Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

Nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Bible

 

Luke 2:13

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

13 En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Luke 2      

Napsal(a) Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-6. That at this time the love of dominion, grounded in worldly ends, prevailed universally, endeavouring to extend it's empire over the things of the Church.

Verses 6-7. On which occasion the Lord was born, and was initiated into the truths of innocence and the doctrine of truth from the Word, which was extinguished by falsities.

Verses 8-9. They also, who teach and lead to the good of charity by the truth of faith, are hence enlightened, and filled with holy adoration.

Verses 10-12. Because Jehovah assumed the human nature for the purpose of saving mankind, which purpose He testified and confirmed by initiating His Humanity into the truths of innocence and the doctrine of truth from the Word.

Verses 13-14. On which account all in the heavens exalt the Divine Truth, as the alone source of all true worship, faith and charity amongst men.

Verses 15-19. They too, who teach and lead to the good of charity by the truth of faith, are confirmed in their belief in the Incarnate god by rational conviction in their understandings, and make it, known to others, who gladly receive it.

Verses 19-20. This belief also is cherished with internal affection in the Church, and hence all truth and good in the human understanding and will are ascribed to the Divine Truth.

Verses 21-25. That the Lord successively put off the hereditary principle received from the mother, and put on the Divine principle, until all truth in Him was made Divine Good.

Verses 25-26. And that He is made manifest to all who are in the principle of obedience.

Verses 27-34. And who accordingly receive Him with affection, and acknowledge Him as the predicted Saviour, who was to establish a new Church amongst the Gentiles.

Verses 34-35. And by whose Divine power evils were to be separated and goods exalted, and this through reproach and contumely, that so by the light of Divine Truth the state of the Church as to understanding and will might be made manifest.

Verses 36-39. Since every affection of good and of truth testifies, that He alone is the redeemer of mankind.

Verses 39-40. Who, as to His Humanity, was to be initiated into the goods and truths of the Word, and was thus gradually to advance, according to the laws of Divine order, to a full and complete union with Divinity.

Verses 41-51. Therefore when such initiation was accomplished, He was introduced, as to His Humanity, into all things of heaven and the Church.

Verses 51-52. And was content to bear with hereditary infirmity, during His growth in Divine Truth and Good.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3448

Apocalypse Revealed 809


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1210

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4734

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 32:3

Psalms 103:21

Daniel 7:10

Vysvětlení slova/fráze

engel
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 A Child Is Born
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Adoration of the Shepherds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Adventus Domini
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to the Shepherds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angelic Appearances at the Time of the Advent
A sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. 
Worship Talk | Ages over 18

 Angel of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angels and Stars at Christmas Time
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Angel with Shepherds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Anna and Simeon
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Anna and Simeon
Worship Talk | Ages 7 - 14

 A Sign to the Shepherds
An in-depth sermon exploring the internal meaning of the Lord's birth on earth and the circumstances surrounding it.
Worship Talk | Ages over 18

 Baby Jesus
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Baby Jesus and Shepherd
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Baby Jesus in a Manger Scene
A simple representation of the nativity which shows the baby Lord, Mary, Joseph, and two sheep. 
Project | Ages 4 - 14

 Baby Lord with Sheep Trip-tych
When finished, the triptych pictures sheep on either side of the baby Lord in the manger.
Project | Ages 7 - 14

 Behold His Glory
Worship Talk | Ages over 18

 Birth of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Born in a Stable
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Born in the City of David
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Christmas Candles
A family article on how beautiful candles at Christmastime can remind us of the "glory of the Lord" that shone around the angel who appeared to the Shepherds on the first Christmas.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Compare Joshua with Jesus
Complete a chart comparing Joshua and Jesus. Who were theys fighting? Where did they go? How did they show courage?
Activity | Ages 9 - 13

 Correspondences of Light
Illustrations of three stories in the Word that talk about light. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Do Not Be Afraid
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Dramatize the Story of the Lord's Birth
Dramatize the story of the shepherds while someone reads the story from the Word.
Activity | Ages 4 - 10

 Five Christmas Scenes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 For Unto You Is Born This Day
A beautiful illustration of the angel Gabriel appearing to the shepherds.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 For Unto You Stained Glass Window
A lovely picture drawn in the style of a stained glass window.
Project | Ages 4 - 14

 Glory, Peace and Good Will
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Glory to God
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Glory to God in the Highest
Beautiful coloring page of the angels appearing to the shepherds.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Glory to God in the Highest
Worship Talk | Ages over 18

 Glory to God (join 2 pages together)
Join two coloring pages to make a larger version of this project, showing the angels appearing to the shepherds.
Project | Ages 7 - 17

 Good Tidings of Great Joy
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Heavenly Host of Angels Mobile
Project | Ages 4 - 10

 Host of Angels Stenciled Wall Hanging
Use the stencil to create lovely wall hanging of the host of angels.
Project | Ages 4 - 14

 Immanuel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 In a Manger
Coloring Page | Ages 7 - 14

 In Your Hearts Make Speedy Room
Let us be like the shepherds and the wise men by making sure that there is room for the Lord in our minds and in our hearts. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jesus Amazes Scholars
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jesus Amazes the Scholars
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jesus at Twelve Years Old
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Jesus in the Temple
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jesus, Mary, and Joseph
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jesus with Scholars at the Temple
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joy in the Coming of Our Lord
Like the star that led the wise men, the truth will lead us to the Lord and make us happy. But the real joy in our lives will be when we come to the Lord offering gifts to Him, as the wise men did.
Worship Talk | Ages over 18

 Joy to the World the Lord Is Born
Article | Ages 7 - 14

 Looking for the Lord
Simeon was a wise, old man who had been looking for the Lord. Would he have recognized the Lord, had he not been looking for Him? What are some ways that we can look for the Lord? 
Activity | Ages over 15

 Mary and Joseph Travel to Bethlehem
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mary and the Baby Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Glory of the Lord
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Good Tidings of Great Joy
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Unto Us a Child Is Born
Activity | Ages 4 - 14

 Mother and Child
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Nativity
Coloring Page | Ages 7 - 14

 No Room at the Inn
Coloring Page | Ages 7 - 14

 No Room in the Inn
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Our Innocent Reception of the Christmas Story
All the particulars of the Christmas story are designed to raise our thoughts to the Lord as God-Man.
Article | Ages over 18

 Our Savior
Article | Ages 15 - 17

 Picture of the Angels Appearing to the Shepherds
Explains how you can depict this story with oil pastels on dark paper.
Project | Ages 7 - 10

 Pop-up Crèche Card for Christmas
A lovely project to color and assemble. Designed by Eudora Sellner Walsh.
Project | Ages 7 - 17

 Presentation at the Temple
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Presentation at the Temple
Because he was such a good man, the Lord opened Simeon's spiritual eyes so that he could see immediately that this baby was the Lord come to earth. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 3, for ages 8-9.
Religion Lesson | Ages 8 - 9

 Quotes: Glory of the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Unto Us a Child Is Born
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 Shepherd and Lamb Stained Glass Window
Use the pattern to make a window showing a shepherd looking upward.
Project | Ages 7 - 14

 Shepherding Our Children
As parents we have the opportunity and the responsibility to do what shepherds are meant to do for our children--our flock.
Article | Ages over 18

 Shepherd Ornament
Use pipe-cleaners, a wooden bead (for the head), polyfill, and fabric to make this shepherd boy.
Project | Ages 7 - 14

 Shepherds Coming to See the Baby Lord Diorama
Project | Ages 7 - 14

 Shepherds in the Same Country: Raising Our Children in Cooperation with the Lord
If we are blessed to be parents, the Lord has entrusted us with human lives who may become angels in heaven.
Article | Ages over 18

 Shepherds Visit Baby
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Shepherds Watching Their Flock
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Shepherds with Flock at Night
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Signs of the Lord’s Birth
Things that are precious must be protected. We wrap them up, we put them into a strong box or in a locked room. Nothing could be more precious than the infant Savior who was born that first Christmas.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Simeon
Article | Ages 15 - 17

 Simeon and Anna
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Simeon and Anna Witness
Simeon and Anna were led by the Spirit into the temple to witness baby Jesus. What is Jesus' birth in our lives? How and where can we witness it?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Simeon and the Baby Lord
Simeon had waited every day in the temple, patiently for many years, for he had been told that he would not “see death before he had seen the Lord’s Christ.”
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Simeon Holds the Infant Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Simeon: Just and Devout, Waiting
Worship Talk | Ages over 18

 Simeon Prophesies
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Simeon's Blessing
Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border.
Picture | Ages over 15

 Standing Sheep
Use the pattern to cut out a paper sheep, then add some fluffy cotton to the sides.
Project | Ages 4 - 10

 Star Out of Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Suddenly, a Multitude
The great God of the universe took on a human nature and came down into His creation.
Worship Talk | Ages over 15

 Swaddling Clothes
A family talk describing what swaddling clothes are and how they were used in Biblical times to keep babies safe and warm.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Angels Bring Good News
A poem about the shepherds in the Christmas story.
Activity | Ages 4 - 12

 The Angels Rejoice
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of the Lord
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of the Lord
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Birthplace of the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 The Boy Jesus Amazes the Scholars
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Glory of the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Herald Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Joy of the Angels at the Lord’s Birth
Worship Talk | Ages over 18

 The Light Shineth in Darkness
Article | Ages 15 - 17

 The Lord Is Born
Just like the shepherds, the Lord wants you to know about this beautiful story, too.
Story | Ages 4 - 6

 The Lord’s State at Birth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Savior and the Shepherds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Shepherds Come
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Shepherds Visit
The Word is the story of ourselves. What are our "sheep", "shepherds", and the miracle of the Lord's birth in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Spread of the Lord's Word
We can be like the shepherds and others who have spread the good news as we learn about the Lord and find ways to tell people. Maybe this Christmas you can share your enjoyment of the story of the Lord’s birth with a friend or neighbor. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 5, for ages 10-11.
Religion Lesson | Ages 10 - 11

 They Came With Haste
Coloring Page | Ages 7 - 14

 They Found Him in a Manger
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Those Who Saw the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Three Christmas Initial Letters
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Christmas Scenes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Turned Away from the Inn
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Unto You Is Born This Day
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Where Can We Find the Lord?
There was no room for the Lord in the inn so the Lord was born in a stable and laid in a manger. Fold a piece of paper in half and picture the Lord in a manger on one half. On the other half, show where we can find the Lord—in His Word. 
Project | Ages 4 - 14

 Where The Lord Was Born
This family talk explains why the Lord wasn’t born in a special place where all the important people could find Him and why the shepherds were the first people to see the Lord. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Wrapped in Swaddling Clothes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Young Jesus Amazes the Scholars
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: