Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

Nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

White      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 167)

Bible

 

Jesaja 17:12

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

12 Wee die gebruis van baie volke--soos die gebruis van die see, so bruis hulle! En die gedruis van nasies--soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis!

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 17      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 17

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. THE burden of Damascus. Behold, Damascus is rejected, so as to be no city; and it is become a heap of ruins.

Verse 1. Behold, Damascus is rejected, so as to be no city, etc. - By "Aram" or Syria [of which Damascus was the capital], are signified the knowledges of Good. The same appears also from Ezekiel:

"Aram was your merchant, in the multitude of your works: they occupied in your fairs with emeralds, purple, and broidered work, and fine linen, and coral, and agate"; (Ezekiel 27:16) speaking of "Tyre", or the possession of knowledges; where "works, emeralds, purple, broidered work, fine linen, coral, and agate", signify nothing else but the knowledges of Good. So in Hosea:

"Jacob fled into the country of Aram and Israel served for a wife, and for a wife he kept sheep; and by a prophet Jehovah brought up Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved; Ephraim provoked Him to anger with bitterness"; (Hosea 12:12-14),

where "Jacob" signifies the external church, and "Israel" the spiritual internal church; "Aram" denotes the knowledges of Good; "Egypt" denotes perverted science; and "Ephraim", perverted intelligence; - the signification of which names could never appear from the literal sense, but only from the internal sense, in which names signify things relating to the church, as has been already observed.

So in Isaiah :

"Behold, Damascus is rejected, so as to be no city; and it is become a heap of ruins: and the fortress shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus; and the remnant of Aram [or Syria] shall be as the glory of the sons of Israel"; (Isaiah 17:1, 3),

where the "remnant of Aram" signifies the knowledges of Good, which are called "the glory of the sons of Israel"; "Aram", or Syria, signifies also, in an opposite sense, the knowledges of Good perverted, according to what is usual in the Word, where the same expression is frequently applied in a two-fold signification.

That "Aram" is thus used in the opposite sense, may be seen in Isaiah 7:4-6; 9:12; Deuteronomy 26:5. Arcana Coelestia 1232.

See above, as to "Syria", Isaiah 7:4, the Exposition.

How important it is to acquire the knowledges of Truth and Good [signified by "Syria" from the Word, may appear from the following considerations:

That by truths cometh love to the Lord,
- by truths we receive love to our neighbour,
- by truths we have heavenly intelligence and wisdom,
- by truths regeneration is effected,
- by truths man has power against evils and falsities, and consequently against hell,
- by truths there is purification from evils and falsities,
- by truths the church exists;
- by truths heaven exists;
- by truths is the innocence of wisdom;
- by truths a man has conscience;
- by truths order is established;
- by truths cometh the beauty of angels, and also of men with respect to the interiors of their spirits,
- and that by virtue of truths man is a man.

But by all this is meant truths grounded in good, and not by truths without good, and by good from the Lord. Hence everyone can see the great importance of acquiring the knowledges of Truth and Goodness. Apocalypse Revealed 161.

2. The cities of Aroer are deserted: they shall be for the flocks, and they shall lie down, and none shall make them afraid.

Verse 2. [" Aroer" was the plain of Syria, and its "cities" or towns, as subordinate to Damascus, signified various doctrinals of Truth and Goodness, which when thus "deserted and devastated", become the possession of those who can make a proper use of them, denoted by "the flocks that shall lie down, and by none making them afraid", of whom, as the "remnant of Syria", (verse 3.) a New Church can be formed. It does not appear that Swedenborg has quoted this verse. See above, Chapter 5:17, note, where a similar passage occurs. The "glory of the sons of Israel", are the knowledges of Truth and Good applied to the life for the purposes of salvation.]

3. And the fortress shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus; and the remnant of Syria shall be as the glory of the sons of Israel, says Jehovah of Hosts

Verse 3. As to the meaning of "Ephraim", see above, Chapter 7:2, the Exposition.

4. And it shall be in that day, the glory Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall be made lean.

Verse 4. To be "made thin" or slender, is to be deprived of the truths of faith; "the fatness of his flesh shall be made lean", signifies to be deprived of the good of charity. Arcana Coelestia 5200, 5204. b

[As to the theological leanness which prevails in the church at this day, from the want of the knowledges of Truth, see True Christian Religion 391.]

5. And it shall be as when one gathers the standing harvest, and his arm reaps the ears; or as when one gleans ears in the valley of Rephaim.

Verses 5, 6, 11. The subject treated of in this chapter is concerning the knowledges of Truth and Good appertaining to the church, has being destroyed. Those knowledges are siguified by "Damascus", which is here treated of, and by Aroer"; their being destroyed is described by gleanings being left in it, as in the shaking of the olive-tree; two [orJ three berrles on the head of the uppermost bough, four [orJ five on the fruitful branches; likewise by "the harvest being a heap in the day of possession", namely, that there shall be no more than one heap, wherefore it is also called "desperate sorrow." Hence it is evident that by "harvest" is here signified the last state of the church; that state is also signified by "morning", for when the last state of the church is at hand, it is then morning to those who will be of the New Church, and evening and night to those who are of the Old; that this is here understood by "morning", appears from the last verse of the chapter, where it is said "At the time of evening, behold terror! before the morning, it [terror] is no more." (Isaiah 17:14) "Terror" signifies destruction. Apocalypse Explained 911.

6. There shall be left gleanings in it, as in the shaking of the olive-tree; two [or] three berries on the head of the uppermost bough; four [orJ five on the fruitful branches, says Jehovah the God of Israel.

Verse 6. The devastation of the church is here treated of and this is said of the remaining few who are in Good and Truth. A comparison is made with "the shaking of the olive-tree", because by the "olive-tree" is signified the church as to the good of love and its "branches" the truths thence derived. "Two, three" signify the few 'who are in good, and thence in truths; "two" signify good, and "three" truths; and "four, five" signify the few who are in good; "four" those who are in good, and "five" a few; and because "four, five" signify the few who are in good, therefore it is said "Four, five on the fruitful branches"; for the "fruit-bearing olive-tree" signifies those in the church who are in good as to life. As these things are signified by those numbers, therefore it is said "two, three" and "four, five", and not "two and three" and "four and five." Apocalypse Explained 332. -

7. In that day shall a man regard his Maker; and his eyes shall look towards the Holy One of Israel:

8. And he shall not regard the altars, the work of his hands; and what his fingers have made, he shall not respect; nor the groves, nor the solar statues.

9. In that day shall the cities of his refuge be as a forsaken bough, and an uppermost branch, which they left before the sons of Israel: and there shall be desolation.

Verses 7, 8. 10. The subject here treated of is concerning the establishment of a New Church by the Lord. That they shall then be led into goods of life, and informed in truths of doctrine, is understood by "a man in that day having regard to his; Maker, and his eyes looking towards the Holy One of Israel"; the Lord is called "Maker", by reason that He leads into goods of life, for these make a man: and He is called the "Holy One of Israel", by reason that He teaches truths of doctrine, wherefore it is also said- "In that day shall a man regard his Maker, and his eyes shall look towards the Holy One of Israel"; man being called "man" [homo] , from the good of life, and "eyes" being predicated of the understanding of truth, thus of the truths of doctrine. That in such a case there will be no worship from self-love, in which evils of life originate, nor from self-derived intelligence, in which originate falsos of doctrine, is understood by his "not having regard to the altars, the work of his hands, and not having respect to what his fingers have made." By "the altars, the work of his hands", is understood worship grounded in self-love, from which evils of life are derived; and by "what his fingers have made", is understood worship grounded in self-derived intelligence, from which are derived falsities of doctrine; by "the groves and solar statues of the groves" is signiiled the religious principle grounded in falsities and thence in evils; by "groves", the religious principle grounded in falsities, and by "solar statues", such as is grounded in the evils of the false. Apocalypse Explained 391.

Hence by these words is understood that the all of doctrine should be from the Lord, and not from the proprium of man, which is the case when a man is in the spiritual affection of Truth, that is, when he loves Truth itself, because it is Truth, and not principally because thereby he can acquire fame and a name. Apocalypse Explained 585.

10. Because you have forgotten the God of your salvation, and have not remembered the Rock of your strength, therefore shalt you plant plants of delights, and shalt set it with strange slips: .

11. In the day when you shalt have made your plants to grow, and in the morning when you shalt have made your seed to flourish; even in the day of possession shall the harvest be a heap, and there shall be desperate sorrow.

Verse 10. The Rock of your strength, etc. - See above, Chapter 16:1, the Exposition.

Verses 10, 11. Because you have forgotten the God of your salvation, therefore shalt you plant plants of delights, and set stranqe slips, etc. That to "sow" the land or the field, signifies, in the Word, to teach and to learn the truths and goods of faith, which are of the church; and that the "increase of the field" are the goods and truths thence derived, is evident from many passages in the Word, as in Isaiah 17:10, 11; here such things as grow upon the earth are mentioned, and that the things of the church are understood thereby is evident, namely.by "planting plants of delights", as said of those who have " forgotten, the God of their salvation", are understood such things as favour the affections [of the merely natural man]; and that by "setting the earth with strange slips", is to teach truths which are not genuine, [the end of which will, be "desperate sorrow."] Arcana Coelestia 9272.

12. Woe to the tumult of many peoples, who make a noise like the noise of the seas; and to the roaring of the nations, who make a roaring like the roaring of many waters!

Verse 12. Woe to the tumult, etc. - As to "what is meant by the denunciation "Woe!" see above, Chapter 1:4, the Exposition.

[" The tumult of many peoples, the noise of the seas, and the roaring of the nations", etc., signify, by correspondence, the tumultuous collisions and reasonings which take place at the time of judgment, when the external or natural mind is laid open, and its falsities and evils exposed and dispersed, as "chaff and stubble", by the power of divine Truth. See Apocalypse Explained 706.]

13. Like the roaring of many waters do the nations roar; but He shall rebuke them, and they shall flee far away; and they shall be driven like the chaff of the mountains before the wind, and like the stubble before the whirlwind.

Verse 13. And they shall be driven like the chaff of the mountains before the wind, and like the stubble before the whirlwind. - In the spiritual world, as well as in the natural world, there exist strong winds and storms; but the storms in the spiritual world exist from the influx of the Divine [Principle] into the lower parts of that world, where they are who are in evils and falsities. That influx, as it descends -out of the heavens towards the earths, which are below, becomes more dense, and appears as clouds, and with the evil, dense and opaque, according to the quantity and quality of their evil; these clouds are appearances of the false from evil, arising from the spheres of their life; every angel and spirit being encompassed by such a sphere. When therefore the Divine [Principle] is sent forth powerfully from the Lord as a sun, and flows in into these dense and opaque clouds, there arises a storm, which is perceived by the spirits there, in like manner as storms are perceived by men in the world. It has been given me sometimes to perceive these storms, and also the "east wind", by which the evil were dissipated and cast into the hells, when the last Judgment was performed. From these considerations it may appear what "storms", "tempests", and "impetuous winds" signify in the following passages. Thus in Isaiah :

"You shalt disperse them, and the wind shall carry them away, and the storm shall dissipate them." (Isaiah 41:16)

And in Jeremiah:

"From the storm of Jehovah anger went forth, and a whirlwind threatening to rush in; upon the head of the wicked it shall rush." (Jeremiah 23:19; 30:23)

And in David:

"I would hasten my escape from the windy storm and tempest." (Psalmlv. 8.) Apocalypse Explained 419.

Like the chaff and the stubble, etc. - "Wheat" denotes the goods of love and charity; "chaff" signifies what contains nothing of good.. Arcana Coelestia 3941.

14. At the time of evening, behold terror! before the morning, it is no more. This is the portion of those that spoil us, and the lot of those that plunder us.

Verse 14. "Evening" signifies the last time of the church, when there is nothing but evils and falsities, which are called "terror", because they are hell; but the "morning " signifies the first time of the church, when evils and falsities are not; wherefore it is said, "Before the morning, terror is no more." Apocalypse Explained 677.

5. And the throne shall be established in mercy: and in truth shall He sit thereon, in the tabernacle of David, a Judge, searching out judgment, and despatching justice.

Verse 5. These things are said of the Lord. Heaven, which was established by Him, and the church thence derived, are signified by "the throne established in mercy"; that the Lord there reigns by Divine Truth from Divine Good, is signified by " sitting upon it in truth, in the tabernacle of David"; by "David" is meant the Lord as to His royalty, which is Divine Truth; find by his "tabernacle" is signified the Divine Good; by "judgment" is signified the truth of doctrine, because all judgment is from that truth; and by "justice" is signified the good of love, both from the Lord with those who are in heaven and in the church. Apocalypse Explained 799.

6. We have heard of the pride of Moab: he is very proud; of his haughtiness, and his pride, and his anger: vain are his lies.

Verse 6. By "pride" is understood the love of self, and the love and faith of what is false with those who are of the church. Apocalypse Explained 653, 675.

Vain are his lies. - "Lies" are the falsities of faith, because "Moab" signifies those who are in the evil of self-love, and who thence falsify Truths. Arcana Coelestia 8908.

7. Therefore shall Moab howl; for Moab shall everyone howl: for the foundations of Kir-hare-seth shall you moan; surely they are stricken.

8. For the fields of Heshbon are withered; [as to] the vine of Sibmah, the lords of the nations have broken down the branches thereof; they reached unto Jazer; they strayed through the desert; her branches are plucked up; they passed over the sea.

Verses 7-9. For Moab shall everyone howl; for the foundations of Kir-hareseth shall you make a moan, etc. - Very many of the prophecies, as the above, are of such a nature that, if they had not an internal sense, they would be of no use; whereas it is necessary that, as the Word is divine, it should contain within itself the laws of the heavenly kingdom into which man is about to come. Arcana Coelestia 2608.

9. Wherefore I will weep, as with the weeping of Jazer, for the vine of Sibmah: I will water you with my tears, O Heshbon and Elealeh! for upon your summer fruits, and upon your vintage, the shout [of war] has fallen.

Verse 9. By "harvest" here also is signified the last state of the church, for by "shouting" is signified the end, when upon finishing the vintage and gathering in the harvest, they were wont to triumph and make a shouting, but in the present case to lament, because it is said "it has fallen." By "Jazer", the "vine of Sibmah", and by "Heshbon and Elealeh", are signified the men of the external church, who explain the Word to favour the loves of the world, for those places were given for an inheritance to the tribes of Reuben and Gad, by whom, inasmuch as they dwelt on the outside of Jordan, the external church was represented; the "vine of Sibmah" signifies their church; their destruction, when the Lord should come and accomplish judgment, is also described in this chapter. Apocalypse Explained 911.

10. And joy and gladness are taken away from Carmel; and in the vineyards they shall not sing, they shall not shout: in the vats the treader shall not tread out the wine; I have made the shouting to cease.

11. Wherefore my bowels for Moab like a harp shall sound; and mine inward parts for Kir-haresh.

Verse 10. In these words is described the taking away of celestial delight originating in Good, and the truths thence derived, in consequence of the deprivation of genuine Good and Truth. The Good of the church is understood by "Carmel", · and the Truth thence derived by "vineyards", and by the "treading of the wine in the wine-press"; the delights thereof, which are taken away, are signified by "joy, exultation, singing, and vintage-shouting"; for it was a custom to sing in the vineyards, and in the wine-presses, when the grapes were trodden into wine, on account of the representation of the delights derived from truths, which were signified by ", vine." Apocalypse Explained 376. See also Arcana Coelestia 1071; Apocalypse Revealed 316.

12. And it shall be, when Moab shall see that he has wearied himself out on the high place, that he shall enter his sanctuary to pray; but he shall not prevail.

13. This is the Word which Jehovah spake concerning Moab at that time :

Verse 12. He shall enter his sanctuary to pray, but he shall not prevail. - [These words imply that those represented by Moab who, at the period of Judgment, are in external worship without an internal principle of love to the Lord and their neighbour, will have recourse to their "sanctuary", or to externals of worship, in order to avoid the impending destruction, but "will not prevail"; as all prayers and all external acts of worship and piety, which have not an internal principle, will be of no avail to salvation. See below, Chapter 18:7, the Exposition, where the true nature of Saving Worship and Piety are shown; see also above, Chapter 1:11-19, the Exposition.]

14. But now has Jehovah spoken, saying, Within three years, as the years of a hireling, the glory of Moab shall be reviled, in all his great multitude; and the remnant shall be few, small, and without strength.

Verse 14. By "Moab" are here understood those who are in falsities from evil; by his" glory", and by his "great multitude", are understood those falsities; by "the three years after which his glory shall be reviled", is signified what is complete and consummated; wherefore it is said that "the remnant shall be few, small, and without strength", by which is signified that it shall be no more. "Three years" are mentioned, whereby is understood consummation, thus, from beginning to end. It is to be observed that the same is signified by "three years" as by "three months, "three weeks, "three days", and "three hours", inasmuch as "times", in the spiritual sense, signify states, and "three times", whether greater or less, a full state. Apocalypse Explained 532.

Of a hireling. - They who learn and imbibe truths from the Word, or from the doctrine of the church, or from any other sources whatsoever, even from themselves by conclusions, for the sake of gain, that is, that they may gain honours or wealth, or likewise, that they may merit heaven, - these are they who, in the internal sense, are meant by "hirelings." To the man of the church, gains ought to be in the last place, not in the first; when they are in the last place, they are then servants; but if in the first place, they are lords. He who respects gains in the first place, is an inverted man, and also is represented as inverted in the other life, with his head in hell; but he who respects charity and faith in the first place, thus the Lord and his neighbour, he is an erect man, and also is presented erect in the other life, with his head in heaven. Arcana Coelestia 9180.

Within three years, as the years of a hireling, etc. - [These words involve the idea, by correspondence, that at the period of judgment, when the states of those in the church signified by Moab are consummated, as denoted by "three years", all such will be reduced to a merely hireling and mercenary condition, that is, they will study and embrace the truths of the Word from merely selfish motives, relating to honour and gain; when this is the case, the end is come and judgment ensues.]

---
Isaiah Chapter 17

1. THE burden of Damascus. Behold, Damascus is rejected, so as to be no city; and it is become a heap of ruins.

2. The cities of Aroer are deserted: they shall be for the flocks, and they shall lie down, and none shall make them afraid.

3. And the fortress shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus; and the remnant of Syria shall be as the glory of the sons of Israel, says Jehovah of Hosts

4. And it shall be in that day, the glory Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall be made lean.

5. And it shall be as when one gathers the standing harvest, and his arm reaps the ears; or as when one gleans ears in the valley of Rephaim.

6. There shall be left gleanings in it, as in the shaking of the olive-tree; two [or] three berries on the head of the uppermost bough; four [orJ five on the fruitful branches, says Jehovah the God of Israel.

7. In that day shall a man regard his Maker; and his eyes shall look towards the Holy One of Israel:

8. And he shall not regard the altars, the work of his hands; and what his fingers have made, he shall not respect; nor the groves, nor the solar statues.

9. In that day shall the cities of his refuge be as a forsaken bough, and an uppermost branch, which they left before the sons of Israel: and there shall be desolation.

10. Because you have forgotten the God of your salvation, and have not remembered the Rock of your strength, therefore shalt you plant plants of delights, and shalt set it with strange slips: .

11. In the day when you shalt have made your plants to grow, and in the morning when you shalt have made your seed to flourish; even in the day of possession shall the harvest be a heap, and there shall be desperate sorrow.

12. Woe to the tumult of many peoples, who make a noise like the noise of the seas; and to the roaring of the nations, who make a roaring like the roaring of many waters!

13. Like the roaring of many waters do the nations roar; but He shall rebuke them, and they shall flee far away; and they shall be driven like the chaff of the mountains before the wind, and like the stubble before the whirlwind.

14. At the time of evening, behold terror! before the morning, it is no more. This is the portion of those that spoil us, and the lot of those that plunder us.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 17


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 531

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 40

Skočit na podobné biblické verše

Jesaja 5:30, 8:7

Daniel 7:2

openbaring 17:15

Vysvětlení slova/fráze

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

waters
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...


Přeložit: