Bible

 

Daniel 7

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.

2 Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

3 en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander.

4 Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad; ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is.

5 En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, en dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad; ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was soos mens-, en 'n mond wat groot dinge spreek.

9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur;

10 'n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

11 Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

12 Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van 'n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

15 Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.

16 Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:

17 Hierdie groot diere wat vier is--vier konings sal uit die aarde opstaan;

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,

20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,

22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

23 Só het hy gesê: Die vierde dier--die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.

24 En die tien horings--uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.

26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

Nommers 12:6

Deuteronomium 28:49

1 Konings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadja 1:17

Habakuk 2:2

Sagaria 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Handelinge van die apostels 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreërs 12:22

openbaring 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Vysvětlení slova/fráze

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kant
'Side' signifies good or spiritual love.

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

wiele
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopen
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

ewige
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Komentář

 

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 316

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

316. Having seven horns, signifies who has omnipotence. This is evident from the signification of a "horn," as being the power of truth against falsity, but in reference to the Lord, as being all power or omnipotence. The Lamb was seen to have horns seven in number, because "seven" signifies all and it is predicated of what is holy (see above, n. 257. A "horn" and "horns" signify power, because the power of horned animals, as of oxen, rams, goats, and others, is in their horns. That "horn" or "horns" signify the power of truth against falsity, and in the highest sense, which treats of the Lord, signify omnipotence, and in a contrary sense the power of falsity against truth, is evident from many passages in the Word; and as it is thus made clear what is signified in the Word by "horns," so often mentioned in Daniel, and also in Revelation; and as they are still employed in the coronation of kings, I will quote the passages here.

(Odkazy: Revelation 5:6; The Apocalypse Explained 257)


[2] In Ezekiel:

In that day I will make a horn to bud forth unto the house of Israel, and I will give thee the opening of the mouth in the midst of them; that they may know that I am Jehovah (Ezekiel 29:21).

"To make a horn to bud forth unto the house of Israel" signifies truth in abundance; "the house of Israel" is the church; because this is signified by "horn," and "its budding forth," it is also said, "and I will give thee the opening of the mouth," which means the preaching of truth.

[3] In the first book of Samuel:

My horn hath exalted itself in Jehovah; my mouth is enlarged against mine enemies, because I am glad in Thy salvation. He shall give strength unto His king, 1 and shall exalt the horn of His anointed (1 Samuel 2:1, (1_Samuel 2:1) 10).

This is a prophetical saying of Hannah. "My horn hath exalted itself in Jehovah" signifies that Divine truth filled her, and made her powerful against falsities; and because this is the meaning, it is said, "my mouth is enlarged against mine enemies;" "enlarging the mouth" is preaching truth with power, and "enemies" are the falsities that disperse Divine truth. "He shall give strength unto His king, and shall exalt the horn of His anointed," signifies the Lord's omnipotence from Divine good by Divine truth, for "strength" in the Word has reference to the power of good, and "horn" to the power of truth; and "the anointed of Jehovah" is the Lord in respect to the Divine Human, which has omnipotence (see Arcana Coelestia 3008-3009, 9954).

(Odkazy: 1 Samuel 2:10)


[4] In David:

Jehovah hath exalted the horn of His people, the praise for all His saints, for the sons of Israel, a people near unto Him (Psalms 148:14).

"He hath exalted the horn of His people" signifies that He hath filled with Divine truths; therefore it is said: praise for His saints, for the sons of Israel, a people near unto Him," for those are called "saints" who are in Divine truths, since Divine truth is what is called holy (see above, n. 204. "Israel" is the church that is in truths, "sons of Israel" are truths, "a people" is also predicated of those who are in truths, and a people conjoined with the Lord by truths is said to be "near."

(Odkazy: The Apocalypse Explained 204)


[5] In the same:

Jehovah God of Hosts, Thou art the splendor of their strength; and by Thy good pleasure Thou shalt exalt our horn (Psalms 89:8, 17).

Here also "to exalt the horn" signifies to fill with Divine truth, and thereby to give power against falsities; therefore it is said, "Jehovah God of Hosts, Thou art the splendor of their strength," "splendor" in the Word is predicated also of the church, and of the doctrine of truth therein.

[6] In the same:

The good man is gracious and lendeth. His righteousness standeth forever; his horn shall be exalted with glory (Psalms 112:5, 9).

That "horn" signifies Divine truth is clear from this, that it is said, "his righteousness standeth forever, and his horn shall be exalted with glory;" "righteousness" in the Word is predicated of good, and "horn" therefore of truth; for in every particular of the Word there is a marriage of good and truth; "splendor" also signifies Divine truth.

[7] In Habakkuk:

The brightness of Jehovah God shall be as the light; He hath horns coming out of His hand; and in them is the hiding of His strength (Habakkuk 3:4).

Because "horns" signify Divine truth with power, it is said, "the brightness of Jehovah God shall be as the light," and "in the horns is the hiding of His strength;" "the brightness of Jehovah" and "light" signify Divine truth; and "the hiding of His strength in the horns" signifies the omnipotence of Divine good through Divine truth, for all power of good is through truth, and in Divine truth lies concealed the omnipotence that is of Divine good.

[8] In David:

I have found David My servant; with the oil of holiness have I anointed Him; with whom My hand shall be established; Mine arm also shall make him mighty. My truth and My mercy shall be with him; and in My name shall his horn be exalted (Psalms 89:20-21, 24).

"David" means the Lord in respect to Divine truth (see above, n. 205; and "his horn shall be exalted" means His Divine power, which He has from Divine good through Divine truth; therefore, it is said, "My truth and My mercy shall be with him;" "mercy" in the Word, in the Word, in reference to Jehovah, or the Lord, signifies the Divine good of the Divine love. Because "David" means the Lord in respect to Divine truth proceeding from His Divine Human, He is called "David, my servant," "servant" meaning, in the Word, not a servant in the usual sense, but whatever serves, and it is predicated of truth because truth serves good for use, here for power.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 205)


[9] In the same:

I will make a horn to bud forth unto David; I will set in order a lamp for Mine anointed (Psalms 132:17).

Here by "David," and also by "anointed" the Lord in respect to Divine truth is meant, and "making His horn to bud forth" signifies the multiplication of Divine truth in the heavens and on earth by Him; therefore it is also said, "I will set in order a lamp for Mine anointed," which has a like meaning. That the Lord in respect to Divine truth proceeding from His Divine good, is called a "lamp" see above n. 62.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 62)


[10] In the same:

Jehovah my strength, my cliff, my fortress; my God, my rock, in which I confide, my shield and the horn of my salvation (Psalms 18:1-2; 2 Samuel 22:2-3).

"Strength" and "cliff" in reference, as here, to Jehovah or the Lord, signify omnipotence; "fortress" and "rock in which he confides" signify defense; "shield" and "horn of salvation" signify consequent salvation; "strength," "fortress," and "shield," in the Word are predicated of Divine good; "cliff," "rock," and "horn" are predicated of Divine truth; therefore these signify omnipotence, defense, and salvation, which Divine good has through Divine truth.

[11] In Luke:

Blessed be the Lord God of Israel; for He hath visited and redeemed His people, and hath raised up a horn of salvation in the house of David; that He might save us from our enemies (Luke 1:68-69, 71).

This is a prophecy of Zechariah respecting the Lord and His coming. "A horn of salvation in the house of David" signifies omnipotence to save by Divine truth from Divine good, "horn" is that omnipotence; "the house of David" is the Lord's church; "the enemies from which He should save" are the falsities of evil, for these are the enemies from which the Lord saves those who receive Him; it is known that there were no other enemies from which the Lord saved those who are here meant by his people.

[12] In Micah:

Rise and thresh, O daughter of Zion, for I will make thy horn iron, and I will make thy hoofs brass, that thou mayest beat in pieces many peoples (Micah 4:13).

"Rise and thresh, O daughter of Zion" signifies the dispersion of evil with those who are of the church, "to thresh" is to disperse, and "daughter of Zion" is the church that is in the affection of good; "I will make thy horn iron" signifies Divine truth mighty and powerful; "I will make thy hoofs brass" has a like meaning, "hoofs" meaning truths in ultimates; "that thou mayest beat in pieces many peoples" signifies that thou mayest scatter falsities, for "peoples" are predicated of truths, and in a contrary sense, of falsities.

[13] In Zechariah:

I saw, and behold four horns, that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. He showed me four smiths, and He said, These horns that have scattered Judah, so that no man lifteth up his head; these have come to terrify them, to cast down the horns of the nations that lift up the horn against the land of Judah to scatter it (Zechariah 1:18-21).

This describes the vastation of the church, and its subsequent restoration. "Judah," "Israel," and "Jerusalem," signify the church and its doctrine; "the horns that scattered them" signify the falsities of evil that have vastated the church; "smiths" signify the like as iron, namely, truth in ultimates, which is mighty and powerful, thus the like as the "horn of iron;" therefore it is said of them, "these have come to cast down the horns of the nations that lift up the horn against the land of Judah," "the horns of the nations" are the falsities of evil that have vastated the church, and that are to be dispersed that it may be restored.

[14] In Lamentations:

The Lord hath thrown in His fury the strongholds of the daughter of Judah; He hath cast them down to the earth; He hath profaned the kingdom and the princes thereof; He hath cut off in the glowing of His anger every horn of Israel (Lamentations 2:2-3).

Here the total vastation of the church is treated of. The last time when it was laid waste is signified by the glowing of the Lord's anger; and its total vastation is described by "He hath thrown down the strongholds of the daughter of Judah, He hath cast them down to the earth. He hath profaned the kingdom and the princes thereof;" "the daughter of Judah" is the church; "her strongholds" are truths from good; "the kingdom and princes" are its truths of doctrine; whence it is clear what is signified by "He hath cut off every horn of Israel," namely, the cutting off of all the power of truth in the church to resist the falsities of evil.

[15] In Daniel:

Daniel saw in a dream four beasts coming up out of the sea; the fourth exceedingly strong, having teeth of iron; it devoured and broke in pieces; and it had ten horns: and I gave heed, and behold another little horn came up among them, and three of the former horns were plucked up by the roots before it; in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. I saw that this horn made war with the saints, and prevailed against them; and that it spoke words against the Most High. As to the ten horns, they are ten kings, and it shall humble three kings (Daniel 7:3, 7-8, 21, (Daniel 7:21) 23, 25).

Here evidently "horns" means the falsities that destroy the truths of the church, or the power of falsities against truths; "the beast coming up out of the sea" signifies the love of self out of which spring all evils; here the love of ruling over heaven and earth, to which things holy serve as means; it is such a love that is meant by "Babylon" in Revelation. This beast was seen "coming up out of the sea," because the "sea" signifies the natural man separated from the spiritual; for the natural man is then of such a character that he desires nothing so much as to have dominion over all, and to confirm that dominion by the sense of the letter of the Word. "The ten horns" signify falsities of every kind, for "ten" means all; therefore it is further said, that "the ten horns are ten kings," for "kings" signify truths, and in a contrary sense, as here, falsities. "The little horn that came up among them, before which three of the former horns were plucked up by the roots," signifies the complete perversion of the Word by the application of the sense of its letter to confirm the love of dominion. This horn is called "little," because it does not appear that the Word is perverted; and what does not appear before the sight of man's spirit, or before his understanding, is regarded either as nothing, or as little. In the spiritual world such is the appearance of things that are apprehended by a few only. "The three horns that were plucked up by the roots before it," signify the truths of the Word there that have been thus destroyed by falsifications; these truths are also signified by the "three kings" that were humbled by the horn, "three" not meaning three, but what is full, thus that truths were completely destroyed. As that "horn" signifies the perversion of the Word in respect to the sense of its letter, and as this sense appears before the eyes of men, as if it were to be understood thus and not otherwise, and therefore not to be gainsaid by anyone, it is said of this horn, "that in it there were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things," "eyes" signify understanding, and "eyes like the eyes of a man" an understanding as if of truth, and "mouth" signifies thought and speech from that understanding. From this it can now be seen what is meant by all and by each of the particulars here mentioned; as by "the beast coming up out of the sea, that had ten horns and teeth of iron, and devoured and broke in pieces;" by "the little horn that came up among them, before which three of the horns were plucked up by the roots, in which were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things;" also by "it made war with the saints and prevailed against them," and "it spoke words against the Most High;" and "the horns were so many kings."

(Odkazy: Daniel 7:20-21, 7:23-24, Daniel 7:23, 7:25)


[16] In the same:

I saw in a vision one ram that had two horns, and the horns were high; but one was higher than the other, and the higher had come up last. It pushed westward, northward, and southward. Then, behold, a he-goat of the goats came from the west over the faces of the whole earth; he had a conspicuous horn between his eyes. He ran upon the ram in the wrath of his strength, and he broke his two horns, and he cast him down to the ground and trampled upon him. But the great horn of the he-goat was broken; and in place of it there came up four toward the four winds of the heavens. Presently out of one of them came forth a little horn, which grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards beauty. And it grew even to the host of the heavens; and it cast down some of the host to the earth, and trampled upon them. Yea, even to the prince of the host it magnified itself, and the dwelling place of his sanctuary was cast down, because it cast down truth to the earth (Daniel 8:2-12, 21, 25).

This describes a second thing that lays waste the church, namely, faith alone. The "ram" signifies the good of charity and faith therefrom, and the "he-goat" faith separate from charity, or faith alone, or, what is the same, those who are in these; their "horns" signify truths from good and falsities from evil, combating; truths from good are meant by the horns of the ram, and falsities from evil by the horns of the he-goat. That the "ram had two high horns, one higher than the other, and the higher came up last" signifies the truth of faith from the good of charity; and this was seen according to the influx of good and truth with man and spirit; for all good is received behind, and all truth in front, as the cerebellum is formed to receive the good, which is of the will, and the cerebrum to receive the truth, which is of the understanding; "westward, northward, and southward, toward which the ram pushed" signify the goods and truths that those receive who are in charity and in faith therefrom, by which they disperse evils and falsities; "the he-goat of the goats that came over the faces of the whole earth" signifies faith separate from charity, springing from evil of life; "the he-goat of the goats" is that faith; the "west" evil of life; and "the earth" the church; "he had a conspicuous horn between the eyes" signifies that this is from self-intelligence; "he ran upon the ram in the wrath of his strength, and brake his two horns, and cast him down to the earth, and trampled upon him" signifies the entire destruction of charity and of faith therefrom, for when charity is destroyed faith also is destroyed, for the latter is from the former; "the great horn of the he-goat was broken, and in place of it there came up four toward the four winds of the heavens" signifies all falsities conjoined with evils there from, "horns" signifying the falsities of evil, "four" their conjunction, and "the four winds of the heavens" all, both falsities and evils; "out of one of them came forth a little horn" signifies justification by faith, for this is born of the principle of faith alone; it is said to be "little" because it does not appear as a falsity.

That this horn "grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards beauty, and grew even to the host of the heavens, and cast down some of the host to the earth, and trampled upon them" signifies that it destroyed all the truths and goods of the church; "the south" meaning where truth is in the light, "the east" and "beauty" where good is in clearness through truth, "the host of the heavens" all truths and goods of heaven and the church; "to cast down the host to the earth, and to trample upon them" signifies to destroy utterly; that "even to the prince of the host it magnified itself," and that "the dwelling place of his sanctuary was cast down" signifies the denial of the Lord's Divine Human, and the consequent vastation of the church; "the prince of the host" is the Lord in respect to the Divine Human, because from that proceed all the truths and goods that constitute the church; "the dwelling place of the sanctuary" is the church where these are; this plainly means the truths destroyed by falsities, for it is said, "it cast down truth to the earth." That this is the significance of the "ram," and the "he-goat," and "their horns," is clearly manifest from appearances in the spiritual world; for when such as have confirmed themselves in the doctrine of faith alone and of justification by faith, dispute there with those who are in the doctrine of charity and of faith therefrom, there appear to others who stand afar off he-goats, or a he-goat with similar horns, and with like onset and fury against the rams or the ram, and he appears also to tread the stars under his feet. These things have been seen by me also, and at the same time by those standing by, who were thereby confirmed that such things are meant in Daniel; and also that like things are meant by "the sheep on the right hand, and the goats on the left" (Matthew 25:32-46 the end), namely, by "sheep" those who are in the good of charity, and by "goats" those who are in faith alone. From these quotations from Daniel it can be seen in some measure what is signified in Revelation by:

The dragon that was seen having ten horns (Revelation 12:3);

The beast that was seen coming up out of the sea, which also had ten horns (Revelation 13:1).

The woman that was seen sitting upon a scarlet-colored beast, that had seven heads and ten horns; respecting which the angel said, The ten horns that thou sawest are ten kings (Revelation 17:3, 7, 12);

but these things will be explained hereafter.

(Odkazy: Daniel 8:3-12)


[17] That the power of falsity against truth is signified by "horn" or "horns" is evident also from the following passages. In Jeremiah:

The horn of Moab is cut off, and his arm is broken (Jeremiah 48:25).

"Moab" signifies those who are in spurious goods, and in falsified truths therefrom, which in themselves are falsities. The destruction of these falsities is signified by "The horn of Moab is cut off," and the destruction of these evils by "his arm is broken. "

[18] In Lamentations:

Jehovah hath caused the enemy to be glad over thee; He hath exalted the horn of thine adversaries (Lamentations 2:17).

Evil is meant by "enemy," and the falsities of evil by "adversaries;" "exalting the horn of the adversaries" is falsities prevailing over truths and destroying them.

[19] In Ezekiel:

Ye thrust with side and with shoulder, and push all the sick sheep with your horns till ye have scattered them abroad (Ezekiel 34:21).

"To thrust with side and with shoulder" is with all strength and endeavor; to "push the sick sheep with horns till ye have scattered them abroad" signifies to destroy by falsities the well-disposed, who are not yet in truths from good, and yet desire to be.

[20] In Amos:

In the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him, I will visit upon the altars of Bethel, that the horns of the altar may be cut off, and fall to the earth (Amos 3:14).

"The altars of Bethel" signify worship from evil, and "the horns of the altar" signify the falsities of that evil; and that these are to be destroyed is signified by "the horns shall be cut off and fall to the earth."

[21] In the same:

They who are glad over a thing of nought; who say, Have we not taken to us horns by our own strength? (Amos 6:13).

"To take horns by our own strength" signifies by the powers of self-intelligence to acquire falsities by which truths will be destroyed.

[22] In David:

I said unto the boastful, Boast not; and to the wicked, Lift not up the horn; Lift not up your horn on high; speak not with a stiff neck. All the horns of the wicked will I cut off; the horns of the righteous shall be exalted (Psalms 75:4-5, 10).

"Lifting up the horn on high" signifies to defend vigorously falsity against truth; therefore it is also said, "speak not with a stiff neck." "To cut off their horns" signifies to destroy their falsities; and "to exalt the horns of the righteous" signifies to make powerful and strong the truths of good.

[23] Because "making high and exalting the horns" signifies to fill with truths, and to make them powerful and strong against falsities, therefore those truths are also called "the horns of a unicorn," because these are high. As in Moses:

The firstborn of his ox, honor is his, and his horns are the horns of a unicorn; with them he shall push the peoples together to the uttermost parts of the earth; and they are the ten thousands of Ephraim, and they are the thousands of Mannaseh (Deuteronomy 33:17).

This is said of Joseph, who in the highest sense represents the Lord in respect to the Divine spiritual, or in respect to Divine truth in heaven; from this "Joseph" signifies also those who are in the Lord's spiritual kingdom (see Arcana Coelestia 3969, 3971, 4669, 6417). "The firstborn of the ox, honor is his," signifies the good of spiritual love; "his horns are the horns of a unicorn" signifies truths in their fullness, and in their power therefrom; "to push the peoples to the uttermost parts of the earth" signifies to instruct in truths all who are of the church, and to scatter falsities by means of truths; "the ten thousands of Ephraim and the thousands of Manasseh" signify the plenty and abundance of truth and of wisdom therefrom and the plenty and abundance of good and of love therefrom; "Ephraim," in the Word, signifying the intellectual of the church, which is of truth, and "Manasseh" the voluntary of the church which is of good (see Arcana Coelestia 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296); and "ten thousands" and "thousands" signifying very many, thus plenty and abundance.

[24] In David:

Save me from the lion's mouth; and from the horns of the unicorn hear me (Psalms 22:21);

"lion" signifying falsity vehemently destroying truth; and "horns of unicorns" truths that prevail against falsities.

[25] In the same:

My horn like the horn of a unicorn (Psalms 92:10);

"like the horn of a unicorn" signifying truth in its fullness and power.

[26] In Revelation:

And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God (Revelation 9:13).

The altar of incense, which was called also "the golden altar," was a representative of the hearing and reception of all things of worship that are from love and charity from the Lord, thus a representative of such things of worship as are elevated by the Lord; "the horns of the altar" represented truths proceeding from the good of love; this makes clear why a voice was heard from the four horns of the altar, for it is through truths that good acts and speaks.

[27] Altars had horns for the reason that altars represented the worship of the Lord from the good of love, and all worship that is truly worship is offered from the good of love by truths. That the altar of incense had horns is seen in Moses:

Thou shalt make four horns upon the altar of incense; they shall be from it. And thou shalt overlay them with gold (Exodus 30:2-3, 10 (Exodus 30:10); Exodus 37:25-26);

and the altar of burnt-offering elsewhere in the same:

Thou shalt make horns upon the four corners of the altar of burnt-offering; its horns shall be from it (Exodus 27:2; 38:2).

That the horns were from the altar itself signified that the truths, which the horns represented, must proceed from the good of love, which the altar itself represented, for all truth is from good. That there were four horns, one at each corner, signified that they were for the four quarters in heaven, by which all things of truth from good are signified.

[28] Since all expiations and purifications are effected by truths from good, expiation was made upon the horns of the altars:

Upon the horns of the altar of incense (Exodus 30:10; Leviticus 4:7);

And upon the horns of the altar of burnt-offering (Leviticus 4:25, 30, 34; 8:15; 9:9; 16:18).

And as all Divine protection is by truths from good:

Those who committed evils and were in fear of death caught hold of the horns of the altar and were thus protected (1 Kings 1:50, 51, 53).

When those who purposely and willfully committed evil were not so protected (1 Kings 2:28-31).

Moreover, because "horns" signified truths from good, therefore when kings were anointed this was done by oil out of a horn:

That David was so anointed (1 Samuel 16:1, 13); and Solomon (1 Kings 1:39);

the "oil" signifying the good of love. From this signification of horns, which was known to the ancients, it was customary to make horns budding forth and fragrant; from this came the word "cornucopia."

-----
Footnotes:

1. The photolithograph has "Uncto," "anointed;" see n. 684.

-----

(Odkazy: 1 Kings 1:50-51; Daniel 7:20-21, Daniel 7:23-24, Daniel 8:3-12; Revelation 5:6)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 312, 319, 321, 327, 336, 418, 440, 556, 567, 573, 650, 697, 716, 816, 817, 1029, 1041, 1069, 1079


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: