Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Bible

 

Jesaja 6:1

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

1 In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 6      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 6

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. In the year in which Uzziah the king died I saw the Lord sitting on a throne, high and lofty; and His skirts filled the temple.

VERSE 1. By a "throne high and lofty" upon which Adonai was seen to sit, is signified the Lord as to Divine Truth in the supreme heavens, but by the "skirts or borders of His garments" is signified His Divine Truth in the church; the "skirts of the garments", when predicated of the Lord, signify His Divine Truth in the ultimates. Apocalypse Explained 220.

"His skirts filling the temple" signifies that the Divine Proceeding filled the ultimate of heaven, and also the church; for by "the skirts of the Lord" is signified, in general, the Divine Proceeding, and specifically the Divine Truth" which is in the extremes of heaven and the church. - Apocalypse Explained 253.

That the "skirts" or borders of the robe denote the extremes where the natural principle is, is manifest from the passages in the Word, where "skirts" are named, as in Isaiah, "I saw the Lord sitting upon a throne high and lofty, and the skirts thereof filled the temple", (Isaiah 6:1) where, by the "throne" on which the Lord sat, is signified heaven, Arcana Coelestia 5313, 8625; by "skirts" are there signified divine Truths in ultimates, or in extremes, such as are the truths of the Word in the sense of the letter, which are said to "fill the temple" when they fill the church. The like is signified by the "skirts filling the temple", as by the "smoke and the cloud filling the tabernacle, and also the "temple", as occasionally spoken of in the Word, That by "smoke" is there signified divine Truths in ultimates, such as is the sense of the letter of the Word, see8910; and also by a "cloud", 4060. That the woman labouring with an issue of blood, when she "touched the border of the Lord's garment", was healed; (Matthew 9:20, 22) and in general, that as many as "touched the border of His garment", were healed, (Matthew 14:36;Mark 6:56) signified that from the Divine in the extremes or ultimates health went forth; for that in the ultimates of good and truth, which are from the Divine, there is strength and power, see 9836, and also that responses are there, 9905. And in Matthew, - Jesus said of the Scribes and Pharisees, that "they do all their works to be seen of men, that they make broad their phylacteries, and enlarge the skirts or borders of their robes." (Matthew 23:5)

In this passage it is very manifest that "skirts" of a robe denote external things which are extant to view, and that to "enlarge" them denotes to do works in externals, that they may appear or be seen.

And in Jeremiah,

"Jerusalem has sinned a sin, her uncleanness in her skirts or borders." (Lamentations 1:8, 9)

"Uncleanness in the skirts" denotes in deeds and words, thus in the extremes; for the extremes derive their essence from the interiors, wherefore when the interiors are unclean, the extremes are also unclean, although the uncleanness does not appear before men, by reason that men look at the external form., and thus do not see the interiors; nevertheless the uncleanness, which is in the interiors, appears before the angels; and is also detected with everyone in the other life, for externals are there removed; hence it is made evident what has been the quality of works in their essence.

And in Nahum:

"I will uncover your skirts upon your faces, and will show your nakedness to the nations." (Nahum 3:5)

To "uncover the skirts upon the faces" denotes to remove externals, that internals may appear; for the externals, which are of the natural man, by various methods conceal the internals, which are hypocrisies, deceits, lies, hatreds, revenges, adulteries, and other like things, wherefore when externals are taken away, internals appear in their uncleanness and filthiness. And in Jeremiah, "If you shalt say in thine heart, Wherefore have these things happened unto me? For the multitude of thine iniquity your skirts were discovered, your heels were violated. I will make bare your skirts upon your faces, that thine ignominies may be seen, thine adulteries"; (Jeremiah 13:22, 26) speaking of the abominations of Jerusalem.

To "discover the skirts", and to "make them bare", denotes to take away external things, which cover and hide, that the interiors may be seen; for man learns to feign what is good, what is honest and sincere, for the sake of reputation, of honour, and of gain, when yet inwardly he has evils and falsities of various kinds stored up; inasmuch as by "skirts" are signified external things, therefore also mention is made of the "heels", because the "heels" denote the lowest things of the natural principle, see Arcana Coelestia 259, 4938. From these considerations it is now manifest, that by the "skirts of the robe" are signified goods and truths in ultimates or extremes, which are in the natural world. Arcana Coelestia 9917.

Filled the temple. - That "temple", in the Word, signifies the Divine Human of the Lord, and in a respective sense heaven and the church, consequently also the Divine Truth, may appear from the following passages :

"The Jews said to Jesus, What sign do You show to us that You do this? Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and I will raise it up again in three days; but He spoke of the temple of His Body."

That "temple" signifies the Divine Human of the Lord is here expressly said; for by the "dissolution of the temple", and its being "raised up again after three days", is understood His death, burial, and resurrection.

And in Malachi,

"Behold, I send Mine angel, who shall prepare the way before Me; and suddenly shall come to His temple the Lord, and the angel of the covenant whom you seek." (Malachi 3:1)

In this passage also by "temple" is meant the Divine Human of the Lord; for the subject there treated of is concerning the Lord's advent, wherefore by "coming to His temple", is signified to His Human. And in the Apocalypse, "I saw not a temple in the New Jerusalem, for the Lord God Omnipotent is its Temple, and the Lamb." (Revelation 21:22)

The subject here treated of is concerning the new heaven and the new earth, when they shall be in internals and not in externals; hence it is said that "there shall not be a temple, but the Lord God Omnipotent and the Lamb", "the Lord God Omnipotent" is the essential Divine of the Lord, and the "Lamb" is His Divine Human; whence also it is evident that His Divine Human in the heavens is understood by "temple."

And in Isaiah,

"I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up; and the skirts or borders of His garments filled the temple"; (Isaiah 6:1),

where, by a "throne high and lifted up", on which the Lord was seen to sit, is signified the Lord as to Divine Truth in the superior heavens; but by "the skirts or borders of His garments" is signified His Divine Truth in the church. That the "skirts or borders of the garments", when predicated of the Lord, signify His Divine Truth in ultimates, may be seen, Arcana Coelestia 9917.

That "the veil of the temple was rent into two parts from the top to the bottom", after the Lord had suffered, (Matthew 27:51) signified the union of the Divine Human of the Lord with His Divine itself may be seen, n. 9671 of the same work. By" temple" is signified the Divine Human of the Lord, and at the same time heaven and the church, in the following passages :

"I will bow myself towards the temple of Your holiness, and will confess to Your name." (Psalm 138:2)

And, in Jonah,

"I said, I am expelled from before Thine eyes, but yet I will again look back to the temple of Your holiness; and my prayer came to You to the temple of Your holiness." (Jonah 2:5, 8)

And in Habakkuk,

"Jehovah is in the temple of His holiness." (Habakkuk 2:20)

And in Matthew,

"Woe to you, blind guides, who say Whosoever shall swear by the temple, it is nothing: but whosoever shall swear by the gold of the temple, is guilty. You fools and blind; for whether is greater, the gold, or the temple which sanctifies the gold?" (Matthew 23:16, 17)

And in John,

"Jesus said to them who sold in the temple, 'Take these things hence; make not the house of My Father a house of merchandise.'" (John 2:16, 17)

Apocalypse Explained 220. See also Arcana Coelestia 6426, 9714, 10528.

2. Above Him stood Seraphims: each one of them had six wings; with two of them he covered his face, with two of them he covered his feet, and with two of them he did fly.

Verse 2. That "wings" denote spiritual truths, or the truths of faith, which has power from good, is manifest from other passages in the Word; wherefore, when "wings" are attributed to the Divine [Being], by them is signified the Divine Truth which has Omnipotence, as where they are ascribed to the cherubs, by which is signified the Providence of the Lord. Arcana Coelestia 8764.

By the "Seraphims" here mentioned are signified similar things as by the cherubs; and by the "throne high and lofty" is meant the Divine Proceeding, from which is heaven. By the "wings with which the Seraphim covered the faces and the feet, and with which he did fly", is signified the Divine Spiritual [Principle] in first principles and in ultimates, and the extension thereof on every side, thus the Omnipresence of the Lord.

By "holy, holy, holy", is signified Most Holy. That this is the Divine Truth which fills all things, is signified by "the fulness of the whole earth with His glory; and that the Lord is alone holy, and that holiness is predicated of the Divine Truth which proceeds from Him. Apocalypse Explained 285.

By "the wings with which he covered his face" is signified the spiritual affection of truth; by "the wings with which he covered his feet "the natural affection of truth thence derived; and by the wings, with which he did fly", circumspection and presence; in this case Omnipresence, because the "Seraphims signify the same as the Cherubims, that is, the Divine Providence as to guard. The reason why by "flying", when predicated of men, is signified circumspection, and at the same time presence, is because the sight is present with the object which it sees; that it appears afar off or distant is owing to intermediates, which appear at the same time, and can be measured as to spaces. This may be fully confirmed from the things which exist in the spiritual world. In that world spaces themselves are appearances arising from the diversity of affections and of thoughts thence derived; wherefore when any persons or things appear afar off, and an angel or spirit wills from intense affection to be with those who are there, or to view those things which are there, immediately he is there present. Similar is the case with the thought, which is the internal or spiritual sight of man; this sees those things which he saw in himself, without space, thus altogether as present; hence it is that "to fly" is predicated of the understanding and its intelligence, and that thereby is signified circumspection and presence. Apocalypse Explained 282.

The "glory of Jehovah", when predicated of the Word, denotes its internal sense. The reason why the interiors of the Word are called "glory" is because the Divine Truth proceeding from the Lord as a sun is the light in heaven which gives sight to the angels there, and at the same time intelligence and wisdom: from that Divine light is all glory in heaven, which is such as to exceed all human apprehension. Hence it is evident from what ground it is that the internal sense is called "glory", for the internal sense of the Word is the Divine Truth proceeding from the Lord in heaven; thus the light from which all glory exists. Arcana Coelestia 9429.

That the term Lord [Adonai] is used, when Good is treated of, is evident from the Word of the Old Testament, where Jehovah is sometimes called Jehovah, sometimes God, sometimes Lord [Adonai], sometimes Jehovah God, sometimes the Lord Jehovih, sometimes Jehovah Zebaoth, and this from a mysterious ground, which can be known only from the internal sense. In general, when the subject treated of is concerning the celestial things of love, or concerning Good, then He is called Jehovah; but when the subject treated of is concerning the spiritual things of faith, or concerning Truth, then He is called God; but when concerning both together, then He is called Jehovah God; and when concerning the divine power of Good, or Omnipotence; then He is called Jehovah Zebaoth, or Jehovah of Hosts, and also Lord, so that Jehovah Zebaoth and Lord are of the same signification, hence, that is, from the power of Good. Also men and angels are called lords, and in an opposite sense they are servants, who have either no power, or only a power derived from their lords. Arcana Coelestia 2921.

3. And, one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is Jehovah of Hosts! the fulness of the whole earth is His glory!

4. And the pillars of the thresholds were shaken with the voice of him that cried; and the house was filled with smoke.

Verse 3. The whole earth is filled with His glory. "Glory", in the supreme sense, is the Lord as to Divine Truth, thus it is the Divine Truth which proceeds from the Lord; but "glory", in the representative sense, is the good of love towards the neighbour, or charity, which is the external good of the celestial kingdom, and the internal of the Lord's spiritual kingdom; for this good, in the genuine sense, is the Divine Truth in heaven. Arcana Coelestia 5922.

5. And I said, Woe is to me! I am cut off: for I am a man of unclean lips; and in the midst of a people of unclean lips do I dwell: for mine eyes have seen the King, Jehovah of Hosts.

Verses 5-7. By "lips" are denoted the interiors of man, consequently internal worship wherein is grounded adoration, which was here represented in the person of the prophet; everyone may see that the "touching of his lips, and the removal of his iniquity thereby, and the expiation of his sin was a representation of the interiors, which are signified by ""lips", and which are things appertaining to charity and the doctrine-thereof. (Arcana Coelestia 1286)

6. And one of the Seraphims came flying unto me, and in his hand was a burning coal, which he had taken with the tongs from off the altar:

7. And he caused it to touch my mouth, and said, Lo! this has touched your lips; and thine iniquity is removed, and your sin is expiated.

Verses 6, 7. What these words signify in their series may be seen when it is known that the "altar" signifies the Lord as to the Divine Human [Principle]; the "fire upon it", the Divine Good of His Divine Love; the "mouth and lips of the prophet", the doctrine of Good and Truth; likewise that "to touch" signifies to communicate; the "iniquity" which departed, signifies the false, and the "sin", evil; for iniquity is predicated of the life of the false, or of a life contrary to Truth; and sin is predicated of the life of evil, or of a life contrary to Good. Apocalypse Explained 391.

[As to the specific meaning of "transgressions", "iniquities", and "sins", see above, Chapter 1:28, the Exposition.] , '

By "one of the Seraphims touching the mouth and lips of the prophet with a coal from the altar" is signified the interior purification, which is of the understanding and will, and thence inauguration into the gift of teaching; by the "coal from the altar" is signified the Divine Love, from which is all purification; and by the "mouth and lips", the thought and affection, or what amounts to the same, the understanding and will, by which a man is purified from iniquity and sin; wherefore it is said, "Therefore thine iniquity has departed and your sin is expiated"; that iniquity does not depart by the application of a coal to the mouth and lips may appear to everyone. Apocalypse Explained 580.

8. And I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send; and who will go for us? And I said, Behold, here am I; send me.

9. And He said. Go, and say you to this people, And hear you indeed, but understand not; see you indeed, but perceive not.

10. Make fat the heart of this people; make their ears heavy, and besmear their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted, and be healed.

Verses 9, 10. Hear you indeed, but understand not; see you indeed, but perceive not: make fat the heart of this people, make their ears heavy, and besmear their eyes, etc. - "To besmear the eyes, lest peradventure they see with their eyes", is to darken their understanding, lest they should understand. Apocalypse Explained 152.

Man acquires a life to himself according to the persuasions which be embraces, that is, the things which he acknowledges and believes; whatever is not received by persuasion, or what he does not acknowledge and believe, does not at all affect his mind; and therefore no one can profane holy things unless he be so persuaded, as to acknowledge them, and still deny them; they who do not. acknowledge such things, may indeed know them, but then they are as if they did not know them, or as those who know things that are of no consequence. Such were the Jews about the time of the Lord's advent, and being such, they are said in the Word to be vastated, by which expression is implied that they have no longer any faith. In this case it does a people no injury to have the interior things of the Word unfolded to them, for then they are as persons seeing, who do not see; and as hearing, who do not hear; and who have an hardened encrusted heart, thus described by the Lord in Isaiah. - "Go and tell this people, Hear you indeed, but understand not; and see you indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and besmear their eyes", etc. Arcana Coelestia 303.

"Make their ears heavy and besmear their eyes", etc., denotes that it would be better they should be in falsities than in truths, because they were in the evil of life; in which case, supposing them to be instructed in truths, they would not only falsify them, but would also defile them with evils; truth therefore was concealed from the Jews, and this for the same reason that the men of Sodom were smitten with blindnesses, that is, because their doctrinals were full of falsities. Inasmuch as "blindness" signified what is false, therefore in the representative Jewish church it was forbidden to sacrifice anything blind. Arcana Coelestia 2383.

That by "seeing and not knowing" is signified to understand what is true and still not to acknowledge it, is evident; and that by "besmearing the eyes, lest they should see" is signified to deprive them of the understanding of truth; and that faith in the Lord is what is here signified by seeing, is plain from the Lord's words in Matthew 13:13, 14. Arcana Coelestia 3863.

The Divine Providence operates invisibly and incomprehensibly, to the intent that man from a free principle may ascribe it either to Providence or to chance; for if Providence acted visibly and comprehensibly, there would be danger lest man, from what is visible and comprehensible, should believe that it is of Providence, and afterwards should fall into a contrary belief; thus what is true and what is false would be joined together in the interior man, and the true would be profaned, which brings with it eternal damnation; therefore such a man is kept rather in unbelief, than admitted to a state of faith from which he would afterwards recede. This is what is meant in Isaiah 6:9, 10. Arcana Coelestia 5508.

11. And I said, How long, O Lord? And He said, Until the cities be laid waste, so that there be no inhabitant; and houses, so that there be no man, and the land be left utterly desolate:

12. Until Jehovah remove man far away; and there be a great desertion in the midst of the land.

Verse 11. Until the cities be laid waste, etc. - The total vastation of the church is here treated of; "cities" are truths of doctrine, "houses" are the goods thereof, the "land" is the church. Apocalypse Explained 223.

Verses 11, 12. And l said, How long, O Lord? And He said, until the cities be laid waste, so that there be no inhabitant; and houses, so that there be no man, and the land be left utterly desolate; until Jehovah remove man far away, and there be a great desertion in the midst of the land. - These things are not said concerning the vastation of the earth, that there should be no more any cities or houses therein, and that these should be without an inhabitant, and without a man; but they are said concerning the vastation of Good and Truth in the church.

By "cities" are there signified the truths of doctrine; by "inhabitant", the good of doctrine; by the "houses" are signified the interior things of man which appertain to his mind: and by a "man", the spiritual affection of truth, and thence wisdom; this is signified by the "houses being devastated, and without a man in them"; by the "land" which shall be reduced to a wilderness is signified the church. Hence it is evident what is signified by "removing man", and by "a great desertion [or desolation] in the midst of the land"; a "desert" signifies where there is no Good because there is no Truth. Apocalypse Explained 280.

That the mysteries of faith are not laid open before a people are reduced to a state of vastation, in which they have no longer any faith; by reason lest they should profane them, the Lord also plainly declares in the subsequent verses in the same prophet, "Then said I, How long, O Lord? And He answered, Until the cities be laid waste, so that there be no inhabitant; and houses, so that there be no man, and the land be left utterly desolate: and until the Lord have removed man far away." By" man" is meant he who is wise or acknowledges and believes. Apocalypse Explained 303.

the "man" whom Jehovah shall remove signifies him that is wise, and abstractedly wisdom; the "great desertion in the midst of the land" signifies that there shall be nothing of good, because nothing of truth; the "midst of the land" denoting where truth is in the greatest light; wherefore when the light is not there, darkness pervades the whole, thus there is nowhere any truth. Apocalypse Explained 304.

13. But yet in it shall be a tenth, which shall return and again be consumed; yet, as the terebinth and the oak, though cut down, has its stock remaining : so a holy seed shall be the stock thereof.

Verse 13. Yet in it shall be a tenth part, which shall return, etc. - The remnant, or remains of man or the church, were also represented by the "tenths" or "tithes", which were holy. Hence also the number ten was holy, on which account it is predicated of a remnant, or remains, as in Isaiah 6:13, where the remnant is called "a holy seed." Arcana Coelestia 468.

The "midst of the land" signifies the internal man; a "tenth part", the smallness of the remains. Arcana Coelestia 576.

"A holy seed shall be the stock thereof", signifying remains, which are holy, because from the Lord. Arcana Coelestia 1025.

---
Isaiah Chapter 6

1. In the year in which Uzziah the king died I saw the Lord sitting on a throne, high and lofty; and His skirts filled the temple.

2. Above Him stood Seraphims: each one of them had six wings; with two of them he covered his face, with two of them he covered his feet, and with two of them he did fly.

3. And, one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is Jehovah of Hosts! the fulness of the whole earth is His glory!

4. And the pillars of the thresholds were shaken with the voice of him that cried; and the house was filled with smoke.

5. And I said, Woe is to me! I am cut off: for I am a man of unclean lips; and in the midst of a people of unclean lips do I dwell: for mine eyes have seen the King, Jehovah of Hosts.

6. And one of the Seraphims came flying unto me, and in his hand was a burning coal, which he had taken with the tongs from off the altar:

7. And he caused it to touch my mouth, and said, Lo! this has touched your lips; and thine iniquity is removed, and your sin is expiated.

8. And I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send; and who will go for us? And I said, Behold, here am I; send me.

9. And He said. Go, and say you to this people, And hear you indeed, but understand not; see you indeed, but perceive not.

10. Make fat the heart of this people; make their ears heavy, and besmear their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted, and be healed.

11. And I said, How long, O Lord? And He said, Until the cities be laid waste, so that there be no inhabitant; and houses, so that there be no man, and the Iand be left utterly desolate:

12. Until Jehovah remove man far away; and there be a great desertion in the midst of the land.

13. But yet in it shall be a tenth, which shall return and again be consumed; yet, as the terebinth and the oak, though cut down, has its stock remaining : so a holy seed shall be the stock thereof.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 6


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2921, 8764, 9429, 9917

Apocalypse Revealed 191

True Christian Religion 780


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 253, 285, 297

Scriptural Confirmations 4, 39

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 24:9

1 Konings 8:10, 11, 22:19

2 Konings 15:7

2 Kronieke 26:23

Job 42:5

Daniel 7:9

John 12:41

openbaring 4:2

Vysvětlení slova/fráze

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

hoë
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

troon
'The Lord's throne' signifies, in general, the whole heaven, and specifically, the spiritual heaven, and by extension, divine truth proceeding, and so, everything of heaven...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

gevul
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Doing the Lord’s Work
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Isaiah
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Isaiah
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord and the Seraphim (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord and the Seraphim (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Major Prophets (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Major Prophets: Isaiah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Isaiah
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Vision of Isaiah
Project | Ages 11 - 17

 Vision of the Lord
Project | Ages 11 - 17


Přeložit: