Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew T. Dibb and Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Bible

 

Jesaja 66:15

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

15 Want kyk, die HERE sal kom in vuur, en sy waens soos 'n stormwind, om in hittigheid sy toorn te openbaar en in vuurvlamme sy dreiging.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 66      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 66

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. THUS says Jehovah: The heavens are My throne, and the earth is My footstool: where is this house which you build for Me ? and where is this place of My rest?

VERSE 1. The "heavens" are things celestial and spiritual, consequently inmost things. both of the Lord's kingdom in the heavens, and of the Lord's kingdom in the earth, or in the church, and also with every individual man who is a kingdom of the Lord, or a church; consequently the "heavens" denote likewise all things appertaining to love and charity, and faith grounded therein, as also of things appertaining to internal worship, and in like manner all things appertaining to the internal sense of the Word; all these things are heavens, and are called "the throne of the Lord."

But the "earth" denotes all inferior things corresponding to these internal or superior things, as inferior rational and natural things, whereof all things celestial and spiritual are predicated by reason of correspondence; these inferior things are such as are in the inferior heavens, and also in the church, and in external worship, and likewise such as are in the literal sense of the Word; in short, all things which proceed from internal things, and are fixed and exhibited in things external, as being things natural, are called "earth", and "the Lord's footstool."

What is meant by "heaven" and "earth", in the internal sense, may be seen, Arcana Coelestia 82; what by the "new heaven" and the "new earth", Arcana Coelestia 2117; and that man is a "little heaven", see Arcana Coelestia 911, 978. Arcana Coelestia 2162.

2. For all these things My hand has made; and all these things exist [by Me], says Jehovah: and to him will I look, even to him that is humble and of a contrite spirit, and that trembles at My Word.

Verse 2. As to "creation", and as to the end for which it exists, see Chapter 43:1, 7, the Exposition.

To him will I look, even to him that is humble and of a contrite spirit. - Good and Truth from the Lord can flow in into a humble and contrite heart, which acknowledges that in itself there is nothing but evil, and in the Lord nothing but Good; for in this acknowledgement there is the annihilation of self, thus a state of aversion and absence from self.

Thus they who are averse to all that is evil and false, because it is from themselves, and in the affection of all that is Good and True, because it is from the Lord, are in humiliation, and in a state of receiving Good and Truth from the Lord. A merely external humiliation is not the humiliation of acknowledgement, for the latter cannot exist without the correspondence of the external and internal, and thus, their conjunction. Unless a man humbles himself by acknowledging that he is nothing but evil, he is in merit and in self-righteousness; and as Good cannot then flow in, he cannot be withheld from the evils of his proprium.

The Lord requires humiliation and adoration, not for the sake of Himself, but for the sake of man, who is thus brought into a state of receiving Good, and of being separated from the love of self and its evils.

By "humbling himself" is denoted that a man ought to compel himself to submit to Divine Good and Divine Truth. Arcana Coelestia 3994. See also Arcana Coelestia 1937, 1947, 4956, 5420, 5758, 5957, 8263.

[To "tremble at the Lord's Word", is to come into this state of humiliation.]

3. He that slays an ox, smites a man; he that sacrifices a lamb, beheads a dog; he that makes an oblation, [offers] swine's blood; he that offers incense, blesses an idol: yea, they have chosen these things in their own ways; and in their abominations their soul delights.

Verse 3. To "slay or to sacrifice an ox", and to "smite a man", signify to worship God in externals, and nevertheless to reject all Truth; by "sacrificing an ox" is signified worship from those things which represented natural Good; for an "ox" denotes natural Good; and by "smiting a man" is meant to reject and to deny the Truth, "man", in the Word, denoting Truth.

To "offer incense", and to "bless an idol [or vanity]", signify to worship God from such things as represented spiritual Good, and notwithstanding, to love evil and the false, and to imbibe them; an "offering of incense" denoting worship from spiritual Good, and "vanity" [or an idol] evil and the false of evil. Apocalypse Explained 340.

He that sacrifices a lamb, beheads a dog; he that makes an oblation, [offers] swine's blood. - [It does not appear that Swedenborg has expounded, or even quoted these two clauses of the verse, but the following, we submit, is, from correspondence, the spiritual instruction they involve. To "sacrifice a lamb", is to worship from pretended innocence in the external form; but instead thereof to "behead (or to decollate) a dog", is to worship from selfish and sensual cupidities, denoted by a "dog". (See the Exposition of Isaiah Chapter 56:10.)

All those who, in the external form, worship under the semblance of innocence and piety, and yet, in the internal, cherish the filthy cupidities of whoredom, fraud, malice, etc., are guilty of this abominable profanity.

To "make an oblation", is to worship in the external form under the pretence of love to the Lord and to the neighbour, or from celestial Good, signified by an "oblation" or a "meat-offering"; (Arcana Coelestia 458) but instead thereof to "offer swine's blood", is to cherish in the heart the cupidities of avarice, (see Chapter 65:4, the Exposition), and the false principles, signified by the "blood", which are connected with these cupidities.

The inside must first be cleansed of these cupidities and evils, before a pure and an acceptable worship can be offered to the Lord, who says, "You blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and the platter, that the outside of them may be clean also." Matthew 23:26.]

He that offers incense, blesses an idol. - To "offer incense" is to worship from spiritual Good, (Apocalypse Explained 491) which is love to the neighbour, or charity; [but by doing this in the external form, and, at the same time to "bless an idol", is to cherish what is evil and false in the internal, or in the heart. All who go to church to worship God, and, at the same time, do not in their daily life act justly with their neighbour, but cherish fraud, ill-will, malice, or some other evil in their hearts, instead of worshipping God, "bless an idol, or what is vain.]

As to the true nature of worship, signified by "incense", "sacrifices", etc., see Chapter 43:23; also Chapter 1:11-19, the Exposition.

In their abominations their soul delights. - "Abominations" signify infernal evils; also profanations of the holy things of the church; and especially the evils of murder, hatred, adultery, whoredom, theft, fraud, falsehood, and lies, etc., forbidden in the second table of the Decalogue. Apocalypse Explained 728, 821. See also Apocalypse Explained 827.

4. I will also choose their devices, and the things they dread I will bring upon them; because I called, and no one answered; I spake, and they did not hear: and they did evil in Mine eyes, and that in which I delighted not they have chosen.

Verse 4. Evil brings upon itself its own punishment, which, at the period of Judgment, breaks out and overwhelms the wicked. The punishment of evil was represented by this law of retaliation:

"An eye for an eye, a tooth for a tooth, burning for burning", etc. (Exodus 21:24, 25)

The punishment of retaliation comes from this law of order in heaven:

"All things whatsoever you would that men should do to you, even so do you to them; this is the Law and the Prophets"; (Matthew 7:12) wherefore they who do good from good, or from the heart, receive good from others; and, on the other hand, likewise, they who do evil from evil, or from the heart, receive evil from others. Hence it is that every good has its own recompense adjoined to it, and every evil its own punishment. Arcana Coelestia 8214

Because I called, and no one answered; I spoke, and they did not hear, etc. - That to "call" and to "answer" denotes reciprocation, reception, and conjunction; but that to "call" and "not to answer" signifies non-reciprocation, non-reception, and non-conjunction, see Chapter 36:21, the Exposition.

5. Hear you the word of Jehovah, you that tremble at His Word! Your brethren that have bated you, and that have cast you out for My name's sake, have said, Let Jehovah be glorified! and we shall see your joy; but they shall be ashamed.

Verse 5. It does not appear that Swedenborg has quoted this verse, but from the internal sense in the margin, it would seem that the "brethren" here intended are those who, although out of the church, are nevertheless in charity, and of whom a church can consequently be formed. The reason why it is said that "they have hated and cast them out (the people of the Jewish church) for the Lord's name's sake", is, we apprehend, because the Gentiles had a great aversion to the Jews, as a people, on account of their arrogance and cruelties, as described by Swedenborg in the Exposition of verse 20. These "brethren" will say, "Let Jehovah be glorified! that we may see the joy of those who thus desire to see Jehovah glorified"; or, that the Lord should be acknowledged and worshipped; whilst the wicked, or "they who plot devices" (verse 4), and thus do evil, shall be "ashamed and rejected."]

That to be "ashamed" signifies to be averse to what is Good, and consequently to be in evil, see Chapter 24:2, the Exposition.

6. A voice of tumult from the city! a voice from the temple! the voice of Jehovah! rendering recompense to His enemies,

Verse 6. By the "city" is understood the doctrine of Truth; by "temple" the church, and by "the voice of Jehovah from the temple" Divine Truth itself. Apocalypse Explained 220.

7. Before she was in travail, she brought forth; before her pangs came upon her, she was delivered of a male.

Verses 7-11. These words treat of the advent of the Lord, and of the establishment of the church with the Gentiles. Their reformation and regeneration is described by "travailing", "bringing forth", and by being" delivered of a male", and by "coming to the birth", and by "generating"; for, as was said above, the man who is born anew, is, in like manner, as it were, conceived, carried in the womb, born, educated, and grows to adolescence, as from a father and mother.

By "Zion" and "Jerusalem" are here understood the church and its doctrine; and by "sucking", and by being "satisfied from the breast of her consolations", is signified to be fully instructed in Truths originating in Good from the delight of love, according to desire.

By the "one day", in which these things shall take place, is signified the advent of the Lord. Apocalypse Explained 721. See also Arcana Coelestia 264.

Verse 7. She was delivered of a male. - By a "son", in the Word, is signified the Truth of doctrine, also the understanding, and hence the thought of what is True and Good; but by a "daughter" is meant the Good of doctrine, and also the will, and hence the affection of what is True and Good; and by "a son a male" is signified Truth conceived in the spiritual man, and born in the natural. The reason is, because by "generations" and "nativities", in the Word, are signified spiritual generations and nativities, all which, in general, relate to what is Good and True; for nothing else is generated and born of the Lord as "Husband", and of the church as a "wife." Apocalypse Revealed 543.

8. Who has heard a thing like this? Who has seen things like these? Does the earth bring forth in one day'? Is a nation born at once? for as soon as Zion was in travail, she brought forth her sons.

9. Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? says Jehovah: shall I cause to bring forth, and shut up [the womb]? says your God.

Verse 8. Where the reason of its being said, "Does the earth bring forth in one day? Is a nation born at once?" is, because the "earth" signifies the church.

By " bringing forth" and by "birth", and also by " generating" and "generation", in the Word, are signified spiritual births and generations, which are of Faith and of Love, thus reformation and regeneration.

What the "new heavens" and "new earth " signify, has been already explained. Apocalypse Explained 304. See also True Christian Religion 583.

10. Rejoice with Jerusalem, and exult in her, all you that love her: be exceedingly joyful with her, all you that mourn over her:

11. That you may suck, and be satisfied from the breast of her consolations; that you may draw forth [nourishment], and be delighted from the brightness of her glory.

12. For thus says Jehovah, Behold, I will spread over her peace like a river; and like a flowing stream the glory of the nations: and you shall suck; you shall be carried at the side; and on the knees shall you be caressed.

13. As a man whom his mother comforts, so will I comfort you; and in Jerusalem shall you have comfort.

Verses 10-12. Here also by "Jerusalem" is understood the church as to doctrine, or, what is the same thing, the doctrine of the church; concerning the latter it is said - "Rejoice with Jerusalem and exult in her, all you that love her"; and concerning doctrine it is also said, "That you may suck, and be satisfied from the breast of her consolations; that you may draw forth [nourishment] from the brightness of her glory"; by the "breast of consolations" is signified the Divine Good, and by the "brightness or splendour of glory" the Divine Truth from which doctrine is derived.

That there shall be an abundance of all those things by virtue of conjunction with the Lord, is signified by "Behold, I will spread over her peace like a river; and like a flowing stream, the glory of the nations; and you shall suck"; - "peace" signifying conjunction with the Lord, and the "glory of the nations "the conjunction of Good and Truth thence derived; to "suck" denotes influx from the Lord; and a "river" and a "flowing stream "denote abundance.

That hence exist spiritual love and celestial love, by which conjunction with the Lord is effected, is signified by "You shall be carried at the side, and on the knees shall you be caressed;"-the "side" signifying spiritual love, and the "knees" celestial love; and to be "taken up and be caressed", is eternal felicity by virtue of conjunction.

That the "breasts" signify spiritual love and also the "side" or " breast", may be seen above, Apocalypse Explained 65; that the "knees" denote conjugial love, and hence celestial love, may be seen in the Arcana Coelestia 3021 Arcana Coelestia 3021[1-8] Arcana Coelestia 3021[1-8] Arcana Coelestia 3021[1-8], 5060-5062.

That "glory" signifies Divine Truth, and intelligence and wisdom thence derived, may be seen above, n. Apocalypse Explained 34, 288; and that "nations" signify those who are in the Good of love, and, abstractedly from persons, the Goods of love, may also be seen above, Apocalypse Explained 175, 331.

Hence "the glory of the nations" is genuine Truth, originating in the Good of love, and consequently their conjunction. Apocalypse Explained 305. See also Chapter 60:15, 16, the Exposition.

14. And you shall see it, and your heart shall rejoice; and your bones shall bud forth like the herb: and the hand of Jehovah shall be made known to His servants; but He will be indignant against His enemies.

Verse 14. And your bones shall bud forth like the herb, etc. - As to the meaning of "flesh" and "bones", both in a good and in a bad sense, see Chapter 58:11, the Exposition.

15. For, behold, Jehovah shall come in fire; and like a whirlwind are His chariots: to recompense in the wrath of His anger; and His rebuke in flames of fire.

Verse 15. Like a whirlwind are His chariots, etc. - For what is said respecting "whirlwinds" and "storms", etc., at the time of Judgment in the world of spirits, see Chapter 17:13, the Exposition.

16. For by fire shall Jehovah contend, and by His sword, with all flesh: and many shall be the slain of Jehovah.

Verse 16. By a "sword", in this passage, is signified Truth combating and destroying; this destruction appears especially in the spiritual world, where they who are in falsities cannot sustain the Truth, but are in a state of anguish, as if they struggled with death, when they come into the sphere of light, that is, into the sphere of Divine Truth; and thus also they are deprived of Truths, and devastated. As most expressions in the Word have also an opposite sense, so likewise has the "sword", and in that sense it signifies the false combating against Truth, and destroying it. Apocalypse Explained 131.

17. They who sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one [tree] in the midst, eating swine's flesh, and the abominable thing, and the mouse; together shall they be consumed, says Jehovah.

Verse 17. That to "sanctify themselves in gardens", is to worship from intelligence self-derived, and thus from false doctrines, see just above, Chap 65:3, 4, the Exposition. "Behind one [tree] in the midst"; this "one in the midst." (whether it be a tree or an idol), implies the governing principle which rules in this perverted state of self-intelligence and of impure worship.

This "one thing in the midst" has its origin either in the love of self, - and is, therefore, either the love of dominion and power and pre-eminence, - or in the love of the world; and is, consequently, the love of opulence, and the pride and conceit of one's own intelligence. It is said to be "in the midst", because whatsoever is in the centre, universally governs, as one king in his kingdom.

What the "eating of swine's flesh and of the abominable thing" signifies, may be seen above, Chapter 65:4, the Exposition.

As to the "mouse", which was unclean, (Leviticus 11:29) and which signifies the cupidities of the sordidly avaricious, see Arcana Coelestia 938, 1514.

To cherish these cupidities is, in the language of correspondences, signified by "eating mice", which was forbidden as an abomination in the Lord's sight.]

18. For I [know] their works and their thoughts: and [the time] shall come to gather all nations and tongues together; and they shall come, and shall see My glory.

Verses 18, 19. These words are said concerning the Lord, and concerning the New Church to be established by Him, consequently concerning the "new heavens" and the "new earth", as is evident from verse 22 of this chapter.

By "gathering together all nations and tongues", is signified the same as by "gathering together the elect from the four winds"; (Matthew 24:31) to "gather together" signifies to call to Himself those who are His; "nations" denote those who are in Good, and "tongues" those who are in life according to doctrine; to "come" and to "see the glory of the Lord", is to be illustrated in Divine Truth, and to be thence in the fruition of heavenly joy; for the "glory of the Lord" signifies the Divine Truth, and illustration and joy therefrom.

To "set a sign upon them", signifies to distinguish and separate them from the evil, and to conjoin them to the good. Apocalypse Explained 427. See also Apocalypse Revealed 347.

19. And I will set a sign upon them, and those that escape I will send to the nations; to Tarshish, Pul, and Lud, who draw the bow; to Tubal, and Javan, and the islands afar off; to those who have not heard My fame, and who have not seen My glory: and they shall declare My glory among the nations.

Verse 19. "Those that escape" signify remains or remnants. (See above, Chap, 1:9, the Exposition.) "Tarshish" signifies those who are in external worship [but from somewhat of an internal principle]; "Pul and Lud, drawing the bow", signify those who are in the knowledges of Truth, namely, from the Lord, by charity, and thus by faith, by means of reason and science, as in Ezekiel:

"They of Persia, of Lud, and of Phut, were in thine army, your men of war; they banged their shield and their helmet in you; they set forth your comeliness"; (Ezekiel 27:10) where the subject treated of is concerning Tyre.

"Lud" and "Phut" denote knowledges, which are said to be "in an army", and are called "men of war", because they serve to defend Truths, and are a support to reason, which is also understood by "hanging up the shield and the helmet." That by "Phut'" are signified the exterior knowledges of the Word, may be seen above, Arcana Coelestia 1166.

By "drawing the bow", as said of those who are meant by "Tubal" and "Javan", is signified to teach doctrine. Arcana Coelestia 1231.

[By these words are therefore implied that the "remains", or those who escape at the period of Judgment, will be sent to those who can instruct them in Truths from the Word, and initiate them into the externals of a true worship.]

20. And they shall bring all your brethren, from all the nations, an offering to Jehovah; upon horses, and in chariots, and in litters; upon mules, and upon dromedaries; to the mountain of My holiness, to Jerusalem, says Jehovah: like as the sons of Israel bring an offering in a clean vessel to the house of Jehovah.

Verse 20. This passage treats concerning the establishment of the New Church by the Lord; wherefore it is not understood that "they shall bring their brethren upon horses, and in chariots, and in liners, upon mules, and upon dromedaries, into Jerusalem", but that all who are in Good are to be instructed in divine Truths, and being thereby made intelligent and wise, are to be introduced into the church; for by "brethren" are signified all who are in Good; by "horses" is denoted the understanding of Truth, by "chariots" the doctrine of Truth, by "litters the knowledges of Truth, by "mules" the internal rational [principle], which is spiritual, and by "dromedaries" [or swift beasts] the external rational [principle], which is natural; by Jerusalem is signified the church, where is the doctrine of Truth which is called "the mountain of holiness" from the love of Truth. Apocalypse Explained 355.

By "horses", "chariots", "litters", "mules", and "dromedaries" in the spiritual sense , are understood things appertaining to doctrine, and thence to the church; for the subject here treated of is concerning the New Church to be established by the Lord.

By "horses" are signified intellectual things, by "chariots" doctrine", by "litters" doctrinals of Good, by "mules" rational things, and by "dromedaries" likewise things rational as to Good.

By the "brethren", whom they shall bring, are signified all who are in the Good of charity; and by "Jerusalem, the mountain of holiness", is signified the church in which charity reigns. Apocalypse Explained 1155. See also Apocalypse Explained 175.

As the sons of Israel bring an offering in a clean vessel, etc. - As to the meaning of "vessels", see Chapter 52:11, the Exposition. "An offering in a clean vessel" is representative of sincere and holy worship: See the Exposition of Isaiah Chapter 18:7.

21. And of them will I also take for priests and for Levites, says Jehovah.

Verse 21. What "priests" and "ministers" signify, see Chapter 61:6, the Exposition. "Levites" and the "tribe of Levi" signify the church as to its charity and good works; for every "tribe" has its own particular signification. The reason why the "tribe of Levi" signifies [in a good sense] good works is, because spiritual love, or charity, consists in performing Goods, which are good works. Essential charity, viewed in itself, is the affection of Truth and Good, and where that affection is, there is a life according to Truths and Goods; for affection, without a life according to the Truths and Goods with which it is affected, has no existence. If such affection be supposed to exist and to be present, it is a natural affection, and not a spiritual one. These two affections differ in this, that natural affection has for its end self and the world, therefore the Truths and Goods with which a person is then affected he loves for the sake of his own fame, and to obtain honour and gain; in which case the life according to doctrinals is only assumed from self for the sake of appearance, and so it is pretended and inwardly hypocritical; but spiritual affection has for its end the Lord, heaven, and life eternal, which it regards in the Truths and Goods, thus it loves Truths and Goods spiritually; and when this affection has place with man, he then loves to think those things and to will them, consequently to live according to them.

To live according to Goods and Truths is understood in the Word by "doing", and the life itself by the "deeds" and "works" which are so often mentioned in the Word.

These, therefore, are what were represented and signified by "Levi" and his "tribe" in the church with the Jews. Inasmuch as this affection is the very essential principle of the church, therefore the "tribe of Levi" was made the priesthood; and therefore "the staff of Levi in the tent of the assembly blossomed with almonds"; and therefore to that "tribe" was given an inheritance, not in the same manner as the rest, but amongst each of them.

Inasmuch as most things in the Word have also an opposite sense, so have "Levi" and his "tribe"; and in this sense "Levi" signifies the evil of the falsity which is opposite to the Good of Charity, consequently no charity towards the neighbour. This is signified by "Levi", in the prophecy of Israel concerning his sons, in Genesis 49:5-7; this opposite principle is also understood by the "Levite", in theLord's parable concerning him who was wounded by thieves. (See Luke 10:29-37.) Apocalypse Explained 444.

22. For like as the new heavens and the new earth, which I will make, shall stand before Me, says Jehovah: so shall stand your seed and your name,

Verse 22. Speaking of the Lord, and of the salvation of the faithful by Him. The New Church from Him is understood by "the new heavens and the new earth", - by the "new heavens" the internal church, and by the "new earth" the external church. That divine Truth and its quality shall continue, is signified by "so shall stand your seed and your name", "seed" denoting divine Truth which also is the Truth of doctrine from the Word, and "name" is the quality thereof; that by "name" is signified the quality of a thing and state, may be seen above, n. 148. Apocalypse Explained 768. See also Chapter 65:17, 18, the Exposition.

23. And it shall be, that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to bow down before Me, says Jehovah.

Verse 23. By "month" or "moon" is signified man's state of life as to Truth. He who thinks that man does Good which is acceptable to the Lord, and which is called spiritual Good, If there are not in him Truths from the Word, is much mistaken. Goods without Truths are not Goods, and Truths without Goods are not Truths in man, although they are Truth in themselves; for Good without Truth is like the voluntary principle of man without understanding, , which voluntary principle is not human, but is like that of a beast, or like that of an image which an artist causes to operate; but the voluntary principle, united with its intellectual principle, becomes human according to the state of the understanding by which it exists; for every man's state of life is such, that his will cannot do anything but by his understanding, neither can his understanding, think anything but from his will.

It is the same with Good and Truth, because Good is of the will, and Truth is of the understanding. From these considerations it is evident that the Good which the Lord produces in man, is according to the state of the Truth in man, from which the understanding is formed. The reason why this is signified by "the Tree of Life yielding its fruit according to every month"; is, because by "month" is signified the state of Truth in man.

That by all "times" and "seasons", as hours, days, weeks, months, years, ages, are signified states of life, may be seen, Apocalypse Revealed 476, 562.

The reason why "months" signify states of life relating to Truth, is, because by "months" are signified times determined by the moon, and by the "moon" is understood the Truth of the understanding and of faith.

The like is also signified by "months" in the following passages:

"Blessed of Jehovah is the land of Joseph, with the precious things of the produce of the sun, and with the precious things of the produce of the months", (Deuteronomy 33:13, 14)

By reason of the signification of "month" or "moon", sacrifices were offered at the beginning of every month or new moon. (Numbers 29:6; Isaiah 1:14) Apocalypse Revealed 935.

24. And they shall go forth, and shall see the carcases of the men who have transgressed against Me: for their worm shall not die, and their fire shall not be quenched; and they shall be an abhorrence unto all flesh.

Verse 24. What is signified by a "carcase", see Chapter 34:3, the Exposition.

By "their worm dying not", is signified the false principle of evil which is in the good derived from man's selfhood, which false principle is compared to a "worm", because their effects are similar; for the false principle corrodes, and thereby torments. There are two things which make hell, as there are two things which make heaven; - the two things which make heaven are Good and Truth, and the two things which make hell are evil and what is false. Consequently those two things in heaven are what make happiness there, and the two things in hell are what make torment there. Torment in hell, derived from the false principle, is compared to a "worm", and torment from evil is compared to "fire", as in Isaiah 66:24; and in Mark:

"Where their worm dieth not, and their fire shall not be quenched." (Mark 9:44, 46, 48) Arcana Coelestia 8481.

Their fire shall not be quenched. - All love in the spiritual world, when it is excited, appears at a distance like fire; within the hells like a burning fire; and without, like the smoke of a burning fire, or like the smoke of a furnace. Apocalypse Explained 422.

Infernal spirits are not in any material fire, but in spiritual fire, which is their love, wherefore they do not feel any other fire; concerning which, see Heaven and Hell 566-575.

In respect to "fire", in a bad sense, as signifying the evil of lusts and cupidities arising from the love of self and of the world, see Chapter 9:17-19; 33:11, 12, 14, the Exposition.

---
Isaiah Chapter 66.

1. THUS says Jehovah: The heavens are My throne, and the earth is My footstool: where is this house which you build for Me? and where is this place of My rest?

2. For all these things My hand has made; and all these things exist [by Me], says Jehovah: and to him will I look, even to him that is humble and of a contrite spirit, and that trembles at My Word.

3. He that slays an ox, smites a man; he that sacrifices a lamb, beheads a dog; he that makes an oblation, [offers] swine's blood; he that offers incense, blesses an idol: yea, they have chosen these things in their own ways; and in their abominations their soul delights.

4. I will also choose their devices, and the things they dread I will bring upon them; because I called, and no one answered; I spake, and they did not hear: and they did evil in Mine eyes, and that in which I delighted not they have chosen.

5. Hear you the word of Jehovah, you that tremble at His Word! Your brethren that have bated you, and that have cast you out for My name's sake, have said, Let Jehovah be glorified! and we shall see your joy; but they shall be ashamed.

6. A voice of tumult from the city! a voice from the temple! the voice of Jehovah! rendering recompense to His enemies,

7. Before she was in travail, she brought forth; before her pangs came upon her, she was delivered of a male.

8. Who has heard a thing like this? Who has seen things like these? Does the earth bring forth in one day? Is a nation born at once? for as soon as Zion was in travail, she brought forth her sons.

9. Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? says Jehovah: shall I cause to bring forth, and shut up [the womb]? says your God.

10. Rejoice with Jerusalem, and exult in her, all you that love her: be exceedingly joyful with her, all you that mourn over her:

11. That you may suck, and be satisfied from the breast of her consolations; that you may draw forth [nourishment], and be delighted from the brightness of her glory.

12. For thus says Jehovah, Behold, I will spread over her peace like a river; and like a flowing stream the glory of the nations: and you shall suck; you shall be carried at the side; and on the knees shall you be caressed.

13. As a man whom his mother comforts, so will I comfort you; and in Jerusalem shall you have comfort.

14. And you shall see it, and your heart shall rejoice; and your bones shall bud forth like the herb: and the hand of Jehovah shall be made known to His servants; but He will be indignant against His enemies.

15. For, behold, Jehovah shall come in fire; and like a whirlwind are His chariots: to recompense in the wrath of His anger; and His rebuke in flames of fire.

16. For by fire shall Jehovah contend, and by His sword, with all flesh: and many shall be the slain of Jehovah.

17. They who sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one [tree] in the midst, eating swine's flesh, and the abominable thing, and the mouse; together shall they be consumed, says Jehovah.

18. For I [know] their works and their thoughts: and [the time] shall come to gather all nations and tongues together; and they shall come, and shall see My glory.

19. And I will set a sign upon them, and those that escape I will send to the nations; to Tarshish, Pul, and Lud, who draw the bow; to Tubal, and Javan, and the islands afar off; to those who have not heard My fame, and who have not seen My glory: and they shall declare My glory among the nations.

20. And they shall bring all your brethren, from all the nations, an offering to Jehovah; upon horses, and in chariots, and in litters; upon mules, and upon dromedaries; to the mountain of My holiness, to Jerusalem, says Jehovah: like as the sons of Israel bring an offering in a clean vessel to the house of Jehovah.

21. And of them will I also take for priests and for Levites, says Jehovah.

22. For like as the new heavens and the new earth, which I will make, shall stand before Me, says Jehovah: so shall stand your seed and your name,

23. And it shall be, that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to bow down before Me, says Jehovah.

24. And they shall go forth, and shall see the carcases of the men who have transgressed against Me: for their worm shall not die, and their fire shall not be quenched; and they shall be an abhorrence unto all flesh.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 66


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 5321, 5798, 9143

Apocalypse Revealed 437, 494, 635


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 504

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Psalms 18:9

Jesaja 30:27, 30

Daniel 7:10

Sagaria 6:1

2 Tessalonisense 1:8

Vysvětlení slova/fráze

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

toorn
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Chariots in the Word Crossword Puzzle
Complete a crossword on chariots in the Word by looking up references to stories in the Old ad New Testaments.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: