Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Komentář

 

The Foundations of the Church      

By Rev. William Woofenden

"The earth is the Lord’s, and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein. For He hath founded it upon the seas, and established it upon the floods." Psalm 24:1-2
Additional readings: Daniel 7:1, 15-28, John 10:1-17

Before the rise of modern science it was thought that the ocean was the basis of creation and that the world was literally founded on it, as some sort of large floating, yet stationary island. This concept, while not true literally, is a correspondential image of the truth that is conveyed in the internal sense by the words of our text.

"The word ‘earth’ or ‘land’ in the Word…denotes the people who are in it, and in fact the people of the church, thus the church itself" (Arcana Coelestia 1066). When we read, "In the beginning God created the heavens and the earth" (Genesis 1:1), a new church or spiritual development is what is meant. And when we read, "the fourth beast shall be a fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, " not monarchical sovereignties but the states of the church are signified. So in our text the church is meant. The church is the Lord’s kingdom on earth, and it is founded upon the eternal truths of the Word in ultimates. Our text reads, "The earth is the Lord’s, and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein." Here we find the two words "earth" and "world." They are not used for literary effect, though the dual expressions that abound throughout the Word add much to its literary beauty. The earth refers to the church as to its truths and the fullness to their abundance, and the world refers to the church as to its goodness. "They that dwell therein" are the people in whom this truth and goodness dwell.

Thus we learn from these verses that the church is the Lord’s as to its good and truth. And the reason is given: "For He hath founded it upon the seas, and established it upon the floods." In the Hebrew the word translated floods is the term used for large rivers; so a more accurate translation would be "founded it upon the rivers."

The seas upon which the church is founded are the knowledges of truth that are contained in the Word. We recall that rivers watered the Garden of Eden. Rivers represent doctrines drawn from the Word that make these truths applicable to life, and because both are needed, it is said that He has founded it upon the seas and established it upon the rivers.

When we stand on the shore of the Atlantic, we cannot see its utmost limits; we can see but a small part of it, while rivers, which terminate in the sea, are those more particularly defined truths which terminate finally in general truths but have their source as it were in the mountains and hills of heaven. Thus these two verses with which the twenty-fourth Psalm opens in their spiritual meaning teach us that the church is founded upon the knowledge of truth and good rationally understood.

The church is founded upon the seas of the sense of the letter of the Word, or on Divine revelation, upon the whole vast, indefinable mass of knowledge expressed in the written statements of the Hebrew and Christian Scriptures, but it is established upon the doctrines through which it is rationally understood—the flowing, living truths that enter the mind of each individual from God out of heaven. And just as the earth is said to be founded, built up, and established, so the church is founded on revelation and established in the hearts and minds of men as that revelation is received and understood.

The Writings of the church put this very clearly in these words: "The church is from the Word, and it is such as its understanding of the Word is…The Word is the Word according to the understanding of it with man; that is, as it is understood. If it is not understood, the Word is indeed called the Word, but with man it is not." (Doctrine of Sacred Scripture 76-77). And again, "The Word is not understood without doctrine" (Doctrine of Sacred Scripture 50). The text has a very practical lesson for us. By the truths of the Word we are brought in touch with the Lord, who is the Word. Man does not live from himself. He was created by a power outside of himself. And this same power keeps him alive from day to day and gives him eternal life.

The importance to us of truths from the Word is emphasized throughout the Writings. We are living in a time of amazing increase in knowledge about the external world, knowledge that has made this and other nations immensely prosperous. Yet only obedience to the truths that the Lord has given us can make prosperity a safe blessing. Listen to what the Writings of our church say about the truths of the Word: "Faith is formed by truth. By truth is charity to the neighbor. By truth is conscience. By truth is innocence. By truth is purification from evil. By truths is intelligence and wisdom. By truths is the beauty of angels, and thus of men internally as to the spirit. By truths is the order of heaven. By truths man becomes truly man. Yet all these come through good, and not through truths without good, and all good is from the Lord." This is a magnificent, yet exactly just description of the office of truth revealed in its strength.

The church should be the gathering and distributing point of spiritual life. Her purpose is to proclaim the Lord’s words, "Look unto Me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else" (Isaiah 45:22), and to draw men into a living relationship with the Lord. She is here to help us to a knowledge of what is right and just, that our hearts may be inspired with a desire to establish the kingdom of God and His righteousness.

This past year was one of the most prosperous in our nation’s history. At the beginning of every year people hope that it will be a highly prosperous one. The desire for prosperity seems to be the passion of the day. But is the world alive to the duty of self-conquest, to the duty of learning and doing the Lord’s will? What is all this abundance for? What is it worth unless well-dispositioned souls possess and administer it?

The Gospel teaches us, "A man’s life consisteth not in the things that he possesseth" (Luke 12:15). Possessions do not make the man. In these words, the Lord is trying to make us see that it is the quality of the possessor which is the important thing. Otherwise, his possessions, however great, are of no essential value to him. Even abundance of worldly learning without self-conquest cannot be a lasting blessing. Neither worldly possessions nor worldly knowledge can make a man rich.

"The earth is the Lord’s and the fullness thereof." The earth with all its fullness was made for man. The Word was given that the way of life might be made known. The Lord came into the world to make life more abundant.

We need to know that He spoke the truth when He said, "All power is given unto Me in heaven and on earth" (Matthew 28:18), and that He can say and He alone, "I have the keys of hell and of death" (Revelation 1:18).

The Lord cannot found and establish His church among people by whom He is not acknowledged to be the All in All. Those who claim His Divine things as their own are thieves and robbers who seek to climb up another way than the true one. But those who acknowledge that "the earth is the Lord’s, and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein" and that without Him they can do nothing are those who enter through the door into the sheepfold, for the Lord is the Door, and it is He Who really enters and to Whom the porter opens. Those who come before Him, who put their own desires and ambitions first, do not hear the voice of the Shepherd and follow Him (John 10:1-17). But those who find their greatest strength and security in humility and in self-abnegation cannot want any good thing, for the Lord is their Shepherd and they know from the heart that "The earth is the Lord’s and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein: for He hath founded it upon the seas, and established it upon the floods." Enlightened by the Lord, they see and follow the truths which are born in them of the Lord and the church, and they know, acknowledge, and believe that "there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her; she shall not be moved: god shall help her, and that right early" (Psalm 46:4).


Přeložit: