The right to life...


Toto je původní text: The right to life... od New Christian Bible Study Staff

Popis:

The right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Revolutionary words. How does the idea of the right to life square with New Christian thought?

Vytvořeno nebo přeloženo: New Christian Bible Study Staff

Datum vytvoření: 2020

Copyright by the New Christian Bible Study Corp. All rights reserved. All rights reserved.

Licence: Used with permission - viz podmínky


Doporučená citace:

The right to life.... Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Zpět