).

Truth in ultimates, which is the truth of the sense of the letter of the Word, is called "clouds, the dust of the feet of Jehovah," because it is the natural and lowest truth, into which Divine truth in heaven, which is spiritual, closes, and upon which it subsists. Divine truth in ultimates, because it is but little understood unless there is enlightenment from heaven, is a subject of discussion and controversy, and this is meant by "storm and tempest in which Jehovah hath His way," spiritual "storm and tempest" meaning discussion concerning the genuine sense, which nevertheless, with those who desire truth, the Lord enlightens by means of influx.

[9] In David:

His seed shall be to eternity, and His throne as the sun before Thee. 1 It shall be established as the moon to eternity, and as a faithful witness in the clouds (Psalms 89:36, 37).

This is said of the Lord, and the "seed that shall be to eternity" signifies Divine truth which is from Him. The "throne that shall be as the sun and as the moon" signifies heaven and the church as to the good of love and as to the truth of faith; "throne" signifying heaven and the church; "as the sun" in respect to the good of love, and "as the moon" in respect to the truth of faith. "A faithful witness in the clouds" signifies that He is Divine truth, for "witness" in reference to the Lord, signifies that which proceeds from Him, and as that is His, it witnesses respecting Him.

(Odkazy: Psalms 89:36-37)


[10] In the same:

Jehovah layeth the beams of His chambers in the waters; He maketh the cloud 2 His chariot; He walketh upon the wings of the wind (Psalms 104:3).

These few words describe heaven and the church, and at the same time doctrine from the Word. "He layeth the beams of His chambers in the waters" signifies that the Lord forms the heavens and the church from Divine truths; "waters" signify Divine truths; "Jehovah's chambers" signify the heavens and the church, and "to lay beams" signifies to form. "He maketh the clouds His chariot" signifies doctrine from ultimate Divine truths; "clouds" meaning ultimate Divine truths, such as are in the sense of the letter of the Word, and a "chariot" doctrine; this is said because every doctrine of the church is to be formed from and confirmed by the sense of the letter of the Word. "He walketh upon the wings of the wind" signifies the life which doctrine has from spiritual influx; "to walk" signifying to live, and in reference to the Lord life itself; "the wings of the wind" mean the spiritual things of the Word. (That "waters" signify truths, see above, n. 71, 483, 518, 537, 538.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518, The Apocalypse Explained 537-538)


[11] In Isaiah:

I will lay waste My vineyard, I will even command the clouds that they rain no rain upon it (Isaiah 5:6).

This means that the church shall have no understanding of Divine truth or of the Word; "vineyard" signifying the church, "clouds" the Word in the letter, and "their raining no rain," that there shall be no understanding of Divine truth from the Word.

[12] In David:

Jehovah who covereth the heavens with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains (Psalms 147:8).

"To cover the heavens with clouds" signifies to defend and preserve the spiritual things of the Word which are in the heavens, by means of natural truths such as are in the sense of the letter of the Word; "who prepareth rain for the earth" signifies instruction therefrom for the church; "who maketh grass to grow upon the mountains" signifies nourishment thereby for those who are in the good of love.

[13] The like is signified by the following words in Isaiah:

Drop down, ye heavens, from above, and let the clouds stream down with righteousness; let the earth open and bring forth the fruit of salvation (Isaiah 45:8).

And in Judges:

Jehovah, when Thou didst go forth out of Seir, when Thou didst march out of the field of Edom, the earth trembled, the heavens also dropped, yea, the clouds dropped waters (Judges 5:4).

"To go forth out of Seir, and to march out of the field of Edom," signifies, in reference to Jehovah, the enlightenment of the Gentiles by the Lord when He assumed the Human; "the earth trembling" signifies the state of the church then changed; "the heavens dropped, and the clouds dropped waters," signifies instruction, influx, and perception of Divine truth; "to drop" signifying instruction and influx; "waters" truths; "the heavens" the interior things of truth, and "clouds," the exterior, such as are in the sense of the letter of the Word.

[14] In David:

The clouds poured out waters; the skies gave forth a voice, and Thine arrows went forth (Psalms 77:17).

"The clouds poured out waters" signifies that there are genuine truths from the sense of the letter of the Word; "the skies gave forth a voice" signifies influx from the heavens; "Thine arrows went forth" signifies Divine truths therefrom. In Job:

God bindeth up the waters in His clouds, and the cloud is not rent under them. He spreadeth His cloud upon His throne (Job 26:8, 9).

Here, too, "clouds" stand for truths ultimate in order, and because these contain in themselves and enclose spiritual truths that they may not be dispersed, this is described and signified by "God bindeth up the waters in His clouds, and the cloud is not rent;" because exterior truths, which are called natural, also encompass and enclose interior truths, which are called spiritual, and are proper to the angels of the heavens, this is described and signified by "He spreadeth His cloud upon His throne."

(Odkazy: Acts of the Apostles 26:8-9; Job 26:8-9)


[15] In Isaiah:

Jehovah said, I will be quiet, and I will behold in My dwelling place like clear heat upon light, and like a cloud of dew in the heat of harvest (Isaiah 18:4);

a "cloud of dew" signifying truth bringing forth fruit from good. In the same:

Jehovah will create over every dwelling place of Mount Zion and upon her convocations a cloud by day, and a smoke and the brightness of a flame of fire by night; for over all the glory shall be a covering (Isaiah 4:5).

"The dwelling place of Mount Zion" signifies the good of the celestial church, and "her convocations" signify the truths of that good; protection lest it should be hurt by too much light or too much shade is signified by "a cloud by day and a smoke, and the brightness of a flame of fire by night," and as every spiritual good and truth is preserved from harm by natural good and truth, it is said that "upon all the glory shall be a covering," "glory" meaning spiritual good and truth.

[16] The same is signified by:

The cloud that was upon the tabernacle by day, and the fire by night (Exodus 40:36-38; Numbers 9:15-23to the end;Numbers 10:11, 12, 34;14:14;Deuteronomy 1:33).

Jehovah went before them by day in a pillar of cloud, and by night in a pillar of fire (Exodus 13:21).

The pillar of the cloud stood between the camp of the sons of Israel and the camp of the Egyptians (Exodus 14:19-21).

In David:

God led them in the daytime in a cloud, and all the night in the light of fire (Psalms 78:14).

And elsewhere in the same:

Egypt was glad when they went forth, for the dread of them had fallen upon them. He spread out a cloud for a covering, and fire to make light the night (Psalms 105:38, 39).

"There was a cloud upon the tabernacle by day, and a fire by night," because the "tabernacle" represented heaven and the church, the "cloud" the Lord's presence through Divine truth, and the "fire" His presence through Divine good, which is called the good of faith, each ultimate in order; therefore they were as coverings over the tabernacle; for this reason it is said in the passages cited above from Isaiah and David, "over all the glory shall be a covering," and "He spread out a cloud for a covering."

The like is signified by:

The cloud that covered Mount Horeb, into which cloud Moses entered (Exodus 24:15-18).

And the like by:

The cloud in which Jehovah came down upon Mount Sinai (Exodus 19:16, 18; 34:5).

And the like by:

The pillar of cloud that stood at the door of Moses' tent (Exodus 33:9, 10).

(Odkazy: Exodus 19:9, Exodus 33:9-10; Numbers 10:11-12; Psalms 105:38-39)


[17] So again of the "cloud" in Ezekiel:

I looked, and behold a wind of a tempest came out of the north, a great cloud, and a fire infolding itself in itself, and a brightness round about it (Ezekiel 1:4).

And in the same:

The cherubim stood on the right side of the house when the man entered in; and the cloud filled the inner court; and the glory of Jehovah mounted up from above the cherub upon the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of Jehovah's glory (Ezekiel 10:3, 4).

The "cherubim" signify the Lord in respect to guarding, that there be no approach except through the good of love; so, too, the "cherubim" signify the heavens, in particular the inmost or third heaven, because the angels who are there receive Divine truth in the good of love, therefore it is Divine truth, which is in its essence the good of love, that guards. This Divine truth, as it comes down out of the inmost heaven into the lower heavens, and at length into the world where men are, from being pure becomes thus by degrees more dense, consequently in the lowest degree it appears like a cloud; this is why it signifies Divine truth accommodated to the apprehension of the angels who are in the lowest heaven, who are spiritual-natural, and finally to the apprehension of men in the natural world. Moreover, as Divine truth in this degree is similar to the Divine truth in the sense of the letter of the Word, "cloud" signifies the Word as to the sense of the letter. It was this Divine truth that filled the court like a cloud, and at length the house, at the right side of which stood the cherubim; and as this Divine truth is inwardly the spiritual that shines from heavenly light, therefore it is called "glory," and it is said that "the court was full of the brightness of Jehovah's glory." Also in Job:

When God maketh the light of His cloud to be bright (Job 37:15).

(Odkazy: Ezekiel 10:3-4)


[18] Because the higher heavens appear before the eyes of those who are in the lower heavens as covered by a light and bright cloud (for the reason that the lower angels are unable to see the higher or interior Divine otherwise than in accordance with their own quality), therefore also Divine truth in the higher heavens, or what is the same thing, the higher heavens themselves, are meant in some passages in the Word by "clouds;" for whether you say Divine truth or the heavens it is the same, since the heavens are heavens from Divine truth, and the angels there are angels from the reception of Divine truth. It is in this sense that "clouds" are mentioned in Isaiah:

Lucifer, thou hast said in thy heart, I will ascend above the heights of the cloud; I will become like the Most High (14 :13, 14).

In Jeremiah:

Forsake Babylon, and let us go everyone into his own land; for her judgment hath reached even unto the heavens, and it hath lifted up itself even to the clouds (Jeremiah 51:9).

And in David:

Give ye strength unto God; His excellency is over Israel, and His strength is above the clouds (Psalms 68:34).

The same is here signified by "clouds" as:

By the waters above the expanse (Genesis 1:7).

And by the waters above the heavens (Psalms 148:4);

for clouds consist of water. That "waters" signify Divine truths may be seen above (n. 71, 483, 518).

(Odkazy: Isaiah 14:13-14, 14:14; The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518)


[19] As there are clouds that are lighter and brighter, also clouds that are denser and blacker, and lighter and brighter clouds appear beneath the heavens, but dense and black clouds are seen about many of the hells, it is evident that "clouds" in the contrary sense signify the falsities of evil which are contrary to truths from good, as in the following passages. In Ezekiel:

Egypt a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity (Ezekiel 30:18).

He shall ascend like a cloud to cover the land (Ezekiel 38:9).

Sheep scattered in the day of cloud and thick darkness (Ezekiel 34:12).

So the Last Judgment, when those who are in the falsities of evil are to perish, is called:

A day of cloud and of obscurity (Joel 2:2; Zephaniah 1:15).

The like is signified by:

The clouds and thick darkness that appeared to the sons of Israel when the law was given from Mount Sinai (Deuteronomy 4:11, 12, 15; 5:22-26);

for although Jehovah, that is, the Lord, came down upon that mountain in a bright cloud, yet it appeared before the eyes of the people, who were in the falsities of evil, as a thick dark cloud (see Arcana Coelestia 1861, 6832, 8814, 8819, 9434, 10551).

-----
Footnotes:

1. Latin has "Thee," the Hebrew "Me," as found also in AE 205, 401, 684, 768.

2. Latin has "cloud," the Hebrew "clouds," as found in AE 26, 283, 319.

-----

(Odkazy: Deuteronomy 4:11-12; Exodus 19:9; Isaiah 14:14; Matthew 17:1-5; Revelation 10:1)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 592, 609, 670, 700, 820, 821, 870, 905, 937, 955, 1029

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Transfiguration
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: