Co se opravdu stalo o Velikonocích?


Toto je překlad: What really happened at Easter? od New Christian Bible Study Staff

Přeloženo do čeština od The NCBSP AI team


Popis:

Co nová církev učí o Velikonocích? Je to krátká otázka, ale zahrnuje velkou síť propojených nápadů. Na zvukový skus to nelze odpovědět přímo, takže mějte se sebou…

Vytvořeno nebo přeloženo: The NCBSP AI team

Datum vytvoření: 2020

Kredit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

Co se opravdu stalo o Velikonocích?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Přeložit: