Wat is er echt gebeurd met Pasen?


Toto je překlad: What really happened at Easter? od New Christian Bible Study Staff

Přeloženo do Nederlands od The NCBSP AI team


Popis:

Wat leert de Nieuwe Kerk over Pasen? Het is een korte vraag, maar het gaat om een groot netwerk van samenhangende ideeën. Het kan niet goed worden beantwoord in een geluidshap, dus wees geduldig met mij...

Vytvořeno nebo přeloženo: The NCBSP AI team

Datum vytvoření: 2020

Kredit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

Wat is er echt gebeurd met Pasen?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Přeložit: